Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)"— Sunum transkripti:

1 “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

2 2

3 Doç. Dr. Dilek Zamantılı Nayır Almanya doğumlu (12 yaşına kadar) Alman Lisesi/IUIF 12 yıl özel sektör (yurt içi – dışı) 12 yıldır üniversite

4 Dersler Örgüt Teorisi İK Planlama ve Karar Verme Bilgi Yönetimi Uluslararası Yönetim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örgütsel Davranış Yenilik Yönetimi Değişim Yönetimi

5 Özel eğitimler IBSaM (yazın Ing. – Alman öğrencilere) Yurt dışı (Almanya) Özel sektöre eğitimler 5

6 Araştırmalar AIB, EGOS, EIBA Journal of International Management, Journal of Knowledge Management, Journal of Management Development, Industrial Marketing Management, International Journal of Technology and Innovation Management Management Research News

7 WWW.DILEKNAYIR.COM Dr. habil. Dilek ZAMANTILI NAYIR7

8 1. Saat “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

9 Programın akışı (Gün 1) BaşlangıçBitişSüreAkış/içerik 09:3010:2050 dakika YÖNETİCİ/LİDER – KISA VAKA 1 10:2010:3010 dakika 10:3011:2050 dakikaKARAR VERME – KISA VAKA 2 11:2011:3010 dakika 11:3012:2050 dakikaPLANLAMA VE KONTROL 12:3013:301 saatÖğle Arası 13:3014:2050 dakikaUZUN VAKA - OKUMA 14:2014:3010 dakika 14:3015:2050 dakikaUZUN VAKA - TARTIŞMA 15:2015:4020 dakika 15:4016:3050 dakikaELEMAN ALMA 16:3016:4010 dakika 16:4017:3050 dakikaMOTİVASYON 9

10 Programın akışı (Gün 2) 10 BaşlangıçBitişSüreAkış/içerik 09:3010:2050 dakikaKENDİNE LİDERLİK ETMEK – YOLCULUK 10:2010:3010 dakika 10:3011:2050 dakikaKENDİNE LİDERLİK ETMEK – HARİTA 11:2011:3010 dakika 11:3012:2050 dakika KENDİNE LİDERLİK ETMEK – ENGEBELER VE ENGELLER 12:3013:301 saatÖğle Arası

11 Yöneticiler ne yapar? Becerikli bir yönetici, iyi gitmeyen, başarısız bir ekibi bile ele alıp başarıya yönlendirebilir. 11

12 Yöneticiler ne yapar? O kadar iyi olmayan yöneticiler de, iyi giden bir kurumu veya ekibi bile başarısızlığa sürükleyebilirler 12

13 Organizasyonlar Organizasyonlar hedef odaklıdır (ya da en azından öyle olmalılar) Organizasyonlar, belirlenmiş hedeflere ulaşmak amacıyla bir araya getirilmiş ve belirli roller üstlenmiş bireylerden oluşur. Bu hususta başarıya ulaşıp ulaşmayacakları ise yöneticilerine/liderlerine bağlıdır. 13

14 Peki ya yönetim? Yönetici, organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür. 14 PlanlamaÖrgütlemeEşgüdüm Liderlik etme Kontrol

15 Yönetim: Tanım Yönetim, bunun dışında yöneticilerin hedeflere ulaşmak amacıyla kullandıkları tüm davranışları, insanları, sistemleri, prosedürleri ve süreçleri içerir 15 Bölüm yöneticisi ise belirli bir tip yöneticidir.

16 Yönetici türleri Organizasyon seviyesinde (üst kademe, orta kademe, alt kademe) Hiyerarşik durumuna göre (süpervizör, yönetici, müdür, direktör, başkan yardımcısı, CEO…) Ünvanına göre (Satış müdürü, finansman müdürü…) 16 Bu yöneticilerin hepsi de üstlerine karşı sorumludur Üç türde sınıflandırmak mümkündür

17 Yönetici tipleri 17 Kademesine göre Pozisyonagöre Ünvana göre Üst kademe Orta kademe Alt kademe CEO, Satış Direktörü Reklam Direktörü, Satış Direktörü, Üretim Direktörü Üretim yöneticisi, satış müdürü Yönetim sorumluluğu yok

18 Başka ne yapar yöneticiler? Çeşitli şeyler 18 Temsilci (“dış yüz”) Lider Bağlantı elemanı SözcüDiğer

19 Başka? Üst ve orta kademe yöneticilerin yönettikleri başka yöneticiler de vardır 19 Yalnızca en alttaki yöneticilerin yönettikleri kişiler işçilerdir

20 Başka? Üst kademe yöneticileri, planlama ve hedef belirlemeye daha fazla vakit harcar 20

21 Orta kademe yöneticiler hedefleri daha belirgin projeler haline getirir 21

22 Alt kademe yöneticiler de çalışanların bu projeleri gerçekleştirmeleri amacıyla günlük faaliyetleri denetler 22

23 Acaba sizde yönetici “kumaşı” var mı? Araştırmalara göre yöneticilerin bazı kişisel özellikleri ve becerileri var Sosyal yön Girişimci yön 23

24 Acaba sizde yönetici “kumaşı” var mı? Hangi yetenekler olmalı yöneticilerde? Analitik yetenekler İlişkisel yetenekler Duygusal yetenekler 24

25 Acaba sizde yönetici “kumaşı” var mı? Hangi beceriler olmalı yöneticilerde? Teknik beceriler İlişkisel beceriler Kavramsal beceriler 25

26 Yöneticilik size göre mi? Üretim süpervizörü Satış sorumlusu Satış müdür İK müdürü 26 Bazı unvanlar Şube müdürü Bölge müdürü Departman müdürü Ekip yöneticisi

27 Yöneticinin görevleri, günlük faaliyetleri, becerileri ve özellikleri Bunların arasında … Şikayetleri dinlemek ve çözmek Çalışanların performansını gözlemlemek Çalışanları işe almak, eğitmek ve değerlendirmek Şirketin diğer yöneticileriyle “istişarede bulunmak” Çalışanlara yol göstermek 27

28 Yöneticinin görevleri, günlük faaliyetleri, becerileri ve özellikleri Bunun için nelerde iyi olmanız gerekiyor? Kişilerarası ilişkileri iyi yürütmek Astlarla iletişim kurmak Başka kişilere yol göstermek ve onların gelişmesini sağlamak İyi kararlar vermek 28

29 Yöneticinin görevleri, günlük faaliyetleri, becerileri ve özellikleri Becerileriniz … 29 Konuşmak İkna etmek “Pazarlık” etmek Eleştirel düşünmek Aktif olarak dinlemek

30 Yöneticinin geleceği nedir? Hemen hemen her sektörde, yönetim sorumluluğu üstlenebilecek bireylere ihtiyaç, ekonominin büyümesiyle beraber artacak. Reklamcılık, pazarlama, eğitim, mühendislik, tarımcılık, finans, otelcilik, satın alma … ve telekomünikasyon 30

31 Yöneticinin geleceği nedir? Bazı sanayi dallarında bu ihtiyaç diğerlerine göre daha fazla olacak Bilgi/işlem, İK ve eğitim, inşaat, tıp ve sağlık hizmetleri vb. 31

32 Yöneticinin değişen dünyası Demografik trendler işi zorlaştırıyor Yaşlanma, kadın işgücü, yurt dışı faaliyetler/çalışmalar, yabancı yöneticilerle çalışma … 32

33 Yöneticinin değişen dünyası “Y” Nesli – Milenyum çocukları Kimdir bunlar?? 33 1977 – 2002 arası doğanlar “X Nesli”nin yerini alıyorlar (1965 – 1976)

34 Yöneticinin değişen dünyası 34 Yöneticilerinin adil ve direkt olmasını – kariyer gelişimiyle ilgilenmelerini Yaratıcılıklarını “konuşturabilecekleri” görevler istiyorlar İlk günden itibaren ciddiye alınmak ve işlerine damgalarını vurmak istiyorlar “Y” Nesli – Milenyum çocukları Ne isterler?

35 Yöneticinin değişen dünyası 35 Kısa sürede gerçekleştirebilecekleri küçük hedefler gösterilmesini istiyorlar (ki görevlerini benimsesinler) Hızlı ve diğerlerinden iyi olmak istiyorlar “Y” Nesli – Milenyum çocukları Ne isterler?

36 Yöneticinin değişen dünyası Küreselleşme, rekabet ve “dünya ölçeğinde iş çıkarma” baskısı 36 Maliyetler düşmeli Çalışanlar daha verimli olmalı Yapılan iş daha iyi yapılmalı – daha düşük fiyata

37 Yöneticinin değişen dünyası Çok değişik gruplara yöneticilik edeceksiniz! 37 CinsiyetDin Engelli çalışanlar Etnik gruplar? Genç/yaşlı çalışanlar

38 Tüm bunlar yöneticiler için ne anlama geliyor? Güçlü liderlik özellikleriniz/becerileriniz olmalı Astlarınızdan saygı görmeli ve liderlik özelliklerinizi çalışanları yönetmek ve motive etmek için kullanmalısınız 38

39 Tüm bunlar yöneticiler için ne anlama geliyor? Birçok alt kültürle baş etmeyi öğrenmelisiniz 39 Çeşitlilik birlikte çalışmayı zorlaştırabilir Önyargılar Ayrımcılık Taciz Diğer …

40 1. saat/ 2. bölüm “DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)

41 Liderlik nedir? 41 Liderlik, başkalarını etkileyerek onların belirlenmiş hedeflere kendi istekleriyle gitmelerini sağlamaktır.

42 Liderlik nedir? Bir denge halidir … 42 Sizin beceri ve özellikleriniz Durum neyi gerektiriyorsa Nasıl davrandığınız (liderlik davranışınız)

43 En öneml liderlik teorileri Liderlikle ilgili üç bilimsel yaklaşım vardır: 43 Liderin özellikleri ve becerileri Liderin davranışı Durum

44 Kim olduğun önemlidir: Liderlik özellikleri İlk araştırmacılar, tarihteki başarılı liderleri inceleyerek onları başarılı kılan özellikleri tespit etmeye çalışmışlar 44 “Büyük Adam Teorisi”ni benimseyen araştırmacılar, insanın ancak lider doğarsa lider olabileceğini öne sürmüşlerdir – günümüzde bu düşünce artık benimsenmemektedir

45 Kim olduğun önemlidir: Liderlik özellikleri Liderlerin içinde itici güç vardır Liderler yönetmeyi isterler Liderler dürüsttür Liderlerin kendine güveni tamdır Liderler zekidir Liderler “işi bilir” 45 Liderlik özellikleri

46 Bir de “güç “meselesi var Elinde “güç”ü olmayan liderlere lider bile denemez, çünkü etki edebileceği kimsesi yok demektir 46 İşte otorite sağlamayı öğrenmeniz bu nedenle çok önemlidir

47 “Güç” nerelerden alınır? Birçok kaynağı olabilir 47 Bazı pozisyonlar, diğer bazı pozisyonlardan üstündür (Yönetim Kurulu başkanı – Fabrika müdürü) Bir de insanları ödüllendirme gücünüz olabilir (Ya da yaptırım uygulama/cezalandırma)

48 “Güç” nerelerden alınır? 48 Uzman gücünüz olabilir (İnsanlar dediğiniz şeyleri yapar, çünkü uzmanlığınıza güvenirler) Örnek oluşturma gücünüz olabilir (Kişisel cazibeniz ya da karizmanız nedeniyle) Bilgiye sahip olma da size güç verebilir (Bu bilgileri kontrol edenlerin elinde güç var demektir)

49 “Güç” nerelerden alınır? Gücünüzün kaynağı ne olursa olsun, gücünüz MEŞRU olmaldır Unutmayın: İnsanların yönlendirilmeyi kendilerinin de istemesi gerekir. 49

50 Nasıl davrandığın önemlidir: Liderlik davranışları Sizde gerekli özelliklerin bulunması ve elinizde güç bulunması, başarılı lider olacaksınız anlamına gelmez Bunlar yalnızca iyi birer temeldir 50 Liderin, kişileri hareket geçirmek için belirli davranışlarda bulunması gerekir Davranışlar Ekip, departman vs.

51 Nasıl davrandığın önemlidir: Liderlik davranışları Liderin işe ilişkin davranışları, elemanlarının ne yapmaları gerektiğini gösterir … ve gerçekten de öyle davranmalarını sağlar Liderin insanlara ilişkin davranışları, direncin kırılması ve motivasyonun yükselmesini sağlar 51

52 Nasıl davrandığın önemlidir: Liderlik davranışları Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar belirli liderlik tarzları ortaya koymuş 52 Araştırma Merkeziİnsan odaklı yönetim tarzı İş odaklı yönetim tarzı OhioAnlayışlı olmakYapı oluşturmak MichiganÇalışan odaklıİş odaklı

53 Nasıl davrandığın önemlidir: Liderlik davranışları İyi bir şirketi mükemmel bir şirket haline getiren tek bir liderlik tarzı var mı acaba? 53

54 Hersey ’in Durumsal Liderlik Modeli Dört liderlik tarzı Yetki devreden liderlik tarzı …grup üyelerine karar verme yetkisini devreder Katılımcı liderlik tarzı …grup üyelerine ne yapılması gerektiğini sorar, ama son kararı kendi verir “Satışçı” liderlik tarzı …kararı verir, ama sebeplerini anlatır “Açıklayıcı” liderlik tarzı …kararı verir ve gruba ne yapılacağını söyler 54

55 55 Elemanın işi yapma isteği Elemanın işi yapma becerisi Evet Evet Hayır Hayır Lider davranışı Yetki devreden Katılımcı Satıcı Açıklayıcı Fikirlerini paylaş ve karar verme konusunda yardımcı ol Fikirlerini izah et ve soru sorulmasına izin ver Karar verme yetkisini devret Açık yönlendirmeler ver ve performansı sıkı şekilde gözlemle

56 Liderlik becerlerinizi nasıl geliştirirsiniz? 56 Beceri 1 – Gerçekten lider olmak isteyip istemediğinize karar verin. Beceri 2 – Tarzınızı duruma göre ayarlayın. Beceri 3 – Hangi durumun geçerli olduğunu anlamak konusunda deneyim edinin. Beceri 4 – Size neyin güç verdiğini tespit edin. Beceri 5 – Muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Beceri 6 –Diğer liderlik özelliklerinizi de geliştirmeye bakın Hersey ’in Durumsal Liderlik Modeli

57 Küçük vaka Krizdeki ekip 57

58 Tartışma sorular 1.Sizce Leyla’da liderlik “kumaşı” var mı? Hangi özellikler onu iyi bir lider yapıyor, hangileri aleyhine işliyor? 2.Başka bir lider düşünülebilir mi? Yetenekler ve beceriler açısından mesela Ahmet gibi biri lider olsa daha mı iyi olurdu? 3.Dönüşümlü liderlik ne gibi avantajlar/dezavantajlar getirebilir? 58


"“DeğişenDünyadaYönetim ve Liderlik” (“Supervision and Leadership in a Changing World”)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları