Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 GATA ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER Prof. Dr. Ercan KURT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 GATA ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER Prof. Dr. Ercan KURT."— Sunum transkripti:

1 1 GATA ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER Prof. Dr. Ercan KURT

2 2 Brakiyal pleksusun bölümleri Roots Kökler bölümü (Boyunda) Trunks Trunkuslar bölümü (Boyun- Klavikula arasında) DivisionsBölümler (Klavikula altı) CordsKordlar bölümü (Klavikula – aksiller fossa) BranchesTerminal dallar(Aksillar fossa)

3 Terminal dallar Kordlar Bölümler Trunkuslar Kökler

4 1. KOT C 5 C 8 C 7 C 6 T 1 C 4 T 2 Ulnar sinir Aksiller sinir Radiyal sinir Mediyan sinir Muskulokutaneus s. Aksillerİnfraklavikuler Supraklavikulerİnterskalen

5 5 Periferik sinirler ve spinal segmentler SEGMENT SİNİR C3C3 C4C4 C5C5 C6C6 C7C7 C8C8 T1T1 Frenik sinir+++ Aksiller sinir++ Muskulokutaneus sinir++(m) Radiyal sinir(m)++ Mediyan sinir+++(m) Ulnar sinir(m)++

6 6 Brakiyal pleksus  N. dorsalis scapularis (C 5 )  N. torasicus longus (C 5 - C 6 - C 7 ) Kök dalları

7 7 Brakiyal pleksus  N. suprascapularis (Üst trunkus-C 5 - C 6 )  N. subclavius (Üst trunkus - C 5 -C 6 ) Trunkus dalları

8 8 Brakiyal pleksus  N. musculocutaneous (C 5 - C 6 - C 7 )  N. medianus (Lateral kökü - C 6 - C 7 )  N. pectoralis lateralis (Thoracoventralis C 5 - C 7 ) Lateral kord

9 9 Brakiyal pleksus  N. ulnaris ( C 8 – T 1 )  N. medianus (Medial kökü- C 8 – T 1 )  N. cutaneus brachii medialis (C 8 – T 1 )  N. cutaneus antebrachii medialis (C 8 – T 1 )  N. pectoralis medialis (Thoracoventralis C 8 – T 1 ) Mediyal kord

10 10 Brakiyal pleksus  N. radialis (C 5 - C 6 - C 7 - C 8 – T 1 )  N. axillaris (C 5 -C 6 )  N. subscapularis (C 5 -C 6 )  N. thoracodorsalis (C 6 - C 7 - C 8 ) Posteriyor kord

11 C 6 C4C4 C5C5 C3C3

12 Servikal pleksus (C 4 -C 5 ) İnterkostabrakiyal sinir (T 2 )

13 13 Brakiyal pleksus - Kökler

14 14 Brakiyal pleksus - Trunkuslar

15 15 Kordlar ve subklavyen arter

16 16 Brakiyal pleksusun kılıfı

17 17 Brakiyal pleksusun kılıfı

18 Anterior skalen kas 1. KOT

19 Middle skalen kas 1. KOT

20 Posteriyor skalen kas

21 Subklavyen v. Subklavyen a. Frenik sinir V. J. İnterna A.C.Communis

22 SKM kası Vertebral arter Frenik sinir Anteriyor skalen Middle skalen Subklavyen a.

23 23 Subaraknoid - epidural aralığa yayılım 1- İNTERVERTEBRAL FORAMENDEN 2- DURAL KILIFDAN 3- İNTRANÖRAL 1- İNTERVERTEBRAL FORAMENDEN 2- DURAL KILIFDAN 3- İNTRANÖRAL Üç yol

24 DURAL KILIF İNTERVERTEBRAL FORAMEN

25 Frenik sinir Subklavyen v. a. N. Vagus Frenik sinir ve Nervus vagus

26 26 Subklavyen arter ve brakiyal pleksus

27 Subklavyen a-v Anteriyor ve middle skalen Akciğer kupulası

28 AKCBRAKİYAL PLEKSUS 1. KOT

29 29  Subklavyen arter  Plevranın tepesi  Frenik sinir Anatomik komşuluklar

30 30 Kordlar ve Subklavyen arter -1

31 31 Kordlar ve Subklavyen arter -2

32 32 Posteriyor yaklaşımla İSB 1- Cilt - ciltaltı 2- Musculus trapezius 3- Musculus splenius capitis 4- Musculus semispinalis capitis 5- Musculus semispinalis cervitis 6- Musculus scaleneus posterior 7- Musculus scaleneus medius

33 33 C-7 SPİNÖZ ÇIKINTI BRAKİYAL PLEKSUS Posteriyor yaklaşımla İSB

34 34 Tension pneumothorax Tension pneumothorax: a pulmonary complication secondary to regional anesthesia from brachial plexus interscalene nerve block Childs SG Perianesth Nurs 2002

35 35 Subdural anesthesia Subdural anesthesia as a complication of an interscalene brachial plexus block 40 mL 1.4% mepivacaine, 1/200,000 epinephrine Tetzlaff JE Reg Anesth 1994

36 36 E pidural catheterization  Interscalenic block: accidental catheterization of the epidural space Routine X-ray control  Mahoudeau G Ann Fr Anesth Reanim 1995

37 37 Pleural effusion Pleural effusion and chest pain after continuous interscalene brachial plexus block Chest pain Chest x-ray showed Souron V Reg Anesth Pain Med 2003

38 38 High spinal anesthesia  Case of high spinal anesthesia as a complication of an interscalenic brachial plexus block 10 ml of local anesthetic Use of needles no longer than 1 inch Intraneural injection  Gregoretti S Minerva Anestesiol 1980

39 39 Delayed bilateral spinal anaesthesia Can J Anaesth 1996  Delayed bilateral spinal anaesthesia following interscalene brachial plexus block Dural cuff puncture  Norris D

40 40 Total spinal anesthesia  Total spinal anesthesia after interscalene blockade of the brachial plexus  Dutton RP Anesthesiology 1994

41 41 Total spinal anesthesia  Total spinal anesthesia after an interscalene block  Iocolano CF J Perianesth Nurs 1997

42 42 Intrathecal misplacement Intrathecal misplacement of an interscalene plexus catheter Stimulator-assisted punction total spinal anesthesia Cervical CT Spinal canal near the root of the 7th spinal nerve Walter M Anaesthesist 2004

43 43 Cardiac arrest  Cardiac arrest after interscalene brachial plexus block in the sitting position for shoulder arthroscopy After 45 min Vasovagal syncope  Turker G Acta Orthop Belg 2004

44 44 Auditory disturbance Auditory disturbance associated with interscalene brachial plexus block Sempatik bloğa bağlı Rosenberg PH Br J Anaest 1995

45 45 İSB komplikasyonları - 1 1- Horner sendromu 2- N. rekurrens paralizisi 3- Frenik sinir paralizisi 4- Bronkospazm 5- Total spinal anestezi 6- Epidural anestezi 7- Akut solunum yetersizliği

46 46 İSB komplikasyonları - 2 8 - Kardiyak arrest 9 - Kontralateral anestezi 10- Reversible “locked in syndrome” 11- Bilinç kaybı ve apne 12- Refleks sempatik distrofi 13- Hematom 14- Sinir yaralanması

47 47 Horner Sendromu

48 48 KOMPLİKASYONLAR - 1 Anesth Analg 2000

49 49 KOMPLİKASYONLAR - 2 Anesth Analg 1997

50 50 KOMPLİKASYONLAR - 3 Anesth Analg 1991

51 51 Kateterin vertebral artere yerleşmesi

52 52  İnterskalen brakiyal pleksus bloğu sırasında total spinal anestezi gelişen olgu % 0.5 bupivakain (100 mg) 30 ml volum içerisinde  Altıntaş F TARK 2002 Total spinal anestezi

53 53 Epidural blok Posteriyor yaklaşımla interskalen blok uygulamasında kateterin epidural yerleşimi Skopi ve kontrast madde ile kontrol Gurbet A TARK 2004

54 54 Spinal ve epidural blok Lateral interskalen blok sonrası gelişen komplikasyonlar (İki olgu sunumu) Sinir stimülatörü % 0.25 bupivakain, 40 ml Kurt E Anestezi Dergisi 1999

55 55 % 0.5 ropivakain ile interskalen blok sonrası konvulsiyon ve solunum depresyonu 35 y, 70 kg 5 cm yalıtılmış iğne % 0.5 ropivakain, 40 ml Köroğlu A TARK 2003 Konvulsiyon ve solunum depresyonu

56 56 İnterskalen blok sonrası gelişen ses kısıklığı olgusu % 0.5 ropivakain, 30 ml Eroğlu A TARK 2003 Ses kısıklığı

57 57 Aksiller brakiyal pleksus bloğu sırasında gelişen kardiyak arrest Sinir stimülatörü ve multipl enjeksiyon tekniği % 2 lidokain, 20 ml % 0.5 bupivakain, 2 ml Yılmaz N TARK 2002 Kardiyak arrest-İntravasküler enjeksiyon

58 58 Aksiller blok sonrası gelişen kardiyak arrest Sinir stimülatörü % 0.25 bupivakain, 40 ml Süslü H TARK 2004 Kardiyak arrest-İntravasküler enjeksiyon

59 59 İşitme kaybı  Lateral interskalen brakial pleksus blokajı sonrası tek taraflı işitme kaybı Sinir stimülatörü % 0.25 bupivakain, 40 ml  Atilla Ergin RAD ve ESRA 3. Ortak Toplantısı 2005

60 60 Sonuç - 1 İSB çok ciddi komplikasyonlar gelişebilir Spinal blok, epidural blok Spinal blok, epidural blok İntervertebral foramenden Dural kılıfdan İntranöral İSB ulnar sinir bloke olmayabilir İSB yapıldıktan sonra SFT % 25-30 azalır

61 61 Sonuç - 2 Subklavyen ve aksiller arter ile pleksus çok yakın komşudur İntravasküler enjeksiyon olasılığı unutulmamalıdır Brakiyal pleksus supraklavikuler bölgede akciğere yakındır

62 62 Sonuç - 3 Omuz başını servikal pleksus uyarır Aksiller fossanın tepesini T 2 kökünden gelen interkostabrakiyal sinir uyarır Muskulokutaneus sinir aksiller fossadan daha yukarıdan ayrılır

63 İlginize teşekkür ederim !..


"1 GATA ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD. ÜST EKSTREMİTE BLOKLARINDA ANATOMİK ÖZELLİKLER Prof. Dr. Ercan KURT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları