Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 2006 AĞUSTOS – 2009 EYLÜL PİYASA UYGULAMALARI SONUÇLARI ve OSB III. OSB ENERJİ ZİRVESİ Nezir AY TEİAŞ GENEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 2006 AĞUSTOS – 2009 EYLÜL PİYASA UYGULAMALARI SONUÇLARI ve OSB III. OSB ENERJİ ZİRVESİ Nezir AY TEİAŞ GENEL."— Sunum transkripti:

1 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 2006 AĞUSTOS – 2009 EYLÜL PİYASA UYGULAMALARI SONUÇLARI ve OSB III. OSB ENERJİ ZİRVESİ Nezir AY TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASASI HİZMETLERİ VE MALİ UZLAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30-31 EKİM 2009

2 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği; –İlk olarak 3 Kasım 2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış, –8 Kasım 2004- Ağustos 2006 arasında 19 ay sanal olarak uygulanmış, –1 Ağustos 2006 tarihinden bu yana nakdi olarak uygulanmaktadır. GEÇİCİ DUY UYGULAMALARI

3 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 2006200720082009 Yıl Sonu İtibarı ile Katılımcı Sayısı 239268307335 İletim Sistemine Verilen Toplam Enerji Miktarı 66,882 GWh 169,075 GWh 135,367 GWh 131,600 GWh İletim Sisteminden Çekilen Toplam Enerji Miktarı 64,799 GWh 164,552 GWh 132,083 GWh 128,579 GWh VERİŞ-ÇEKİŞ MİKTARLARI

4 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 200620072008 2009 Dengesizliğe Düşülerek PMUM Üzerinden Alınan ve Verilen Enerji Miktarı 7,864 GWh 31,642 GWh 30,707 GWh 33,134 GWh Enerji Dengesizliğinden Dolayı Oluşan Toplam Tutar 934 MYTL 4.128 MYTL 5.053 MYTL 4,911 MTL Ortalama Dengesizlik Fiyatları 115,42 YTL 127.67 YTL 160,36 YTL 148,23 TL DENGESİZLİK MİKTAR VE TUTARLARI

5 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 200620072008 2009 Toplam Yük Alma Miktarı 4,738 GWh 15,863 GWh 19,180 GWh 17,130 GWh Yük Alma Karşılığında Yapılan Ödeme Tutarı 692.6 MYTL 2,516.9 MYTL 3,722.5 MYTL 3,756.3 MTL YÜK ALMA MİKTAR VE TUTARLARI

6 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 200620072008 2009 Toplam Yük Atma Miktarları 1,981 GWh 7,118 GWh 5,409 GWh 9,875 GWh Yük Atma Karşılığında Tahsil Edilen Tutar 96,9 MYTL 512,9 MYTL 264,8 MYTL 551,8 MTL YÜK ATMA MİKTAR VE TUTARLARI

7 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 200620072008 2009 Katılımcılara Kesilen Fatura Tutarı 1,254.2 MYTL 4,809.8 MYTL 5,844.3 MYTL 6,649.53 MTL PMUM’a Kesilen Fatura Tutarı 1,250.7 MYTL 4,804.7 MYTL 5,840.7 MYTL 6,642.50 MTL FATURA TUTARLARI

8 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu Nihai Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği; –14 Nisan 2009 itibariyle nihai şekli yayınlanmış, – 1 Temmuz 2009 itibariyle sanal olarak uygulanmaya başlanmış, –1 Aralık 2009 itibariyle nakdi uygulamaya geçilmesi planlanmıştır. NİHAİ DUY

9 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu Nihai Yönetmelik İle Önemli Yenilikler Getirilmiş Bulunmaktadır. –3 periyotlu aylık uzlaştırma uygulamasına son verilerek saatlik uygulama başlatılacak, –3 periyotlu teklif bildirimi yerine saatlik teklif verilmesi sağlanmış olacak, –Teklif fiyatları ayda iki kez yerine her gün verilecek, –Gün Öncesi teklifleri ve Gün İçi teklifleri ayrı ayrı verilecek. NİHAİ DUY İLE GELEN YENİLİKLER-1

10 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu –Gün öncesinde 1 MW dahil tüm üreticiler teklif vererek piyasaya katılabilecekler, –Üreticiler, Dengeleme Güç Piyasasına 15 dakika içerisinde alabilecekleri yük miktarına göre Gün İçi piyasasına katılabilecekler, –Ticari faaliyetin çok büyük bir kısmı Gün Öncesinde gerçekleşecek, Gün içerisinde ise sistem emniyeti ön plana çıkacak. –Tüketim tahminlerinde tedarikçilerin yapacakları tahminler öne çıkacaktır. NİHAİ DUY İLE GELEN YENİLİKLER-2

11 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu –Saatlik uzlaştırma ile Sistem Dengesizlik Fiyatı, her saat için ayrı hesaplanacağından, sistem dengesizlik maliyeti dengesizliğe sebep olan katılımcı tarafından karşılanacaktır. –Gün içerisinde dengeleme amaçlı verilen talimatlar sıfır (0) kodlu olacağından sıfır bakiye miktarı düşecektir. NİHAİ DUY İLE GELEN AVANTAJLAR-1

12 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu –Dengesizlik maliyetleri dengesizliğe düşen tarafından karşılanacağı için sıfır bakiye miktarları büyük ölçüde düşecektir, –Dengeleme birimleri için saatlik marjinal fiyat (SMF) ile aylık sistem dengesizlik fiyatı (SDF) arasındaki farklılıktan arbitraj yolu ile kar etme imkanı olmayacağı için sıfır bakiye miktarları düşecektir. NİHAİ DUY İLE GELEN AVANTAJLAR-2

13 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu OSB’ler dağıtım şirketi lisansına sahip tüzel kişiliktirler. Yönetmelik Madde 81: ‘’(1) Piyasa katılımcıları adına kayıtlı olan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonları içerisinde yer alan sayaçlar, OSOS kapsamında tanımlı olan periyotlarda TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından okunur ve okunan değerler elektronik olarak PYS’ye aktarılır.’’ PİYASA UYGULAMALARINDA OSB

14 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu OSOS’un kurulu olmaması durumunda; a) TEİAŞ’ın ilgili birimleri ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, sayaç okumalarını belirtilen süre içerisinde bitirebilmek için hangi sayacın hangi tarihte ve hangi saatte okunacağına dair bir okuma planlaması yapar ve söz konusu planları ilgili piyasa katılımcısına bildirir. SAYAÇ OKUMA PLANI

15 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu b) TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından; piyasa katılımcıları adına kayıtlı olan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonları içerisinde yer alan sayaçlar, fatura döneminin bitişini takip eden ilk 4 gün içerisinde ilgili piyasa katılımcısının yetkilisinin de iştirakiyle okunur, okuma tutanağı tarafların temsilcileri tarafından müştereken hazırlanır ve imza altına alınır ve okunan değerler Piyasa İşletmecisine PYS veya kurumsal elektronik posta vasıtasıyla bildirilir. SAYAÇ OKUMA SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

16 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu c) Piyasa katılımcısının yetkilisinin veya ilgili dağıtım lisansı tüzel kişi ve/veya TEİAŞ yetkilisinin sayaç okuma işlemine zamanında katılmamsı durumunda, hazır bulunan diğer taraf temsilcisi yada temsilcileri tarafından sayaç okunur ve okuma tutanağı hazırlanır. Hazır bulunanlarca hazırlanan tutanak, her fatura döneminin bitişini takip eden ilk 4 gün içerisinde yazılı ve elektronik ortamda sayaç okuma işlemine katılmayan tarafa gönderilir. İlgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ve/veya TEİAŞ okumakla sorumlu oldukları sayaçlara ait sayaç değerlerini Piyasa İşletmecisine PYS veya kurumsal elektronik posta vasıtasıyla bildirir. OKUMA TARAFLARINDAN BİRİNİN HAZIR OLMAMASI

17 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu ç)Sayaç okuma işlemine, ilan edilen zaman dilimi içerisinde ilgili tarafların hiçbirinin katılmaması ve/veya hazır bulunanlarca imzalanan tutanaktaki değerlerin fatura dönemini takip eden 4. gününe kadar Piyasa İşletmecisine elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda ve/veya gönderilen okuma tutanağında herhangi bir uzlaştırma dönemine ilişkin değerlerin eksik olması halinde, bir önceki fatura döneminin ilgili uzlaştırma dönemlerine ait veriş-çekiş değerleri ilgili fatura dönemi için esas alınır. OKUMA SONUÇLARININ PMUM’A ULAŞMAMASI

18 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu Veriş-çekiş değerlerinin doğrulanması veya düzeltilmesi MADDE 82 (1) Tarafların itirazlarına ya da düzeltmelerine olanak tanımak amacıyla, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş değerleri, PYS aracılığı ile ilan edilir. SAYAÇ ÖLÇÜMLERİNİN İLAN EDİLMESİ

19 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu (2) Fatura döneminin bitişini takip eden ilk 10 gün içerisinde, PYS aracılığıyla ilan edilen değerlere taraflardan hiçbirinin yazılı olarak itiraz etmemesi halinde, PYS’deki değerler; TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden yazılı ve elektronik ortamda bir düzeltme gelmesi halinde ise, TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden gelen düzeltme tutanağında yer alan düzeltilmiş veriş-çekiş değerleri, ilgili fatura dönemi için geçerli olur. GEÇERLİ SAYAÇ DEĞERLERİ

20 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu (3) Piyasa katılımcısının düzeltme talebi olması halinde, TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvuruda bulunarak, mutabık kalınması ve mutabık kalınan değerin TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından elektronik ortamda Piyasa İşletmecisi’ne gönderilmesi esastır. (4) Fatura döneminin bitişini takip eden 10 uncu günden sonra uzlaştırmaya esas veriş-çekiş değerlerine ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi’ne gönderilen düzeltilmiş değerler, söz konusu aya ilişkin uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. DÜZELTME TALEBİNİN GERÇEKLEŞTİRLMESİ

21 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu Okunan sayaç değerlerinin uzlaştırma dönemi bazında olmaması durumu MADDE 83 - (1) Uzlaştırma kapsamındaki sayaçlardan uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapılamaması durumunda, uzlaştırma dönemi bazındaki değerler, okunan sayaç değerlerine profiller uygulanarak TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından hesaplanır. Profil uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından hazırlanır ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Uzlaştırma dönemi bazında hesaplanan değerler 81 inci ve 82 nci Madde hükümleri doğrultusunda Piyasa İşletmecisi’ne ulaştırılır. PROFİL UYGULAMASI

22 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin kurulması –GEÇİCİ MADDE 8 – (1) TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 36 ay içerisinde OSOS kurulmasına ilişkin çalışmalarını tamamlar. Bu sürenin bitimine kadar TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerden OSOS kurulum işlemlerini tamamlayamamış olanlara bu Yönetmeliğin sayaç okunmasına ilişkin 81 inci Maddesinin (5) inci bendinde belirtilen hükümler uygulanır. OSOS SİSTEMİNİN KURULMA ZORUNLULUĞU

23 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri İle ilgili olarak OSB’ler tarafından yapılacak işlemler: 1- Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren 36 ay içerisinde OSOS sisteminin kurulması, 2- OSOS sistemi kurulana kadar OSB sahasında bulunan üretim şirketlerine ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş sayaçlarına ait sayaç değerlerini piyasa işletmecisine belirtilen zaman içerisinde elektronik olarak bildirmek, OSB’LERDEN BEKLENİLENLER-1

24 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 3- OSB sahası içerisinde yer alan ve OSB dışındaki bir tedarikçiden enerji alan serbest tüketiciye ait sayaç değerlerinin piyasa işletmecisine elektronik olarak belirtilen zaman içerisinde bildirilmesi. OSB’LERDEN BEKLENİLENLER-2

25 30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"30-31 Ekim 2009 OSB İstanbul Toplantısı Sunumu 2006 AĞUSTOS – 2009 EYLÜL PİYASA UYGULAMALARI SONUÇLARI ve OSB III. OSB ENERJİ ZİRVESİ Nezir AY TEİAŞ GENEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları