Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıfatlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıfatlar."— Sunum transkripti:

1 sıfatlar

2 Soru-1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır? A) Kareli beyaz gömlek almış. B) Kiremit renkli masa örtüsünü yıkamış. C) Babam mavi renkli bir araba almış. D) Yarın ders çalışacağım.

3 Cevap (D)

4 Soru-2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı kullanılmamıştır?
A) Bu evi siz mi aldınız? B) Şu adam sana kötü kötü baktı. C)Nasıl çiçek aldınız? D) Oradaki göl Dünya’nın en güzel yeri.

5 Cevap (C)

6 Soru-3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur?
A) Dün birkaç kişi bana saldırdı. B) Onu nerede bulabilirim? C) Bana biraz su verebilir misiniz? D) Hoca bir gün göle yoğurt çalar.

7 Cevap (B)

8 Soru-4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur?
A)Gelişigüzel söylenmiş sözler, insanı amacına ulaştırmaz. B)İki asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi. C)Bizi birkaç saat sonra arayacaklarını söylediler. D)Bu dönem hiçbir dersten düşük not almamış.

9 Cevap (A)

10 Soru-5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır? A) İlk canlılar nerede yaşıyordu? B) Kristaller yeraltından nasıl çıkarılır? C) Yerin güçlü bir biçimde sallanmasına ne denir? D) Dünyanın soğuk bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar?

11 Cevap (D)

12 Soru 6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır? A) Ömrü boyunca alnı açık bir insan olarak yaşadı. B) Çocuğun mamasına bu ilaçtan birkaç damla katınız. C) Kanuni’den sonra yüzlerce yıllık belirsizlik dönemi başlıyordu. D) Konuşmacının çınlayıcı, derin ve etkili ses tonu bizi büyülemişti.

13 Cevap (D)

14 Soru 7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? A) Her koyun kendi bacağından asılır. B) Kaçıncı gün size geleceklerdi? C) Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez. D) Bazı insanlar iyilikten anlamazlar.

15 Cevap (B)

16 Soru 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir? A) Seninle bir gün karşılaşırız B) Bir tokat atıp, çekip gitti. C) Ona bir ev bırakmıştı. D) Bugün bir kitap satabildim.

17 Cevap (A)

18 Soru 9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasında sıfat, isimden türemiş bir sözcüktür? A) Geçmiş günler, özlemle anılıyor. B) Onun kısacık boyu bana ilginç gelirdi. C) Dalgın adam çukura düşmüştü. D) Burada düzgün konuşması bizi kurtardı.

19 Cevap (D)

20 Soru 10 Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır? A) Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? B) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. C) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? D) His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı?

21 Cevap (B)

22 Soru 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır? A) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi. B) İnsana tepeden bakan, itici biriydi. C) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu. D) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler modaydı.

23 Cevap (A)

24 Soru 12 Belgisiz önadlar, bir şeyi tam değil de aşağı yukarı belirtir?
Aşağıda verilenlerden hangisinde belgisizi önad yoktur? A) Tüm dünya bu sorunun yanıtını arıyor. B) Bütün insanlık bize saygı duyuyor. C) Falan kişi neden olayı açıklamıyor. D) Birkaçı da bize gelse ne olurdu?

25 Cevap (D)

26 Soru 13 Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi, türce farklı bir görevdedir? A) İyileri yeniden yeniden denediler. B) Onlar da büyükleri pek dinlemiyorlar. C) Acıklı durumları pek değerlendirirler. D) Güzeli yeniden göreve çağırdılar.

27 Cevap (C)

28 Soru 14 Aşağıda verilen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan isimleşmiş bir sıfat değildir? A) İyinin gözü hep aşağıdadır. B) Güzelin sırrı henüz çözülmedi. C) Büyüğün parası bitti, herhalde. D) Düşüncenin özü insana yarayan yönüdür

29 Cevap (D)

30 Soru 15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Beyaz yüzü birden kızardı. B) Geçen akşam yine burada oturmuştuk. C) Sararmış yapraklar dökülmeye başladı. D) Yanık çörekleri torbaya doldurdu.

31 Cevap (B)

32 Soru 16 Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır? A) Sokaklar, vıcık vıcık çamur içindeydi. B) Pırıl pırıl görünüyordu üstündeki elbise. C) O, hiç doğru dürüst bir iş yapmaz. D) O gelecek diye türlü türlü yemekler pişirmiş.

33 Cevap (B)

34 Soru-17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?
A) Birkaç gün donra ayrılıyorsun. B) Kolay soruyu görünce sevinmişti. C) Oraya iki saat sonra varırız. D) Bizim köyde kaç gün kalacak

35 Cevap (B)

36 Soru-18 “Her şey seninle güzel.”cümlesindeki sıfatın türü nedir?
A) Niteleme sıfatı B) Soru sıfatı C) Belgisiz sıfat D)İşaret sıfatı

37 Cevap (C)

38 Soru-19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir? A) Açık sözlü öğrencilere iyi davranır. B) Kolu kırık hastaları getirmeliyiz. C) Başarılı, terbiyeli çocuklarla gezin. D) Teneke kutuları yol ortasına bıraktı.

39 Cevap (C)

40 Soru-20 “Bütün” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır? A) Bir oturuşta bütün bir ekmeği yedi. B) Bütün güller bu sabah açılmış. C) Bozuk paraları verip bütün para aldı. D) Bütün bütün yutuyordu köfteleri.

41 Cevap (D)

42 Soru-21 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı yoktur?
A) Okul taşıtının devrilmesi sonucu iki öğrenci yaralanmış. B) Yarışmada dereceye giren öğrencilere birer kitap verildi. C) Birinci sınıfta okuyan kardeşi okula tek başına gidemiyor. D) Babası yeni girdiği bu işten yüzde elli kâr etti.

43 Cevap (D)

44 Soru 22 “Kısa” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“Olanları kısa kısa anlattı.” cümlesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır? A) Kısa saçları,siyah gözleri vardı. B) Kısa boyuna bakmadan iddia ediyor. C) Kısa kes, seninle uğraşamam. D) Kısa soruları önce yanıtlardı.

45 Cevap (C)

46 Soru 23 “-cı,-ci” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir kelime türetmiştir? A) Kapıcı çocuk her sabah gazete getiriyor. B) Türkücü gençlere fazla itibar ediliyor. C) Köfteci Salih’in dükkânı yine doluydu. D) Kürkçü dükkânında bekleyecekti.

47 Cevap (B)

48 Soru 24 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor değil mi? D) Bu nasıl bir isim böyle

49 Cevap (C)

50 Soru 25 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi sözcük türü yönüyle farklıdır? A) Duyduklarını uzun uzun bize anlattı. B) Uzun filmler insanı sıkıyor. C) Uzun bir sessizlik çöktü odaya D) Uzun uzun parmakları vardır.

51 Cevap (A)

52 Soru 26 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatın anlamında küçültme yapılmıştır? A) İpince bir ip alıp gelmişti. B) Yepyeni elbiseyle oyun oynanır mı? C) Büyükçe bir salonda görüşüldü. D) Bu soruyu tekrar tekrar sorma

53 Cevap (A)

54 Soru 27 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır? A) İhtiyar adam, merdivenleri ağır ağır çıktı. B) Bütün köy renk renk ampullerle süslenmişti. C) Gökyüzü yavaş yavaş ağarıyordu. D) Yolda dalgın dalgın yürünmez.

55 Cevap (B)

56 Soru 28 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? A) Bizimle eve geleceğini kim söyledi? B) Sana hangi ayakkabıyı gösterdiler? C) Tatilini nasıl geçirdiğini sordun mu? D) Okulun yolu nereden geçer?

57 Cevap (B)

58 Soru 29 Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur? A) Kimi insanlar bu davranışı yanlış anlıyor. B) Benim yapacak bir sürü işim var. C) Mete bunları bana da anlatmıştı. D) Birkaç kişi olursanız iyi olur,dedi.

59 Cevap (C)

60 Soru 30 Aşağıdakilerin hangisinde işaret sıfatı kullanılmamıştır? A) Bunu daha önce de görmüştüm. B) Anayola çıkmak için şu yolu takip edin. C) O resim, evimin duvarlarını süsleyebilir. D) Siz bu saati hediye olarak mı aldınız?

61 Cevap (A)


"Sıfatlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları