Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULASTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULASTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİN"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULASTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİN

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA Dar anlamda; parçalanmış mülklerin hiçbir altyapı çalışmasına yer verilmeden birleştirilmesidir. Geniş anlamda toplulaştırma ise “parçalanmış mülklerin birleştirilmesinin yanında,sulama, drenaj, ulaşım, toprak-su koruma önlemleri ve kırsal yerleşimin ihtiyaçları olan tüm altyapı hizmetleridir. Arazi toplulaştırması basit olarak, bir kişiye ya da tarımsal işletmeye (tarım yapan aileye) ait dağınık durumda, şekilleri işlemeye uygun olmayan tarım parsellerinin, bir araya getirilmesi işlemidir.

3

4

5

6 Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
Tarımsal bünye bozukluğu Tarımsal nüfusun belirli bir hızla artmasına karşın, artan nüfusun başka sektörlere aynı hızla aktarılamaması Miras yasalarımızdan kaynaklanan aksaklıklar nedeni ile tarım işletmeleri bölünmesi sayıları artması ve ekonomik işletme büyüklüğünden uzaklaşması

7

8 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ FAYDALARI

9

10

11 KIRSAL ALANA ETKİLERİ Arazi Toplulaştırma çalışmaları tarımsal faaliyetler açısından olduğu kadar kırsal alanın sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm getirmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle arazi toplulaştırması, sadece tarımsal faaliyetlere yönelik bir uygulama olarak görülmemelidir. Aynı zamanda kırsal yerleşmelerde yaşayan nüfusun çalışma şartlarını da iyileştirecek ve köyden kente göç olaylarını yavaşlatacak çok yönlü bir kırsal alan planlamasıdır

12 Tarımsal verim artmakta ve ürün çeşitliliği sağlanmaktadır.
Yol, sulama ve tahliye kanalları gibi her türlü fiziki tesislerden herkesin eşit oranda faydalanması sağlanır. Mevcut yapılmış kadastroyu yeniler. Mülkiyet sorunu varsa ortadan kaldırabilir. Çiftçiler arasındaki yol ve su problemleri önlenir. Tarihi ve kültürel alanların korunmasını sağlayabilir Kırsal alandan kentlere göçün engellenmesi

13 Toplulaştırma yapılarak uygulanan sulama projelerinde sulama oranları ve sulama randımanları artırılmaktadır. Sulama şebekelrinde parseller çok küçük ve şekilleri düzensiz olduğundan dolayı sulama kanallarına doğrudan doğruya bağlanmamaktadır Tarlalar tesviyesiz olduğundan tarlanın her tarafına su akıtılmamaktadır.Sulanan parsellerde çukur kısımlarda su birikmekte,yüksek kısımlarına su çıkmamaktadır. Kanalların başındaki üst parsel sahipleri.alt parsellere su geçiş hakkı vermemektedir. Arazi toplulaştırması yapılmış alanlara yapılan hizmetlerde,su uygulamasının denetimi yapılabilmekte,israf en aza indirilmekte,sulama oran ve randımanı artırılmaktadır.Suyun tarlalara doğru zaman ve miktarda verilmesi çiftçinin veriminin büyük ölçüde artmasına yol açmaktadır.

14 Sulama projelerinin maliyetinde tasarruf sağlamaktadır
Sulama projelerinde,kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için kanalların ve yolların planlaması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmakta ve sınırlardan geçirilmektedir.Parseller küçük şekiller düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta,bu da tesis maliyetiini yükseltmektedir. Halbuki sulama projelerinde toplulaştırmalı uygulandığı takdirde,parsel sınırlarına bağlı kalmadanen ekonmik şekilde sulama,yol ve tahliye planlaması yapıldığından,yatırım maliyetinde tasarruf sağlanmaktadır.

15 Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek toprağından kopması önlenmektedir.
Sulama ve teknik tarım metotlarının uygulanmasında kolaylık sağlamaktadır.

16 Özellikle arazi toplulaştırma uygulamalarının yapıldığı kırsal yerleşmelerde, köylerde ve köy altı iskan birimlerinde altyapı çalışmaları iyileştirilerek yerleşmelerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bilinçsizce işlenen eğimli arazilerde teraslama metotları kullanılmakta ve erozyon önlenmektedir

17 Arazi planlama çalışmalarının sonucunda Sulama ve Drenaj kanalları ile“Tarımsal Yol Ağı” oluşturulmaktadır

18 Toplulaştırma işlemleri sırasında toprağın derinlerine kadar inilerek kırılma işlemleri yapılmakta ve toprak gevşetilerek verim artışı sağlanmaktadır

19 Tarım arazileri içerisinde altyapısı tamamlanmış yolların yapılarak, ulaşımın ekonomik ve kolay hale getirilmesi

20

21 Sulu tarım arazileri artmakta, parsel sayısı toplulaştırılarak azalmaktadır. Modern ve planlı sulama kanalları oluşturulmaktadır Açık drenaj kanallarından bir örnek görüntü

22 Kapalı sulama sistemlerinin yapım aşamasından bir görünüm

23 Geri dönüşümü ve oluşumu mümkün olmayan ana kaynaklarımızdan olan Toprağın verimli kullanımını sağlamaktadır. Şekilleri bozuk, işlenme problemi olan parsellerden bir görünüm

24 Paralelkenar bir parsel= 1,1 saat sürede işlenebilmektedir

25 Üçgen parsel= 1,2 saatte işlenebilmektedir

26 Şekilsiz bir parsel=1,3 saatte işlenebilmektedir

27 Ayrıca; Kırsal yerleşmelerde sosyal ve kültürel tesislerin oluşması
Kırsal alanlarda arazi anlaşmazlığını ortandan kaldırarak sosyal huzura alt yapı oluşturması Gerekli durumlarda yapılacak kamulaştırma sorununu çözerek, devlete önemli ölçüde bir ekonomik kazanç sağlaması Planlanan arazi kullanımı doğal çevrenin korunmasına da katkılar sağlamaktadır.

28 Sonuç; Arazi toplulaştırma planlanmasının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan kırdan kente göçleri azalttığı belirtilmektedir. Ülkemizin de karşı karşıya olduğu en büyük problemlerden biri ekonomik ve sosyal nedenli iç göç olaylarıdır. Arazi toplulaştırması uygulamaları kırsal alanlarda tarımsal üretim artışına neden olarak kırsal yerleşmeleri cazibe merkezleri haline getireceğinden, ülkemizde yaşanan köyden kente yoğun olan göç olayına karşı önemli bir çözüm önerisi olarak düşünülmelidir. Tarımsal işletmeler, ulaşım, sulama ve teraslama gibi birçok alt yapı hizmetlerine kavuşmaktadır. Bu imkanlar tarımsal gider maliyetlerini azaltmakta ve işletmeleri daha karlı hale getirmektedir.

29 Kaynaklar; Tunçdilek, N., (1985). Türkiye’de Relief Şekilleri ve AraziKullanımı, İ.Ü Deniz Bil. Enst. Yay. No:13. İstanbul. TMMOB Türkiye’de Arazi Toplulaştırması, ss:5 Çevik, B. ve Tekinel, O., (1987). Arazi Toplulaştırması. Ç.Ü.Ders Notları. Adana. Yıldız, N., (1977). Arazi Toplulaştırması ve Yeniden Kırsal Alan Düzenlemesi. YTÜ Yayınları ss:167.İstanbul Büker, M., ve Ark., (1988). Bilgisayar Destekli Arazi Toplulaştırması. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Yayınlanmamış Yük. Lisans Tezi. Bursa …

30 CİHAD ŞİMŞEK


"ARAZİ TOPLULASTIRMASININ KIRSAL ALANA ETKİLERİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları