Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK VE ETİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK VE ETİĞİ"— Sunum transkripti:

1 BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK VE ETİĞİ

2 MESLEK - TANIMI BİR KİMSENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPTIĞI SÜREKLİ İŞ YA DA UĞRAŞTIR. Meslekler, toplumdaki iş bölümü sonucu ortaya çıkar Gelişmemiş ülkelerde babadan oğula, az gelişmiş toplumlarda usta-çırak yoluyla, gelişmiş ülkelerde de örgün eğitim yoluyla kazanılmaktadır

3 MESLEK - KRİTERLERİ BİR MESLEĞİN MESLEK OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN; (1) Uzmanlık Bilgisi (2) Mesleğe Giriş Denetimi (3) Meslek Ahlakı (4) Çalışma Özgürlüğü (5) Meslek Kuruluşları (6) Hizmet Koşulları (7) Toplumca Tanınma gerekir

4 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ - TANIMI
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ; ÖĞRETMENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA BİR ALANA YÖNELİK BİLGİ, BECERİ VE ALIŞKANLIKLARINI SÜREKLİ ÖĞRETMESİ İŞİ ANLAŞILMAKTADIR. Öğretmenlik Mesleği 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile tanımlanmıştır. Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üstlenen bir ihtisas mesleğidir.

5 MESLEK KRİTERLERİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLİK
(1) İnsan yetiştirmeyle ilgili (2) en az lisans düzeyinde 4 yıllık uzmanlık eğitimi gerektiren (3) mesleki örgütlenme sürecini ve (4) mesleki davranış kurallarını oluşturmaya çalışan (5) kısmen çalışma özgürlüğüne sahip ve (6) genellikle yetersiz hizmet koşullarında (7) hak ettiği gelir seviyesinin altında (8) uzun bir geçmişi bulunan, ancak değeri toplum tarafından yeni artmaya başlayan, bir idealist mesleğidir.

6 ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKLEŞMESİ SÜRECİ
15 yy’da Fatih Sultan Mehmet (2) Sultan Abdülmecit döneminde (1848) Darülmuallimin adı altında ilk erkek öğretmen okulunun açılması (3) talimatnamesi ile öğretmenlik mesleğine giriş hakkının Darülmuallimin mezunlarına verilmesi (4) 1913’te ana öğretmen sınıfı, 1914’te ana öğretmen okulunun açılması (5) 1924’te tevhid-i tedrisat kanunu ve 439 sayılı orta tedrisat kanunu (6) 1982 YÖK’e bağlanma (7) 1992 lisans düzeyine çekilmesi (8) eğitim ve fen edebiyat fakültelerinin yeniden yapılandırılması-lisansüstü eğitime çekilmesi

7 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN YASAL DAYANAKLARI
(1) Atatürk İlkeleri (2) Anayasa (3) Personel Yasası (4) Eğitim ve Öğretmenlikle İlgili Yasalar (5) Onay ve Yönetmelikler (6) Hükümet Programları (7) Kalkınma Planları (8) Milli Eğitim Şuraları

8 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ
(1) Empatik iletişime dayalıdır (2) Yaratıcı olmayı gerektirir (3) Sevgi mesleğidir (4) eğitsel amaçlı gözlem becerisi ister (5) Esnek olmayı gerektirir

9 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TÜRKİYE'DEKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ
(1) Öğretmenler devlet memurlarının çoğunluğunu oluşturmaktadır (2) Genelde bayanlar tarafından seçilen bir meslektir (3) Öğretmenlik mesleğini seçenler toplumun daha çok alt ve orta gelir grubundan gelmektedir (4) Mesleği değiştiren ve ek iş yapanların oranı yüksektir (5) Niteliği yüksek değildir

10

11

12 PARALEL DÜZENLEME YAKLAŞIMI VE DAVRANIŞ GRUPLARININ AĞIRLIĞI
ÖĞRETMENLERİN HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMLERİ PARALEL DÜZENLEME YAKLAŞIMI VE DAVRANIŞ GRUPLARININ AĞIRLIĞI Alan Bilgisi %62.5 Öğretmenlik Meslek Bilgisi %25 Genel Kültür %12.5

13 ÖĞRETMENLERİN HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMLERİ
HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMLARINDA YER ALAN MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ Y.YIL DÖN. KODU DERS ADI TE UY KR 1 Güz EĞT-101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 Bahar EĞT-102 Okul Deneyimi 4 2 EĞT-201 Gelişim ve Öğrenme EĞT-202 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme EĞT-301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞT-302 Sınıf Yönetimi EĞT-304 Özel Öğretim Yöntemleri I EĞT-401 Okul Deneyimi II EĞT-403 Özel Öğretim Yöntemleri II EĞT-402 Rehberlik EĞT-404 Öğretmenlik Uygulaması 6 5 TOPLAM 24 36

14 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TEMEL SORUNLARI
(1) Mesleki standartlar belirlenmemiş (2) Mesleğin gelişmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği (3) Yasal mevzuatlarda yetersizlikler (4) Meslek etiğinin oluşturulmamış olması (5) Çalışma koşullarının ağırlığı (6) Toplum gözünde statüsünün yüksek olmaması (7) Mesleki örgütlenme eksikliği (8) Seçim, yerleştirme ve istihdam uyum ve ayırımının oluşturulamaması (9) Hizmetiçi eğitim yetersizliği (10) Maddi imkanların azlığı (11) Tayin, terfi, atama sisteminin objektif kriterler taşımaması (12) Bilgi ve teknolojiyle mesleğin desteklenememesi


"BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK VE ETİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları