Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER"— Sunum transkripti:

1 ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER
Prof. Dr. Ercan KURT GATA ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD.

2 Brakiyal pleksusun bölümleri
Roots Kökler bölümü (Boyunda) Trunks Trunkuslar bölümü (Boyun- Klavikula arasında) Divisions Bölümler (Klavikula altı) Cords Kordlar bölümü (Klavikula – aksiller fossa) Branches Terminal dallar (Aksillar fossa)

3 Terminal dallar Trunkuslar Bölümler Kordlar Kökler

4 İnfraklavikuler Aksiller C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 T 1 T 2 1. KOT
Ulnar sinir Aksiller sinir Radiyal sinir Mediyan sinir Muskulokutaneus s. 1. KOT Supraklavikuler İnterskalen

5 Periferik sinirler ve spinal segmentler
C3 C4 C5 C6 C7 C8 T1 Frenik sinir + Aksiller sinir Muskulokutaneus sinir (m) Radiyal sinir Mediyan sinir Ulnar sinir

6 Brakiyal pleksus Kök dalları N. dorsalis scapularis (C5)
N. torasicus longus (C5 - C6 - C7)

7 Brakiyal pleksus Trunkus dalları
N. suprascapularis (Üst trunkus-C5 - C 6) N. subclavius (Üst trunkus - C5 -C 6)

8 Brakiyal pleksus Lateral kord N. musculocutaneous (C5 - C6 - C7)
N. medianus (Lateral kökü - C6 - C7) N. pectoralis lateralis (Thoracoventralis C5 - C7)

9 Brakiyal pleksus Mediyal kord N. ulnaris ( C8 – T1)
N. medianus (Medial kökü- C8 – T1 ) N. cutaneus brachii medialis (C8 – T1 ) N. cutaneus antebrachii medialis (C8 – T1 ) N. pectoralis medialis (Thoracoventralis C8 – T1 )

10 Brakiyal pleksus Posteriyor kord N. radialis (C5 - C6 - C7 - C8 – T1)
N. axillaris (C5 -C 6) N. subscapularis (C5 -C 6) N. thoracodorsalis (C6 - C7 - C8)

11 C 6 C4 C5 C3

12 İnterkostabrakiyal sinir (T2)
Servikal pleksus (C4-C5) İnterkostabrakiyal sinir (T2)

13 Brakiyal pleksus - Kökler

14 Brakiyal pleksus - Trunkuslar

15 Kordlar ve subklavyen arter

16 Brakiyal pleksusun kılıfı

17 Brakiyal pleksusun kılıfı

18 Anterior skalen kas 1. KOT

19 Middle skalen kas 1. KOT

20 Posteriyor skalen kas

21 V. J. İnterna A.C.Communis Frenik sinir Subklavyen a. Subklavyen v.

22 Vertebral arter Frenik sinir Anteriyor skalen Middle skalen Subklavyen a. SKM kası

23 Subaraknoid - epidural aralığa yayılım
Üç yol 1- İNTERVERTEBRAL FORAMENDEN 2- DURAL KILIFDAN 3- İNTRANÖRAL

24 İNTERVERTEBRAL FORAMEN
DURAL KILIF

25 Frenik sinir ve Nervus vagus
N. Vagus Subklavyen v. a.

26 Subklavyen arter ve brakiyal pleksus

27 Akciğer kupulası Subklavyen a-v Anteriyor ve middle skalen

28 BRAKİYAL PLEKSUS 1. KOT AKC

29 Anatomik komşuluklar Subklavyen arter Plevranın tepesi Frenik sinir

30 Kordlar ve Subklavyen arter -1

31 Kordlar ve Subklavyen arter -2

32 Posteriyor yaklaşımla İSB
1- Cilt - ciltaltı 2- Musculus trapezius 3- Musculus splenius capitis 4- Musculus semispinalis capitis 5- Musculus semispinalis cervitis 6- Musculus scaleneus posterior 7- Musculus scaleneus medius

33 Posteriyor yaklaşımla İSB
BRAKİYAL PLEKSUS C-7 SPİNÖZ ÇIKINTI

34 Tension pneumothorax Tension pneumothorax: a pulmonary complication secondary to regional anesthesia from brachial plexus interscalene nerve block Childs SG Perianesth Nurs 2002

35 Subdural anesthesia Subdural anesthesia as a complication of an interscalene brachial plexus block 40 mL 1.4% mepivacaine, 1/200,000 epinephrine Tetzlaff JE Reg Anesth 1994

36 Epidural catheterization
Interscalenic block: accidental catheterization of the epidural space Routine X-ray control Mahoudeau G Ann Fr Anesth Reanim 1995

37 Pleural effusion Pleural effusion and chest pain after continuous interscalene brachial plexus block Chest pain Chest x-ray showed Souron V Reg Anesth Pain Med 2003

38 High spinal anesthesia
Case of high spinal anesthesia as a complication of an interscalenic brachial plexus block 10 ml of local anesthetic Use of needles no longer than 1 inch Intraneural injection Gregoretti S Minerva Anestesiol 1980

39 Delayed bilateral spinal anaesthesia
following interscalene brachial plexus block Dural cuff puncture Norris D Can J Anaesth 1996

40 Total spinal anesthesia
Total spinal anesthesia after interscalene blockade of the brachial plexus Dutton RP Anesthesiology 1994

41 Total spinal anesthesia
Total spinal anesthesia after an interscalene block Iocolano CF J Perianesth Nurs 1997

42 Intrathecal misplacement
Intrathecal misplacement of an interscalene plexus catheter Stimulator-assisted punction total spinal anesthesia Cervical CT Spinal canal near the root of the 7th spinal nerve Walter M Anaesthesist 2004

43 Cardiac arrest Cardiac arrest after interscalene brachial plexus block in the sitting position for shoulder arthroscopy After 45 min Vasovagal syncope Turker G Acta Orthop Belg 2004

44 Auditory disturbance Auditory disturbance associated with interscalene brachial plexus block Sempatik bloğa bağlı Rosenberg PH Br J Anaest 1995

45 İSB komplikasyonları - 1
1- Horner sendromu 2- N. rekurrens paralizisi 3- Frenik sinir paralizisi 4- Bronkospazm 5- Total spinal anestezi 6- Epidural anestezi 7- Akut solunum yetersizliği

46 İSB komplikasyonları - 2
8 - Kardiyak arrest 9 - Kontralateral anestezi 10- Reversible “locked in syndrome” 11- Bilinç kaybı ve apne 12- Refleks sempatik distrofi 13- Hematom 14- Sinir yaralanması

47 Horner Sendromu

48 KOMPLİKASYONLAR - 1 Anesth Analg 2000

49 KOMPLİKASYONLAR - 2 Anesth Analg 1997

50 KOMPLİKASYONLAR - 3 Anesth Analg 1991

51 Kateterin vertebral artere yerleşmesi

52 Total spinal anestezi İnterskalen brakiyal pleksus bloğu sırasında total spinal anestezi gelişen olgu % 0.5 bupivakain (100 mg) 30 ml volum içerisinde Altıntaş F TARK 2002

53 Epidural blok Posteriyor yaklaşımla interskalen blok uygulamasında kateterin epidural yerleşimi Skopi ve kontrast madde ile kontrol Gurbet A TARK 2004

54 Spinal ve epidural blok
Lateral interskalen blok sonrası gelişen komplikasyonlar (İki olgu sunumu) Sinir stimülatörü % 0.25 bupivakain, 40 ml Kurt E Anestezi Dergisi 1999

55 Konvulsiyon ve solunum depresyonu
% 0.5 ropivakain ile interskalen blok sonrası konvulsiyon ve solunum depresyonu 35 y, 70 kg 5 cm yalıtılmış iğne % 0.5 ropivakain, 40 ml Köroğlu A TARK 2003

56 Ses kısıklığı İnterskalen blok sonrası gelişen ses kısıklığı olgusu
% 0.5 ropivakain, 30 ml Eroğlu A TARK 2003

57 Kardiyak arrest-İntravasküler enjeksiyon
Aksiller brakiyal pleksus bloğu sırasında gelişen kardiyak arrest Sinir stimülatörü ve multipl enjeksiyon tekniği % 2 lidokain, 20 ml % 0.5 bupivakain, 2 ml Yılmaz N TARK 2002

58 Kardiyak arrest-İntravasküler enjeksiyon
Aksiller blok sonrası gelişen kardiyak arrest Sinir stimülatörü % 0.25 bupivakain, 40 ml Süslü H TARK 2004

59 RAD ve ESRA 3. Ortak Toplantısı 2005
İşitme kaybı Lateral interskalen brakial pleksus blokajı sonrası tek taraflı işitme kaybı Sinir stimülatörü % 0.25 bupivakain, 40 ml Atilla Ergin RAD ve ESRA 3. Ortak Toplantısı 2005

60 Sonuç - 1 İSB çok ciddi komplikasyonlar gelişebilir
Spinal blok, epidural blok İntervertebral foramenden Dural kılıfdan İntranöral İSB ulnar sinir bloke olmayabilir İSB yapıldıktan sonra SFT % azalır

61 Sonuç - 2 Subklavyen ve aksiller arter ile pleksus çok yakın komşudur
İntravasküler enjeksiyon olasılığı unutulmamalıdır Brakiyal pleksus supraklavikuler bölgede akciğere yakındır

62 Sonuç - 3 Omuz başını servikal pleksus uyarır
Aksiller fossanın tepesini T2 kökünden gelen interkostabrakiyal sinir uyarır Muskulokutaneus sinir aksiller fossadan daha yukarıdan ayrılır

63 İlginize teşekkür ederim !..


"ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları