Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR KİMSENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPTIĞI SÜREKLİ İŞ YA DA UĞRAŞTIR. Meslekler, toplumdaki iş bölümü sonucu ortaya çıkar Gelişmemiş ülkelerde babadan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR KİMSENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPTIĞI SÜREKLİ İŞ YA DA UĞRAŞTIR. Meslekler, toplumdaki iş bölümü sonucu ortaya çıkar Gelişmemiş ülkelerde babadan."— Sunum transkripti:

1

2 BİR KİMSENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPTIĞI SÜREKLİ İŞ YA DA UĞRAŞTIR. Meslekler, toplumdaki iş bölümü sonucu ortaya çıkar Gelişmemiş ülkelerde babadan oğula, az gelişmiş toplumlarda usta-çırak yoluyla, gelişmiş ülkelerde de örgün eğitim yoluyla kazanılmaktadır Gelişmemiş ülkelerde babadan oğula, az gelişmiş toplumlarda usta-çırak yoluyla, gelişmiş ülkelerde de örgün eğitim yoluyla kazanılmaktadır

3 BİR MESLEĞİN MESLEK OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN; (1) Uzmanlık Bilgisi (2) Mesleğe Giriş Denetimi (3) Meslek Ahlakı (4) Çalışma Özgürlüğü (5) Meslek Kuruluşları (6) Hizmet Koşulları (7) Toplumca Tanınma gerekir

4 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ; ÖĞRETMENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA BİR ALANA YÖNELİK BİLGİ, BECERİ VE ALIŞKANLIKLARINI SÜREKLİ ÖĞRETMESİ İŞİ ANLAŞILMAKTADIR. Öğretmenlik Mesleği 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile tanımlanmıştır. Öğretmenlik Mesleği 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile tanımlanmıştır. Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üstlenen bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üstlenen bir ihtisas mesleğidir.

5 (1) İnsan yetiştirmeyle ilgili (2) en az lisans düzeyinde 4 yıllık uzmanlık eğitimi gerektiren (2) en az lisans düzeyinde 4 yıllık uzmanlık eğitimi gerektiren (3) mesleki örgütlenme sürecini ve (4) mesleki davranış kurallarını oluşturmaya çalışan (5) kısmen çalışma özgürlüğüne sahip ve (6) genellikle yetersiz hizmet koşullarında (7) hak ettiği gelir seviyesinin altında (8) uzun bir geçmişi bulunan, ancak değeri toplum tarafından yeni artmaya başlayan, bir idealist mesleğidir. (8) uzun bir geçmişi bulunan, ancak değeri toplum tarafından yeni artmaya başlayan, bir idealist mesleğidir.

6 15 yy’da Fatih Sultan Mehmet (2) Sultan Abdülmecit döneminde (1848) Darülmuallimin adı altında ilk erkek öğretmen okulunun açılması (2) Sultan Abdülmecit döneminde (1848) Darülmuallimin adı altında ilk erkek öğretmen okulunun açılması (3) 1900-1901 talimatnamesi ile öğretmenlik mesleğine giriş hakkının Darülmuallimin mezunlarına verilmesi (3) 1900-1901 talimatnamesi ile öğretmenlik mesleğine giriş hakkının Darülmuallimin mezunlarına verilmesi (4) 1913’te ana öğretmen sınıfı, 1914’te ana öğretmen okulunun açılması (4) 1913’te ana öğretmen sınıfı, 1914’te ana öğretmen okulunun açılması (5) 1924’te tevhid-i tedrisat kanunu ve 439 sayılı orta tedrisat kanunu (5) 1924’te tevhid-i tedrisat kanunu ve 439 sayılı orta tedrisat kanunu (6) 1982 YÖK’e bağlanma (7) 1992 lisans düzeyine çekilmesi (8) eğitim ve fen edebiyat fakültelerinin yeniden yapılandırılması- lisansüstü eğitime çekilmesi (8) eğitim ve fen edebiyat fakültelerinin yeniden yapılandırılması- lisansüstü eğitime çekilmesi

7 (1) Atatürk İlkeleri (2) Anayasa (3) Personel Yasası (4) Eğitim ve Öğretmenlikle İlgili Yasalar (5) Onay ve Yönetmelikler (6) Hükümet Programları (7) Kalkınma Planları (8) Milli Eğitim Şuraları

8 (1) Empatik iletişime dayalıdır (2) Yaratıcı olmayı gerektirir (3) Sevgi mesleğidir (4) eğitsel amaçlı gözlem becerisi ister (5) Esnek olmayı gerektirir

9 (1) Öğretmenler devlet memurlarının çoğunluğunu oluşturmaktadır (1) Öğretmenler devlet memurlarının çoğunluğunu oluşturmaktadır (2) Genelde bayanlar tarafından seçilen bir meslektir (3) Öğretmenlik mesleğini seçenler toplumun daha çok alt ve orta gelir grubundan gelmektedir (3) Öğretmenlik mesleğini seçenler toplumun daha çok alt ve orta gelir grubundan gelmektedir (4) Mesleği değiştiren ve ek iş yapanların oranı yüksektir (5) Niteliği yüksek değildir

10 Amir-Memur Meslektaş Uzman Aile Ferdi Aydın Danışman Sosyolog Teknolog

11 ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMLERİ HİZMET ÖNCESİ HİZMET İÇİ

12 Alan Bilgisi %62.5 Öğretmenlik Meslek Bilgisi %25 Genel Kültür %12.5 PARALEL DÜZENLEME YAKLAŞIMI VE DAVRANIŞ GRUPLARININ AĞIRLIĞI

13 HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMLARINDA YER ALAN MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ Y.YILDÖN.KODUDERS ADITEUYKR 1 GüzEĞT-101Öğretmenlik Mesleğine Giriş303 BaharEĞT-102Okul Deneyimi143 2 GüzEĞT-201Gelişim ve Öğrenme303 BaharEĞT-202Öğretimde Planlama ve Değerlendirme324 3 GüzEĞT-301Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme223 Bahar EĞT-302Sınıf Yönetimi223 EĞT-304Özel Öğretim Yöntemleri I223 4 Güz EĞT-401Okul Deneyimi II143 EĞT-403Özel Öğretim Yöntemleri II223 Bahar EĞT-402Rehberlik303 EĞT-404Öğretmenlik Uygulaması265 TOPLAM24 36

14 (1) Mesleki standartlar belirlenmemiş (2) Mesleğin gelişmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği (2) Mesleğin gelişmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği (3) Yasal mevzuatlarda yetersizlikler (4) Meslek etiğinin oluşturulmamış olması (5) Çalışma koşullarının ağırlığı (6) Toplum gözünde statüsünün yüksek olmaması (7) Mesleki örgütlenme eksikliği (8) Seçim, yerleştirme ve istihdam uyum ve ayırımının oluşturulamaması (8) Seçim, yerleştirme ve istihdam uyum ve ayırımının oluşturulamaması (9) Hizmetiçi eğitim yetersizliği (10) Maddi imkanların azlığı (11) Tayin, terfi, atama sisteminin objektif kriterler taşımaması (12) Bilgi ve teknolojiyle mesleğin desteklenememesi


"BİR KİMSENİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPTIĞI SÜREKLİ İŞ YA DA UĞRAŞTIR. Meslekler, toplumdaki iş bölümü sonucu ortaya çıkar Gelişmemiş ülkelerde babadan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları