Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Elektriklenme: Nötr bir cismin başka bir cisimden (-) yük alması veya başka bir cisme (-) yük vermesi ile yük sayısının de ğ işmesine denir. 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Elektriklenme: Nötr bir cismin başka bir cisimden (-) yük alması veya başka bir cisme (-) yük vermesi ile yük sayısının de ğ işmesine denir. 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 Elektriklenme: Nötr bir cismin başka bir cisimden (-) yük alması veya başka bir cisme (-) yük vermesi ile yük sayısının de ğ işmesine denir. 2

3 ÖRNEK ♦ Ya ğ mur yüklü bulutlar birbirine sürtünerek elektriklenir. ♦ Arabanın kolu gibi metal bir malzemeye dokundu ğ umuzda elektriklenebiliriz. ÖRNEK ♦ Ya ğ mur yüklü bulutlar birbirine sürtünerek elektriklenir. ♦ Arabanın kolu gibi metal bir malzemeye dokundu ğ umuzda elektriklenebiliriz. 3 ELEKTR İ KLENME

4 Elektriklenme Çeşitleri Sürtünme İ le Elektriklenme Dokunma İ le Elektriklenme Etki İ le Elektriklenme 4

5 SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME ♦İ ki nötr cisim birbirine sürtülerek elektriklenebilir. ♦ Bu iki cisimden birindeki (-) yükler di ğ erine geçebilir. ♦İ ki nötr cisim birbirine sürtülerek elektriklenebilir. ♦ Bu iki cisimden birindeki (-) yükler di ğ erine geçebilir. 5

6 ♦ Cam çubuk ipekli kumaşa sürtüldü ğ ünde cam çubuktaki (-) yükler serbest hale gelir. ♦ Böylece ipekli kumaşta (-) yük fazlalı ğ ı olur ve (-) ile yüklenir. ♦ Cam çubuk ise (-) yükleri verdi ğ i için (+) yük ile yüklenir. ♦ Cam çubuk ipekli kumaşa sürtüldü ğ ünde cam çubuktaki (-) yükler serbest hale gelir. ♦ Böylece ipekli kumaşta (-) yük fazlalı ğ ı olur ve (-) ile yüklenir. ♦ Cam çubuk ise (-) yükleri verdi ğ i için (+) yük ile yüklenir. 6 3(+) 3(-) Nötr Ebonit Çubuk 5(+) 5(-) Nötr Yünlü Kumaş SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME

7 ♦ Ebonit çubuk yünlü kumaşa sürüldü ğ ünde kumaştaki (-) yükler ebonit çubu ğ a geçer. ♦ Ebonit çubuk (-), yünlü kumaş (+) ile yüklenir. ♦ Ebonit çubuk yünlü kumaşa sürüldü ğ ünde kumaştaki (-) yükler ebonit çubu ğ a geçer. ♦ Ebonit çubuk (-), yünlü kumaş (+) ile yüklenir. 7 Ebonit çubu ğ a (-) yükler geçti ve (-) ile yüklendi. Yünlü kumaşta (+) yükler kaldı ve (+) ile yüklendi. SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME

8 Cam çubuk ipekli kumaşa sürüldü ğ ünde cam çubuktaki (-) yükler ipekli kumaşa geçer. Cam çubuk (+), ipekli kumaş (-) yüklenir. 8 Cam çubukta (+) yükler kaldı ve (+) ile yüklendi. İ pek kumaşa (-) yükler geçti ve (-) ile yüklendi. SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME

9 DOKUNMA İ LE ELEKTR İ KLENME ♦ Yüklü ya da nötr iki cismin birbirine dokundurulması ile olur. ♦ Son durumda cisimlerin yük işaretleri aynıdır. ♦ Toplam yük miktarında ise de ğ işme olmaz. ♦ Yüklü ya da nötr iki cismin birbirine dokundurulması ile olur. ♦ Son durumda cisimlerin yük işaretleri aynıdır. ♦ Toplam yük miktarında ise de ğ işme olmaz. 9

10 Şekildeki özdeş iki yüklü küre birbirine dokunduruldu ğ unda toplam yük miktarı bulunur ve cisimler özdeş oldu ğ u için ikiye bölünür. 10 DOKUNMA İ LE ELEKTR İ KLENME (+) 3(-) 5

11 ETK İ İ LE ELEKTR İ KLENME ♦ Yüklü cisimler birbirine temas etmeden sadece yaklaştırılarak bir etki oluşturulup elektriklenir. ♦ Geçici bir durumdur. ♦ Yüklü cisimler birbirinden uzaklaştı ğ ında elektriklenme de ortadan kalkar. ♦ Yüklü cisimler birbirine temas etmeden sadece yaklaştırılarak bir etki oluşturulup elektriklenir. ♦ Geçici bir durumdur. ♦ Yüklü cisimler birbirinden uzaklaştı ğ ında elektriklenme de ortadan kalkar. 11

12 ÖRNEK ♦ Aynı cins yükler birbirini iterken zıt yükler birbirini çeker. ♦ Yüklü ve nötr iki küre birbirine yaklaştı ğ ında cismin yükü ile zıt işaretli olanlar yüklü cisme do ğ ru çekilir. ♦ Yüklü cisme yakın olan uç zıt uzak olan uç aynı yükle yüklenir. ÖRNEK ♦ Aynı cins yükler birbirini iterken zıt yükler birbirini çeker. ♦ Yüklü ve nötr iki küre birbirine yaklaştı ğ ında cismin yükü ile zıt işaretli olanlar yüklü cisme do ğ ru çekilir. ♦ Yüklü cisme yakın olan uç zıt uzak olan uç aynı yükle yüklenir. 12 ETK İ İ LE ELEKTR İ KLENME

13 13 Şekilde görüldü ğ ü gibi + yüklü B cismi nötr A cismindeki - yükleri kendine do ğ ru çeker böylece A cisminin bir kutbu + bir kutbu - ile yüklenir. ETK İ İ LE ELEKTR İ KLENME

14 TOPRAKLAMA ♦ Toprak sonsuz büyüklükte bir iletkendir. ♦ Aynı zamanda kütlesi çok büyük oldu ğ u için sonsuz (+) ve (-) yüke sahiptir. ♦ Yüklü bir cisim bir iletken tel ile topra ğ a ba ğ landı ğ ında nötr olur. ♦ Bu olaya denir. ♦ Toprak sonsuz büyüklükte bir iletkendir. ♦ Aynı zamanda kütlesi çok büyük oldu ğ u için sonsuz (+) ve (-) yüke sahiptir. ♦ Yüklü bir cisim bir iletken tel ile topra ğ a ba ğ landı ğ ında nötr olur. ♦ Bu olaya denir. 14

15 ♦ (-) yüklü bir cisim topraklandı ğ ında üzerindeki fazla (-) yükler topra ğ a do ğ ru geçer ve cisim nötr olur. 15 TOPRAKLAMA

16 ♦ (+) yüklü cisim topraklandı ğ ında topraktaki (-) yükler cisme geçer ve cisim nötr olur. 16 TOPRAKLAMA

17 ♦ Ameliyathanelerde zemin iletken bir malzeme ile yapılmıştır. ♦ Çünkü ameliyathanede kullanılan malzemeler çok yanıcıdır ve elektriklenme durumunda tehlike oluşabilir. ♦ İ letken zemin sayesinde yükler topra ğ a geçerek nötr bir ortam sa ğ lanır. ♦ Ameliyathanelerde zemin iletken bir malzeme ile yapılmıştır. ♦ Çünkü ameliyathanede kullanılan malzemeler çok yanıcıdır ve elektriklenme durumunda tehlike oluşabilir. ♦ İ letken zemin sayesinde yükler topra ğ a geçerek nötr bir ortam sa ğ lanır. ÖRNEKLER 17 TOPRAKLAMA

18 18 Benzin istasyonlarında elektriklenme nedeni ile benzin doldurulurken yangın çıkabilir. Bu sebeple araçlar bir iletken tel ile topra ğ a ba ğ lanır. TOPRAKLAMA ÖRNEKLER

19 Evlerin çatılarına yıldırıma karşı korunmak için paratoner takılır. Paratoner yıldırım düştü ğ ü anda oluşan elektri ğ i iletken bir tel ile topra ğ a iletir. 19 TOPRAKLAMA

20 SORULAR 20 1. Elektriklenme çeşitleri ……..……………, ……….. ve...…………….. dir. 2. Plastik balonu yün kumaşa sürten bir ö ğ renci,elektriklenmiş balonla masa üzerindeki ka ğ ıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye ………………………………. denir. 1. Elektriklenme çeşitleri ……..……………, ……….. ve...…………….. dir. 2. Plastik balonu yün kumaşa sürten bir ö ğ renci,elektriklenmiş balonla masa üzerindeki ka ğ ıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye ………………………………. denir. sürtünme ile etki iledokunma ile sürtünme ile elektriklenme

21 3.Yüklü bir cisim nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokunduruldu ğ unda aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye ………………………………. denir. 4.Yüklü bir cisme bir başka iletken cisim yaklaştırıldı ğ ında aynı yükler birbirini iter zıt yükler birbirini çeker. Bu tür elektriklenmeye ………………………. denir. 3.Yüklü bir cisim nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokunduruldu ğ unda aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye ………………………………. denir. 4.Yüklü bir cisme bir başka iletken cisim yaklaştırıldı ğ ında aynı yükler birbirini iter zıt yükler birbirini çeker. Bu tür elektriklenmeye ………………………. denir. 21 SORULAR dokunma ile elektriklenme etki ile elektriklenme

22 22 KAYNAKÇA ♦ http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/183- elektriklenme-%C3%A7e%C5%9Fitleri.html http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/183- elektriklenme-%C3%A7e%C5%9Fitleri.html ♦ http://www.bilgicik.com/yazi/iletkenler-ve- yalitkanlar/http://www.bilgicik.com/yazi/iletkenler-ve- yalitkanlar/ ♦ http://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.htmlhttp://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.html ♦ http://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.htmlhttp://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.html ♦ http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/183- elektriklenme-%C3%A7e%C5%9Fitleri.html http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/183- elektriklenme-%C3%A7e%C5%9Fitleri.html ♦ http://www.bilgicik.com/yazi/iletkenler-ve- yalitkanlar/http://www.bilgicik.com/yazi/iletkenler-ve- yalitkanlar/ ♦ http://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.htmlhttp://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.html ♦ http://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.htmlhttp://www.derszamani.net/elektrostatik-ders- notlari-konu-anlatimi.html


"1. Elektriklenme: Nötr bir cismin başka bir cisimden (-) yük alması veya başka bir cisme (-) yük vermesi ile yük sayısının de ğ işmesine denir. 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları