Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.farukdemir.info.tr. 2 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Şekil Madde atomları ile etkileşen X-ışınlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.farukdemir.info.tr. 2 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Şekil Madde atomları ile etkileşen X-ışınlarının."— Sunum transkripti:

1 www.farukdemir.info.tr

2 2 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Şekil Madde atomları ile etkileşen X-ışınlarının oluşturdu ğ u temel olaylar.

3 3 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Maddeyle X-ışınlarının etkileşmesi her bir etkileşme için ya tam bir soğurulmaya ya da saçılmaya neden olur. Maddeyle elektromanyetik radyasyonun etkileşmesini tanımlamak için fotonların, i. Bağlı atomik elektronlarla, ii. Serbest elektronlar ile, iii. Çekirdeğin veya elektronların Coulomb alanıyla, iv. Çekirdek ile (sadece nükleonlar ile veya bütün çekirdekle) etkileştiğini söyleyebiliriz.

4 4 MMM216 X- ışınları 45 Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Bu etkileşmelerin aşağıdaki üç olaydan birine neden olduğunu söyleyebiliriz: 1.Bir fotonun tamamen soğurulması, 2.Elastik saçılma, (Enerji kaybı olmaz) 3.İnelastik saçılma. (Enerji kaybı olur) 10 MeV’e kadar olan enerjilerde etkileşmelerin çoğunluğu aşağıdaki olaylardan birisi ile sonuçlanır:

5 5 MMM216 X- ışınları 45 Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi

6 6 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi 1. Düşük enerjilerde fotoelektrik olayı baskındır (0,01 MeV’ den 0,5 MeV’ e kadar). Bir foton bağlı bir elektrona bütün enerjisini verir. Elektron bu enerjinin bir kısmını atomla olan bağını koparmada kullanırken geriye kalan kısmı ise elektrona kinetik enerji olarak aktarılır. 2. Foton serbest ya da serbest olarak kabul edilebilecek bir elektrondan enerji kaybederek farklı bir doğrultuda saçılır. Bu olay; foton, elektronun bağlanma enerjisinden çok büyük enerjiye sahip ise ve elektron serbest ve durgun kabul edilebilirse meydana gelir. Bu olaya Compton olayı denir ve 1,022 MeV’a kadar baskındır.

7 7 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi 3. Gelen fotonun enerjisi MeV’den daha büyükse çift oluşumu olayı baskın olur. Yüklü bir parçacık veya foton, bir elektronun ve bir pozitronun durgun kütle enerjilerinin toplamına eşit bir kinetik enerji sahip olursa bir elektron pozitron çifti oluşabilir ( MeV). Meydana gelme ihtimali daha az ve ilgilendiğimiz enerji aralığında daha az öneme sahip olan diğer etkileşmelerden bazıları şunlardır: Elastik çarpışmalar: Bağlı elektronlardan Rayleigh saçılması ve serbest elektronlardan Thomson saçılması’dır. Bu saçılmalarda foton enerji kaybetmez, sadece doğrultusunda bir değişim meydana gelir. Yani atom ne iyonlaşır ne de uyarılır. Foton sadece atomik elektronlarla değil atomun çekirdeği ile de etkileşebilir.

8 8 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Bunlar İnelastik saçılmalar: Örneğin nükleer rezonans saçılma ve Delbrück saçılması gibi. Nükleer rezonans saçılmada foton enerjisinin tamamını çekirdeğe aktarır ve çekirdek uyarılmış durumda kalır. Delbrück saçılmasında foton çekirdeğin Coulomb potansiyel alanı ile etkileşebilir. Bu etkileşmelerin etkisi birçok durumda ihmal edilebilecek kadar küçüktür.

9 9 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Fotoelektrik Olayı

10 10 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Fotoelektrik Olayı

11 11 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Compton Olayı

12 12 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Compton Olayı Şekil. Compton olayı

13 13 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Compton Olayı

14 14 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Compton Olayı

15 15 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Çift Oluşum Olayı

16 16 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Çift Oluşum Olayı

17 17 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Kütle Azaltma Katsayısı ve So ğ urma Kıyıları

18 18 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Kütle Azaltma Katsayısı ve So ğ urma Kıyıları

19 19 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Kütle Azaltma Katsayısı ve So ğ urma Kıyıları

20 20 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Kütle Azaltma Katsayısı ve So ğ urma Kıyıları

21 21 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Kütle Azaltma Katsayısı ve So ğ urma Kıyıları

22 22 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Kütle Azaltma Katsayısı ve So ğ urma Kıyıları

23 23 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr Kütle Azaltma Katsayısı ve So ğ urma Kıyıları


"Www.farukdemir.info.tr. 2 MMM216 X- ışınları 5. Ders www.farukdemir.info.tr X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Şekil Madde atomları ile etkileşen X-ışınlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları