Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TU Ğ ÇE ÇINARLI AYNALAR 1. İÇERİK Düzlem Ayna Çukur Ayna Tümsek Ayna 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TU Ğ ÇE ÇINARLI AYNALAR 1. İÇERİK Düzlem Ayna Çukur Ayna Tümsek Ayna 2."— Sunum transkripti:

1 TU Ğ ÇE ÇINARLI AYNALAR 1

2 İÇERİK Düzlem Ayna Çukur Ayna Tümsek Ayna 2

3 AYNALAR Üzerine dü ş en ı ş ı ğ ın tamamına yakınını kısmını yansıtabilen yüzeylere ayna denir. Aynaların bir yüzeyi çok iyi parlatılmı ş, di ğ er yüzeyi ise cıva, kalay, gümü ş ve alüminyum ile kaplanmı ş tır. Aynalar, yansıtıcı yüzeylerinin ş ekillerine göre adlandırılırlar. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara düzlem ayna, yansıtıcı yüzeyi küre kapa ğ ı ş eklinde olan aynalara küresel ayna denir 3

4 AYNA ÖRNEKLERİ 4

5 DÜZLEM AYNA Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara düzlem ayna denir. Düzlem aynaya dü ş en ı ş ınlar aynada yansıma kanunlarına göre yansırlar. Daima düzgün yansıma görülür. 5

6 PER İ SKOP TEPEGÖZ DÜZLEM AYNA ÖRNEKLERİ 6

7 Düzlem Aynada Noktasal Olmayan Bir Cismin Görüntüsü Noktasal olmayan bir cismin görüntüsünün bulunması için cismin uç noktalarından aynaya en az iki ş er ı ş ın gönderilir ve bu ı ş ınlar yansıma kanunlarına göre aynadan yansıtılır. Yansıyan ı ş ınların uzantılarının kesi ş ti ğ i noktalar birle ş tirilerek cismin görüntüsü bulunur. 7

8 8

9 Düzlem Aynada Görüntünün Özellikleri 1- Zahiridir yani aynanın arkasında olu ş ur. 2- Aynanın arkasında olu ş ur. 3- Düzdür. 4- Cismin aynaya olan uzaklı ğ ı ile görüntünün aynaya olan uzaklı ğ ı e ş ittir. 5- Cismin boyu, görüntünün boyuna e ş ittir. 6- Cisme göre sa ğ lı solludur. (Sa ğ el, görüntünün sol elidir). 7- Görüntü aynaya göre simetriktir. 9

10 ÇUKUR AYNA Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara çukur ayna (konkav ayna = iç bükey ayna) denir. Çukur ayna, cisimlerin görüntülerini büyütebilme ve gelen paralel ı ş ınları bir noktada toplayabilme özelli ğ ine sahiptir. 10

11 TELESKOP ARABA FARI EL FENER İ ÇUKUR AYNA ÖRNEKLERİ 11

12 Çukur Aynaya Paralel Gelen Işınların Yansıması Çukur aynaya paralel gelen ı ş ınlar, aynada yansıma kanunlarına göre yansıdıktan sonra bir noktada toplanırlar. Çukur aynada yansıyan ı ş ınların toplandı ğ ı noktaya odak noktası denir. Aynadan yansıyan ı ş ınlar odak noktasından geçtikten sonra do ğ rultu ve yönünü de ğ i ş tirmeden yayılmaya devam ederler. 12

13 ÇUKUR AYNADA GÖRÜNTÜ a) Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta ve nokta ş eklindedir. 13

14 b) Cisim merkezde ise görüntüsü merkezde, ters, gerçek ve cisimle aynı boydadır. 14

15 c) Cisim merkez ile odak arasında ise görüntü merkez ile sonsuz arasında ters, gerçek ve cisimden büyüktür. 15

16 d) Cisim odak noktasında ise görüntü sonsuzda olu ş ur. 16

17 TÜMSEK AYNA Yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynalara tümsek ayna (konveks ayna = dı ş bükey ayna) denir. Tümsek ayna, cisimlerin görüntülerini küçültebilme ve gelen paralel ı ş ınları da ğ ıtma özelli ğ ine sahiptir. 17

18 ARABA YAN AYNASI BÜYÜTEÇ TÜMSEK AYNA ÖRNEKLERİ 18

19 Tümsek Aynaya Paralel Gelen Işınların Yansıması Tümsek aynaya paralel gelen ı ş ınlar, aynanın arkasındaki bir noktadan çıkıyormu ş gibi birbirinden uzakla ş arak yansırlar. Tümsek aynada yansıyan ı ş ınların uzantılarının aynanın arkasında kesi ş ti ğ i noktaya odak noktası denir. Aynadan yansıyan ı ş ınlar odak çıkacak ş ekilde yansıdıktan sonra do ğ rultu ve yönünü de ğ i ş tirmeden yayılmaya devam ederler. 19

20 20

21 Tümsek Aynada Görüntünün Özellikleri Tümsek aynada görüntünün özellikleri aynıdır. Cisim nereye konursa konsun; – Görüntü daima cisimden küçüktür. – Cisim aynaya yakla ş tıkça görüntü daha da küçülür. – Görüntü düzdür. – Görüntü zahiridir yani aynanın arkasında olu ş ur. 21

22 A ş a ğ ıdaki bo ş lukları doldurunuz. Tümsek aynada yansıyan ı ş ınların uzantılarının aynanın arkasında kesi ş ti ğ i noktaya ………. denir. Üzerine dü ş en ı ş ı ğ ın tamamına yakınını kısmını yansıtabilen yüzeylere ………. denir. Yansıtıcı yüzeyi tümsek olan aynalara ………. denir. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara ………. denir. Çukur aynada cisim odak noktasında ise görüntü ………. denir. ………. aynada görüntünün özellikleri aynıdır. Çukur aynada sonsuzdaki bir cismin görüntüsü ………. olu ş ur. NELER ÖĞRENDİK ? 22

23 CEVAPLAR 23 Odak Noktası Ayna Tümsek Ayna Çukur Ayna Sonsuzda Tümsek Odakta

24 KAYNAKÇA 24 www.fenokulu.net www.tr.wikipedia.org www.fenci.gen.tr www.dershocası.com www.ögrenciyiz.net www.egıtımhane.com www.fenkurdu.com www.fenci.gen.tr


"TU Ğ ÇE ÇINARLI AYNALAR 1. İÇERİK Düzlem Ayna Çukur Ayna Tümsek Ayna 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları