Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç KONULAR  Programlamaya Giriş  Algoritma Hazırlama  Akış Diyagramları  Programlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç KONULAR  Programlamaya Giriş  Algoritma Hazırlama  Akış Diyagramları  Programlama."— Sunum transkripti:

1

2 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç KONULAR  Programlamaya Giriş  Algoritma Hazırlama  Akış Diyagramları  Programlama Dilleri  Akış Diyagramlarından Program Kodlamaya Geçiş  Visual Basic Programlama Dili

3 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç BÖLÜM 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilgisayarlar problemleri çözebilmek için “program” a ihtiyaç duyarlar. Program Nedir? Giriş değerlerini kullanarak istenilen çıkış değerlerinin elde edilebilmesi için bilgisayara iletilen komutlar dizisidir. Program Türleri Sistem Programları Sürücüler (Driver) Uygulamalar

4 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç o Sistem programları Her program, bir işletim sistemi üzerinde çalışır. İşletim sistemi, diğer programların çalışması için gerekli olan kaynakları ve ortamı sağlar. o Sürücüler (Driver) İşletim sistemi ile donanım aygıtları arasında iletişim sağlayan programlardır.Klavye ile yazılan yazıların algılanması için, klavyenin sürücü programı kullanılır. o Uygulamalar İşletim sistemi üzerinde çalışan, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu işlevleri sağlayan programlardır.

5 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Programların çalışma modeli Veri girişi: Program, kullanıcıların veri girmesi ile başlar. Girilen veriler daha sonra işlenmek üzere hafızada saklanır. Program: Veriler, programın yazılma şekline göre bir dizi işlemden geçirilir. Sonuç: İşlenen veriler kullanıcıya aktarılır. VERİ PROGRAM SONUÇ

6 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Lütfen Dikkat ! Bilgisayar insanın komutlarla verdiği emirleri yerine getirir.Yani kullanıcı bilgisayara ne öğretirse onun karşılığını alır. Programdaki çözüm yolu yanlış ise bilgisayarın bulacağı sonuç ta yanlış olur. Bir problemin çözümünde birden çok yol vardır. En uygun olanı seçmek, programcının yetenek ve tecrübesine bağlıdır.

7 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Programlama Dilleri Programlama Dili, programcı ile bilgisayarın haberleşmesini sağlar. Programlar 1 ve 0 sayılarından oluşan makine diline çevrildikten sonra çalıştırılır. Programlama dilinin özellikleri  Sözdizimi (syntax)  Gramer  Semantik(anlamsal) 2500 den fazla programlama dili mevcuttur

8 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Programlama Dilleri; Düşük Seviyeli Diller: Makine dillerini içerir. Orta Seviyeli Diller: Makine dilinden daha gelişmiş dilleri içerir. Yüksek Seviyeli Diller: Konuşma dillerine yakın dilleri içerir. Bunlardan bazıları Pascal, Basic, C, C++, Java, Javascript, Cobol, Perl, Python, Ada, Fortran, Visual Basic.NET, Microsoft Visual C# programlama dilleridir. Yüksek seviye programlama dillerine Visual Basic.NET, Microsoft Visual C++ dillerini örnek verebiliriz. C ile işletim sistemi yazılabilindiğinden daha alt seviye bir dil olarak değerlendirilir.

9 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Programlamanın Tarihi Makine dili 10110110, 11011110 Yordamların (Subroutine) ve Kütüphanelerin (Library) oluşması 1957 FORTRAN 1959 COBOL 1968 Pascal 1972 C Nesneye Yönelik Programlama Dilleri:C++, JAVA 2000.NET Visual Basic.NET, Visual C#

10 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Makina dilinin zorluğu, programları makina diline çevrilebilen üst düzey programlama dillerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Üst düzey programlama dilleri, programın kullanıcıya daha yakın ifadelerle geliştirilmesini sağlar. Ardından bu program (kaynak program) derleyici programlar aracılığıyla makina diline çevrilir. Kaynak Program Yüksek Seviyeli Dil Kaynak Program Yüksek Seviyeli Dil Derleme (compile) Derleme (compile) Amaç Program Makine Dili Amaç Program Makine Dili Programın Derlenmesi

11 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Bilgisayar programları ile gerçekleştirilen işlemler; a) Matematiksel İşlemler b) Karşılaştırma(karar) İşlemleri c) Mantıksal(lojik) İşlemler İşlemler

12 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç a)Matematiksel İşlemler  Temel aritmetik işlemler toplama,çıkarma,çarpma,bölme  Matematiksel fonksiyonlar Üstel,logaritmik,trigonometrik, hiperbolik ) vb İşlemMatematikBilgisayar Toplama a+b Çıkarma a-b Çarpma a.ba*b Bölme a:ba/b Üs alma abab a^b Matematiksel işlemler ve bilgisayar dilindeki karşılıkları

13 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Matematiksel işlemlerin öncelik sırası ? SıraİşlemBilgisayar dili 1Parantezler ((…………….)) 2Üs alma a^b 3Çarpma ve bölme a*b ve a/b 4Toplama ve çıkarma a+b ve a-b

14 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç NOT: Bilgisayar diline kodlanmış bir matematiksel ifadede, aynı önceliğe sahip işlemler mevcut ise bilgisayarın bu işlemleri gerçekleştirme sırası soldan sağa(baştan sona) doğrudur. Örneğin ; Y=A*B/C Önce A*B işlemi yapılacak, ardından bulunan sonuç C ye bölünecektir.

15 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Matematiksel YazılımBilgisayara Kodlanması a+b-c+2abc-7a+b-c+2*a*b*c-7 a+b 2 -c 3 a+b^2-c^3 a-b/c+2*a*c-2/(a+b) (a+b)^(1/2)-2*a*b/(b^2-4*a*c) (a^2+b^2)/(2*a*b)

16 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç b) Karşılaştırma(karar) İşlemleri İki büyüklükten hangisinin büyük veya küçük olduğu, İki değişkenin birbirine eşit olup olmadığı gibi konularda karar verebilir. İşlem sembolüAnlamı =Eşittir <>Eşit değil >Büyüktür = veya =>Büyük eşittir <= veya = { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/9/2586353/slides/slide_16.jpg", "name": "Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç b) Karşılaştırma(karar) İşlemleri İki büyüklükten hangisinin büyük veya küçük olduğu, İki değişkenin birbirine eşit olup olmadığı gibi konularda karar verebilir.", "description": "İşlem sembolüAnlamı =Eşittir <>Eşit değil >Büyüktür = veya =>Büyük eşittir <= veya =

17 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç c) Mantıksal İşlemler “ve,veya,değil “ operatörleri hem matematiksel işlemlerde hem de karar ifadelerinde kullanılırlar. Mantıksal işlemMatematiksel sembolKomut Ve.And Veya+Or değil‘Not Bütün şartların sağlatılması isteniyorsa koşullar arasına VE Herhangi birinin sağlatılması isteniyorsa koşullar arasına VEYA Koşulu sağlamayanlar isteniyorsa DEĞİL mantıksal operatörü kullanılır.

18 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Örnek; Bir işyerinde çalışan işçiler arasından yalnızca yaşı 23 üzerinde olup, maaş olarak asgari ücret alanların isimleri istenebilir. Burada iki koşul vardır ve bu iki koşulun da doğru olması gerekir. Yani; Eğer Yaş>23 VE maaş=asgari ücret ise ismi Yaz Yaz komutu 1. ve 2.koşulun her ikisi de sağlanıyorsa çalışır. 1.KOŞUL 2.KOŞUL

19 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Örnek; Bir sınıfta Bilgisayar dersinden 65 in üzerinde not alıp, Türk Dili veya Yabancı Dil derslerinin herhangi birinden 65 in üzerinde not alanların isimleri istenmektedir. Burada 3 koşul vardır ve Bilgisayar dersinden 65 in üzerinde not almış olmak temel koşuldur. Diğer iki dersin notlarının herhangi birinin 65 in üzerinde olması gerekir. Eğer ; Bilg.Not>65 ve (TDili not>65 veya YDil not>65) ismi Yaz

20 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç BÖLÜM 2 ALGORİTMA HAZIRLAMA Algoritma; Bilgisayardaki bir işlemin gerçekleştirilmesinde izlenecek yol. Algoritmalar; bir problemin çözümündeki işlemlerin, kararların ve bunların icra edildiği sıranın oluşturduğu akış olarak düşünülebilir. Algoritmanın özel geometrik şekillerle çizilmiş hali de “Akış Diyagramı” olarak adlandırılır. Algoritma kurma, programlama aşamasının en önemli kısmıdır.

21 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Program Yazma Adımları; 1. Sistem analizi : Bir karmaşıklığın bileşenlerini (olaylar, kurallar,insanlar,makineler), amaçlarını, önceliklerini tanımlamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Yani sorunlar tanımlanır. 2. Sistem Tasarımı: Sistemin bilgi akışı, girdiler, çıktılar şematik olarak ortaya konur. Algoritmalar geliştirilir. Akış şemaları,karar tabloları vb şemalar üretilir. 3. Kodlama: Algoritma ve akış diyagramı, programcının tercih ettiği bir programlama diliyle kodlanarak program oluşturulur.

22 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç 4. Test etme: Kodlamadan sonra program test edilir. 5. İşletme: Programın çalıştırılması anlamındadır. Bu aşamada programın client(istemci) ya da server (sunucu) olarak kurulması, düzenlenmesi ve çalıştırılması sağlanır. 6. Belgeleme:Bütün bu çalışmaların belli bir dosyalama sistemi içinde belgeler halinde saklanmasının sağlandığı aşamadır. 7. Bakım: Programın güncel koşullara göre yeniden düzenlenmesini içeren bir konudur. Oluşan hataların giderilmesi,, yeni eklemeler yapılması ya da programın teknolojisinin yenilenmesi gibi işlemlerdir.

23 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Algoritmada Kullanılan Operatörler İşlemleri belirten sembollere bilgisayar dilinde “operatör” denir. Algoritmada kullanılan operatörler Tabloda verilmiştir.

24 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Matematiksel İşlem oper Üs alma ^ Çarpma * Bölme / Toplama + Çıkarma - Tam ve onda ayırma. Mantıksal İşlem Operatörleri Değil ‘ Ve. Veya + Karşılaştırma Operatörleri Eşittir = Eşit değildir <> Küçüktür < Büyüktür > Büyük eşittir >= Küçük eşittir <= Genel İşlem Operatörleri Aktarma = Parantez ()

25 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Algoritmada Kullanılan Terimler a) Tanımlayıcı b) Değişken c) Aktarma d) Sayaç e) Döngü

26 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Tanımlayıcı Programcı tarafından oluşturulur. Programdaki değişkenleri,sabitleri, kayıt alanlarını, özel bilgi tiplerini vb adlandırmak için kullanılan kelimeler Tanımlayıcılar, yerini tuttukları ifadelere çağrışım yapacak şekilde seçilmelidir. İngiliz alfabesindeki A-Z veya a-z arası 26 harften 0-9 arası rakamlar kullanılabilir Sembollerden sadece alt çizgi (_) kullanılabilir. Tanımlayıcı isimleri harfle veya alt çizgiyle başlayabilir. Tanımlayıcı ismi,rakamla başlayamaz veya sadece rakamlardan oluşamaz.

27 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Değişken Programın her çalıştırılmasında, farklı değerler alan bilgi/bellek alanlarıdır. Değişken isimlendirilmeleri, yukarıda sayılan tanımlayıcı kurallarına uygun biçimde yapılmalıdır. Örneğin ; Bir ismin aktarıldığı değişken ; ad Bir isim ve soyismin aktarıldığı değişken; adsoyad Ev telefon nosunun aktarıldığı değişken; evtel Ev adresinin aktarıldığı değişken; evadres İş adresinin aktarıldığı değişken; isadres

28 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Örnek Algoritma Başla Bir isim giriniz(A) “İlk algoritmama Hoş geldin” mesajı (B) B & A yı Yaz Dur

29 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Yukarıdaki algoritma, dışarıdan girilen bir A değişkeni ile B sabitini birleştirip ekrana yazar. A değişkeni B sabiti Sonuç Onurİlk Algoritmama Hoş geldin İlk Algoritmama Hoş geldin Onur Emreİlk Algoritmama Hoş geldin İlk Algoritmama Hoş geldin Emre

30 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Aktarma Herhangi bir bilgi alanına, veri yazma; herhangi bir ifadenin sonucunu başka bir değişkende gösterme vb görevlerde “aktarma” operatörü kullanılır. değişken=ifade Değişken yazan kısım herhangi bir değişken ismidir İfade yazan kısımda ise matematiksel,mantıksal veya alfasayısal ifade olabilir. = sembolü, aktarma operatörüdür ve sağdaki ifadenin/işlemin sonucunu soldaki değişkene aktarır. Bu durumda değişkenin eğer varsa bir önceki değeri silinir.

31 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Değişken = İfade 1.işlem: sağdaki ifadeyi gerçekleştir veya sağdaki işlemi yap 2.işlem: Bulunan sonucu soldaki değişkene aktar. AKTAR

32 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç abEski cYeni c Matematiksel İfadelerde (c=a+b) 37---10 57 12 20331253 Alfasayısal ifadelerde (c=a+b) Galatasaray-Galatasaray BursaSporGalatasarayBursaspor FenerbahçeBursasporFenerbahçe 1.Çalıştırma 2.Çalıştırma 3.Çalıştırma 1.Çalıştırma 2.Çalıştırma 3.Çalıştırma

33 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Örnek Başla Öğrenci numarasını (no) gir Öğrenci ad ve soyadını (adsoyad) gir Öğrenci ara sınav notunu (arasinav) gir Öğrenci final notunu (final) gir ort=0.4*arasinav + 0.6*final Numara(no) ve Ortalamayı(ort) yaz Dur

34 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç noadsoyadarasinavfinalortsonuç 20061001 Emre307054 20061001–54 20061002 Serdar709084 20061002–84 20061003 Ahmet508068 20061003-68 1.Çalıştırma 2.Çalıştırma 3.Çalıştırma

35 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Sayaç Programlarda bazı işlemlerin belirli sayıda yaptırılması veya işlenen/üretilen değerlerin sayılması gerekebilir. say=say+1 Bu işlemde sağdaki ifadede değişkenin eski değerine 1 eklenmekte; bulunan sonuç yine kendisine yeni değer olarak aktarılmaktadır. Bu tür sayma işlemlerine algoritmada sayaç adı verilir. Sayacın genel formülü; Sayaç değişkeni=sayaç değişkeni+adım Örnek; X=X+3 Örnek; S=S-5

36 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Örnek Aşağıdaki algoritmada 1-5 arası sayılar, ekrana yazdırılmaktadır. 1-5 arası sayıları oluşturmak için sayaç(s=s+1) kullanılmıştır. 1. Başla 2. S=0 3. Eğer s>4 ise git 7 4. S=S+1 5. Yaz S 6. Git 3 7. Dur Eski SYeni SEkrana Yazılan 00+1=11 11+1=22 22+1=33 33+1=44 44+1=55

37 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Döngü Bir çok programda bazı işlemler, belirli ardışık değerlerle gerçekleştirilmekte veya belirli sayıda yaptırılmaktadır. Programlardaki belirli işlem bloklarını, verilen sayıda gerçekleştiren işlem akış çevrimlerine “döngü” denir. Örneğin 1 ile 1000 arasındaki tek sayıların toplamını hesaplayan programda T=1+3+5 …. yerine 1 ile 1000 arasında ikişer artan bir döngü açılır ve döngü değişkeni ardışık toplanır.

38 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç Örnek: Aşağıdaki algoritmada, 1 ile 10 arası tek sayıların toplamı hesaplanmaktadır. 1. Başla 2. T=0 3. J=1 4. Eğer j>10 ise git 8 5. T=T+J 6. J=J+2 7. Git4 8. Dur Eski J Eski T Yeni T Yeni J 100+1=13 311+3=45 544+5=97 799+7=169 91616+9=2511 --- DÖNGÜ


"Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş-Öğr.Gör.Feridun Karakoç KONULAR  Programlamaya Giriş  Algoritma Hazırlama  Akış Diyagramları  Programlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları