Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar, İşlemler, Operatörler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar, İşlemler, Operatörler"— Sunum transkripti:

1 Temel Kavramlar, İşlemler, Operatörler
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Temel Kavramlar, İşlemler, Operatörler Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Yrd.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ

2 Bilgisayar nedir? En kısa şekilde bilgisayar “bilgi işleyen makine” olarak tanımlanabilir. Verilen giriş değerlerini, belirtilen yöntemlerle işleyerek istenilen sonuçları üreten kompleks bir elektronik sistemdir.

3 Program nedir? İşlenecek değerler ve kullanılacak çözüm yöntemleri; bilgisayara, insan tarafından program ile bildirilir. İnsanla bilgisayar arasındaki iletişim aracıdır.

4 Program nedir? Program; giriş değerlerini kullanarak istenilen çıkış değerlerinin elde edilebilmesi için bilgisayara iletilen komutlar dizisidir. Veri Bilgisayar Program İnsan Sonuç

5 Programlama Dilleri Programlama dili; programcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayan bir araç olup programların yazımında kullanılan bir oluşumdur. Komutlar, genelde günlük yaşamdaki İngilizce’deki günlük konuşma dilindeki kelimelerden türetilmiştir.

6 Programlama Dili Türleri
Diller üç grupta ele alınabilir: Düşük seviyeli diller: Makine dillerini içerir. Orta seviyeli diller: Makine dilinden biraz daha gelişmiş dilleri içerir. Yüksek seviyeli diller: Konuşma diline yakın dilleri içerir.

7 Bu dönüşümü sağlayan yazılımlara da “derleyici” denir.
Hatırlatma Yüksek seviyeli dillerde yazılan programların çalışabilmesi için makine diline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüşümü sağlayan yazılımlara da “derleyici” denir.

8 İşlemler Programlar ile gerçekleştirilen işlemler üç gruba ayrılır:
Matematiksel (aritmetik) işlemler Karşılaştırma (karar) işlemler Mantıksal (lojik) işlemler

9 Matematiksel İşlemler
Bilgisayarda en sık kullanılan işlemler, matematiksel işlemlerdir. Temel işlemler; toplama, çıkarma, çarpma, bölme Fonksiyonlar; üstel, logaritmik, trigonometrik, hiperbolik

10 Matematiksel İşlemler
Bilgisayar Toplama a + b Çıkarma a - b Çarpma a . b a * b Bölme a ÷ b a / b Üs alma ab a ^ b

11 Matematiksel İşlem Öncelik Sıraları
Bilgisayar dili 1 Parantezler ((……)) 2 Üs alma a^b 3 Çarpma ve bölme a*b ve a/b 4 Toplama ve çıkarma a+b ve a-b

12 Matematiksel ifadelerin kodlanması
Matematiksel yazılım Bilgisayara kodlanması a+b-c+2abc-7 a+b-c+2*a*b*c-7 a+b2-c3 a+b^2-c^3 a-b/c+2ac-2/a+b a-b/c+2*a*c-2/(a+b) √a+b – 2ab/b2-4ac (a+b)^(1/2)-2*a*b/b^2-4*a*c)

13 Karşılaştırma İşlemleri
Matematiksel işlemlerin yanı sıra karar modelleri de söz konusudur. Bu nedenle kararlara ilişkin bazı operatörler kullanılmaktadır.

14 Karşılaştırma İşlemleri
İşlem Sembolü Anlamı = Eşittir <> Eşit değildir > Büyüktür < Küçüktür >= veya => Büyük eşittir <= veya =< Küçük eşittir

15 Mantıksal İşlemler Aritmetik ve karşılaştırma işlemlerinin sonuçlarını alabilen bilgisayar, temel mantık işlemlerini de yerine getirebilir. Bunlar; VE, VEYA, DEĞİL

16 Mantıksal İşlemler Mantıksal İşlem Komut Matematiksel Sembol VE AND .
VEYA OR + DEĞİL NOT

17 Hatırlatma Bütün şartların karşılanması isteniyorsa koşullar arasına VE, herhangi birinin karşılanması yeterli ve isteniyorsa VEYA konulurken, koşulu sağlamayanlar isteniyorsa DEĞİL mantıksal operatörü kullanılır.

18 Mantıksal işlemlerde öncelik sırası
İşlem öncelik sıraları Sıra İşlem Komut 1 Parantez içindeki işlemler (……) 2 DEĞİL NOT 3 VE AND 4 VEYA OR

19 Bazı mantıksal işlem özellikleri
Bazı Özellikler A+0=0 A.0=0 A+A’=1 A.A’=0 A+A=A A.A=A A+1=1 A.1=A A+B=B+A A.B=B.A A+(B+C)=(A+B)+C A.(B.C)=(A.B).C A.(B+C)=A.B+A.C A+B.C=(A+B).(A+C) (A+B)’=A’.B’ (A.B)’=A’+B’ A+A.B=A A.(A+B)=A (A’)’=A

20 Hatırlatma Mantıksal işlemlerde eğer “n” tane değişken (koşul) varsa, “2n” tane durum oluşur.

21 DEVAM EDECEK…


"Temel Kavramlar, İşlemler, Operatörler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları