Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

How to set up the game: On slide 2, there are both white boxes and blue boxes. Don’t touch the blue boxes in setup. Delete the boxes that are already up.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "How to set up the game: On slide 2, there are both white boxes and blue boxes. Don’t touch the blue boxes in setup. Delete the boxes that are already up."— Sunum transkripti:

1 How to set up the game: On slide 2, there are both white boxes and blue boxes. Don’t touch the blue boxes in setup. Delete the boxes that are already up in the play space. Copy and paste the corresponding white squares up into the play space. There is a blue box with the white boxes to be used as the space filler. If you are playing with more than one class, save and close the powerpoint and reopen it for the next class. How to play the game: Students will choose one letter at a time. Click on the blue box containing the letter. That will take you to the letter screen where you need to click again. If the letter is in your puzzle, click on the white boxes where you put the letter and the letter should appear with applause. If it is not, hit the icon in the upper right hand corner of the screen and it will give another sound.

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 100 5.000 5 150 10.000 10 500 25.000 20 750 50.000 50 1000

3 25 10 9 11 12 14 13 8 7 3 2 4 5 15 6 1 17 26 24 27 28 30 29 16 23 18 22 19 20 21 KUTUYU AÇ Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel konum’u ile ilgili değildir? A) Kuzeyi ile güneyi arasında 666 km mesafenin bulunması B) Yükseltisinin batıdan doğuya artması C) Avrupa’ya komşu olması D) Türkiye’de farklı tipte iklim çeşitlerinin görülmesi

4 1 A

5 25 10 9 11 12 14 13 8 7 3 2 4 5 15 6 1 17 26 24 27 28 30 29 16 23 18 22 19 20 21 KUTUYU AÇ Ülkemizde kıyılarımızdan itibaren iç kısımlara ve batıdan doğuya gidildikçe nem miktarının azalmasına ve yükseltinin artmasına bağlı olarak karlı günlerin sayısı artmaktadır. Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde belirtilen durum diğerlerine göre daha fazladır? A ) Afyon B ) Kars C ) İstanbul D ) Malatya

6 2 500 B

7 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ “Yaşadığım yerde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı fazladır. Su çok az olduğu için kıymetlidir. Sabah çok sıcak olurken, gece çok soğuk olur.” Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi hangi iklim bölgesinde yaşıyor olabilir? A) Çöl iklimi B) Ekvator iklimi C) Kutup iklimi D) Muson

8 3 1 A

9 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Karadeniz ikliminde her mevsim yağış görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Karadeniz iklimi görülen bir yerde yetiştirilemez? A) Pirinç B) Çay C) Pamuk D) Fındık

10 4 5000 C

11 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağlar denize paralel uzanır. Bu nedenle bu bölgelerde deniz etkisi içerlere kadar giremez. Ege bölgesinde ise dağlar denize dik olarak uzanır. Bundan dolayı deniz etkisi iç kesimlere kadar girer. Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? A) Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinin kıyı kesimlerine göre daha ılık olduğuna B) Deniz etkisinin iç kısımlara ulaşabilmesinin dağların doğrultusuna bağlı olduğuna. C) Ege bölgesinde denizin ılımlaştırıcı etkisi altındaki alanı dar olduğuna. D) Ege ve Akdeniz bölgesinde dağların uzanış yönünün aynı olduğuna.

12 5 750 B

13 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Aynı iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? A ) Muz-Portakal B ) Buğday-Çay C ) Patates-Mısır D ) Zeytin-İncir

14 6 10.000 B

15 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ -Türkiye’nin stratejik durumu, özel konumuyla ilgilidir ancak bu, iklimleri belirleyen bir unsur değildir. -Tarih öncesi çağlarda yaşayan insanlarla günümüz insanlarının yerleşmelerini etkileyen unsurlar arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi, bu benzerliklerden biridir? A) Teknolojik gelişmeler B) Ulaşım C) İklim koşulları D) Ekonomi

16 7 C

17 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Şekilde verilen haritalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ölçek ne kadar değişirse değişsin, gerçek alan, gerçek uzunluk, coğrafi konum değişmez. B) I. harita büyük ölçekli bir haritadır, ayrıntı fazladır. II. harita küçük ölçekli bir haritadır, ayrıntı azdır. C) İstanbul ve çevresini daha ayrıntılı görebilmek için I. harita kullanılır. D) Ölçek ne kadar değişirse değişsin, harita üzerindeki uzunluk ve alan, ayrıntıyı gösterme gücü değişmez.

18 8 25.000 D

19 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Yaşadığınız bölgenin haritası, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilirse harita daha ayrıntılı olur? A) 1 : B) 1 : C) 1 : D) 1 :

20 9 5 D

21 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ “Ölçeklerine göre haritalar” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ölçekleri büyük olan haritalar daha geniş alanları kapsar; ancak ayrıntılar azalır. Ölçek küçüldükçe haritanın kapsadığı alan daralır; ancak bu haritalarda ayrıntılar artar. B) Büyük ölçekli haritalar, ölçeği 1 : ’den büyük olan haritalardır. Bunlarda yer şekilleri, yollar, yerleşim merkezleri ayrıntılı olarak gösterilebilir. C) Orta ölçekli haritalar, ölçeği 1 : ile 1 : arasında olan haritalardır. Ayrıntı, daha azdır. D) Küçük ölçekli haritalar, ölçeği 1 : ’den küçük olanlardır. Büyük yerleşim merkezleri, belirli yüzey şekilleri gösterilebilir. Atlaslardaki haritalar, genellikle bu grup haritalardır.

22 10 1.000 A

23 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Okyanuslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük ve derin su kütlelerine “okyanus” denir. B) Asya’nın kuzeyi ile Avrupa ve Okyanusya arasında Hint Okyanusu bulunur. C) Amerika kıtaları ile Asya ve Okyanusya arasında Büyük Okyanus bulunur. D) Amerika kıtaları ile Avrupa ve Afrika arasında Atlas Okyanusu bulunur

24 11 B

25 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Yeryüzündeki herhangi bir bölgede görülen iklim tipinde, o bölgenin konumu etkili olur. Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Türkiye, siyasi yönden stratejik bir konuma sahiptir. B) Orta kuşakta yer aldığı için mevsimler belirgin olarak yaşanır. C) Güneş ışınları yatay bir düzleme dik açı ile gelmez. D) Kuzeye gidildikçe buharlaşma azalır; bu nedenle Akdeniz, Karadeniz'den daha tuzludur.

26 12 100 A

27 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştür. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Ticaret gelişmiştir. B) Bilimsel çalışmalar yapılmıştır. C) Kanunlar yazılı hale getirilmiştir. D) Yerleşik hayata geçilmiştir

28 13 150 B

29 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Ege Denizi çevresindeki İyon ve Yunan şehir devletlerinde halkın yönetime katıldığı görülmüştür. Buna göre, İyonlar ve Yunanlıların, I Demokratik yönetim anlayışı, II Ticaretle geçinmeleri, III Çok tanrılı inanca sahip olmaları özelliklerinden hangileriyle İlkçağ'daki diğer medeniyetlerden ayrıldıkları söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

30 14 50.000 A

31 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Friglerde gereksiz yere saban kırana, öküz öldürene idam cezası verilmiştir. Yalnızca bu bilgiye dayanarak, Frigler hakkında I Bereket tanrıçasına inandıkları, II Temel geçim kaynaklarını yasalarla güvence altına aldıkları, III Ticareti önemli geçim kaynaklarından biri olduğu durumlarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

32 15 B

33 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Hititlerde halk, her ne kadar hürler ve köleler diye iki sınıfa ayrılıyorsa da kölelerin hakları genişti. Köleler, özgür bir kadınla evlenebil­melerinin yanı sıra bedel ödeyerek hürler sınıfına geçebilmekteydiler. Bu bilgilere göre; I Hititlerde sınıflara dayalı bir toplum yapısı vardır. II Hitit toplumundaki sosyal tabakalaşma esnek bir yapıya sahiptir. III Hititlerde kölelerin sayısı gün geçtikçe artmıştır yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

34 16 10 C

35 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Hitit Devleti'nde, -Tavananna denilen kraliçe krala vekalet eder, törenlere katılırdı. -Pankuş meclisi krala danışmanlık ederdi. Diğer İlkçağ uygarlıklarında görülmeyen bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin gelişmişliğini göstermektedir? A) Ticari ilişkilerin B) Siyasi örgütlenmenin C) Sosyal yaşamın D) Ekonomik kalkınmanın

36 17 20 B

37 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Lidyalıların tarihteki en önemli özelliklerinden biri de uluslararası ticareti geliştirmiş olmalarıdır. Bu bilgilere göre; I Kral Yolu'nu yapmaları II Batı Anadolu'da kurulmuş olmaları III Parayı bulmaları durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) II ve III B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

38 18 D

39 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ Urartuların başşehri Tuşba'da (Van) yapılan kazılarda; -Şehri çevreleyen surlara -Oda şeklinde yapılmış mezarlara -Mezarlarda ölen kişiye ait altın ve gümüş takılara -Tunçtan yapılmış silahlara rastlanmıştır. Bu verilere bakarak; aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A)El sanatlarının gelişmiş olduğu B)Ölümden sonraki yaşama inandıkları C)Güvenliği ön planda tuttukları D)Krallarını rahip (kutsal) saydıkları

40 19 50 D

41 25 10 9 11 12 14 13 8 6 2 1 3 4 15 5 7 16 27 26 28 29 30 24 23 18 17 19 20 22 21 KUTUYU AÇ İlkçağ'da Anadolu'da; -Hitit şehirlerinin etrafı surlarla çevrilmiş, -Şehirdeki saraylar resim ve heykellerle süslenmiş, -Friglerde kral mezarları içinde altından pek çok süs eşyası bulunmuş, Buna göre; I Hukuk birliği sağlanmıştır. II Yerleşik hayata geçilmiştir. III Ticaret gelişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II

42 20 B

43 Nasıl Oynanır 1-20 arası kutulardan birisine tıklanır
Karşımıza soru çıkacaktır. Soruyu 30 saniye içinde cevaplandırırız. Kutuyu aç düğmesine basarak kutumuzdan çıkan rakamı ve doğru cevabı görürüz İşaretçinin el şeklinde olduğu yerlerde sol tıklayarak ana sayfaya döneriz. Ana sayfadaki rakamlardan kutumuzda çıkan rakamı bularak fare ile sol tıklarız Üstten tekrar bir kutu seçerek aynı işlemleri tekrarlarız En son sorunun kutusundaki parada bize kalan paradır.


"How to set up the game: On slide 2, there are both white boxes and blue boxes. Don’t touch the blue boxes in setup. Delete the boxes that are already up." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları