Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.farukdemir.info.tr X-ışınları 5. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.farukdemir.info.tr X-ışınları 5. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR."— Sunum transkripti:

1 X-ışınları 5. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR

2 X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi
X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Şekil Madde atomları ile etkileşen X-ışınlarının oluşturduğu temel olaylar. 2 MMM216 X- ışınları 5. Ders

3 X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi
X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Maddeyle X-ışınlarının etkileşmesi her bir etkileşme için ya tam bir soğurulmaya ya da saçılmaya neden olur. Maddeyle elektromanyetik radyasyonun etkileşmesini tanımlamak için fotonların, i. Bağlı atomik elektronlarla, ii. Serbest elektronlar ile, iii. Çekirdeğin veya elektronların Coulomb alanıyla, iv. Çekirdek ile (sadece nükleonlar ile veya bütün çekirdekle) etkileştiğini söyleyebiliriz. 3 MMM216 X- ışınları 5. Ders

4 X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi
X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Bu etkileşmelerin aşağıdaki üç olaydan birine neden olduğunu söyleyebiliriz: Bir fotonun tamamen soğurulması, Elastik saçılma, (Enerji kaybı olmaz) İnelastik saçılma. (Enerji kaybı olur) 10 MeV’e kadar olan enerjilerde etkileşmelerin çoğunluğu aşağıdaki olaylardan birisi ile sonuçlanır: 4 MMM216 X- ışınları 45 Ders

5 X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi
X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi 5 MMM216 X- ışınları 45 Ders

6 X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi
X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi 1. Düşük enerjilerde fotoelektrik olayı baskındır (0,01 MeV’ den 0,5 MeV’ e kadar). Bir foton bağlı bir elektrona bütün enerjisini verir. Elektron bu enerjinin bir kısmını atomla olan bağını koparmada kullanırken geriye kalan kısmı ise elektrona kinetik enerji olarak aktarılır. 2. Foton serbest ya da serbest olarak kabul edilebilecek bir elektrondan enerji kaybederek farklı bir doğrultuda saçılır. Bu olay; foton, elektronun bağlanma enerjisinden çok büyük enerjiye sahip ise ve elektron serbest ve durgun kabul edilebilirse meydana gelir. Bu olaya Compton olayı denir ve 1,022 MeV’a kadar baskındır. 6 MMM216 X- ışınları 5. Ders

7 X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi
X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi 3. Gelen fotonun enerjisi MeV’den daha büyükse çift oluşumu olayı baskın olur. Yüklü bir parçacık veya foton, bir elektronun ve bir pozitronun durgun kütle enerjilerinin toplamına eşit bir kinetik enerji sahip olursa bir elektron pozitron çifti oluşabilir ( MeV). Meydana gelme ihtimali daha az ve ilgilendiğimiz enerji aralığında daha az öneme sahip olan diğer etkileşmelerden bazıları şunlardır: Elastik çarpışmalar: Bağlı elektronlardan Rayleigh saçılması ve serbest elektronlardan Thomson saçılması’dır. Bu saçılmalarda foton enerji kaybetmez, sadece doğrultusunda bir değişim meydana gelir. Yani atom ne iyonlaşır ne de uyarılır. Foton sadece atomik elektronlarla değil atomun çekirdeği ile de etkileşebilir. 7 MMM216 X- ışınları 5. Ders

8 X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi
X-ışınlarının Madde ile Etkileşmesi Bunlar İnelastik saçılmalar: Örneğin nükleer rezonans saçılma ve Delbrück saçılması gibi. Nükleer rezonans saçılmada foton enerjisinin tamamını çekirdeğe aktarır ve çekirdek uyarılmış durumda kalır. Delbrück saçılmasında foton çekirdeğin Coulomb potansiyel alanı ile etkileşebilir. Bu etkileşmelerin etkisi birçok durumda ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 8 MMM216 X- ışınları 5. Ders

9 Fotoelektrik Olayı 9 MMM216 X- ışınları 4. Ders

10 Fotoelektrik Olayı www.farukdemir.info.tr 10
MMM216 X- ışınları 5. Ders

11 Compton Olayı 11 MMM216 X- ışınları 5. Ders

12 Compton Olayı Şekil . Compton olayı www.farukdemir.info.tr 12
MMM216 X- ışınları 5. Ders

13 Compton Olayı 13 MMM216 X- ışınları 5. Ders

14 Compton Olayı 14 MMM216 X- ışınları 5. Ders

15 Çift Oluşum Olayı 15 MMM216 X- ışınları 5. Ders

16 Çift Oluşum Olayı 16 MMM216 X- ışınları 5. Ders

17 Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları
Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları 17 MMM216 X- ışınları 5. Ders

18 Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları
Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları 18 MMM216 X- ışınları 5. Ders

19 Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları
Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları 19 MMM216 X- ışınları 5. Ders

20 Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları
Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları 20 MMM216 X- ışınları 5. Ders

21 Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları
Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları 21 MMM216 X- ışınları 5. Ders

22 Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları
Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları 22 MMM216 X- ışınları 5. Ders

23 Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları
Kütle Azaltma Katsayısı ve Soğurma Kıyıları 23 MMM216 X- ışınları 5. Ders


"Www.farukdemir.info.tr X-ışınları 5. Ders Doç. Dr. Faruk DEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları