Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Eşitsizlikler Kavgayı bırakalım beyler, eşit olalım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Eşitsizlikler Kavgayı bırakalım beyler, eşit olalım."— Sunum transkripti:

1 1 Eşitsizlikler Kavgayı bırakalım beyler, eşit olalım.

2 2 3x – y ≥ 3 doğrusal eşitsizliğinin grafiğini çizelim. Eşitsizlikler

3 3 3x – y ≥ 3 doğrusal eşitsizliğinin grafiğini çizelim. Eşitsizlikler 3x – y ≥ 3 doğrusal eşitsizliğinin grafiğini çizerken 3x – y = 3 yani 3x – y – 3 = 0 doğru denkleminin grafiğinden yararlanırız.

4 4 Eşitsizlikler x = 0 için, 3.0 – y – 3 = 0 0 – y – 3 = 0 y = -3 (0,-3) Önce 3x – y – 3 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim:

5 5 Eşitsizlikler x = 0 için, 3.0 – y – 3 = 0 0 – y – 3 = 0 y = -3 (0,-3) Önce 3x – y – 3 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim: y = 0 için, 3x – 0 – 3 = 0 3x = 3 x = 1 (1,0)

6 6 Eşitsizlikler x = 0 için, 3.0 – y – 3 = 0 0 – y – 3 = 0 y = -3 (0,-3) Önce 3x – y – 3 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim: y = 0 için, 3x – 0 – 3 = 0 3x = 3 x = 1 (1,0) y x

7 7 Eşitsizlikler x = 0 için, 3.0 – y – 3 = 0 0 – y – 3 = 0 y = -3 (0,-3) Önce 3x – y – 3 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim: y = 0 için, 3x – 0 – 3 = 0 3x = 3 x = 1 (1,0) y x 3x – y – 3 = 0

8 8 Eşitsizlikler 3x – y ≥ 3 3.4 – (-2) ≥ 3 12 + 2 ≥ 3 14 ≥ 3 olduğundan dolayı A( 4, -2 ) sıralı ikilisi eşitsizliği sağlar. A ( 4, -2 ) sıralı ikilisini eşitsizlikte yerine yazarsak;

9 9 Eşitsizlikler B( -3, 5 ) sıralı ikilisini eşitsizlikte yerine yazarsak; 3x – y ≥ 3 3.(-3) – 5 ≥ 3 (-9) – 5 ≥ 3 -14 ≥ 3 eşitsizliği doğru olmadığından B( -3, 5 ) sıralı ikilisi eşitsizliği sağlamaz.

10 10 Eşitsizlikler 3x – y – 3 = 0 doğru denkleminin grafiği koordinat sistemini 2 parçaya ayırır. 3x – y ≥ 3 eşitsizliğinin grafiğini çizerken A( 4, -2 ) sıralı ikilisinin olduğu taraf taranır. y x 3x – y – 3 = 0 A(4,-2) B(-3,5)

11 11 Eşitsizlikler 3x – y – 3 = 0 doğru denkleminin grafiği koordinat sistemini 2 parçaya ayırır. 3x – y ≥ 3 eşitsizliğinin grafiğini çizerken A( 4, -2 ) sıralı ikilisinin olduğu taraf taranır. y x 3x – y – 3 = 0 A(4,-2) B(-3,5)

12 12 “ y ≤ ax + b “ veya ” y ≥ ax + b “ doğrusal eşitsizliklerin grafikleri çizilirken önce y = ax + b doğrusunun grafiği çizilir. Sonra doğrunun ayırdığı bölgelerden birer sıralı ikili seçilip eşitsizlikte yerine yazılır. Eşitsizlikler

13 13 Eşitsizliği sağlayan sıralı ikilinin olduğu taraf taranır. Doğrusal eşitsizlikte “≤” veya “≥” sembolleri olduğunda doğru, çözüm kümesine dahildir ve grafiği düz çizgi ile çizilir. Eşitsizliği sağlayan sıralı ikilinin olduğu taraf taranır. Doğrusal eşitsizlikte “≤” veya “≥” sembolleri olduğunda doğru, çözüm kümesine dahildir ve grafiği düz çizgi ile çizilir. Eşitsizlikler y x

14 14 “ y ax + b “ doğrusal eşitsizliklerin grafikleri çizilirken aynı yol takip edilir. Ancak doğru, çözüm kümesine dahil değildir ve grafiği kesik çizgi ile çizilir. Eşitsizlikler

15 15 y – x < 5 eşitsizliğinin grafiğini çizelim. Eşitsizlikler

16 y – x < 5 eşitsizliğinin grafiğini çizerken y – x = 5 yani y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiğinden yararlanırız. y – x < 5 eşitsizliğinin grafiğini çizerken y – x = 5 yani y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiğinden yararlanırız. 16 y – x < 5 eşitsizliğinin grafiğini çizelim. Eşitsizlikler

17 17 Eşitsizlikler x = 0 için, y – 0 – 5 = 0 y = 5 (0,5) Önce y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim:

18 18 Eşitsizlikler x = 0 için, y – 0 – 5 = 0 y = 5 (0,5) Önce y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim: y = 0 için, 0 – x – 5 = 0 x = -5 (-5,0)

19 19 Eşitsizlikler x = 0 için, y – 0 – 5 = 0 y = 5 (0,5) Önce y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim: y = 0 için, 0 – x – 5 = 0 x = -5 (-5,0) y x

20 20 Eşitsizlikler x = 0 için, y – 0 – 5 = 0 y = 5 (0,5) Önce y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiğini çizelim: y = 0 için, 0 – x – 5 = 0 x = -5 (-5,0) y x y – x – 5 = 0

21 21 Eşitsizlikler y – x < 5 4 – (-5) < 5 4 + 5 < 5 9 < 5 eşitsizliği doğru olmadığından dolayı K( -5, 4 ) sıralı ikilisi eşitsizliği sağlamaz. K( -5, 4 ) sıralı ikilisini eşitsizlikte yerine yazarsak;

22 22 Eşitsizlikler L( 3, -3 ) sıralı ikilisini eşitsizlikte yerine yazarsak; y – x < 5 (-3) – 3 < 5 -6 < 5 eşitsizliği doğru olduğundan dolayı L( 3, -3 ) sıralı ikilisi eşitsizliği sağlar.

23 23 Eşitsizlikler y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiği koordinat sistemini iki parçaya ayırır. y – x < 5 eşitsizliğin grafiğini çizerken L( 3, -3) sıralı ikilisinin olduğu taraf taranır. Doğrunun üzerindeki noktalar eşitsizliği sağlamaz. Bu durumda doğru kesik çizgi ile çizilir. y x y – x – 5 = 0 L(3,-3) K(-5,4)

24 24 Eşitsizlikler y – x – 5 = 0 doğru denkleminin grafiği koordinat sistemini iki parçaya ayırır. y – x < 5 eşitsizliğin grafiğini çizerken L( 3, -3) sıralı ikilisinin olduğu taraf taranır. Doğrunun üzerindeki noktalar eşitsizliği sağlamaz. Bu durumda doğru kesik çizgi ile çizilir. y x y – x – 5 = 0 L(3,-3) K(-5,4)

25 25 5x + 7y > 12 eşitsizliğinin grafiğini çiziniz. 5x + 7y > 12 eşitsizliğinin grafiğini çiziniz. Eşitsizlikler


"1 Eşitsizlikler Kavgayı bırakalım beyler, eşit olalım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları