Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 1 TEİAŞ YÜK TEVZİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK KALİTE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ALKAN Elektrik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 1 TEİAŞ YÜK TEVZİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK KALİTE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ALKAN Elektrik."— Sunum transkripti:

1

2 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 1 TEİAŞ YÜK TEVZİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK KALİTE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ALKAN Elektrik Kalite Hizmetleri Müdürü mehmet.alkan@teias.gov.tr

3 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 2 YENİ PİYASA MODELİNDE YAN HİZMET ANLAŞMALARI (ZORUNLU ve TİCARİ YHA)

4 Piyasa ortamında Sistem İşletmecisi’nin çalışma prensipleri Planlama Kısıt yönetimi Gerçek zamanlı dengeleme piyasası Kalite/Yan hizmetleri İthalat / İhracat Şebeke – teknik konular Rekabetçi bir piyasaya geçişi teşvik ederken karmaşıklık (kompleksite) nasıl yönetilebilir? İletim Sistemi İşletmecileri için Altın Kural: Piyasa oyuncuları için basit çözümler sunmak ETSO = Avrupa İletim Sistemi İşletmecileri

5 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 4 amaç özellik dengeleme öncesiprogramlamagerçek zaman katılımcılar tarafındanSistem İşletmecisiSistem İşletmecisi ve katılımcılar tarafındantarafından Katılımcı İşlemleri Dengeleme Piyasası İşlemleri Yan Hizmetler İşlemleri Uzlaştırma İşlemleri Piyasa İşlemleri Düzenleyici İşlemler Tüketimin > %95 için fiyat referansını belirle Tüketimin <%5 için Dengesizlikler için fiyat belirle Fiyat referansına göre programla anlaşılabilir çalışabilir/makul maliyet-etkin güvenilir esnek ROLLERROLLER

6 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 5 4628 - EPŞY’de YAN HİZMETLER NEDİR? Yan hizmetler: Yan hizmetler anlaşması hükümleri uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı tüm tüzel kişilerce sağlanacak olan ve şebeke yönetmeliğinde ve/veya dağıtım yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri, Yan hizmetler anlaşmaları: İletim sistemine bağlı olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, dağıtım şirketleri veya tüketiciler tarafından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine, şebeke yönetmeliği uyarınca sağlanacak ve ilgili hizmetin sağlanmasının maliyetinin tamamını karşılayacak yan hizmet bedellerini, koşullarını ve hükümlerini belirleyen anlaşmaları,

7 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 6 NEDEN YAN HİZMETLERE İHTİYACIMIZ VAR ? (1) DUY’liği hükümlerinin uygulamaya konması ile birlikte, kamu santrallarının üretim planları, MYTM tarafından merkezi olarak değil, ikili anlaşmalar ve diğer teknik ve ticari parametreler dikkate alınarak, santrallar tarafından geliştirilecektir. Bu çerçevede, MYTM’nin herhangi bir santrala talimat verebilmesi için santrallar tarafından sunulan yük alma / yük atma tekliflerini kabul etmesi gerekmektedir.

8 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 7 NEDEN YAN HİZMETLERE İHTİYACIMIZ VAR ? (2) Öngörülemeyen ani yük değişimlerini dengeleyebilmek adına, yük alma / yük atma tekliflerinin kabul edilmesi yeterli olmayacak, gerekli özelliklere sahip santralların primer ve sekonder frekans kontrolü ve işletme yedeği hizmetlerin zorunlu ve ticari yan hizmet anlaşmaları kapsamında sağlaması gerekecektir. Söz konusu yan hizmetlerin sağlanmaması halinde, sadece yük alma / yük atma tekliflerinin kabulü ile sistem güvenilirliğini ve stabilitesini istenen seviyede tutmak mümkün olmayacaktır.

9 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 8 YAN HİZMETLER DENGELEME PİYASASI İLİŞKİSİ 30 sn.15 dak. Primer Kontrol Primer Frekans Kontrolü Sekonder Kontrol Sekonder Frekans Kontrolü (AGC) Tersiyer Kontrol YAL/YAT Optimizasyonu Tersiyer Kontrol (-İşletme Yedekleri) (Kapasite Kiralama) Primer frekansın devrede olduğu fakat primer kontrolün sekonder kontrol ile yer değiştirdiği alan Yan Hizmetler (sistem işletim önceliklerinin etkin olduğu alan) Dengeleme Piyasası (YAL/YAT optimizasyonunun etkin olduğu alan) MWh Fiyat Rezervler

10 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 9 YAN HİZMETLER NELERDİR (1)? İşletme Amaçlı ÜretimYedekleri İşletme Amaçlı ÜretimYedekleri a) İşletme Yedeği: a) İşletme Yedeği: - Primer Kontrol Yedeği - Primer Kontrol Yedeği - Sekonder Kontrol Yedeği - Tersiyer Kontrol Yedeği - Tersiyer Kontrol Yedeği - Talep Kontrolu - Talep Kontrolu - EPŞY- md.57, - (Yan Hizmetler) Zorunlu Md. 125- Ticari Md. 126 Yük-Frekans Kontrolü Değişen sistem frekansı ile birlikte, santral governör karakteristiğine bağlı olarak, santral üretiminin oto. ayarlanmasıdır. (md.57-125) - (Yan Hizmetler) Zorunlu Md. 125- Ticari Md. 126 Yük-Frekans Kontrolü, Değişen sistem frekansı ile birlikte, santral governör karakteristiğine bağlı olarak, santral üretiminin oto. ayarlanmasıdır. (md.57-125) - UYDM tarafından gönderilen Sinyal ile “otomatik üretim kontrolü” AGC, (md.57-126) - Beklenilmeyen ani yük yada üretim değişimi durumunda kısa sürede (2-15 dk.) devreye girebilecek emre amade kapasitedir. (md.57-126) - Talep Kontrolu, tüketicilerden yük attırarak kontroldür. - Talep Kontrolu, tüketicilerden yük attırarak kontroldür.(md.57-126)

11 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 10 YAN HİZMETLER NELERDİR (2)? b) Bekleme Yedekleri AYRICA: Gerilim Kontrolu Gerilim Kontrolu Oturan Sistem Toparlaması Oturan Sistem Toparlaması Enterkoneksiyonlar Enterkoneksiyonlar Arası Yardımlaşma Arası Yardımlaşma - Senkronize olmadan bekleyen yedekler. - Senkronize olmadan bekleyen yedekler. (EPŞY- md.57-126) - Raektif Güç Kontrolü, ZORUNLU (md.125) - Raektif Güç Kontrolü, ZORUNLU (md.125) - Enterkonnekte sistemin tamamen yada önemli bir bölümünün çökmesi durumunda, santralin dışardan bir elektrik kaynağı olmadan kendi kendini kalkındırabilmesi. (md. 83- 126) - Enterkonnekte sistemin tamamen yada önemli bir bölümünün çökmesi durumunda, santralin dışardan bir elektrik kaynağı olmadan kendi kendini kalkındırabilmesi. (md. 83- 126) - Diğer Enterkonnekte sistemlerden acil durum desteği alınması (UCTE)

12 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 11 ZYHA KİMLER İLE YAPILACAK? EPŞY-137 md, (a) göre, “ 50 MW ve üzerinde ünite gücüne veya toplam 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip üretim tesisleri zorunlu yan hizmetler kapsamında primer frekans kontrolüne katılmakla yükümlüdürler.” Ayrıca, bu kapasitelerin altında kurulu güce sahip üretim tesisleri, Primer veya Sekonder frekans kontrolüne TEİAŞ’a teklifi vermeleri ve bu teklifin kabul edilmesi halinde katılabilirler.

13 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 12 ZYHA NELERİ İÇERECEK? Zorunlu Yan Hizmetler Anlaşması (ZYHA), üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerin Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak; Primer frekans kontrolü, Ünitelerin Generatör veya senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sisteme verdiği veya çektiği reaktif güç hizmeti, ile ilgili hüküm ve şartları içerecektir.

14 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 13 ÜRETİCİLER NELER YAPACAKLAR? EPŞY Md. 125’e göre; “…Zorunlu Yan Hizmetlere katılmakla yükümlü üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, Üretim tesislerinde, zorunlu yan hizmetlerin sağlanması için gerekli sistem ve teçhizatı kurmak, test ederek servise almak ve anlaşma yapmak üzere TEİAŞ'a maliyet esaslı teklif vermek zorundadır. Zorunlu yan hizmetler için TEİAŞ tarafından hazırlanan standart anlaşmalar kullanılır. Tekliflerde, maliyeti oluşturan unsurlara ilişkin detaylar ve formüller açıkça belirtilir.”

15 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 14 TEİAŞ NELER YAPACAK ? Elektrik Sistemini İşleten TEİAŞ, piyasa şartlarında elektrik enerjisinin arz güvenliği ve kalitesini sürekli sağlayabilmesi için; EPŞY’nin frekans kontrolü ile ilgili maddelerinde yer alan şartları sağlayabilen tüzel kişiler ile Zorunlu ve Ticari Yan Hizmet Anlaşmaları imzalayacaktır. Zorunluluk içerisinde olup, yeterliliği sağlayamayan tüzel kişiler EPŞY’ye göre, ivedilikle sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip, şartları sağlayabilen üretici firmalara öncelik sağlanacaktır.

16 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 15 FATURALAMA VE KAPASİTE BEDEL ÖDEME? TEİAŞ’ın, üreticiye ödeyeceği Primer Frekans Kontrolü Rezerv Kapasitesi (Qp) katılım bedelleri; Zaman (saat) X Rezerv Aktif Güç (Qp, kW) X Kapasite Bedeli (YTL/kWh) Formülüne göre primer frekans kontrolü katılım talimatının verildiği zaman dilimleri ve anlaşmada belirtilen kapasite bedelleri dikkate alınarak verilen hizmete göre aylık olarak hesaplanacaktır.

17 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 16 FATURALAMA VE KAPASİTE BEDEL ÖDEME? TEİAŞ’ın, üreticiye ödeyeceği, Sekonder Frekans Kontrolü Rezerv Kapasitesi (Qs) katılım bedelleri, Zaman (saat) X Rezerv Aktif Güç (Qs, kW) X Kapasite Bedeli (YTL/kWh) Formülüne göre sekonder frekans kontrolü katılım talimatının verildiği zaman dilimleri ve anlaşmada belirtilen kapasite bedelleri dikkate alınarak verilen hizmete göre aylık olarak hesaplanacaktır.

18 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 17 FATURALAMA VE KAPASİTE BEDEL ÖDEME? Üreticinin sağladığı kapasitif ve endüktif reaktif güç (MVAr) kapasitesi ; Üniteler Genaratör modunda, nominal güçte çalışırken, aşırı ikazlı olarak 0,85, düşük ikazlı olarak 0,95 güç faktörleri arasındaki reaktif kapasite limitleri haricinde, talep edilen ticari reaktif güç kapasite hizmeti için ödeyeceği bedelleri; Zaman (saat) X Reaktif Güç (MVAr) X Kapasite Bedeli (YTL/MVAh) Formüllerine göre ticari yan hizmet anlaşmasında belirtilen bedeller dikkate alınarak aylık olarak hesaplanacaktır.

19 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 18 FATURALAMA VE KAPASİTE BEDEL ÖDEME? Üniteler Senkron kompansatör (motor), (Cos φ = 0) modunda çalışırken, TEİAŞ tarafından talep edilen reaktif güç hizmeti için ödenecek bedeller; Ünitelerin ve ilgili yardımcılarının, bu hizmetin sağlanması sırasında tüketecekleri aktif enerji miktarı için ödenecek bedel, sistem dengesizlik fiyatından aylık olarak ödenir. Sağlanan bu reaktif güç hizmetinin maliyetini karşılamak üzere ilave olarak, Ünitenin bu reaktif güç hizmetini üretirken, tükettiği aktif enerji bedelinin %...... Oranı kadar ödeme yapılır.

20 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 19 FATURALAMA VE KAPASİTE BEDELLERİ ÖDEME? – TEİAŞ’a Zorunlu Yan Hizmetler Anlaşmalarıyla Primer Frekans Kontrol Rezerv Kapasitesi (Qp) temin eden üreticiye aşağıda belirtilen şekilde bedel ödenecektir; Üreticiye, bu kapasite miktarı için verdiği maliyet esaslı teklif üzerinden anlaşma sağlanılan bedele göre ödeme yapılacaktır. Ancak Primer Frekans Kontrol Rezerv Kapasitesinin sağlanmadığı süreler için bedel ödenmeyecektir. Üreticiye, bu kapasite içinden kullanılan yük-frekans kontrolüne bağlı üretim artışları ve/veya azalmaları için DUY Geçici Madde 9’da belirtilen şekilde uygulama yapılacaktır.

21 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 20 FATURALAMA VE KAPASİTE BEDELLERİ ÖDEME? DUY Geçici Madde 9’da yer alan, “Gerekli izleme donanımı tesis edilinceye kadar, dengeleme birimlerinin yük-frekans kontrolü kapsamında yüklerini artırmaları ya da azaltmaları sonucunda elektrik enerjisi üretim miktarlarında gerçekleşen artışlar ve/veya azalmalar, enerji açık ve/veya fazlasının içerisinde olan bir bileşen olarak değerlendirilerek, yük-frekans kontrolüne bağlı üretim artışları ve/veya azalmaları için sistem dengesizlik fiyatı uygulanır ve bir dengeleme biriminin yük-frekans kontrolü hizmeti sağlamasına bağlı olarak oluşabilecek enerji açık ve/veya fazlasının mali etkilerinin ilgili yan hizmet fiyatının belirlenmesinde dikkate alındığı kabul edilir.” esasları çerçevesinde uygulama yapılacaktır

22 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 21 ZORUNLU YAN HİZMETLER ANLAŞMASI: 1. Primer Frekens Kontrolü Hizmeti; Üretici, Primer Frekans Kontrol Rezerv Miktarını (Qp), sistem frekansında meydana gelen ±200 mHz’lik sapmalar doğrultusunda, otomatik tepki olarak sürekli sağlayacaktır. 2. Reaktif Güç Kontrolü Hizmeti; Üretici, sistemde bölgesel olarak üretilen ve tüketilen reaktif gücün anlık olarak birbirine eşit olmamasından dolayı reaktif güç dengesinde meydana gelen değişiliklerin giderilmesine, otomatik katkı sağlayacaktır.

23 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 22 Ünite Aktif Çıkış Gücünün Hız Eğimine göre Değişmesi 49,8 50-f 0 50+f 0 50,2 P GN ≥P set + Q P set - Q P (MW) f (Hz) 50,0 P set 47,0 52,0 fGfG fGfG ff f0f0 f0f0 ff S g1 S g2

24 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 23 PRİMER FREKANS KONTROLÜ ANLAŞMA UYGUNLUK TESTLERİ: TEİAŞ, Üretici ile santral ünitelerinin PFKP testlerinde yeterliliği belirlenen Qp miktarına göre ZYH anlaşma’yı yapar. Üretici, Primer Frekans Kontrol Performans (PFKP) testlerini, EPŞY EK-4 ve EK-2 çerçevesinde yaptırır.

25 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 24 Generatör Reaktif Güç Kontrolü Hizmet Sınırları

26 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 25 Yan Hizmet Sağlayıcıların Rolü Yan Hizmetler Hizmet satın alan Hizmet sunan Frekans Cevabı Rezerv Reaktif Oturan Sis. Toparlanması Kaliteli frekans Kaliteli gerilim Daha güvenilir enerji sunumu

27 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 26 Yan Hizmetler Süreci Yan Hizmetler İhtiyaçları Bu ihtiyaçları karşılamak için seçenekleri değerlendirme Görüşme Ve Anlaşma İhtiyaçlar ve anlaşma uyarınca hizmet alımı Şebeke İşletmecisi Yan Hizmetler Görevi Şebeke İşletmecisi

28 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 27 Piyasa Katılımı Zaman Çizelgesi Bir gün öncesine kadarBir gün öncesi Gerçek zaman Fiyat riskine karşı koruma ve Elektrik portföyünün finansal optimizasyonu Elektrik portföyünün fiziksel optimizasyonu Dengeleme talimatları Gerçek zaman için kendi günlük üretim programının hazırlanması Elektrik Piyasası Reformu Uzun Vadeli Yatırım Teşviği ve Arz Güvenliği Sistem Güvenliği Üretim Optimiza syonu

29 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 28  Emreamade Üretim Kapasitesi  Üretim Birimi Programları  İthalat/İhracat Programları  Mevcut İletim Kapasitesi  Yük Tahmini  Yük Akış Tahmini  Kısıtın Belirlenmesi  Üretim Yedeği Hesaplanması  Yeniden Programlanan Üretim/Tüketim Sonucunda Yük Akış Düzeltmeleri  Senaryo Belirleme  Senaryo Kurtarma Planlaması  İşletim  Planlama başlangıç ( sapmaların düzeltmeleri ) Elektrik Kontrol Bölgelerinin (MYTM) Görevleri Bir Elektrik Kontrol Bölgenin zaman çizelgesi Sistem İşletmecisinin Teknik Gereksinimlerin belirlediği Genel Faaliyet Sıralamasına dayanır.

30 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 29 ÜreticiÜretici NOtoprodüktör Otoprodüktör N Sistem İşletmecisi Birleştirilmiş Programlar Yük Tahmini 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 Time MWh Program Yük tahmini PLANLAMA Üretim Programları: İkili anlaşmalar ve Gün Öncesi Piyasası satışları Gerçek zamanlı dengeleme teklifleri Primer yedekler Hızlı yedekler Zaman

31 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 30 Bir Üretici Tarafından Sistem İşletmecisi’ne Gönderilen Üretim Programı Üretim Programları Döner yedekler Primer yedek Acil durum yedeği Hızlı yedek Emreamade olmayan kapasite

32 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 31

33 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 32 UCTE Çerçevesinden Yan Hizmetler Sistem Frekansı Sistem Frekansı Primer Kontrol Primer Kontrol Sekonder Kontrol Sekonder Kontrol Tersiyer Kontrol Tersiyer Kontrol Aktive eder Frekanstaki değişimi sınırlar Aktive ederDevreye girer Frekans nominal değerine getirir Primer rezervleri boşaltır Devreye girer Sekonder rezervleri boşaltır Büyük bir yük kaybı sonrası primer rezervleri boşaltır

34 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 33 UCTE’de Yük-Frekans Kontrolü

35 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 34 UCTE Çerçevesinden Yan Hizmetler 30 sn.15 dak. Sekonder Kontrol Sekonder Frekans Kontrolü (AGC) YAL/YAT Optimizasyonu Tersiyer Kontrol Tersiyer Kontrol (-İşletme Yedekleri) (Kapasite Kiralama) Primer Kontrol Primer Frekans Kontrolü Primer frekansın devrede olduğu fakat primer kontrolün sekonder kontrol ile yer değiştirdiği alan Hızlı Devreye Alma Yedekleri Sıcak Yedekler Ilık Yedekler

36 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 35 Mehmet Alkan TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yük Tevzi Daire Başkanlığı Elektrik Kalite Hizmetler Müdürü e-mail: mehmet.alkan@teias.gov.tr Tel: 0312-215 39 87 – 222 98 95 Fax:0312-222 69 42 İnönü Bulvarı No:27,Kat 14, 67 No’lu Oda 06100 Bahçelievler-ANKARA

37 04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 36 TEİAŞ YÜK TEVZİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK KALİTE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 04.08.2006 – Hilton - ANKARA


"04.08.06 -"Yan Hiz.Anl." Hilton-AnkaraTEİAŞ-YTD-EKH Müdürlüğü 1 TEİAŞ YÜK TEVZİ DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK KALİTE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ALKAN Elektrik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları