Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ

2 SINIF YÖNETİMİ 1. Giriş 2. Sınıf Yönetimi Modelleri
3. Sınıf Yönetimi Değişkenleri 4. Sınıf Kuralları 5. Sınıfta İstenmeyen Davranışlar 6. Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler

3 İyi Yönetilen Sınıfın Özellikleri Creemes’e (1996) göre, bir sınıfın iyi yönetildiğinin dört göstergesi vardır: Bu göstergeler şöyledir: Öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini biliyorlardır ve bekleneni yaptıklarında başarı duygusu yaşarlar. Öğrenciler, öğretmenin yönlendirdiği öğretim etkinlikleri ile meşguldürler. Boşa geçen zaman, karışıklık ve kesinti çok az olur. Anlamsız olmayan, işe yönelik bir hava vardır, ama aynı zamanda sınıfın atmosferi rahat ve hoştur

4 “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.”
Sınıf yönetimi, “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.”

5

6 Hiç düşündünüz mü?

7 Aynı sınıfa derse giren öğretmenlerden bazıları niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler?

8 Bir sınıftaki öğrenciler, öğretmen değiştiğinde niçin öncekinden oldukça farklı davranış gösterirler?

9 Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar?

10 Iyi bir değişim lideri Asla “Bu insanlar niye böyle kötü davranıyorlar? - Her halde kötü insanlar bunlar. demez. “Bu insanların içindeki iyiy çıkaracak bir ortam nasıl oluşturabilirim? diye sorar. Bulaşıcı davranışlara (Olumlu-olumsuz) dikkat. Çığ etkisi Küçük değişimlerin ileride büyümesi

11 Öğretmenlik duygusal emek harcamaktır.
Öğretmenlik bir görev değil, çağrıdır. Heves başarılı olmayı garantiler. Görev tanımının dışına çıkmalı (Hostes ağlayan bebek) Ünlü oteller zincirinde boyacı

12 İletişimde İfade Hataları
Ben Dili / Sen Dili: Sen Dili: “-Sen nasıl bunu yaparsın?” “-Ne laf anlamaz çocuksun?” “-Ne zaman adam olacaksın?”

13 Sen Dili, Kızgınlığın gerçek nedenlerini açıklamaz
Davranış tanımı yoktur.

14 Ben Dili “- Derslerini yapmadığını görünce çok üzülüyorum.”
Veya “- Yaramazlık yapınca çok rahatsız oluyorum” “Beni dinlememen karışında çok kırılıyorum”

15 Kafama göre yönetim dönemi sona ermiştir. İdeal yönetim için,
Alın teri(Çaba) Gönül teri(İşi severek yapmak) Akıl teri(En iyisini yapmak)

16 Eğimde hedef Sıfır Ceza Az Ödül Bol Geri Bildirim

17 Aliya İzzetbegoviç Öğrencilere:
Alçakgönüllülükten daha çok şeref ve haysiyet, Teslimiyetçilikten daha çok cesaret, Merhametten daha çok adalet,

18 İki psikolog, sınıfta birkaç gün geçirerek öğretmen ve çocukların davranışlarını gözlemleyip kaç çocuğun yerinden kalktığını not ettiler. Her 20 dakikalık zaman diliminde 360  oturmayan  çocuk saydılar. Aynı sürede öğretmenin yedi kez  "Oturun!" dediğini kaydettiler Öğretmenden çocuklara daha çok oturmalarını söylemesini istediler. Bu kez öğretmen 20 dakikalık bir zaman diliminde 27.5 kez oturmalarını söyler ve aynı zaman  içinde 540 öğrencinin yerinden kalktığı kaydedildi. Öğretmenin artan azarlaması, sorunu derinleştirdi. Bu kez Öğretmenden  çocuklara oturmalarını söylemekten kaçınmasını; onun yerine, oturan ve çalışan çocukları usulca övmesini istediler.   Peki sonuç ne oldu? Çocukların gezinmeleri % 33 oranında azaldı. Çocuklar daha çok övüldükleri ve daha az azarlandıkları zaman en iyi davranışlarını sergilediler.

19 Sınıf yönetimi öğrencinin kendisini iyi hissetmesi üzerine kurgulanmalı
Öğrencilere umut, iyimserlik ve heyecan aşılamanın yolunu aramalı. Duyguyu keşfedebilmeli...

20

21

22 Sınıf yönetimi, eğitimin en ciddi ve önemli alanıdır.
Etkili ve başarılı bir öğretim ortamını şartı, iyi bir sınıf yönetimidir.

23 Yeni öğretmenlerin Sınıf Yönetimi hataları
Ne isteyip ne istemediklerini bilmezler. Teşekkür ve övgünün sınırını bilmezler. Bir öğrenci veya grupla çok ilgilenip sınıfın geri kalanını ihmal ederler. Öğrencilerin dikkatini çekmeden yeni bir konuya başlarlar. Çok hızlı ve bazen de cırtlak konuşurlar. Bir yerde çok ayakta veya oturur kalırlar.

24 Yeni öğretmenlerin Sınıf Yönetimi hataları (devam)
Sınıf kurallarını tam koymadıkları için çelişkili hareket yaparlar. Beden dilini ve yüz ifadelerini doğru kullanmazlar. Sınıfın belli bir kısmıyla ders yaparlar. Öğrencileri sınıfın huzurunda azarlarlar. İstenmeyen davranışlara zamanında müdahale etmezler. Vs.

25 Sınıf Yönetimi, öğretmenin

26 Sınıftaki zamanı etkili kullanmak,

27 İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmak,

28 Ve öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek

29 için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir.

30 Her sınıf için geçerli bir sınıf yönetimi modeli yoktur.
Çünkü okul düzeyi, ders, öğrencilerin sosyal ve psikolojik özellikleri, öğretmenin bilgisi ve kişiliği gibi faktörler sınıf yönetimini değiştirir. What works in one class or school may not work in another

31 Sınıf Yönetiminin Değişkenleri Variables of Classroom Management
Öğretmenin kişiliği Öğrenciler (eski öğrenciler – bugünkü öğrenciler) Dershane (sınıf, atelye, spor salonu, lab) Hangi gün ve hangi saat Ders ve önceki ders Sınıfta olup bitenler

32 Sınıf Yönetimi Modelleri

33 * Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder.
* Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir. * Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. Geleneksel Yaklaşım

34 * İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır.
* Sonuç-tepki ilişkisi vardır. * Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. Tepkisel Yaklaşım

35 * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır.
* Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. Önlemsel Yaklaşım

36 * Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır. Gelişimsel Yaklaşım

37 * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir.
* Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. Bütünsel Yaklaşım

38 Sınıf Yönetiminin Boyutları
Psikososyal yönetim (sınıfın psikolojik ve sosyal dinamikleri) Fiziki ortam yönetimi (sınıf düzeni ve malzemeleri, ekipman) Öğretimsel yönetim (haftalık program, gruplama, ders planı) Örgüt yönetimi (kişiler arası ilişkiler, çalışma ortamı) İşlemler yönetimi (sınıf kuralları ve uygulanmaSı) Davranış yönetimi (istenen ve istenmeyen davranışlar) Instructor’s Notes Refer to Text/Discussion Topic: Refer students to Figure 13.1 (p. 381) in the text for a visual depiction of these dimensions. Explain to students that many educators equate “classroom management” with “behavior management.” Ask them to explain why this is not the case. “Is it possible for a teacher to be strong in behavior management, yet still have classroom management difficulties?” “Why or Why Not?” 376

39 “Bugünkü çocuklar ve gençler. . .”
1985’ten sonra doğdular Büyükbabalarını bilmezler Eski elbise giymediler Nükleer savaşı bilmezler Kot pantolon giyerler Sadece müzik kanalı dinlerler Çok farklı bir sosyal ve teknik çevrede yaşarlar Siyah-beyaz ve uzaktan kumandası olmayan televizyonu bilmezler Yemek alışkanlıkları değişiktir “Eti senin, kemiği benim” veya “Hocanın vurduğu yerde gül biter” felsefesine inanmazlar.

40 Sınıftaki öğrencileri farklı kültürel değerleri ve dünya görüşleri vardır: (Onların belli kritik durumlar karşısında ne düşündüğünü ve ne yapabileceğini öğrenin)

41 Okul, öğrencinin geleceğini %100 tahmin edemez.
Bugün Türkiye’de politika, spor, sanat, ekonomi vs alanlarında başarılı olmuş insanlara bir bakın... Onlardan kaç tanesi okulda iken öğretmenleri tarafından değerli öğrenciler olarak kabul edilmiş? Belki de hiçbiri! Okul, öğrencinin geleceğini %100 tahmin edemez.

42 Sınıf Yönetimi, öğretmen ve öğrenciler sınıfa girmeden önce başlar!
Öğrencilerin tatnınması, konunun bilinmesi, motivasyon, güç dengesi, sosyal etkileşim vs.

43 Bir öğretmenin korkulu rüyası
Yeni bir sınıf Sınıfta açık bir muhalefet Gürültülü sınıflar Sınıfı kontrol edememe Utanma, öfke ve hayal kırıklığı duyguları İşini yapmak için gerekli aletlerin olmaması

44 Okulun ilk günü çok önemlidir
Okulun ilk günü yaptığınız şey, sizin daha sonraki bir yıl içinde başarı ve başarısızlığınızı belirler. Sınıfınızı, okulun ilk günü kazanıp veya kaybedeceksiniz.

45 İlk etkileme ve etkilenme çok önemlidir.
Ne olduğu değil nasıl algılandığı önemlidir.

46 Sınıf Yönetiminin Dili
Mümkün olduğu kadar mütevazi ol Gereksiz çatışmalardan kaçın Saygılı ve pozitif ol Bir “olay”dan sonra normale dön Kararlı ol, saldırgan olma Sınıfın dışındaki “olay”larla da ilgilen

47 Dinle, dinle, dinle... Öğrencilere isimleriyle hitap et. “Lütfen” ve “Teşekkür ederim.” sözlerini sık kullan.

48 Eğer duygu ve düşüncelerimizi yeniden yönlendirebilseydik, hareketlerimizi yeniden düzenleyebilseydik, sadece bir takım acılardan kolaylıkla kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda onların büyük bir kısmını daha başlangıçta önleyebilirdik Dalai Lama

49 Sınıfta 4 tip öğretmen vardır
Orkestra gibi yöneten Dış motivasyon var, öğrencileri kendi yönlendirir, kısa hedefler peşinde koşar, “benim sınıfım” Kolaylaştırıcı Öğrencileri motive eden, ortak sorumluluk hissi veren, sadece sınırları çizen, “bizim sınıfımız” Egemen öğretmen Kesin itaat ister, kuralsız cezalandırma, patron her zaman öğretmen, negatif enerji Serbest bırakıcı Öğrenci ilgilerine göre onları serbest bırakan, sınırların tam çizilmediği, karmaşık sınıf ortamı

50 Sınıf Yönetimi Değişkenleri

51 3. Öğretimsel Değişkenler
1. Fiziki Değişkenler 2. Beşeri Değişkenler

52 Fiziki Değişkenler Öğretim ortamlarının uygun bir fiziksel düzene sahip olmasının üç temel amacı vardır:

53 1. Öğrencilerin daha kolay öğrenmesini sağlamak.
2. Öğrencileri fiziksel olarak daha rahat hissettirmek. 3. Öğrencileri derslere karşı motive etmektir.

54 Sınıfın Büyüklüğü Bir sınıfta şu kadar öğrenci olmalıdır demek gerçekçi olmaz. Bu sayının belirleyicilerinden biri sınıfın düzeyidir.

55 20’nin altında ise küçük, 20-30 arasında ise orta,
Öğrenci sayısı; 20’nin altında ise küçük, arasında ise orta, 30’dan daha fazla ise büyük, sınıf denebilir.

56 Işık Işıktaki değişmelerin öğrencilerin psikolojik yapılarını etkilediği belirlenmiştir.

57 Renkler öğrencilerin fiziksel ve psikolojik davranışlarını etkiler.

58 Sakinlik Geçicilik Uyarıcı Güven
Rahatlatıcı Güç

59 Temizlik ve Havalandırma
Dersliğin temizliği öğrencilerin fiziksel ve ruhsal rahatlıkları açısından gereklidir. Oksijen azlığı ise öğrencileri dikkatsiz ve uykulu yapar.

60

61 Isı İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir.

62 Gürültü Gürültü, rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir değişkendir.

63 Sınıf Yerleşim Düzeni Geleneksel (sıralı) yerleşim düzeni
Bireyselleştirilmiş yerleşim düzeni Tek grup yerleşim düzeni Çok gruplu yerleşim düzeni

64 Tüm öğretim türlerine mükemmel uyum sağlayacak tek bir sınıf düzeni yoktur. Ancak, bazı sınıf düzenleri diğerlerine göre daha pratiktir ve bazı sınıf düzenleri belirli eğitim yöntemlerine uygundur.

65 Sınıf İklimi Sınıf iklimi; sınıf ortamındaki öğrencilerin birbirleri ile ve öğretmenle olan ilişkileri, iletişim ve etkileşim biçimi olarak tanımlanır.

66 Tanışma, öğretmen için hem öğrencilerle ilgili bilgi almak, hem de sınıf iklimini yumuşatmak için iyi bir fırsattır. Öğrenciler açısından ise, insan olarak önemsenmesinin ve özgüven geliştirmenin en iyi fırsatlarından biridir.

67 İyi ki 1-A sınıfı öğrencisiyim…

68 Sınıf Yönetimi ve Teknoloji
Sınıf ikliminin değişkenleri Öğrenci Öğretmen Sınıf Yönetimi ve Teknoloji Okul Yönetimi Aile

69 Beşeri Değişkenler Öğrenci Öğretmen Aile Yönetici

70 Gökkuşağını güzel kılan; tek bir renk değil, tüm renklerin bir araya gelmesidir.

71 Öğrenci, sınıf yaşamının nesnesi değil, öznesidir.

72 Sınıf İçinde 5 Zor Kişilik
Yapışkanlar Gevezeler Tartışmacılar Boykotçular Somurtkanlar

73 Dümeni olmayan geminin yönünü rüzgar belirler.

74 Öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir.
Öğretmen; Öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir.

75 Öğrenci sevmediği öğretmenden hiç bir şey öğrenemez.
330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. Seven öğretmen, sevilen öğretmen demektir.

76 Öğretmenlik meslek bilgisi Genel kültür
Öğretmenliğin; Konu alanı bilgisi Öğretmenlik meslek bilgisi Genel kültür olmak üzere üç yeterlik alanı vardır.

77 Etkili bir öğretmen,

78 ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü,
☺Mesleğini seven, ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü, ☺ Bireysel ve ekiple çalışabilen, ☺ Değerleri güçlü,

79 ☺Rehber ve yönlendiricidir.
☺ Esprili ve şakacı, ☺Demokratik, ☺Güven verici, ☺Gelişmeye açık, ☺Rehber ve yönlendiricidir. ☺Sabırlı,

80 Öğretmen Tipleri 1 Öğrenciden ziyade, kendi motifleri öne çıkar.
Hal dili; diyaloglar “bana bak da öğren!” tipidir. Sınıftaki her ayrıntıdan sorumludur. Düzeltilecek mutlaka bir şeyler vardır. Siyah ve beyaz vardır; gri tonlar israftır. Mevzuata uyar. Notu baştan verir.

81 Öğretmen Tipleri 2 Diyaloglar empati taşır.
“Ben” ve “yapamam” demeyi beceremezler. Duygu ve öğrenci merkezli motifler öne çıkar. Aşırı korumacı anne-baba rolü oynayabilirler. Sevilme, övülme, popüler olma beklentisi vardır. Duygusal şantajı kullanabilir. Doğal rehberdirler.

82 Öğretmen Tipleri 3 Değerli olmak başarılı olmaya bağlıdır.
Yapılacak iş ve elde edilecek kar önemlidir. Duygular ertelenebilir. “Ödev, proje, derece, başarı...” Yönlendirici ve harekete geçirici etkileri vardır. Fikirden aksiyona geçerler, analiz pek yoktur. Bilgi sırdır paylaşılmaz.

83 Öğretmen Tipleri 4 Duyguları aşırı uçlarda yaşarlar.
Bardağın hep boş kısmını görürler. Sahip olamadıkları şeyler için birilerini suçlarlar. Mesai arkadaşlarıyla rekabetçidirler. Alanlarına ve öğrencilerine bağlıdırlar. Kendi başlarına üretmeyi severler. Otoriteyle araları pek hoş değildir, takmazlar.

84 Öğretmen Tipleri 5 Mahremiyet ve öznellik önemlidir.
Bilgi güçtür; duygular yerine, zeka ön plandadır. Bilmediklerinden dolayı öğrencileri aşağılayabilir. Yargısız infaz kişiliklerinin bir parçası olabilir. Planları ve kendi akılları üstündür. Kervan tamam olmadan yola çıkmaz. Öngörülüdürler, sürprizlerden hoşlanmazlar.

85 Öğretmen Tipleri 6 Akılcı, sorumluluk sahibi, sırlara önem veren.
“Bekçi Murtaza” tipler; komplo teorisyenleri. Detayları bilmek ve kendisi çözmek ister. Kararsızdır. “Düşünmek”, “yapmaktan” daha önceliklidir. Kurum aidiyet hissi yüksektir, temkinlidirler. En kötü ihtimale göre hareket ederler, insanları çok kolay çizebilir.

86 Öğretmen Tipleri 7 Hayatla barışık, bir çok seçenek sahibi.
Zuhurata tabii, spontane, anlık yaşar. “Hayal gücü” geniş. Kafasında sürekli fikirler uçuşur ama bir türlü uygulamaya fırsat bulamaz. Bir konuyu ikinci kez aynı cümlelerle anlatamaz. Sıradanlıktan, rutinden, hoşlanmaz. Bağımlılık, sorumluluktan kaçar.

87 Öğretmen Tipleri 8 Karşı karşıya gelmekten çekinmezler.
Çok kolay tartışabilirler. Kendinizden eminseniz, ikna edebilirsiniz. Sınıfta daha çok enerji, fikir hareketliliği isterler. Sevdiği öğrenciye “baba”, sevmediğine “huysuz patron” dur. Her zaman kendi doğruları vardır. Her şeyi kontrol etmek isterler.

88 Öğretmen Tipleri 9 Çatışmadan kaçarlar, iyi arabulucudurlar.
Karar vermede ve önceliklerini belirlemede zorlanırlar, son ana bırakır. “Benim için fark etmez” Heyecan yoktur, sakin anlatım vardır. Sınıf yönetiminde zorlanırlar. İdarecilerin suyuna gitme öne çıkar. Kendisine uymuyorsa sistemin dışına çıkar.

89 Hangi Öğretmen Tipisin?
1. Tip: Mükemmeliyetçi, ahlakçı, titiz, idealist 2. Tip: Dost, gönüllü, gerçek fedakar 3. Tip: Başarı düşkünü, yarışçı 4. Tip: Özgün, zevk sahibi, duygusal, “çıtkırıldım” 5. Tip: Gözlemci, ölçülü, araştırmacı, filozof 6. Tip: Şüpheci, düşünceli, vefalı, tehlike avcısı 7. Tip: İyimser, eğlenceli, hevesli, hareketli 8. Tip: Patron, baba, kendinden emin, güç ve kontrol odaklı 9. Tip: Mekanın bilgesi, barışçı, müşfik, sevecen

90 Aile Tembel-çalışkan, doğrucu-yalancı, pısırık-girişken, benzeri ikilemlerin kazanılması ailede başlar, gelişir, çoğu zaman da pekişir.

91 Aileyle ilgili olarak öğretmenin yapması gerekenlerden ilki, ailenin tanınması, bunun aracı da öğretmen-veli iletişimidir.

92

93 Okul yöneticisi okulun öğretimsel lideri olmalıdır.
Okul yönetimi, öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerine cevap vermelidir.

94 3. Öğretimsel Değişkenler
Motivasyon Zaman Yönetimi Sınıf İçi İletişim Planlama

95 Planlama

96 Öğrencilerimizi öğrenmeye hazır hale nasıl getirelim?
Hazırbulunuş

97 Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli kılınması nasıl sağlanabilir?
Motivasyon

98 Öğrencilerimizi öğrenme sürecinde daha aktif hale nasıl getirebiliriz?
Aktif Katılım

99 Öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması konusunda neler yapabiliriz?
Tekrar

100 Kazanılan olumlu davranışların yerleşmesini sağlamak için neler yapabiliriz?
Pekiştirme

101 Öğrenciye doğru ya da yanlış yaptığını nasıl bildiririz?
Geribildirim

102 Öğrencinin öğrendiklerini başka alanlarda kullanabilmesi için neler yapabiliriz?
Transfer

103 Ders İşleniş Aşamaları
1. Dikkat Çekme 2. Güdüleme 3. Gözden Geçirme 4. Sunuş (Derse Geçiş) 5. Ölçme ve Değerlendirme

104 Öğretimde İlke ve Yöntem Seçimi
Öğrenme-öğretme etkinliklerini için öğretim yöntem ve tekniklerinin doğru belirlenmeyen sınıflarda öğrenci dersten kopmakta, dikkati dağılmakta ve ders dışı bir takım uğraşlar içerisine girmektedir.

105 Bu nedenle ders etkinlikleri sırasında öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde birtakım ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

106 Öğretimde Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler:
1- Öğretmenin yönteme yatkınlığı, 2- Zaman ve fiziksel imkanlar, 3- Maliyet, 4- Öğrenci grubunun büyüklüğü, 5- Konunun özelliği, 6- Öğrencide kazandırılmak istenen davranışlar.

107 Adamın biri ormanda dolaşırken bir ormancıya rastlar
Adamın biri ormanda dolaşırken bir ormancıya rastlar. Ormancı bütün gücüyle henüz yeni kesilmiş olan bir ağaç kütüğünü parçalarına ayırmakla meşguldür. Adam ormancıya yaklaşır ve ormancının kan ter içinde, kör bir testere ile işini yapmaya çalıştığını görür ve dayanamaz: “Affedersiniz, testereniz kör ve siz hala kütüğü kesmeye, parçalamaya çalışıyorsunuz. Hiç testerenizi bilemeyi  düşündünüz mü?” Bunun üzerine ormancı sinirlenerek adama döner ve “Bunun için hiç zamanım yok, bir an önce işimi bitirmek zorundayım, lütfen bana engel olmayın” diye söylenir.

108 Zaman Yönetimi

109 ZAMAN * tasarruf edilemez,
* kiralanamaz, satın ve ödünç alınamaz, çoğaltılamaz, * geri döndürülemez, * yalnızca kullanılır.

110 Sınıfta Zamanın Etkili Kullanımı İçin
1-Dersin içeriği ve sınıf içi süreçler önceden belirlenmelidir,

111 2-Akademik olmayan konulara daha az zaman ayrılmalıdır,
3-Zamanın büyük çoğunluğu öğrenme etkinliklerine ayrılmalıdır,

112 4-Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere etkin katılımı sağlanmalıdır,
5-İhtiyaçlara göre değişen esnek bir zaman kullanım anlayışı olmalıdır,

113 6-Öğretmen tüm öğrencilere zaman konusunda adil davranmalıdır,
7-Sorunlu öğrencilere fazladan zaman ayrılmalıdır.

114 Sınıf İçi İletişim

115 Bir iletişim etkinliği olan eğitimin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi, özellikle öğretmenlerle öğrenciler, diğer boyutta yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesini gerektirir.

116 3 2 1 4 5 İLETİŞİM G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü KAYNAK Kim? Ne Söyledi?
MESAJ Hangi Yolla? KANAL Kime? ALICI GERİ BİLDİRİM Ne Etkisi Oldu? 3 2 İLETİŞİM 1 4 G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü 5

117 3 2 1 4 5 SINIFİÇİ İLETİŞİM G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü Öğretmen
KAYNAK Kazanımlar MESAJ Yöntem-Teknik KANAL Öğrenci ALICI Ölçme- Değerlendirme GERİ BİLDİRİM 3 2 SINIFİÇİ İLETİŞİM 1 4 G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü 5

118 Öğretmen sınıf içi iletişimde üç türlü iletişim türünden faydalanır:
* Sözlü iletişim * Sözel olmayan iletişim * Teknolojik araç ve gereçlerle yapılan iletişim

119 Etkili Bir Sınıf İçi İletişim İçin Öğretmenler;

120 2. Öğrencilerle konuşurken nazik olmalıdır.
1. Öğrenciler hakkında başkalarıyla konuşmak yerine öğrencilerin kendileriyle doğrudan konuşmalıdır. 2. Öğrencilerle konuşurken nazik olmalıdır.

121 3. Öğretmenler empatik davranış göstermelidir.
4. Öğretmenler jest ve mimiklerini etkili kullanmalıdır. 5. Öğretmenler öğrencilerine bekleme süresi tanımalıdır.

122 6. Öğretmenler öğrencileri etkin dinlemelidir.
7. Derste anlaşılır kelimeler kullanmalıdır.

123 Sınıfta iki aşırı davranış:
1. “Ben öğretmenim. Sen öğrencisin. Eğer bir şeyler öğrenmek ve bir şey olmak istiyorsan, benim istediğim gibi düşüneceksin, konuşacaksın ve yapacaksın.” 2. “Burada öğretmen, öğrenci yok. Hepimiz öğretmen ve öğrenciyiz. Hiç kimse birbirinden üstün değildir, herkes eşittir.”

124

125 Motivasyon

126 Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini ve kararlılığını belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir.

127 Okulda ve sınıfta gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarının önemli bir kısmının kaynağı yetersiz güdülenmedir.

128 Motivasyon İçsel Dışsal

129 Ödül Ödüller dışsal güdülemeyi sağlar. Ödüllendirme öğrencinin amaca yönelik çabasının artırılmasında oldukça etkili bir yoldur.

130 Sınıf ortamında ödül olarak; materyal ödüller, etkinlik ödülleri ve özel ayrıcalıklar, not ve takdir edilme ödülleri, toplumsal ödüller ve öğretmenin özel ilgisi, etkileşimi, birlikte yapacağı etkinlikler kullanılabilir.

131 ‘‘Sınıfın kapısına bütün öğrencilerin resimlerinin ve resimlerinin altında küçük kutuların olduğu bir pano yapıştırdım. Bir gün boyunca sınıfımızın kurallarına uyan öğrencilerin son derste gidip kutularına baktıklarında küçük hediyeler bulacaklarını söyledim. Kimin hediye alacağı ve ne kadar hediye alacağı belli olmadığından (ki zaman da değişken aralıklı ve değişken oranlı ödüllendirme, en kalıcı etkiye sahiptir) sınıfın % 90'ı kurallara uymaya başladı.’’

132 Sınıf Kuralları

133 Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir. Nedir öyleyse?
500 bin liralık soru Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir. Nedir öyleyse?

134 Sınıf kurallarının olmaması ve ne yapılacağının bilinmemesidir.
Cevap Sınıf kurallarının olmaması ve ne yapılacağının bilinmemesidir.

135 Sınıf kuralları, sınıftakilerin ve okulun karşılıklı beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayacak düzeni kurmalıdır.

136 2. Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.
1. Sınıf kuralları okul kuralları ile uyumlu olmalıdır. 2. Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.

137 3. Sınıfta beklenen olumlu davranışlar tanımlanmalı, olumlu ifadelerle kural cümlesi haline getirilmelidir.

138 4. Kurallar önemli davranışları kapsamalıdır.
5. Kural sayısı az olmalıdır.

139 6. Kural ifadeleri, kısa ve açık olmalıdır.
7. Kurallar gözlenebilir davranışları belirtmelidir.

140 8. Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu belirlenmelidir.

141 Kuralları Öğretme Teknikleri
Posterler Oyun oluşturma Kukla oyunları Sınıflandırma

142 Kuralların etkililiğini artırmak için kuralların tutarlı bir biçimde uygulanması ve izlenmesi gerekir. Kurallara uyma düzeyini artırmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar:

143 3. Sık sık kuralları hatırlatmak
1. Tutarlı davranmak 2. Model olmak 3. Sık sık kuralları hatırlatmak 4. Yaptırım uygulamak

144

145 Sınıfta İstenmeyen Davranışlar

146 “Ahmet, her gün derse geç gelmektedir
“Ahmet, her gün derse geç gelmektedir. Ali, sürekli arkadaşlarını şikâyet etmektedir. Ömer, verilen ödevleri yapmamaktadır. Mustafa, sırasında nadiren oturmakta, zamanının büyük bir kısmını kalem açmakla geçirmektedir. Oya, sık sık devamsızlık yapmaktadır. Gül, derste sürekli konuşarak dersi kesmektedir.”

147 Bu ve benzeri durumlar sınıf ortamında sıkça karşılaşılan davranış problemleridir.

148 İstenmeyen Davranışlara Karşı Eylem Adımları
1. Görmezden gelme, 2. Uyarma, 3. Doğru davranışı gösterme, 4. Umursamama, 5. Fiziksel müdahale, 6. Derste değişiklik yapmak, 7. Sorumluluk vermek, 8. Öğrenciyle konuşmak, 9. Okul yönetimi rehberlik servisi ve aile ile iletişim kurmak, 10. Ceza vermek.

149 Ceza Ceza, istenmeyen davranışa karşı en son başvurulabilir olmalı diğer seçenekler işe yaramadığında düşünülmelidir.

150 1. Cezaya olabildiğince az başvurmalıyız.
2. Ceza nedenlerini açıklamalıyız.

151 4. Fiziksel cezaya yer vermeyelim.
3. Öğrenciye alternatif sunarak öğrencinin pekiştireç kazanması sağlanmalıdır. 4. Fiziksel cezaya yer vermeyelim.

152 6. Sinirli zamanlarda cezaya vermeyelim.
5. Eğer olanaklıysa istenmeyen davranışı istendik davranış haline getirmeliyiz. 6. Sinirli zamanlarda cezaya vermeyelim.

153 7. İstenmeyen davranışın bitimini beklemeden hemen başında cezalandırmalıyız.

154 Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler

155 1. Öğrencilerimize isimleri ile hitap edelim.
2. Zil çalar çalmaz sınıfa girip, zamanında dersi bırakalım. 3. Sınıf kurallarını öğrencilerle beraber belirleyip uygun bir yere asalım.

156 4. Öğrencilerimizi sık sık övelim.
5. Öğrencilere serbestçe kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturalım. 6. Her şeye evet ya da hayır demeyelim.

157 7. Verdiğimiz sözü yerine getirelim.
8. Sınıfta çok fazla sesimizi yükseltmeyelim. 9. Giyimimize dikkat edelim. 10. Öğrencilerimizi iyi tanıyalım.

158 11. Sözlerimizle değil davranışlarımızla öğrencilerimize örnek olalım.
12. Karşılaştırma yapmaktan kaçınalım. 13. Karışıklıklarla uğraşabilmek için açık stratejilerimiz olmalı.

159 Denenmiş bir yöntem... Önce sınıfınıza bir sosyometri çalışması yapın. Bu çalışmayı şemaya aktarın. Sınıfın gruplaşma ve arkadaşlık ilişkilerini tabloda inceleyin. Zıt grupları çıkarın. Zıt guruptaki öğrencileri yan yana oturtun. Yani grup oluşturan öğrencileri birbirinden ayırın. Bu şekilde sınıfta, siz zahmet etmeden disiplini sağlamış olursunuz. Bu çalışmayı disiplin sorunu yaşadığınızda yenileyin.

160 Etkili bir sınıf yönetimini gerçekleştirmek öğretmenin elindedir.

161 Öğretmene sınıfı kolay yönetebilmesi için verebileceğimiz bir sihirli değnek var mı?

162 her öğretmenin sevgi dolu yüreğidir.
Evet, sihirli değnek; her öğretmenin sevgi dolu yüreğidir. Bu yürekle birlikte sabırlı olmak ve işini severek yapmak.

163


"SINIF YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları