Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMAR OLGULARI VE ADLİ PSİKİYATRİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMAR OLGULARI VE ADLİ PSİKİYATRİ"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMAR OLGULARI VE ADLİ PSİKİYATRİ

2 ÇOCUK NEDİR? Çok değişik tanımlar yapılmış olmasına karşın, bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insandır. Diyebiliriz. ÇOCUKLUK ÇAĞI: Bebekliğin sona erdiği yaklaşık 18. Aydan ergenlik döneminin başladığı yaşlarına kadar süren evredir.

3 ÇOCUKLUK ÇAĞI DÖNEMLERİ
1-)Doğum öncesi dönem a- embriyonal dönem (0-10 hafta) b- fetal dönem (10 haftadan doğuma kadar) 2-) Doğum sonrası dönem a- yeni doğan (0-4 hafta) b- süt çocuğu (1-12 ay) c- oyun çocuğu (1-3 yaş) d- okul öncesi dönem (4-5 yaş)

4 e- okul çocukluğu dönemi (kızlarda 6-10 yaş, erkeklerde 6-12 yaş)
f- puberte (kızlarda yaş erkeklerde yaş)

5 CİNSEL İSTİSMAR * Psikososyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı küçük olan bir çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel stimulasyon için kullanılmasıdır. * Genital bölgeleri elleme, teşhircilik, röntgencilik, pornografiden ırza geçmeye kadar çok geniş yelpazedeki tüm davranışları kapsamaktadır.

6 * Cinsel istismar kız ya da erkek çocuğun yetişkin tarafından cinsel tatmin amacıyla doyum aracı olarak kullanılmasıdır. * İstismarcı çocuğu cinsel bir obje olarak kullanarak kendi güçsüzlüğünü ve ihtiyaçlarını tatmin eder.

7 NOT : Aynı yaş grubu çocuklar arasında, zor kullanmadan, acı çekmeye ya da herhangi bir utanca sebep olmayan cinsel oyunlar çocukların kimlik arayışlarıyla ilgili masum araştırmalardır. * Bu tür merakların oyunlarla giderilmesi sağlıklı ve güvenlidir.

8 RİSK FAKTÖRLERİ : İzole aile
Aile çatışmalarının sıklıkla yaşandığı aileler Ekonomik sorunlar Aile bireylerinde psikolojik-psikiyatrik sorunlar 6-8 yaşında ve kız çocuğu olmak Kız çocuklarının doğal babalarından ayrı yaşamaları Annenin dışarıda bir işi olması

9 Ailede alkol ve uyuşturucu kullanımı
Annenin genç bir erkekle evli olması ya da birlikte yaşaması Yetişkinin genç cinsel partner seçmeye eğilimli olması Düşük zeka ve eğitim düzeyi Çocuğun anne ile yakın duygusal ilişki kuramaması Çocuğun uzun süre anneden ayrı yaşaması

10 Annenin çocuğa cinsel eğitimi cezacı bir tutumla vermesi
Çocuğun babadan sevgi alamaması Çocuğun iki veya daha az arkadaşı olması Anne ve babanın iyi ve yeterli bir cinsel hayatlarının bulunmaması Annenin hasta olması ya da evi terketmesi Annenin istismarcı baba tarafından sürekli baskı altında tutulması

11 Ebeveynin geçmişinde suç yada intihar girişiminde bulunması
Anneden genç üvey babanın olduğu durumlarda ergenlik çağındaki genç kız ile anne arasında gizli ya da açık bir rekabetin olması VS.

12 * Çocukların cinsel istismarı T.C.K nın 103. Maddesinde ele alınmıştır.
* Çocuklar cinsel suçların sanığı veya mağduru olabilirler.

13 ÖNEMLİ AYRINTILAR Çocuklar istismar hakkında yalan söylemezler Cinsel istismara her sosyo-ekonomik gruptan insana rastlanır Çocukların görünüşü ya da davranışı istismara sebep olmaz

14 İstismarcının tercih ettiği yer genel de çocuğun tanıdığı bildiği yerlerdir.
Olguların %80-95 inde istismarcı çocuğun tanıdığı normal görünüşlü biridir Kadın istismarcılar erkeklere oranla sayı olarak daha azdır ancak vardır.

15 TCK nın 103. Maddesinde cinsel istismarın tanımı yapılmıştır;
A-) 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü davranış B-) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar dır.

16 Sanık Asliye ceza muhakemesinde yargılanır ve cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapistir.
Maddenin ikinci bölümünde; cinsel istismarın vücuda organ vs bir cisim sokulmasıyla gerçekleştirilmesi durumunda cezanın artacağından bahsedilmektedir. Bu durumda sanık Ağır ceza da yargılanır ve cezası 8 yıldan 11 yıla kadar hapistir.

17 Maddenin 3. Bölümünde cezayı yarı oranında artıran nedenler belirtilmiştir.bunlar;istismarın
üst soy 2. Veya 3. Derecede kan hısmı Üvey baba Evlat edinen Vasi Eğitici,öğretici,bakıcı SAĞLIK HİZMETİ VEREN Koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan

18 Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullananlar ve
Birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi durumu

19 Maddenin 4. Bölümünde cezayı yarı oranında artıran diğer bir husustan bahsedilmektedir;
‘a’ bendindeki çocuklara cebir veya tehdit kullanarak gerçekleştirilmesi halidir

20 Maddenin 5. Bölümünde; cinsel istismarla birlikte kasten yaralama suçu da gerçekleşmişse bunun ayrıca cezalandırılması gerekeceğinden bahsedilmektedir.

21 Maddenin 6. Bölümünde ; mağdurun beden veya ruh sağlığı bozulduğu taktirde cezanın artacağından bahsedilmektedir Sanık ağır cezada yargılanır ve ceza en az 15 yıldır

22 Maddenin son bölümünde ; mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi durumunda
Sanığın ağır cezada yargılanacağı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılacağından bahsedilmektedir.

23 FİZİK MUAYENE : Oyuncak ve resimlerle donatılmış, resimli çarşafların bulunduğu sessiz bir muayene ortamı gereklidir Vaginal penetrasyon gerçekleşmişse muayene ve tedavi için ameliyathane ve genel anestezi gereklidir. Anogenital incelemede büyüteç, otoskop, ve kolposkop kullanılmalıdır.

24 Genel inceleme sırasında bulunan kum çimen gibi maddeler
Tırnak diplerinden alınan materyaller Vücut üzerinde bulunan kopmuş kıllar toplanarak zarflara konulmalıdır

25 DİKKAT Belirgin derecede kabızlığı olan çocuklarda, popo hafifçe aralandığında, anal kanal genişler Bu genişlemiş rektuma bağlı olarak gelişen NORMAL BİR ANAL REFLEKSTİR.Genel olarak anal kanal içinde Gaita görülür

26 Bir çocuk cinsel istismarı vakasında 103
Bir çocuk cinsel istismarı vakasında 103. Maddenin 7 bölümüne de eksiksiz cevap verilebilmesi için dikkat edilmesi gereken ilk husus; * Doğru yaş tesbitidir. Kemik yaşı 15 in altında olup kimliğine daha büyük yazdırılan kişilere sıkca rastlanmaktadır.

27 Cinsel istismar vakalarında itina ile yapılması gereken diğer bir muayene de
*Kan ve idrar örneği alınarak toksikolojık araştırma yapmaktır. Zira son yıllarda kullanımı fazlaca yaygınlaşan amfetamin türü ilaçlar,kişilerin ‘ruh sağlığı’nı bozmaktadır.

28 Ayrıntılı olarak yapılması gereken diğer bir muayene, psikiyatrik muayenedir.
Bu muayene de olay sonrası ruhsal değişimlerin tesbiti ne kadar önemli ise, olay öncesi mağdurun içinde bulduğu ruh hali,ilaç kullanıp kullanmadığı,öncesinde mevcut psikiyatrik hastalığı olup olmadığı alınacak iyi bir anamnezle ortaya konulmalıdır

29 Bir cinsel istismar suçunda mağdurda tespit edilecek muayene bulguları ne kadar önemli ise saldırganın kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalarda bir okadar önemlidir Bunun için itina ile kıl, tırnak atı, vajınal-anal sürüntü,elbise incelemesi vs tetkikler yapılmalıdır.

30 Cinsel istismar olgularında, mağdura uygulanan fiziksel bir travma söz konusu ise ;
Ayrıntılı yapılacak fizik muayene ile beraber gerekli görüldüğü taktirde USG,MR,CT vs tetkiklerden de faydalanılmalıdır. Zira sanık, 103. Maddeye göre uyguladığı travma için ayrıca ceza alacaktır.

31 Cinsel istismar vakalarında adli rapor düzenleme dışında, hekimin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri ; Mağduru bulaşıcı hastalıklardan ve gebelikten korumaktır. Gebelik tesbit edilmiş ve küretaj yapılmışsa, olayın fiziksel travmatik boyutu değişecek iç organ yaralanması ve dolayısıyla mağdurun yaşamını tehlikeye sokacak nitelik kazanacaktır

32 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMAR OLGULARI VE ADLİ PSİKİYATRİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları