Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI a- Bronkopnomoni - Türkiye’de bebek (sıfır yaş grubu) ölümüne en fazla neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI a- Bronkopnomoni - Türkiye’de bebek (sıfır yaş grubu) ölümüne en fazla neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül."— Sunum transkripti:

1

2 HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI

3 a- Bronkopnomoni - Türkiye’de bebek (sıfır yaş grubu) ölümüne en fazla neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 87) a- Bronkopnomoni b- Enteritler c- Kızamık d- Neonatal tetanoz e- Yenidoğan sarılığı

4 b- Kişilerin kemoproflaksisi - Aşağıdakilerden hangisi sıtmanın intikalinde rol oynayan anofel yoğunluğunu azaltmak için uygulanan mücadele yöntemi değildir? (Eylül 87) a- Larvalara karşı kimyasal mücadele b- Kişilerin kemoproflaksisi c- Larvalara karşı biyolojik mücadele d- Bataklıkların kurutulması e- Erişkin anofellere karşı uygun intektisit tatbikatı

5 d- Kontrollerinin zor olması - Direkt temas yolu ile bulaşan zührevi hastalıkları halk sağlığı yönünden önemli hale getiren başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 88) a- Geniş çapta salgınlar yapmaları b- Kişisel korunma önlemlerinin azlığı c- Aşılama ile önlenebilmeleri d- Kontrollerinin zor olması e- Seroprofilaksi ile önlenebilmeleri

6 c- Trahom - Aşağıdakilerden hangisi su ile bulaşan hastalıklardan değildir? a- Tifo b- Hepatit c- Trahom d- Polio e- Dizanteri

7 d- 10 hafta - Türkiye’de yasal abortus üst sınırı hangisidir? (Nisan 90) a- 4 hafta b- 6 hafta c- 8 hafta d- 10 hafta e- 12 hafta

8 c- (200 x 3) + %10 = 660 - Bölgesinde 200 yenidoğan bebeği olan bir sağlık ocağı, bu 200 bebeği, difteri, boğmaca, tetanoz hastalıklarına karşı bağışıklamak amacı ile S.S.Y.Md.’den bir yıl için ne kadar karma aşı dozu istemelidir? (Eylül 90) a- 200 doz + %10 = 220 b- (200 x 2) + %10 = 440 c- (200 x 3) + %10 = 660 d- (200 x 4) + %10 = 880 e- 200 doz + %20 = 240

9 b- Bir yıl içinde canlı doğan çocuk sayısı - Bebek ölüm hızı = (1 yıllık süre içinde canlı doğup 1 yıl içinde ölen bebek sayısı / x) ise ”x“ nedir? (Eylül 92) a- Bir yıl içinde ölen ve doğan toplam çocuk sayısı b- Bir yıl içinde canlı doğan çocuk sayısı c- Maternal ölüm hızı (yıllık) d- Bir yıl içinde ölen çocuk sayısı e- Bir yıl içinde ölü doğum sayısı

10 b- 950 - Nüfus: 1 milyon Yıllık doğum sayısı: 250 12-23 aylık çocuk sayısı: 200 6 yaş çocuk sayısı: 200 14 yaş çocuk sayısı: 150 Nüfus özellikleri yukarıdaki gibi olan bir bölgede yıllık DBT aşısı gereksinimi kaç dozdur? (Eylül 94) a- 750 b- 950 c- 1150 d- 1750 e- 1900

11 a- Seri kan basıncı ölçümleri - Hipertansiyonda ve buna bağlı kalp hastalığında hangisi sekonder önlemdir? (Eylül 96) a- Seri kan basıncı ölçümleri b- Sigara içmenin önlenmesi c- Fiziksel egzersizler yaptırılması d- Eğitim verilmesi e- 40 yaşın üstündeki riskli kişilerin EKG takipleri

12 b- Kemoproflaksi - Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalık sonrası enfeksiyon bulaşma zincirini kırmaya yönelik önlem değildir? (Nisan 97) a- Hastaların izolasyonu b- Kemoproflaksi c- Aşılama d- Vektör kontrolü e- Gıda ve su temizliği

13 a- 12 / 100 x 1000 - İlk gün ölen bebek sayısı: 5 Ölü doğum: 10 1 yılda ölen bebek sayısı: 12 1 yılda doğan bebek sayısı: 100 ise bebek ölüm hızı nedir? (Eylül 98) a- 12 / 100 x 1000 b- 12 / 110 x 1000 c- 17 / 100 x 100 d- 12 / 100 x 100 e- 15 / 110 x 100

14 a- Mamografi - Aşağıdakilerden hangisi sekonder korunma yoludur? (Nisan 99) a- Mamografi b- Aile Planlaması c- Baret kullanma d- Aşılama e- Sigaraya başlamama

15 a- %98 %80 - Diabet tanısı için ilk kez kullanılan bir testin diabetik hastaların %98’ini diabetik olarak tanımladığı, diabetik olmayanların %20’sini ise diabetik olarak yorumladığı saptanmıştır. Buna göre bu testin duyarlılığı ve seçiciliği için hangisi doğrudur? (Eylül 99) DuyarlılıkSeçicilik a- %98 %80 b- %98 %20 c- %2 %80 d- %98 %2 e- %20 %98

16 a- Kondom - Aşağıdakilerden hangisinde gebelik şansı en düşüktür? (Eylül 2000) a- Kondom b- Takvim c- Geri çekme d- Spermisid e- Diyafram

17 d) 3DBT,3Polio, BCG - Ülkemizde 7 aylık normal bir bebeğe aşağıdaki aşı şemalarından hangisi uygulanmış olmalıdır? (Nisan 88) a) 2DBT, 2Polio, BCG b) 3DBT, 3Polio, BCG, Kızamık c) 3DBT, 3Polio d) 3DBT, 3Polio, BCG e) 3DBT, BCG

18 b) Boğmaca - Aşağıdaki aşılardan hangisinin yan etkisi konvulziyondur? (Nisan 90) a) Difteri b) Boğmaca c) Kızamık d) Tetanoz e) Polio

19 b) Hepatit B - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi aşı ile önlenebilir? (Nisan 90) a) Hepatit C b) Hepatit B c) Ebstein-Bar Virus enfeksiyonu d) Sitomegalovirus enfeksiyonu e) Toksoplazmozis

20 d) Oral Polio - İmmun yetmezliği olan çocukta yapılması kontrendike olan aşı aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 90) a) Tetanoz b) Difteri c) BCG d) Oral Polio e) Boğmaca

21 b) Rubella - Aşağıdaki aşılardan hangisinin yapılması durumunda en az 3 ay hamile kalınmaması gerekir? (Eylül 90) a) Kızamık b) Rubella c) Tetanoz d) Oral Polio e) Difteri

22 e) Tetanoz aşısı - Gebe kadına aşağıdaki aşılardan hangisi yapılabilir? (Eylül 90) a) Kabakulak aşısı b) Kızamık aşısı c) Difteri aşısı d) Kızamıkçık aşısı e) Tetanoz aşısı

23 e) Boğmaca - Hangi aşı 7 yaşından sonra kontrendikedir? (Eylül 91) a) Difteri b) Kızamık c) Kızamıkçık d) Polio e) Boğmaca

24 - Aşağıdakilerden hangisinin aşısında SSS komplikasyonu ortaya çıkar? (Nisan 92) a) BCG b) Kuduz c) Polio d) Difteri e) Boğmaca

25 e) BCG aşısı - İntramuskuler yapılmayan aşı hangisidir? (Nisan 93) a) Kuduz aşısı b) Tetanoz aşısı c) Hepatit aşısı d) DBT aşısı e) BCG aşısı

26 e) Kızamık aşısı - Yapıldıktan 6-8 gün sonra döküntü görülebilen aşı hangisidir? (Eylül 96) a) BCG aşısı b) Oral polio aşısı c) Pnömokok aşısı d) DBT aşısı e) Kızamık aşısı

27 b) Boğmaca - Aşılama sonrası konvulziyon görülen çocukta hangi aşı şemadan çıkarılır? (Eylül 98) a) Tetanoz b) Boğmaca c) Hepatit d) Difteri e) BCG

28 c) 9 - Ülkemizdeki aşı takvimine göre çocuk kızamık aşısı en erken ne zaman yapılır? (Nisan 2004) a)6 b)8 c)9 d)15 e)18

29 e) 250 -Bir yılda canlı doğum sayısının ortalama 50 olduğu bir sağlık ocağında yıllık çocuk felci aşısı fire hariç kaç dozdur? (Nisan 2005) a)50 b)100 c)150 d)200 e)250

30 b) Sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı %80’dir Aşağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Sigara içen Sigara İçmeyen Toplam Akciğer Kanseri Olan 400 100 500 Akciğer Kanseri Olmayan 200 300 500 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Eylül 2005) a) Bu çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmadır. b) Sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı %80’dir. c) Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40’ı sigara içen gruptandır. d) Akciğer kanseri hastalığı grubunda sigara içen oranı, akciğer kanseri olmayanların iki katıdır. e) Bu tür bir araştırmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yaş, cinsiyet gibi özelliklerine bakarken akciğer kanseri hastaları grubuyla benzer olacak şekilde seçilmelidir.

31 d) 0-365 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölüm doğum x 1000 - Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm hızını verir? (Eylül 2005) a) 0-28 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x 1000 b) 0-365 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x 1000 c) 0-7 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı X 1000 d) 0-365 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölüm doğum x 1000 e) 0-7 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölü doğum x 1000

32 c) Bebek ölüm hızı 20/1000, kaba doğum hızı 20/1000, kaba ölüm hızı 10/1000 dur -50.000 nüfuslu bir bölgede bir yıllık sürede 1.000 doğum, 500 ölüm olmuştur. Ölenlerin 20’si bir yaşından küçük, 200’ü de 60 yaşından büyüktür. Bu bölgedeki sağlık düzeyi ölçütleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Nisan 2006) a) Bebek ölüm hızı 20/1000, kaba ölüm hızı 10/1000, 60 yaş üzeri ölüm hızı 40/1000 dır b) Bebek ölüm hızı 5/1000, kaba doğum hızı 20/1000, 60 yaş üzeri ölüm hızı 40/100 dır c) Bebek ölüm hızı 20/1000, kaba doğum hızı 20/1000, kaba ölüm hızı 10/1000 dur d) Kaba doğum hızı 20/1000, nüfus artış hızı 10/1000, bebek ölüm hızı 4/1000 dür e) Kaba ölüm hızı 10/100, kaba doğum hızı 10/100, nüfus artış hızı 20/1000 dir

33 e) Hava kirliliğinin önlenmesi -Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu’nun (UNICEF) 1978’de birlikte yayımladığı Alma Ata Bildirgesi’ne göre bir faaliyetler bütünü olarak temel sağlık hizmetleri içerisindeki Minimal Bakım kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? (Nisan 2006) a)Halkın sağlık eğitimi b)Beslenme durumunun geliştirilmesi c)Temiz su sağlanması ve sanitasyon d)Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması e)Hava kirliliğinin önlenmesi

34 D) Kloroflorokarbonlar - Ozon tabakasının incelmesine neden olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2006) A) Karbondioksit B) Karbonmonoksit C) Kükürt dioksit D) Kloroflorokarbonlar E) Azot oksitler

35 D) 115 / 465 Bir grup araştırmacı Brusella tanısında yeni bir yöntem geliştirmiştir. Yeni tanı yöntemine ve onunla birlikte uyguladıkları altın standart teste göre yandaki tabloyu elde etmişlerdir. Yeni tanı yönteminin duyarlılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? (Eylül 2006) A) 15 / 130 B) 20 / 370 C) 115 / 130 D) 115 / 465 E) 350 / 370 Altın Test Yeni Test (+)(-)Top. (+)11515130 (-)35020370 Top.46535500

36 A) Tarama testinin duyarlılığı 100/1000 dir Bir tarama programında muayene edilen 1000 kişiden 110’u hastalık yönünden şüpheli bulunmuştur. İleri inceleme sonucunda 100 kişi hasta tanısı almıştır. Hastaların 20’si tarama testinin sağlam olarak değerlendirdiği gruptadır. Hasta tanısı alanların 40’ı önceden hasta olduğunu bilmemektedir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? (Nisan 2007) A) Tarama testinin duyarlılığı 100/1000 dir B) Tarama testinin seçiciliği 110/1000 dir C) Testin pozitif prediktif değeri 40/100 dür D) Tarama testinin yanlış pozitif sayısı 30 dur E) Tarama testinin tutarlılığı 870/1000 dir

37 A) (10+8 / 10+308) x 1000 Yıl ortası nüfusu 10.763, toplam kadın nüfusu 5.233, 15-49 yaş grubu kadın nüfusu 5.051, canlı doğum sayısı 308, gebeliğin 28. haftasını tamamladıktan sonra ölü doğan bebek sayısı 10 olan bir ilçede aynı yılki bebek ölümleri ile ilgili bilgiler şöyledir: 0-7 günlükken ölen bebek sayısı: 8 8-28 günlükken ölen bebek sayısı: 15 29-365 günlükken ölen bebek sayısı: 56 Bu bilgilere göre, ilçedeki perinatal ölüm hızı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır? (Nisan 2007) A) (10+8 / 10+308) x 1000 B) (10 / 10+308) x 1000 C) (10+8 / 308) x 1000 D) (8+15+56 / 308) x 1000 E) (10+8+15 / 308) x 1000


"HALK SAĞLIĞI TUS SORULARI a- Bronkopnomoni - Türkiye’de bebek (sıfır yaş grubu) ölümüne en fazla neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları