Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÖY ENSTİTÜLERİ Grup Artı Bir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÖY ENSTİTÜLERİ Grup Artı Bir"— Sunum transkripti:

1 KÖY ENSTİTÜLERİ Grup Artı Bir
BURCU MEŞECİ CANAN ACAR MİRAY GÜLER

2 KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ GEREKÇELERİ
Köyü geri kalmışlıktan, köylüyü yoksulluktan kurtaracak yeni bir aydın tipine gereksinim vardı. Ülkenin kalkınması için köylünün kalkınması ve köyün canlandırılması gerekiyordu.

3 Köy Enstitülerinin Kurucuları
Saffet Arıkan Hasan-Ali Yücel İsmail Hakkı Tonguç

4 KÖY ENSTİTÜLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Modern bir köy gibi kurulmuştur. Enstitülerde çalışanlar, kendileri için yapılan evlerde, aileleri ile beraber otururlardı. Köylülere sahip oldukları tüm imkanları ile yardım etme mecburiyetindedirler. Öğrencileri gerçek hayata hazırlama niteliği taşır. Giderlerini en aza indirmek için birçok gereksinimini kendisi üreterek karşılıyordu.

5 ENSTİTÜ YERLERİNİN SEÇİMİ
Her köy enstitüsünün kendi çevresinde yer alan dört ile altı ilden oluşan uzak çevresi vardı. Her köy enstitüsü kendi bölgesine giren köy ilkokullarından mezun olan öğrencileri alır ve bu illerdeki köy okullarından sorumlu olurdu.

6 Enstitülere coğrafya yer adlarının verildiği görülür
Enstitülere coğrafya yer adlarının verildiği görülür. Bu duruma da “Vatan Boyutu” denir.

7

8 KÖY EĞİTMEN VE ÖĞRETMENLERİNİN KÖY HALKINI YETİŞTİRMEDE YETKİ VE SORUMLULUKLARI ŞUNLARDIR:
Köy halkının milli kültürünü yükseltmek, onları sosyal hayat bakımından asrın şartlarına ve şartlarına göre yetiştirmek. Köyün ekonomik hayatını geliştirmek için ziraat, sanat, tek­nik alanlarında köylülere örnek olabilecek işler yapmak.

9 DERS ALANLARI Kültür dersleri: Ziraat ders ve çalışmaları:
Türkçe, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, matematik, fizik, kimya, yabancı dil, el yazısı, resim-iş, beden eğitimi, müzik, askerlik, ev idaresi ve çocuk bakımı, öğretmenlik bilgisi, zirai işletme ekonomisi, kooperatifçilik. Ziraat ders ve çalışmaları: Tarla ziraatı, bahçe ziraatı, sanayi bitkileri ziraatı, zootekni, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipek böcekçiliği, balıkçılık ve su ürünleri. Teknik dersler ve çalışmalar: Köy demirciliği, dülgerliği ve yapımcılığı; kızlar için köy ev ve el sanatları.

10 KÖY ENSTİTÜLERİNDE UYGULANAN EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ
Öğretim süresi ilkokul üzerine 5 yıldır. Öğrencilere yazları en çok 45 gün izin verilirdi. Haftalık ders programı 44 saattir. Bunun yarısı genel kültür ve meslek derslerine, dörtte biri iş ve dörtte biri de tarım etkinliklerine ayrılıyordu. Her mezunun öğretmenlik diplomasında bir “iş”, bir de “tarım” faaliyeti ek branş olarak belirtiliyordu. Uygulanan eğitim ve öğretim yöntemi, “öğrenciyi merkeze” koymuş ve onun etkin kılınmasını temel almıştı.

11 KÖY ENSTİTÜLERİNDE UYGULANAN EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ
Her öğrencinin bir müzik aleti çalması zorunlu idi. Köy enstitülerinin sistemin geliştirilmesi, aksaklıkların düzeltilmesi amacı ile hafta sonlarında öğrencilerin de katıldığı Cumartesi toplantıları yapıyordu. Enstitünün tüm işleri öğretmen ve usta öğreticilerin rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılırdı. Yeni kurulan enstitülere, önce kurulanlar tarafından “yardım ekipleri” gönderilirdi.

12 YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ Köy Enstitülerinin en önemli sorunlarından biri de kendi yönetici ve öğretmen kadrosunu oluşturamamaktı. Köy eğitimi ile ilgili diğer personeli yetiştirmek ve bir “Köy İncelemeleri Merkezi” olmak üzere, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde bir de “Yüksek Köy Enstitüsü” açıldı.

13 KÖY ENSTİTÜLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Siyasal nedenler: Köy Enstitüleri Yasası Mecliste kabul edilmişti ama 151 milletvekili oylamaya katılmamıştı. Toplumsal ve ekonomik nedenler: Köye yeni okulun girmesiyle var olan toplumsal yapının değişeceğini ekonomik çıkarlarının zarar görebileceğini düşünen geleneksel topluluk önderlerinin direnci ile karşılaşıldı. Köy enstitüsüne alınacak öğrencilerin sadece köy çocuklarından olmasının, halkı köylü, şehirli diye ikiye böleceği ileri sürülmüştür. Köylünün kendi okulunu kendisinin imece yoluyla inşa etmesi bazı çevrelerce emek sömürüsü olarak değerlendirilmiş.

14 KÖY ENSTİTÜLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Yönetsel nedenler Yeni sistem sadece Milli Eğitim Bakanlığında çalışanlara değil, başka bakanlıklardaki ilgililere de ek görevler veriyordu. Bu yeni görevler hem hızlı, hem çok sıkı çalışmayı gerektiriyordu. Köy enstitülerinde yetişenlerin demokratik davranışları tartışma yaratabiliyordu. Eğitsel nedenler Köy enstitülerinde eğitime yüklenen yeni görevlerin bütününe veya bölümlerine karşı olanlar vardı. Üretim için iş eğitimini, çok sesliliği uygun görmüyorlardı.

15 KÖY ENSTİTÜLERİNİN KAPANIŞI
Köy Enstitülerinin kurulmasındaki amaç, " iş ve toplu öğretim üzerine köylü çocuklarını eğitip köye, Türk Devriminin yayıcıları olarak yetiştirip göndermekti " diyen Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL 1946 da görevden ayrıldı ve yerine " Köy enstitülülerin belini kıracağım" diyen Reşat Şemsettin Sirer atandı. Talim Terbiye Kurulunun 10 Ekim 1947 tarih ve 405 sayılı kararı ile Köy Enstitüsünü Sisteminin özgün yapısından uzaklaştıracak olan yeni köy Enstitüleri Öğretim Programı kabul edildi. Yeni programda uygulamalı dersler ile teknik derslerin ya sayısı azaltıldı ya da tümden kaldırıldı. Yani Köy Enstitülerinin özgün kişiliği olan, iş içinde eğitim ortadan kaldırıldı.

16 KÖY ENSTİTÜLERİNİN KAPANIŞI
Köy Enstitülerine Öğretmen yetiştiren Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 27 Kasım 1947 de Bakan Reşat Şemsettin Sirer tarafından “sol fikirlerin yayılmasını önlemek” için kapatıldı. Öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına aktarıldı, enstitülerde çalışmakta olan yüksek bölüm mezunları toptan askere çağırıldı, sonra da köy öğretmenliklerine ve gezici başöğretmenliklere atandılar. 1950'de Köy Enstitülerinde "karma eğitime" son verilerek kız öğrenciler İzmir-Kızılçullu, Trabzon-Beşikdüzü'nde toplandı. Kız Öğrencilerin sayısı azaltıldı. 27 Ocak 1954'te çıkarılan 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlk öğretmen Okullarının Birleştirilmesi Hakkında Kanun'la Köy Enstitüleri kapatıldılar.

17 KÖY ENSTİTÜLERİNİN BAŞARDIKLARI…
Yüzyıllardır biriken feodal toplumun üretim ve yaşam biçimini ortadan kaldırmaya başlamıştır. Bilimsel ve felsefi anlamda laik eğitim başlamıştır. Feodal toprak rejiminin değişimi toprak ağalarının kendilerinin ortadan kaldırılma tehdidinin hissetmelerine neden olmuştur. Sanayi için eğitilmiş, nitelikli iş gücü oluşmaya başlamıştır.

18 KÖY ENSTİTÜLERİNİN BAŞARDIKLARI…
Sanat, edebiyat, bilim teknoloji de olumlu beklentiler oluşmuştur. Atatürk’ün özlediği demokratik toplum ve kültür için kurumsal alt yapı oluşmaya başlamıştır. Ataerkil toplumdan çekirdek aile toplumuna dönüş belirtilerini vermeye başlamıştır. Ezberci değil, analitik düşünen- sorgulayan birey yetiştiren demokratik ve üretici eğitim başlamıştır.

19

20


"KÖY ENSTİTÜLERİ Grup Artı Bir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları