Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Aytekin Altıntaş Ç.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi ADANA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Aytekin Altıntaş Ç.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi ADANA."— Sunum transkripti:

1

2 Dr.Aytekin Altıntaş Ç.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi ADANA

3 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-1 N.K, 24 yaşında, 2 çocuklu, MERSİN, Tarih: Nisan 1999 Ön tanı: Over kisti Ca-125: ? Doppler USG:? Yapılan:Laparoskopik kistektomi Patoloji: Seröz kist adenokarsinoma

4 T.F., 21 yaşında Çocuksuz, Ç.Ü.T.F. Tarih:Mayıs 1999 Ön tanı:Over kisti Ca-125: <35 mIü/ml Doppler USG: Normal Yapılan:Laparoskopik biopsi ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-2 Patoloji: Seröz kist adenokarsinoma

5 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-3 J.L, 46 yaşında, Adana. Tarih:Eylül 1999 Ön tanı:Myoma uteri Ca-125: ? Doppler USG: ? Yapılan:TAH+BSO (Uterusa yapışık,kapsülü sağlam adneksiyal kitle) Patoloji: Seröz kist adenokarsinoma

6 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-4a M.T., 42 yaşında, 2 çocuklu,Adana. Tarih:Eylül 1999 Ön tanı:Submukoz myoma USG: Adneksiyal bölgede 3.5x3.5 cm çapında,kalın septalı, kistik, immobil kitle.

7 Ca-125: 120 mIü/ml Doppler USG: Maligniteyle uyumlu Yapılan:TAH+BSO ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-4b Patoloji: Submukoz myom, Kronik PID

8 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-5a M.T., 56 yaşında, Gaziantep. (Doktor annesi) Tarih:Mayıs 1999 Ön tanı:Asit,Etiyoloji? Ca-125: 115 mIü/ml Doppler USG: Normal GM:Batında asit, genital bulgular normal.

9 Yapılanlar:Asit etiyolojisine yönelik çalışmalar (22 gün), 3 kez parasentez (malign hücre), Pelvik ve abdominal CT (Batında asit, overler normalden iri ) ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-5b Laparatomi: Peritoneal karsinomatosis (over kaynaklı). Parasentez yapılan yerlerde biri 2 cm çapında olmak üzere metastaz odakları

10 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OLGU-6 84 yaşında, Obes, Diabetik, Ç.Ü.T.F. Tarih:Ocak 1997-Eylül 1999. Ön tanı:Over kisti ( Muayene ele gelmiyor. Vajinal USG de 3.5 cm çapında basit kist) Ca-125: <35 mIü/ml Doppler USG: Normal Yapılan: İzlem

11 Öldürücüdür. ( 5 yıllık sağkalım < %30) Geç belirti verir. Geç tanı konur. (%64 Evre III) Erken tanı zordur. Öncü lezyonu yoktur. Tarama yöntemi yoktur. ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM OVER KANSERİ

12 Overin normal boyutlarında herhangi bir büyüme anormal kabul edilmelidir. Overin normal boyutları Premenopozda.........3.5x2x1.5 cm Postmenopozda........2x1.5x0.5 cm Aksi ispat edilene kadar malign kabul edilmelidir???? ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM

13 Postmenopozal dönemde palpe edilebilen tüm overler çıkartılmalıdır. ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM Barber,1971 Ca-125 Vajinal USG Doppler USG Diğer görüntüleme yöntemleri Ca-125 Vajinal USG Doppler USG Diğer görüntüleme yöntemleri

14 Premenopozal%7-13 Postmenopozal%8-45 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM Malignite şansı Malignite insidansı Premenopozal%1.4 Postmenopozal%4.6

15 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM İzlem Aspirasyon (USG eşliğinde) Laparoskopik Girişim -Aspirasyon -Ağızlaştırma -Kistektomi -Ovariektomi Laparatomi -Median -Transvers

16 < 8 cm Kistik Tek taraflı Septası, papiller uzantısı yok Hareketli Üzeri düzgün Asit yok ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM PREMENOPOZAL DÖNEM

17 Rasgele 184 postmenopozal kadına USG yapılmış........ 52 olguda boyutları 0.3-4.7 cm arasında değişen kist saptanmış. 36 ay izlenmiş, %89 u kaybolmuş veya değişmemiş..... ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM Wolf

18 <5 cm321 3 5-10 cm55611 >10 cm634063 Toplam1504732 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM POSTMENOPOZAL DÖNEM ADNEKSİYEL KİTLENİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE MALİGNİTE ŞANSI BüyüklükHastaMalign % Sayısı

19 <5 cm basit kisti olan 42 olgunun 28’ine cerrahi uygulanmış, 14’ü izlenmiş. İki grupta da kansere rastlanmamış. Bir başka 30 olguluk seride hastalar uzun süre izlenmiş. Kansere rastlanmamış. 33 olguluk bir başka seride ise 2 olguda (%6) kanser tanısı konmuş.... ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM POSTMENOPOZAL DÖNEM KONSERVATİF TEDAVİ

20 Kistik yapıdaysa, duvar kalınlaşması yoksa, papiller uzantı yoksa, Tek bir boşluk halindeyse, Tek taraflıysa ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM POSTMENOPOZAL DÖNEM Asit yoksa <5 cm ise Ca-125 normalse Doppler USG normalse İZLEME KRİTERLERİ Septasyon yoksa,

21 Ca-125 özellikle seröz epitelyal tümörlerde yükselir. Ca-125, ileri evrelerde %75, erken evrelerde %20-40 oranında yüksek bulunur. ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM TÜMÖR BELİRTEÇLERİ Over kanseri tarama yöntemi olarak kullanılamaz. AFP,CEA ve HCG 30 yaş altında ölçülmelidir.

22 PID Adenomyozis Endometriozis (Menstruasyon sırasında daha belirgin) Myoma Uteri ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM Ca-125’i YÜKSELTEN NEDENLER Siroz Bening over kisti Gebelik Diğer Kanserler Pelvik Tbc

23 Büyüklük Bölme sayısı,septum kalınlığı Papiller uzantılar Kitlenin ekojenitesi Damar yapısı Pulsatilite indeksi ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM USG DE MALİGNİTE KRİTERLERİ

24 Renkli Doppler USG tanıya yardımcı olabilir. Ancak asla yalnız Doppler USG sonuçlarına bakarak tedavi yönlendirilmemelidir....... ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM

25 Adneksiyal kitlenin bütünlüğünün bozulması kanser hücrelerinin yayılmasına yol açar mı? ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM LAPAROSKOPİK Cerrahın Yeterli deneyimi var mı ? Maliyet, süre, komplikasyonlar, vs,vs. Laparoskopi sırasında makroskopik olarak malignansi tanısına güvenilir mi?

26 Trokar yerinde tümör metastazları...... ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM

27 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM Laparoskopi sırasında tanı konan over kanserleri Mecker773 7 4 11 Mage481 7 2 9 Nezhat 1011 3 1 4 Toplam 2265 17 7 24 (%0.75) (%0.3)(%1.05) Hasta sayısıLaparaskopi SonradanToplam sırasındatanı tanı konankonan

28 Laparoskopi yapılan 13.739 hastanın yalnızca 53 tanesinde (%0.04) over kanserine rastlanmış. (Hulka 1990) Ancak genel olarak bening olduğu düşünülerek laparoskopik cerrahi uygulanan olguların %0.4-0.6 sında malign olma olasılığı olduğu kabul edilir. (Lehner,1998) ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM Laparaskopi sırasında tanı konan over kanserleri

29 1-Peritoneal yıkama 2-Eksplorasyon 3-Malignansi şüphesi varsa ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM LAPAROSKOPİK BİOPSİ ALMADAN LAPARATOMİ? LAPARATOMİ

30 ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM ADNEKSİYEL KİTLE >50 YAŞ Ca-125>35 Aksi ispatlanana kadar kanser <50 YAŞ Ca-125=100-200 Ca-125>200 Şüpheli,cerrahi Ca-125<100 İzlem

31 SALPENJEKTOMİ ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM


"Dr.Aytekin Altıntaş Ç.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi ADANA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları