Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri tabani nedir? Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri tabani nedir? Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi."— Sunum transkripti:

1 Veri tabani nedir? Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaşabilmek esastır.

2 İndeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip olduğunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabanı bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi olduğu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir

3 Veritabanlarının amacı büyük miktardaki kurumsal verileri işlemektir
Veritabanlarının amacı büyük miktardaki kurumsal verileri işlemektir. Veriler düzenli bir biçimde elektronik ortamda kaydedilirler. Düzenli olarak yedeklenen ve kontrol edilen bu bilgiler çok sayıda uygulamanın ve kullanıcının hizmetine sunulur.

4 Veritabanı, belli bir alanda ve birbiriyle ilişkili olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur.
Veritabanı, bir çok kullanıcı tarafından kullanılan birbirleriyle ilişkili geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve sorgulanması için kurulan sistemdir. Veritabanı, bir çok uygulamaya hizmet vermek için zararlı ve gereksiz veriler hariç ilişkili verilerin saklandığı bir veri topluluğudur. Veritabanı, bilgisayar temelli bir kayıt tutma sistemidir. Sistemin amacı verileri kayıt etmek ve bakımını yapmaktır. Veritabanı, bir organizasyonda verilerin merkezi kontrolünü sağlar. Veritabanı sistemi, basitçe kompüterize edilmiş bir kayıt takip sistemidir.

5 Veritabanı Türleri Paylaşmalı Veritabanları (Distiributed Databases)
Nesne Ağırlıklı Veritabanları (Object-Oriented Databases) Hiper Medya Veritabanları (Hypermedia Databases) Çok Boyutlu Veri Analizi Veri Bankaları

6 Veritabanı Tasarımı Mantıksal Tasarımın Evreleri: a) Problemin tanımlanması, b) Veritabanını kullanacak olanların gereksinimlerinin ortaya konulması, c) Veritabanını oluşturacak varlıkların ve özelliklerinin belirlenmesi, d) Yaratılması düşünülen raporların belirlenmesi, e) Tabloların normalize edilmesi. Fiziksel Tasarım Evreleri: a) Varlıkların yaratılması, b) Form tasarımının gerçekleştirilmesi ve veri girişinin sağlanması, c) Rapor tasarımının uyarlanması, d) Veritabanı sisteminin denenmesi ve doküman hazırlanması.

7 Veri Toplama Yöntemleri
TEST: Herhangi bir konuda bireylerin bilgi, başarı, yetenek ve performanslarını belirlemeyi amaçlayan veri toplama araçlardır. ANKET:Anket; bir probleme ilgili olarak çeşitli kimselerin bilgi, tecrübe, inanış, görüş ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmadır.

8 MÜLAKAT (YÜZ YÜZE GÖRÜŞME): Mülakat yapan kişi ile mülakat yapılan kişi arasında belli bir konuda o kişinin görüş, düşünce ve bilgilerini açığa çıkarmayı amaçlayan konuşmalardır. GÖZLEM: Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir veri toplama tekniğidir.

9 DOKÜMAN İNCELEME:Doküman inceleme, araştırması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Örnek dokümanlar: Raporlar, kayıtlar, planlar, yazışmalar, yönergeler, kurallar, günlükler, özel mektuplar, itiraflar, kişisel belgeler, yazılı basın, periyodik yazılı kaynaklar, magazin, dergi, kitaplar, filmler, fotoğraflar ve videolar

10 Veri tabanı nedir? Veri tabanı kaç evreden oluşur? Veri toplama yöntemleri nelerdir? Canan Vamin Pazarlama 1


"Veri tabani nedir? Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları