Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. HAMZA Ve Hz. Ömer’in müslüman oluşu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. HAMZA Ve Hz. Ömer’in müslüman oluşu"— Sunum transkripti:

1 Hz. HAMZA Ve Hz. Ömer’in müslüman oluşu

2 HZ.HAMZANIN MÜSLÜMAN OLUŞU

3 HZ.HAMZANIN MÜSLÜMAN OLUŞU
Peygamberimiz bir gün “Safâ” tepesinde otururken yanından Ebû Cehil geçti. Rasûlullah (s.a.s.)’e çirkin sözlerle hakarette bulundu. Peygamberimiz hiç bir karşılık vermedi.

4 HZ.HAMZANIN MÜSLÜMAN OLUŞU
Hamza o gün ava gitmişti. Dönüşünde bir câriye olayı Hamza’ya anlattı. Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Yeğenine hakaret edilmesine dayanamadı silahını çıkarmadan derhal Kureyşin toplantı yerine gitti. “Kardeşimin oğluna hakaret eden sen misin?” diyerek yayı ile Ebû Cehil’in kafasına vurup yaraladı

5 HZ.HAMZANIN MÜSLÜMAN OLUŞU
Ebû Cehil’den Peygamberimize yaptığı hakaretin öcünü alan Hamza Rasûlullah (s.a.s.)’e giderek O’nu teselli etmek istedi. Rasûlullah (s.a.s.)’in ancak imân etmesi ile memnûn olacağını söylemesi üzerine şehâdet getirip Müslüman oldu.

6 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU

7 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Hz. Hamza’nın İslâm’ı kabûlü  Müslümanları sevindirmiş fakat müşrikleri telaşlandırmıştı. Kureyş ileri gelenleri “Dârü’n-Nedve” de toplandılar. “Bunlar gittikce çoğalıp kuvvetleniyorlar  çabuk çâresine bakmazsak  ileride önünü alamayacağımız tehlikeler doğar… Buna kesin çâre bulmalayız” dediler. Çeşitli teklifler ortaya atıldı.  Ebû Cehil: HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU Hz. Hamza’nın İslâm’ı kabûlü Müslümanları sevindirmiş fakat müşrikleri telaşlandırmıştı. Kureyş ileri gelenleri “Dârü’n-Nedve” de toplandılar. “Bunlar gittikce çoğalıp kuvvetleniyorlar çabuk çâresine bakmazsak ileride önünü alamayacağımız tehlikeler doğar… Buna kesin çâre bulmalayız” dediler. Çeşitli teklifler ortaya atıldı. 

8 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Ebû Cehil: “-Muhammed (s.a.s.)’i öldürmekten başka çıkar yol yok. Bu işi yapana şu kadar deve ve altın verelim” deyince Ömer ayağa kalktı: “-Bu işi ancak Hattâb oğlu yapar”? dedi. Ömer alkışlar arasında yola çıktı. Silahlarını kuşanıp giderken yolda Abdullah oğlu Nuaym’e rastladı. Nuaym: “-Nereye böyle ya Ömer”? diye sordu. Ömer: “-Araplar arasına ayrılık sokan Muhammed’in vücûdunu ortadan kaldırmağa”… diye cevâp verdi. “-Ya Ömer sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Müslümanlar Muhammed (s.a.s.)’in etrafında pervane gibi dönüyor seni O’na yaklaştırmazlar. Yapabildiğini kabûl etsek Hâşimoğulları seni yaşatmazlar”… dedi. Ömer bu sözlere kızdı.

9 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
“-Yoksa sen de mi onlardansın”? diye çıkıştı. Nuaym: “-Sen benden önce kendi yakınlarına bak. Enişten Saîd ile kız kardeşin Fâtıma Müslüman oldular” dedi. Ömer buna hiç ihtimâl vermedi. Fakat içine düşen şüpheyi gidermek için yolunu değiştirip doğru eniştesi Saîd b. Zeyd’in evine vardı. Bu esnâda içeride Kur’ân-ı Kerîm okunuyordu. Ömerkapı önünde okunanları işitti.  Kapıyı kırarcasına vurdu.

10 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
İçerdekiler Ömer’i görünce telaşlandılar. Ömer’in İslâm’a olan düşmanlığını biliyorlardı. Hemen Kur’ân sahifesini sakladılar ve kapıyı açtılar. Ömer: -”Nedir o okuduğunuz şey”? diye bağırdı. Eniştesi: -”Bir şey yok” diye cevap verdi. Ömer: -”İşittiklerim doğruymuş” diyerek hiddetle eniştesinin üzerine atıldı. Araya giren kız kardeşinin bir tokatla yüzünü kan içinde bıraktı. Canı yanan kızkardeşi Fâtıma:

11 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
-”Ya Ömer Allah’tan kork. Ben ve eşim Müslüman olduk bundan gurur duyuyoruz ve senden korkmuyoruz. Öldürsen de dinimizden dönmeyiz”… dedi ve şehâdet getirdi. Yüzü kan içindeki kız kardeşinin bu hâli ve sözleri Ömer’i sarstı kalbinde bir yumuşama başladı âdeta yaptıklarına pişmandı. Olduğu yere oturdu: -”Hele şu okuduğunuz şeyi getirin göreyim” dedi. Kız kardeşi Kur’ân-ı Kerîm sahifesini O’na verdi. Bu sahife “Tâ Hâ” veya “Hadîd” Sûresinin ilk âyetleriydi. Ömer büyük bir ilgi ile sahifeyi okumaya başladı.

12 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbîh ederler. Yegâne galip ve hikmet sahibi olan O’dur. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur hem diriltir hem öldürür. O her şeye hakkıyla kâdirdir. O her şeyden öncedir. Kendisinden sonra hiç bir şeyin kalmayacağı Son’dur varlığı aşikârdır gerçek mâhiyeti insan için gizlidir O her şeyi bilir”… (el- Hadîd Sûresi 1-3)

13 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Ömer bu âyetleri okuduktan sonra derin bir düşünceye daldı. Allah Kelâmı’nın yüksek mânâ ve fesâhati onun kalbine işlemişti. “Göklerde ve yerde olan şeyler hepsi Allah’ın bizim putlarımızın bir şeyi yok…” diye düşündü. “Beni Rasûlullah (s.a.s.)’in yanına götürün” dedi O esnada Hz. Peygamber (s.a.s.) Safâ semtinde Erkâm’ın evindeydi.

14 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Ömer’in silahlı olarak geldiğini gören Müslümanlar telaşlandılar. Yalnızca Hz. Hamza: -İyilik için gelirse ne âlâ aksi halde geleceği varsa göreceği de var telâşa gerek yok… dedi. Sağından ve solundan iki kişi tutarak Rasûlullah (s.a.s.)’in huzuruna götürdüler. Ömer Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in önünde diz çökerek şehâdet getirdi. Orada bulunanlar sevinçlerinden hep birden tekbir getirdiler.

15 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Safâ tepesinde yükselen “Allâhü Ekber” sadâsı ile Mekke ufuklarını çınlattılar.(89) Ömer: -”Kaç kişiyiz”? diye sordu. -”Seninle 40 olduk” dediler. Ömer: -”O halde ne duruyoruz”? Hemen çıkalım Harem-i Şerîf’e gidelim dedi. Bütün Müslümanlar toplu halde Kâbe’ye gittiler.

16 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Kureyş Dâru’n-Nedve’de sonucu merak içinde beklemekteydi. Müslümanların toplu halde Harem-i Şerîf’e ilerlediğini görünce: -”İşte Ömer hepsini önüne katmış getiriyor… ” dediler. Ömer Kureyşlileri görünce: -”Beni bilen bilsin bilmeyen öğrensin Ben Hattab oğlu Ömer’im. İşte Müslüman oldum…” dedi ve şehâdet getirdi. Kureyşliler şaşkına döndüler. Her biri bir tarafa savuştu.

17 HZ.ÖMER’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU
Müslümanlar ilk defa Harem-i Şerîfte saf olup topluca namaz kıldılar.(90) Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla İslâm’ın yayılması hız kazandı. Daha önce 6 yılda sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300′ü geçmiş bunlardan 90 kişi Habeşistan’a hicret etmişti.

18 Hazırlayan ; Gülşah KELEŞ 10-B 3417 Öğretmen: Alaattin KUDU
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Hazırlayan ; Gülşah KELEŞ 10-B 3417 Öğretmen: Alaattin KUDU


"Hz. HAMZA Ve Hz. Ömer’in müslüman oluşu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları