Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Mehmet Ali VURAL Okul Müdürü  Mehmet Ali ZENGİN Müdür Yardımcısı  Bünyamin ŞAHBAN İngilizce Öğretmeni  Sümeyye AKCAN KÖSE Din Kültürü Öğretmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Mehmet Ali VURAL Okul Müdürü  Mehmet Ali ZENGİN Müdür Yardımcısı  Bünyamin ŞAHBAN İngilizce Öğretmeni  Sümeyye AKCAN KÖSE Din Kültürü Öğretmeni."— Sunum transkripti:

1

2

3  Mehmet Ali VURAL Okul Müdürü  Mehmet Ali ZENGİN Müdür Yardımcısı  Bünyamin ŞAHBAN İngilizce Öğretmeni  Sümeyye AKCAN KÖSE Din Kültürü Öğretmeni ve A.B Öğretmeni  Şükrü KESMEZ Beden Eğitimi Öğretmeni

4  Projenin Adı: Başarıyı İzleme ve Geliştirme (Kısaca B.İ.G diyelim)  Projenin Sloganı: Daha İleriye  Projenin Amacı: İl genelinde ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarını yeterliliklerini artırmak; olumlu davranış gelişimlerini sağlamak ve bir üst öğrenimi kazanma oranını yükseltmek

5  Yasal Dayanak: 6287 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği  Proje Paydaşları: Mülki amirlikler, Yerel Yönetimler, PAÜ, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Öğrenci Velileri, Dershaneler, Sivil Toplum Kuruluşları, Eğitim Gönüllüsü Hayırseverler  Uygulama Alanı: İl Genelindeki Ortaokullar ve Ortaöğretim Kurumları  Proje Süresi: 2012 Eylül ayında başlar, her eğitim-öğretim yılı yenilenir.  Proje Esasları ve İşlem Basamakları: Proje çalışmaları ‘Uygulama Kılavuzu(EK-1)’ ve ‘Uygulama Planı’na göre yürütülür.

6  İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşler  Ar-Ge Biriminin Yapacağı İşler  Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşler  Danışman Öğretmenlerin Yapacağı Çalışmalar  Rehberlik ve Araştırma Merkezinin Yapacağı İşler  Halk Eğitim Merkezlerinin Yapacağı İşler  Dershanelerin Yapacağı İşler.

7  27/09/2012 tarihinde sayın valimiz Abdülkadir DEMİR başkanlığında yapılan toplantıda Sayın Abdülkadir DEMİR ; ‘’Asıl hedefimiz olan ülkemizdeki eğitim başarı sıralamasında Denizli’mizin ilk beş içinde yer alabilmesi için il genelinde ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarını, yeterliklerini artırmak, olumlu davranış gelişimlerini sağlamak ve bir üst öğrenimi kazanma oranını yükseltmek amacıyla Denizli Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi hazırlandı. Proje çalışmalarının uygulanmasına dair Proje işlem basamakları kılavuzu ve bu çalışmaları gerçekleştirecek görevli personel birim ve kurumlar belirlenerek projenin uygulanmasında en büyük pay başta Kaymakamlar ve İl, İlçe Milli Eğitim yöneticilerimize, en çok da okullarımızın idareci ve öğretmenlerine düşmektedir’’ dedi.

8  Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak  Olumlu davranış geliştirmelerini sağlamak  Bir üst öğrenimi kazanmalarını sağlamak (SBS ve LYS başarısı)

9  Kitapla Buluşma Vakti Projesi ile B.İ.G projesi birleştirildi.  Okulumuzda her gün 1 ders saati okuma saati olarak düzenlendi.

10

11  2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı eğitim kurumları B.İ.G proje raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. (Okul Müdürlüklerinin sorumluluğu) Aylık raporların hazırlanması Veli bilgilendirme toplantısı

12  B.İ.G projesi kapsamında:  İlköğretim okullarında(ortaokul) kurs açıldı. (Abalıoğlu Yem Sanayi Orta Okulu)  Bu kurslar: Türkçe, Fen ve Teknoloji dersi ile Matematik

13  B.İ.G projesi kapsamında: Okulumuzdaki tüm öğretmenler görev almıştır. Öğrenci: 197 Öğretmen : 13 (Danışman Öğretmenlerin sorumlulukları) “Daha başarılı olmak için neler yapmalıyız?”

14

15

16

17

18

19 1- Öğrencilere doğru öğrenme stilleri ve verimli ders çalışma tekniklerinin kavratılması ile ilgili çalışmalar (Ekim) 2- Öğrencilerin devam devamsızlık bilgilerinin kısa mesaj yoluyla velilere bildirilmesi (Sürekli) 3- Öğrencilere Sınav sırasında nasıl davranmaları gerektiği ve zamanı doğru kullanma konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılması (Optik form doldurma, TC No ezberlenmesi vb)

20  Okulumuzda Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği sınavlar dışında, SBS deneme sınavları 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bu sınavlarda öğrencilerin aldığı notlar danışman öğretmenler tarafından takip edilmektedir.

21

22  Çocuğunuza sözlerinizden çok davranışlarınız ile örnek teşkil edin  Çocuğunuz ile birlikte kitap okuyun.

23 Zorunluluk, işkence, gereksiz, yararsız, vb.

24  Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz. Ödev yapmaları gereken saatleri belirleyiniz. Ve bunlardan taviz vermeyin.  Ödevini onun yerine yapmayın

25

26  Çalışmaya başlayamama gibi bir zaafı olan çocuğun çalışma için isteklendirilmesi, çalışmaya başlamak için uygun ortam hazırlanması ve ilk çalışma saatlerinde dikkatini dağıtacak etmenlerin ortadan kaldırılması gerekir. (Televizyon, gürültülü ortam vb.)

27 Evde kurallar olmalı Televizyon saatleri herkes tarafından belirlenmeli ve buna uyulmalı. Siz televizyon seyrederken o ders çalışamaz. Hangi film veya programların seyredileceğine birlikte karar verin ve buna uyun.

28 Çocuklar ailenin aynasıdır !!! *Anne-baba çocuğun yanında tartışmaya girmekten kaçınmalı, çocuk konusunda tutarlı ve uyumlu davranmalıdır. (Birinin olmaz dediğine birisi olur dememelidir.) * Argo konuşma, yanında sigara içmek gibi örnek teşkil edecek davranışlar hakkında tekrar düşünün

29  Çocuğunuzu sevdiğinizi, değerli olduğunu, sizin için önemli olduğunu gösterin  Onu başarısız da olsa başarılı çocukları örnek göstererek değil kendi yapabilecekleri ile motive edin

30  Çocuğunuzu sevdiğinizi, değerli olduğunu, sizin için önemli olduğunu gösterin. (Öpün, kucaklayın, dinleyin)  Ödül yalnızca maddi şeyler değildir.  Ona yaklaşım tarzınız da bir ödüldür.  Örneğin: Çok gürültü yapıyorsun, yerine ; bu gürültüden rahatsız oluyorum şeklinde duygularınızı dile getirin.

31  Fiziksel cezalardan kesinlikle kaçının. (Ancak anne-baba otoritesini kaybetmeyin)  Ona vereceğiniz ceza sevdiği bir etkinlikten maruz kalmak olabilir. (TV, Bilgisayar oyunu, Sokağa çıkmak vb)

32 Çocuğunuz nasıl düzenli defter tutması gerektiğini henüz okul öncesinde öğrenmeli ve siz de onu teşvik etmelisiniz. Çocuğun defterini kontrol edin.

33  Tabiki çocuk mikroplara alışacak. Üstünü kirletecek, yırtacak vb.  Ancak hergün okula gitmek için evin kapısından çıkmadan önce bir kontrol edin. Benim çocuğum okula temiz gidiyor mu?

34  Geleneksel düşünceler artık günümüz eğitim çağında yok  Hepimiz eğitimin farklı rengiyiz Okul + Aile + Öğrenci = Eğitim

35  Okul kursuna talep olmadı  Okul aile birliğinde alınan karara rağmen okula aidatlarının (orta okullar için) ödenmesinde ciddi eksikler.  Veli toplantıları (Öğretmen-veli görüşme saatleri)

36  8383 abone olun

37

38  Anne babanın okulla ilgili olumsuz düşüncelerini çocuğa yansıtmaları otorite zaafına yol açar.  Bizim ile ilgili varsa olumsuz düşüncelerinizi idare ile paylaşın. Bunu çocuk bilmesin.

39  Çocuğunuzun okul yaşantısıyla ilgilenin. Çocuğunuzun öğretmeniyle iletişim halinde olun  Öğretmen ile birlikte uygun görüşme gün ve saatlerini belirleyin (Acil durumlar dışında)

40 SEVGİLİ ANNE BABABALAR; Unutmayınız ki her çocuk ayrı bir dünyadır. Evde kaç birey varsa o kadar ayrı sayıda dünya vardır. GÖSTERDİĞİNİZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER


" Mehmet Ali VURAL Okul Müdürü  Mehmet Ali ZENGİN Müdür Yardımcısı  Bünyamin ŞAHBAN İngilizce Öğretmeni  Sümeyye AKCAN KÖSE Din Kültürü Öğretmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları