Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIFATLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIFATLAR."— Sunum transkripti:

1 SIFATLAR

2 1.Dilimizde bir sıfat tamlamasında tamlayan ve tamlanan yeri değiştirilerek ad tamlaması yapılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? A)Arazinin sulağı tercih edilir. B) Arkadaşın iyisi böyle günde belli olur. C) Köpeğin korkağına köpek mi denir? D) Burada bahçelerin çiçeği eksilmez.

3 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR.

4 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A)Yeniye karşı aşırı bir tutkusu vardı. B) Cenazeye gelenler siyahlar içindeydi. C) Sanat, bir yaşam biçimiydi onun için. D) Kendisini sevene sevmeyene kulak verirdi.

5 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR. .

6 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işaret sıfatı kullanılmıştır?
Onları kaybetmemeni söylememiş miydim? B) Lütfen hemen şunu bana verir misin? C) Bu anlamsız inatlaşmaya son vermelisiniz. D) Böyle korkusuzca yazardı yazılarını.

7 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR.

8 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, birden çok adı nitelemiştir?
A)Pek çok insan kitabı hayatından çıkarmış. B) Müzikle kitleleri etkilemeyi başarmıştı. C) Esprilerden hoşlanırım; ama bayağı değilse. D) Şarkının içinde vurucu sözler, nakaratlar olmalı.

9 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR.

10 5. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, bir varlığın niteliğine ilişkin açıklama istemektedir?
Bu soruyu ona nasıl soracaksın? B) Nasıl, bunu sen mi söyledin? C) Nasıl bir kitap aramıştınız? D) Bunca işin altından nasıl kalkacaksın?

11 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR.

12 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad tamlamasını belirten bir sıfattır?
A)Karanlık gecelerin sabahı bir başka olur. B) Derste birkaç sınav sorusu çözdü öğretmenimiz. C) Saçlarının sarı ışıltılarına vurulmuş çocuk. D) Uzun kış gecelerinde masallar anlatırdı büyükannem bize.

13 DOĞRU CEVAP B ŞIKKIDIR.

14 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A)Hangisinin daha yaramaz olduğunu anladınız mı? B) Nasıl bir konuşma yaptı Profesör Ateş? C) Öğrencilerin kaçını görüşmeye çağırdınız? D) Gazetelerin hiçbirini mi okumadın bugün?

15 DOĞRU CEVAP B ŞIKKIDIR

16 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru sıfatı yoktur?
A)Sınıfta kaç kişi vardı? B) Nasıl bir elbise arıyorsunuz? C) Ne tür müzik dinliyorsun? D) Bunları neyle taşıyacaksın?

17 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR.

18 9.“Sıfatların anlamlarını pekiştirme yoluyla kuvvetlendirdiğimiz gibi kimi eklerle de azlık ayırtısı katarak kısabiliriz. Bu da bir çeşit küçültmedir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir sıfat vardır? A)Kapıdaki görevli iri yarı bir adamdı. B) Derste yarım yamalak şeyler anlattı C) Buraya sağlam mı sağlam bir bina yaptılar.. D Buraya gelirken derince bir yerden atlamak zorunda kaldık.

19 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR.

20 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sıfat kullanılmamıştır?
A)Beş parasız adam size nasıl yardım etsin? B) Yüzü yanık bir adam yanına yaklaştı. C) Şu kırmızı kazaklı kız, arkadaşın mı? D) Geniş ve dümdüz ova uzanıyor önümüzde.

21 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR.

22 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A)Yol boyunca dağlar, nehirler, yemyeşil ormanlar arasından geçtik. B) Bu kış da Ankara’da tonlarca odun tüketildi. C) Evcil hayvan beslemeyi sevmiyordu. D) Kırlarda patates közlemeyi, çok severdi.

23 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR.

24 12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?
A)Siz kuyumcu olunuz, ben demir olayım B) Elmas saçan dehayı sizde bulayım C) Kıvılcımlı her ocak, vatan için yanmıştır D) Biz hepimiz bu ruhla sarılalım çekice

25 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR.

26 13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?
A)Şen adam güneşe benzer; girdiği yer aydınlanır. B) Münafığın sonu gelmez, söner ocağı C) Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın D) Hak belleğin bir yola yalnız gideceksiniz

27 DOĞRU CEVAP B ŞIKKIDIR.

28 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir belgisiz sıfat, bir belirtisiz ad tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır? A)Kaç ay, kaç yıl geçti aradan; hâlâ değişmedi bu huyu. B) Yorgun insanların halinden anlamaz mısın? C) Şubat ayı hiçbir yıl bu kadar soğuk geçmemişti. D) Programa birkaç sinema eleştirmeni de katılmıştı.

29 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR.

30 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işaret sıfatı kullanılmıştır?
A)Hiçbirimizin kitabı, defteri yoktu geçen gün. B) Şuradakileri hepimiz de daha çok beğenmiştik. C) Bu acıyı tarif etmek kolay mı sanıyorsun? D) Bunların her biri sağlığa zarar veren maddelerdir..

31 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR.

32 16. “Güzel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
A)Buradaki güzelliği dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. B) Güzel güzel konuşurken birden kalkıp gitti. C) Bunca güzel elbisen varken neden hep kot giyiyorsun? D) “Güzelliğinizi neye borçlusunuz?” diye ona sorarlar hep.

33 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR

34 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne göreviyle kullanılmıştır?
A) Gece lambasını karanlık odaya götürmelisin. B) Bazı sorular öğrencilerin moralini bozuyor. C) Serkan’ın araba tutkusu birkaç öğrenciyi de etkiledi. D) Onur’la dün büyük bir mağazada karşılaştık.

35 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR

36 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur?
A)Gelişigüzel söylenmiş sözler, insanı amacına ulaştırmaz. B)İki asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi. C)Bizi birkaç saat sonra arayacaklarını söylediler. D)Bu dönem hiçbir dersten düşük not almamış.

37 DOĞRU CEVAP A ŞIKKIDIR

38 19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A)Küçük insanların gururu büyük olur. B)Kibir ve gurur ile başkalarını incitme. C)Kırkına kadar sevilmeyen, kırkından sonra hiç sevilmez. D)Öfkeli bir adamı susturmak istiyorsanız, önce siz susunuz.

39 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR

40 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır?
A)İlk canlılar nerede yaşıyordu? B)Kristaller yeraltından nasıl çıkarılır? C)Yerin güçlü bir biçimde sallanmasına ne denir? D)Dünyanın soğuk bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar?

41 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR

42 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır?
A)Ömrü boyunca alnı açık bir insan olarak yaşadı. B)Çocuğun mamasına bu ilaçtan birkaç damla katınız. C)Konuşmacının çınlayıcı, derin ve etkili ses tonu bizi büyülemişti. D)Kanuni’den sonra yüzlerce yıllık belirsizlik dönemi başlıyordu.

43 DOĞRU CEVAP C ŞIKKIDIR

44 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A)Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler. B)Bize kaç lira vereceklermiş? C)Bütün insanlar aynı değildir. D)Uzak ülkeleri dolaşmaya çıktı.

45 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR

46 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?
A)Bu çocuk bizi oyaladı. B)Bu ses beni bir süre etkiledi. C)Bu durum zaten takdir ediliyordu. D)Bu artık bizi pek anlamıyor.

47 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR

48 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?
A)Her koyun kendi bacağından asılır. B)Kaçıncı gün size geleceklerdi? C)Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez. D)Bazı insanlar iyilikten anlamazlar.

49 DOĞRU CEVAP B ŞIKKIDIR

50 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir?
A)Seninle bir gün karşılaşırız B)Bir tokat atıp, çekip gitti. C)Ona bir ev bırakmıştı. D)Bugün bir kitap satabildim.

51 DOĞRU CEVAP A ŞIKKIDIR

52 26. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısım m,p,r,s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sıfatın başına getirilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır? A)Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyorlar. B)Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı. C)Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu. D)Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam dinç bir insandı

53 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR

54 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasında sıfat, isimden türemiş bir sözcüktür?
A)Geçmiş günler, özlemle anılıyor. B)Onun kısacık boyu bana ilginç gelirdi. C)Dalgın adam çukura düşmüştü. D)Burada düzgün konuşması bizi kurtardı.

55 DOĞRU CEVAP D ŞIKKIDIR

56 28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A)Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? B)Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. C)Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? D)His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı?

57 DOĞRU CEVAP B ŞIKKIDIR

58 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
A)İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi. B)İnsana tepeden bakan, itici biriydi. C)Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu. D)O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler

59 DOĞRU CEVAP A ŞIKKIDIR

60 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı görevinde değildir?
A)Bir yer bulup oturduk, onunla. B)Ona bir gün ver, bu işi bitirsin. C)Borcunu ödemek için bir gün daha istedi. D)Bir gün kaldık, ama çok eğelendik

61 DOĞRU CEVAP A ŞIKKIDIR

62


"SIFATLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları