Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 2009-2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 2009-2013."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 2009-2013

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2009-2013) Poliklinik Günübirlik Operasyon veya girişim Mali Analiz (2012-2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 Misyonumuz Acil ve elektif koşullarda cerrahi sağlık hizmeti vermek Prenatal tanı ile yenidoğan cerrahisinde tanı+transport ve tedavi gecikmelerini önlemek Çağdaş yenidoğan cerrahisi ve cerrahi yoğun bakım Çocuk organ transplantasyonuna katkıda bulunmak Hekimliğin temel kurallarına göre çocuk yaş grubundaki hastalara

4 Vizyonumuz Çözüm bekleyen çocuk cerrahisi sorunlarına deneysel ve klinik çalışmalarla katkı Asistan eğitimine önem vererek geleceğin çocuk cerrahlarının yetişmesine katkı Çocuk cerrahisini toplumda tanıtmak.

5 Anabilim Dalı Tarihçesi 1 Aralık 1978 den itibaren 2 yıl süre ile Londra Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Bölümünde çalışan ve dönüşte fakültemizde mevcut olmayan Çocuk Cerrahisi kürsüsünü kurmak üzere görevlendirilen Doç.Dr.Alaaddin ÇELİK tarafından 6 Eylül 1982 de Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı başkanı atanması ile kurulmuştur. Hacettepe Tıp Fakültesi’nde 1980 yılında Çocuk Cerrahisi Uzmanı olan Dr. Tansu SALMAN’ın da 1982 yılında İstanbul Tıp Fakültesine gelmesiyle Anabilim Dalımız çocuk ve yenidoğan cerrahisi faaliyelerine yoğun bir şekilde başlamış oldu. 20/05/2003 tarihinde Anabilim Dalımıza bağlı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı kurulmuştur.

6 İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD Tarafından Yapılan İşlemler Prenatal tanıya dayalı yenidoğan cerrahisiPediatrik onkolojik cerrahiPediatrik gastroenterohepatik cerrahi Endokrin bozukluklara bağlı konjenital ürogenital anomalilerin düzeltilmesi Endoskopik cerrahiPediatrik üroloji İntratorasik cerrahi

7 Çocuk Cerrahisi 1 ameliyathane (acil ve elektif hastalar için randevusuz çalışan) 1 poliklinik 1 servis (yoğun bakım ünitesi:4 küvöz, 2 açık yoğun bakım kompleksi) Sekreterya Dersane

8 Çocuk Cerrahisi Bugüne kadar 300.000 civarı acil ve elektif muayene, 45000 civarında her düzeyde genel anestezi ile yapılmış ameliyat hizmeti gerçekleştirilmiştir. Ayaktan (outpatient) hasta sayımızın fazlalığı yatak sıkışıklığını önlemektedir.

9 Çocuk Cerrahisi Tıpta Uzmanlık Eğitimi 5 yıl süre ile Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yenidoğan, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Anestezi, Üroloji rotasyonları dahildir. Kurulduğumuzdan beri Anabilim Dalımızda 42 Çocuk cerrahisi uzmanı ünvanı verilmiştir.

10 Toplantılar Her Akademik yıl boyunca uzmanlık öğrencileri ve ilgili Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katılımı ile düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca haftalık ve aylık klinikler arası periyodik pediatrik onkoloji, pediatrik infeksiyon, pediatrik endokrinoloji, pediatrik nefroloji, pediatrik acil ve yoğunbakım, pediatrik gastroenteroloji toplantıları yapılmaktadır. Her hafta uzman ve asistan toplantıları

11 Mezuniyet Sonrası Her ay İ.Ü. Baltalimanı Tesislerinde Marmara Bölgesi Çocuk Cerrahisi Toplantıları yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası Çocuk Cerrahisi ile ilgili kongrelere katılım Çocuk cerrahisi ile ilgili kurslar Çocuk cerrahisi ile ilişkili diğer disiplinlerin kongre ve toplantıları Dernek faaliyetleri

12 Tıp Eğitiminde Çocuk Cerrahisi Sertifika programları ve uzmanlık eğitim programı çerçevesinde devam etmektedir. Tıp öğrencileri için 3.sınıfta kliniğe giriş 2 ders ve 5.sınıf için senede 14 kez tekrarlanan 5 gün kuramsal ve uygulamalı imza karşılığı katılımın sağlandığı sonunda sınavın yapıldığı öğrenci eğitimi sağlanmaktadır. Öğrenci sayısının artışına bağlı olarak, anabilim içinde öğrenciler 3 gruba ayrılarak vizit, polikilinik, beceri, toplantı ve teorik ders bazında eğitim verilmektedir.

13 Çocuk Cerrahisi İnsan Kaynakları

14 Son 5 Yılda Uluslararası Yayınlarımız 1.Gun F, Toker A, Kaya S, Tanju S, Dılege S, Celik A, Salman T, Yılmazbayhan D. Cervical mediastinoscopy for paratracheal masses in pediatric patients. Pediatric Hematology and Oncology 25:393-398, (2008) 2.Tamay Z, Güler N, Kılıç G, Gün F, Çelik A, Yekeler E. A congenital proximal tracheo-esophageal fistula 14 years after surgical repair of esophageal atresia with distal tracheo-esophageal fistula. Turkish J Pediatrics 50(3):299-301, (2008). 3.Gün F, Erginel B, Kılıçaslan I, Anak S, Ziylan O, Çelik A. A rare neonatal testicular tumor: juvenile granulosa cell tumor of infant testis : a report of 3 cases. J Pediatr Hematol Oncol. May;32(4):c158-9 (2010) 4. Gün F, Erginel B, Durmaz O, Sökücü S, Salman T, Celik A. An outdtanding non-transplant surgical intervention in progressive familial intrahepatic cholestasis: partial internal biliary diversion. Pediatr Surg Int. Pediatr Surg Int. Jun 20. (2010) 5.Gün F, Erginel B, Günendi T, Çelik A. Gunshot wound of the fetus: A case report. Pediatr Surg Int. 2011

15 Son 5 Yılda Uluslararası Yayınlarımız 6. Gün F, Günendi T, Erginel B, *Güler N, Çelik A Rupture of congenital diaphragmatic eventration: report of case. Surg Today, 2011 7. Gün F, Günendi T, Kılıç B, Çelik A. Multipl magnet ingestion resulting in small bowel perforation: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 Mar;19(2):177-9. doi: 10.5505/tjtes.2013.26779. 8. Esmer AC, Kalelioğlu I, Kılıçaslan I, Gün F, Ziylan O Prenatal sonographic diagnosis of multicystic congenital mesoblastic nephroma. J Clin Ultrasound. 2013 Nov;41 Suppl 1:59-61. doi: 10.1002/jcu.22032. Epub 2012 Dec 27. 9. Kalelioğlu IH, Karamustafoğlu B, Has R, Gün F, Çelik A, Yüksel A. Intrapericardial diaphragmatic hernia: report of 2 cases with prenatal diagnosis. J Ultrasound Med. 2012 Nov;31(11):1825-8.

16 Hedeflerimiz Endoskopik cerrahi ile ilgili deneyimlerimizi arttırmak Mevcut hizmet kalitemizin devamlılığını sağlamak Çocuk Ürolojisi ağırlıklı Çocuk Cerrahisi hizmeti vermek Çocuk Acil Travma Cerrahisi hizmeti vermek Araştırma sayısını arttırmak İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi günleri düzenlemek

17 Taleplerimiz - Çocuk Cerrahi Endoskopi/laparoskopi için ikinci bir ameliyathane -Endoskopi ve laparoskopi için eksik malzemelerin temini -Yetersiz hemşire sayımızın tamamlanması -Personel sayısının artması -Alt yapımızın çağdaş bir düzeye getirilmesi - Çocuk kliniklerinin bir an önce eski düzeyine getirilmesi

18

19 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZLERİ FİNANS DİREKTÖRLÜĞÜ SUT KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ HAZİRAN 2013

20 A MALİYET ANALİZLERİ B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS

21 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ KARLILIK ANALİZLERİ

22 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI93.27979.27983.65986.752106.46592.891 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 75.376102.08372.12991.35687.71084.221 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME51.85549.91057.38051.79454.34746.416 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ29.66829.44929.49329.56028.18229.772 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 15.17316.16012.76414.43416.98119.858 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER15.31711.45912.10414.64620.54622.120 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 9072736401.0562.702 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)112.102107.705111.744111.074121.112120.868 GELİR - GİDER FARKI-36.726-5.622-39.615-19.718-33.402-36.647

23 GELİR ANALİZLERİ

24 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 93.27979.27983.65986.752106.46592.891 A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 75.376102.08372.12991.35687.71084.221

25 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. 2013 İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

26 GİDER ANALİZLERİ

27 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 51.85549.91057.38051.79454.34746.416 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 29.66829.44929.49329.56028.18229.772 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 15.17316.16012.76414.43416.98119.858 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 15.31711.45912.10414.64620.54622.120 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 9072736401.0562.702 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 112.102107.705111.744111.074121.112120.868

28 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

29 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

30 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN GELİR - GİDER FARKI -36.726-5.622-39.615-19.718-33.402-36.647 Eylül ayında fark: + 70.028

31 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

32

33

34 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK 27908238447,43,05 ŞUBAT 27939739454,13,64 MART 27869129236,13,43 NİSAN 27989635945,93,64 MAYIS 2711811643153,24,34 HAZİRAN 27847733743,02,94

35 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

36 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

37 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

38 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

39

40 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK102,79,092,238,4 ŞUBAT102,79,385,939,4 MART102,78,687,129,2 NİSAN102,79,888,735,9 MAYIS102,711,894,343,1 HAZİRAN102,78,487,933,7

41 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D HEKİM BAŞINA HEMŞİRE SAYISI HEKİM BAŞINA PERSONEL SAYISI OCAK1,32,8 ŞUBAT1,32,8 MART1,32,8 NİSAN1,32,8 MAYIS1,32,8 HAZİRAN1,32,8

42

43

44

45 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başina Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı Ocak281,03,213,732,9 Şubat281,03,314,130,7 Mart281,03,110,431,1 Nisan281,03,512,831,7 Mayıs281,04,215,433,7 Haziran281,03,012,031,4

46

47 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. HEKİM SAYILARI

48 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. PERSONEL SAYILARI

49

50 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak132,16,970,9 Şubat132,17,266,1 Mart132,16,667,0 Nisan132,17,568,2 Mayıs132,19,172,5 Haziran132,16,567,6

51

52

53 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D Ameliyathane sayısı Masa Sayısı Masa başına ameliyat sayısı Toplam ameliyat sayısı (A+B+C+D+ E) Ameliyat sayısı (A) Ameliyat sayısı (B) Ameliyat sayısı (C) Ameliyat sayısı (D) Ameliyat sayısı (E) Ocak1185 83521156 Şubat1186 325321511 Mart1188 32037199 Nisan1181 715311612 Mayıs1198 525441311 Haziran1171 8321858

54 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D Poliklinik yatak Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak316174417056 Şubat314869615044 Mart315470215061 Nisan316471013071 Mayıs314778016078 Haziran314471718069

55 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D

56 ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

57 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

58 En büyük eksikliğimiz: Hemşire sayımız Özellikle geceleri ve mesai dışında, cerrahi yenidoğan yoğun bakımı verecek hemşire sayısının yetersizliği…

59


"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 2009-2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları