Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYANIN BA Ş I BELADA. KÜRESEL ISINMA DddddddSera Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında tabakalarında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYANIN BA Ş I BELADA. KÜRESEL ISINMA DddddddSera Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında tabakalarında."— Sunum transkripti:

1 DÜNYANIN BA Ş I BELADA

2 KÜRESEL ISINMA

3 DddddddSera Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında tabakalarında sıcaklı ğ ın artmasıdır. Küresel ısınmaya ba ğ lı olarak di ğ er iklim elemanlarının de ğ i ş mesidir. Küresel ısınma sizce nedir ? Küresel iklim de ğ i ş ikli ğ i nedir ?

4 HEYYYY İ NSANLAR BUZULLAR ER İ YOR BUNA DUR DEME ZAMANI GELMED İ M İ S İ ZCEDE !!

5 Greenpeacenin verdi ğ i bilgiye göre NASA tarafından yapılan ara ş tırmalara göre buzulların sadece küçülmedi ğ ini aynı zamanda inceldi ğ ini ve bu gidi ş le 2030 yılında Kuzey Kutbunda buzul kalmayaca ğ ı nı ortaya koydu. DO Ğ A YOK OLUYOR ! !

6 Sera gazlarını çok tüketiyoruz Çarpık kentle ş meli bir ya ş am sürüyoruz Yanlı ş tarım tekniklerini kullanıyoruz KÜRESEL ISINMAYA B İ Z SEBEP OLUYORUZ !

7 PETROL İ T İ C İ GAZ DO Ğ ALGAZ BU GAZLARI ATMOSFERE SALARAK KÜRESEL ISINMAYA SEBEP OLUYORUZ !

8 D İ KKAT YANIYORUZ!! GELECE Ğİ M İ Z TEHT İ T ALTINDA Sıcaklık artı ş ları ya ş anacak Hava durumu de ğ i ş ecek Yangınlar artacak Buzullar eriyecek Hayvan türleri azalacak İ nsan ya ş amı tehlike altına girecek

9 B İ ZLER İ BEKLEYEN TEHL İ KELER İ N GERÇEKTEN FARKINDAMIYIZ

10 AÇLIK HASTALIKLAR YOKSULLUK

11 Petrol,kömür,do ğ algaz kullanımını sınırlandırmalıyız Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız Güneş,jeotarmal enerji,rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız Ormanları korumalıyız Tüketim aluşkanlı ğ ımızı de ğ iştirmeliyiz Havayı de ğ il binamızı ısıtmalıyız Fosil yakıt tüketimini azaltmalıyız HERKES İ N YAPAB İ LECE Ğİ B İ RŞEYLER VAR

12 KURALLARA UYMAZSAK BAKALIM B İ Z İ NE G İ B İ SONUÇLAR BEKL İ YOR ?

13 Bölgesel iklimler arası farklılıklar çok büyük olacak Kurakla ş an bölgelerde yangınlar artacak Hayvan türlerinin %40 nın nesli tükenecek Kuzey buz denizi tamamen yok olacak

14

15 KAYNAKÇA : www.formlord.net www.bote.hacettepe.edu.tr

16 GÜL Ş AH KARAZEYBEK SOSYAL B İ LG İ LER Ö Ğ RETMENL İĞİ 20110906052


"DÜNYANIN BA Ş I BELADA. KÜRESEL ISINMA DddddddSera Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında tabakalarında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları