Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Giriş 2. Sınıf Yönetimi Modelleri 3. Sınıf Yönetimi Değişkenleri 4. Sınıf Kuralları 5. Sınıfta İstenmeyen Davranışlar 6. Etkili Sınıf Yönetimi İçin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Giriş 2. Sınıf Yönetimi Modelleri 3. Sınıf Yönetimi Değişkenleri 4. Sınıf Kuralları 5. Sınıfta İstenmeyen Davranışlar 6. Etkili Sınıf Yönetimi İçin."— Sunum transkripti:

1

2 1. Giriş 2. Sınıf Yönetimi Modelleri 3. Sınıf Yönetimi Değişkenleri 4. Sınıf Kuralları 5. Sınıfta İstenmeyen Davranışlar 6. Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler

3 “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.” Sınıf yönetimi,

4 4

5 Hiç düşündünüz mü?

6

7

8

9

10

11 Sınıf yönetimi, eğitimin en ciddi ve önemli alanıdır. Etkili ve başarılı bir öğretim ortamını şartı, iyi bir sınıf yönetimidir.

12 Sınıf Yönetimi, öğretmenin

13 Sınıftaki zamanı etkili kullanmak,

14 İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmak,

15 Ve öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek

16 için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir.

17 Sınıf Yönetimi Modelleri 17

18 * Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder. * Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir. * Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. 18

19 * İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır. * Sonuç-tepki ilişkisi vardır. * Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. 19

20 * Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. 20

21 * Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır. 21

22 * Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. 22

23 Sınıf Yönetimi Değişkenleri

24 1. F i z i k i D e ğ i ş k e n l e r 2. B e ş e r i D e ğ i ş k e n l e r 3. Ö ğ r e t i m s e l D e ğ i ş k e n l e r

25 Öğretim ortamlarının uygun bir fiziksel düzene sahip olmasının üç temel amacı vardır: Fiziki Değişkenler

26 1. Öğrencilerin daha kolay öğrenmesini sağlamak. 2. Ö ğ r e n c i l e r i f i z i k s e l o l a r a k d a h a r a h a t h i s s e t t i r m e k. 3. Öğrencileri derslere karşı motive etmektir.

27 Bir sınıfta şu kadar öğrenci olmalıdır demek gerçekçi olmaz. Bu sayının belirleyicilerinden biri sınıfın düzeyidir. Sınıfın Büyüklüğü

28 Öğrenci sayısı; 20’nin altında ise küçük, 20-30 arasında ise orta, 30’dan daha fazla ise büyük, sınıf denebilir.

29 Işık Işıktaki değişmelerin öğrencilerin psikolojik yapılarını etkilediği belirlenmiştir.

30 Renk Renkler öğrencilerin fiziksel ve psikolojik davranışlarını etkiler.

31 Güç Sakinlik Uyarıcı Güven Rahatlatıcı

32 Temizlik ve Havalandırma Dersliğin temizliği öğrencilerin fiziksel ve ruhsal rahatlıkları açısından gereklidir. Oksijen azlığı ise öğrencileri dikkatsiz ve uykulu yapar.

33 33

34 Isı İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir. İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir.

35 Gürültü Gürültü, rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir değişkendir.

36 Sınıf Yerleşim Düzeni Geleneksel (sıralı) yerleşim düzeni Geleneksel (sıralı) yerleşim düzeni Bireyselleştirilmiş yerleşim düzeni Bireyselleştirilmiş yerleşim düzeni Tek grup yerleşim düzeni Tek grup yerleşim düzeni Çok gruplu yerleşim düzeni Çok gruplu yerleşim düzeni

37 Tüm öğretim türlerine mükemmel uyum sağlayacak tek bir sınıf düzeni yoktur. Ancak, bazı sınıf düzenleri diğerlerine göre daha pratiktir ve bazı sınıf düzenleri belirli eğitim yöntemlerine uygundur.

38 Sınıf İklimi Sınıf iklimi; sınıf ortamındaki öğrencilerin birbirleri ile ve öğretmenle olan ilişkileri, iletişim ve etkileşim biçimi olarak tanımlanır.

39 Tanışma, öğretmen için hem öğrencilerle ilgili bilgi almak, hem de sınıf iklimini yumuşatmak için iyi bir fırsattır. Öğrenciler açısından ise, insan olarak önemsenmesinin ve özgüven geliştirmenin en iyi fırsatlarından biridir.

40

41 Sınıf ikliminin değişkenleri Öğrenci Öğretmen Sınıf Yönetimi ve Teknoloji Okul Yönetimi Aile

42 Beşeri Değişkenler

43

44 Öğrenci, sınıf yaşamının nesnesi değil, öznesidir.

45 Sınıf İçinde 5 Zor Kişilik Gevezeler Yapışkanlar Boykotçular Tartışmacılar Somurtkanlar

46

47 Öğretmen; Öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir.

48 Öğrenci sevmediği öğretmenden hiç bir şey öğrenemez. 330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. 330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. Seven öğretmen, sevilen öğretmen demektir.

49 Öğretmenliğin;  Konu alanı bilgisi  Öğretmenlik meslek bilgisi  Genel kültür olmak üzere üç yeterlik alanı vardır.

50 Etkili bir öğretmen,

51 ☺Mesleğini seven, ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü, ☺ Değerleri güçlü, ☺ Bireysel ve ekiple çalışabilen,

52 ☺ Esprili ve şakacı, ☺Demokratik, ☺Güven verici, ☺Gelişmeye açık, ☺Rehber ve yönlendiricidir. ☺Sabırlı,

53 Öğretmen Tipleri1 1.Öğrenciden ziyade, kendi motifleri öne çıkar. 2.Hal dili; diyaloglar “bana bak da öğren!” tipidir. 3.Sınıftaki her ayrıntıdan sorumludur. 4.Düzeltilecek mutlaka bir şeyler vardır. 5.Siyah ve beyaz vardır; gri tonlar israftır. 6.Mevzuata uyar. 7.Notu baştan verir. 53

54 1.Diyaloglar empati taşır. 2.“Ben” ve “yapamam” demeyi beceremezler. 3.Duygu ve öğrenci merkezli motifler öne çıkar. 4.Aşırı korumacı anne-baba rolü oynayabilirler. 5.Sevilme, övülme, popüler olma beklentisi vardır. 6.Duygusal şantajı kullanabilir. 7.Doğal rehberdirler. Öğretmen Tipleri2 54

55 1.Değerli olmak başarılı olmaya bağlıdır. 2.Yapılacak iş ve elde edilecek kar önemlidir. 3.Duygular ertelenebilir. 4.“Ödev, proje, derece, başarı...” 5.Yönlendirici ve harekete geçirici etkileri vardır. 6.Fikirden aksiyona geçerler, analiz pek yoktur. 7.Bilgi sırdır paylaşılmaz. Öğretmen Tipleri3 55

56 1.Duyguları aşırı uçlarda yaşarlar. 2.Bardağın hep boş kısmını görürler. 3.Sahip olamadıkları şeyler için birilerini suçlarlar. 4.Mesai arkadaşlarıyla rekabetçidirler. 5.Alanlarına ve öğrencilerine bağlıdırlar. 6.Kendi başlarına üretmeyi severler. 7.Otoriteyle araları pek hoş değildir, takmazlar. Öğretmen Tipleri4 56

57 1.Mahremiyet ve öznellik önemlidir. 2.Bilgi güçtür; duygular yerine, zeka ön plandadır. 3.Bilmediklerinden dolayı öğrencileri aşağılayabilir. 4.Yargısız infaz kişiliklerinin bir parçası olabilir. 5.Planları ve kendi akılları üstündür. 6.Kervan tamam olmadan yola çıkmaz. 7.Öngörülüdürler, sürprizlerden hoşlanmazlar. Öğretmen Tipleri5 57

58 1.Akılcı, sorumluluk sahibi, sırlara önem veren. 2.“Bekçi Murtaza” tipler; komplo teorisyenleri. 3.Detayları bilmek ve kendisi çözmek ister. 4.Kararsızdır. 5.“Düşünmek”, “yapmaktan” daha önceliklidir. 6.Kurum aidiyet hissi yüksektir, temkinlidirler. 7.En kötü ihtimale göre hareket ederler, insanları çok kolay çizebilir. Öğretmen Tipleri6 58

59 1.Hayatla barışık, bir çok seçenek sahibi. 2.Zuhurata tabii, spontane, anlık yaşar. 3.“Hayal gücü” geniş. 4.Kafasında sürekli fikirler uçuşur ama bir türlü uygulamaya fırsat bulamaz. 5.Bir konuyu ikinci kez aynı cümlelerle anlatamaz. 6.Sıradanlıktan, rutinden, hoşlanmaz. 7.Bağımlılık, sorumluluktan kaçar. Öğretmen Tipleri7 59

60 1.Karşı karşıya gelmekten çekinmezler. 2.Çok kolay tartışabilirler. 3.Kendinizden eminseniz, ikna edebilirsiniz. 4.Sınıfta daha çok enerji, fikir hareketliliği isterler. 5.Sevdiği öğrenciye “baba”, sevmediğine “huysuz patron” dur. 6.Her zaman kendi doğruları vardır. 7.Her şeyi kontrol etmek isterler. Öğretmen Tipleri8 60

61 1.Çatışmadan kaçarlar, iyi arabulucudurlar. 2.Karar vermede ve önceliklerini belirlemede zorlanırlar, son ana bırakır. 3.“Benim için fark etmez” 4.Heyecan yoktur, sakin anlatım vardır. 5.Sınıf yönetiminde zorlanırlar. 6.İdarecilerin suyuna gitme öne çıkar. 7.Kendisine uymuyorsa sistemin dışına çıkar. Öğretmen Tipleri9 61

62 62 1. Tip: Mükemmeliyetçi, ahlakçı, titiz, idealist 2. Tip: Dost, gönüllü, gerçek fedakar 3. Tip: Başarı düşkünü, yarışçı 4. Tip: Özgün, zevk sahibi, duygusal, “çıtkırıldım” 5. Tip: Gözlemci, ölçülü, araştırmacı, filozof 6. Tip: Şüpheci, düşünceli, vefalı, tehlike avcısı 7. Tip: İyimser, eğlenceli, hevesli, hareketli 8. Tip: Patron, baba, kendinden emin, güç ve kontrol odaklı 9. Tip: Mekanın bilgesi, barışçı, müşfik, sevecen Hangi Öğretmen Tipisin?

63 Tembel-çalışkan, doğrucu-yalancı, pısırık-girişken, benzeri ikilemlerin kazanılması ailede başlar, gelişir, çoğu zaman da pekişir. Aile

64 Aileyle ilgili olarak öğretmenin yapması gerekenlerden ilki, ailenin tanınması, bunun aracı da öğretmen-veli iletişimidir.

65

66 Okul yöneticisi okulun öğretimsel lideri olmalıdır. Okul yönetimi, öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerine cevap vermelidir.

67 3. Öğretimsel Değişkenler Motivasyon Zaman Yönetimi Sınıf İçi İletişim Planlama

68 Planlama 68

69 Öğrencilerimizi öğrenmeye hazır hale nasıl getirelim? Hazırbulunuş

70 Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli kılınması nasıl sağlanabilir? Motivasyon Motivasyon

71 Öğrencilerimizi öğrenme sürecinde daha aktif hale nasıl getirebiliriz? Aktif Katılım

72 Öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması konusunda neler yapabiliriz? Tekrar

73 Kazanılan olumlu davranışların yerleşmesini sağlamak için neler yapabiliriz? Pekiştirme Pekiştirme

74 Öğrenciye doğru ya da yanlış yaptığını nasıl bildiririz? Geribildirim Geribildirim

75 Öğrencinin öğrendiklerini başka alanlarda kullanabilmesi için neler yapabiliriz? Transfer Transfer

76 1. Dikkat Çekme 2. Güdüleme 3. Gözden Geçirme 4. Sunuş (Derse Geçiş) 5. Ölçme ve Değerlendirme Ders İşleniş Aşamaları

77 Öğretimde İlke ve Yöntem Seçimi Öğrenme-öğretme etkinliklerini için öğretim yöntem ve tekniklerinin doğru belirlenmeyen sınıflarda öğrenci dersten kopmakta, dikkati dağılmakta ve ders dışı bir takım uğraşlar içerisine girmektedir.

78 Bu nedenle ders etkinlikleri sırasında öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde birtakım ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

79 Öğretimde Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler: 1- Öğretmenin yönteme yatkınlığı, 2- Zaman ve fiziksel imkanlar, 3- Maliyet, 4- Öğrenci grubunun büyüklüğü, 5- Konunun özelliği, 6- Öğrencide kazandırılmak istenen davranışlar.

80 Adamın biri ormanda dolaşırken bir ormancıya rastlar. Ormancı bütün gücüyle henüz yeni kesilmiş olan bir ağaç kütüğünü parçalarına ayırmakla meşguldür. Adam ormancıya yaklaşır ve ormancının kan ter içinde, kör bir testere ile işini yapmaya çalıştığını görür ve dayanamaz: “Affedersiniz, testereniz kör ve siz hala kütüğü kesmeye, parçalamaya çalışıyorsunuz. Hiç testerenizi bilemeyi düşündünüz mü?” Bunun üzerine ormancı sinirlenerek adama döner ve “Bunun için hiç zamanım yok, bir an önce işimi bitirmek zorundayım, lütfen bana engel olmayın” diye söylenir.

81 Zaman Yönetimi

82 * tasarruf edilemez, * kiralanamaz, satın ve ödünç alınamaz, çoğaltılamaz, * geri döndürülemez, * yalnızca kullanılır.

83 Sınıfta Zamanın Etkili Kullanımı İçin 1-Dersin içeriği ve sınıf içi süreçler önceden belirlenmelidir,

84 3-Zamanın büyük çoğunluğu öğrenme etkinliklerine ayrılmalıdır, 2-Akademik olmayan konulara daha az zaman ayrılmalıdır,

85 5-İhtiyaçlara göre değişen esnek bir zaman kullanım anlayışı olmalıdır, 4-Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere etkin katılımı sağlanmalıdır,

86 6-Öğretmen tüm öğrencilere zaman konusunda adil davranmalıdır, 7-Sorunlu öğrencilere fazladan zaman ayrılmalıdır.

87 Sınıf İçi İletişim

88 Bir iletişim etkinliği olan eğitimin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi, özellikle öğretmenlerle öğrenciler, diğer boyutta yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesini gerektirir.

89 İLETİŞİM Kim?KAYNAK Ne Söyledi? MESAJ Hangi Yolla? KANAL Kime?ALICI Ne Etkisi Oldu? GERİ BİLDİRİM G Ü R Ü L T Ü

90 ÖğretmenKAYNAK KazanımlarMESAJ Yöntem- Teknik KANAL ÖğrenciALICI Ölçme- Değerlendirme GERİ BİLDİRİM SINIFİÇİ İLETİŞİM G Ü R Ü L T Ü

91 Öğretmen sınıf içi iletişimde üç türlü iletişim türünden faydalanır: * Sözlü iletişim * Sözel olmayan iletişim * Teknolojik araç ve gereçlerle yapılan iletişim

92 Etkili Bir Sınıf İçi İletişim İçin Öğretmenler;

93 1. Öğrenciler hakkında başkalarıyla konuşmak yerine öğrencilerin kendileriyle doğrudan konuşmalıdır. 2. Öğrencilerle konuşurken nazik olmalıdır.

94 3. Öğretmenler empatik davranış göstermelidir. 4. Öğretmenler jest ve mimiklerini etkili kullanmalıdır. 5. Öğretmenler öğrencilerine bekleme süresi tanımalıdır.

95 6. Öğretmenler öğrencileri etkin dinlemelidir. 7. Derste anlaşılır kelimeler kullanmalıdır.

96 Sınıfta iki aşırı davranış: 1. “Ben öğretmenim. Sen öğrencisin. Eğer bir şeyler öğrenmek ve bir şey olmak istiyorsan, benim istediğim gibi düşüneceksin, konuşacaksın ve yapacaksın.” 2. “Burada öğretmen, öğrenci yok. Hepimiz öğretmen ve öğrenciyiz. Hiç kimse birbirinden üstün değildir, herkes eşittir.” 96

97

98 Motivasyon

99 Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini ve kararlılığını belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir.

100 Okulda ve sınıfta gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarının önemli bir kısmının kaynağı yetersiz güdülenmedir.

101 Motivasyon İçselDışsal

102 Ödül Ödül Ödüller dışsal güdülemeyi sağlar. Ödüllendirme öğrencinin amaca yönelik çabasının artırılmasında oldukça etkili bir yoldur. 102

103 Sınıf ortamında ödül olarak; materyal ödüller, etkinlik ödülleri ve özel ayrıcalıklar, not ve takdir edilme ödülleri, toplumsal ödüller ve öğretmenin özel ilgisi, etkileşimi, birlikte yapacağı etkinlikler kullanılabilir. 103

104 104 ‘‘Sınıfın kapısına bütün öğrencilerin resimlerinin ve resimlerinin altında küçük kutuların olduğu bir pano yapıştırdım. Bir gün boyunca sınıfımızın kurallarına uyan öğrencilerin son derste gidip kutularına baktıklarında küçük hediyeler bulacaklarını söyledim. Kimin hediye alacağı ve ne kadar hediye alacağı belli olmadığından (ki zaman da değişken aralıklı ve değişken oranlı ödüllendirme, en kalıcı etkiye sahiptir) sınıfın % 90'ı kurallara uymaya başladı.’’

105 Sınıf Kuralları

106 500 bin liralık soru Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir. Nedir öyleyse?

107 Sınıf kurallarının olmaması ve ne yapılacağının bilinmemesidir. Cevap

108 Sınıf kuralları, sınıftakilerin ve okulun karşılıklı beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayacak düzeni kurmalıdır.

109 1. Sınıf kuralları okul kuralları ile uyumlu olmalıdır. 2. Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.

110 3. Sınıfta beklenen olumlu davranışlar tanımlanmalı, olumlu ifadelerle kural cümlesi haline getirilmelidir.

111 4. Kurallar önemli davranışları kapsamalıdır. 5. Kural sayısı az olmalıdır.

112 6. Kural ifadeleri, kısa ve açık olmalıdır. 7. Kurallar gözlenebilir davranışları belirtmelidir.

113 8. Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu belirlenmelidir.

114 Kuralları Öğretme Teknikleri Posterler Oyun oluşturma Kukla oyunları Sınıflandırma

115 115 Kuralların etkililiğini artırmak için kuralların tutarlı bir biçimde uygulanması ve izlenmesi gerekir. Kurallara uyma düzeyini artırmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar:

116 116 1. Tutarlı davranmak 2. Model olmak 3. Sık sık kuralları hatırlatmak 4. Yaptırım uygulamak

117

118 Sınıfta İstenmeyen Davranışlar

119 “Ahmet, her gün derse geç gelmektedir. Ali, sürekli arkadaşlarını şikâyet etmektedir. Ömer, verilen ödevleri yapmamaktadır. Mustafa, sırasında nadiren oturmakta, zamanının büyük bir kısmını kalem açmakla geçirmektedir. Oya, sık sık devamsızlık yapmaktadır. Gül, derste sürekli konuşarak dersi kesmektedir.”

120 Bu ve benzeri durumlar sınıf ortamında sıkça karşılaşılan davranış problemleridir.

121 İstenmeyen Davranışlara Karşı Eylem Adımları 1. Görmezden gelme, 2. Uyarma, 3. Doğru davranışı gösterme, 4. Umursamama, 5. Fiziksel müdahale, 6. Derste değişiklik yapmak, 7. Sorumluluk vermek, 8. Öğrenciyle konuşmak, 9. Okul yönetimi rehberlik servisi ve aile ile iletişim kurmak, 10. Ceza vermek.

122 Ceza Ceza, istenmeyen davranışa karşı en son başvurulabilir olmalı diğer seçenekler işe yaramadığında düşünülmelidir. 122

123 1. Cezaya olabildiğince az başvurmalıyız. 2. Ceza nedenlerini açıklamalıyız.

124 3. Öğrenciye alternatif sunarak öğrencinin pekiştireç kazanması sağlanmalıdır. 4. Fiziksel cezaya yer vermeyelim.

125 5. Eğer olanaklıysa istenmeyen davranışı istendik davranış haline getirmeliyiz. 6. Sinirli zamanlarda cezaya vermeyelim.

126 7. İstenmeyen davranışın bitimini beklemeden hemen başında cezalandırmalıyız.

127 Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler

128 1. Öğrencilerimize isimleri ile hitap edelim. 2. Zil çalar çalmaz sınıfa girip, zamanında dersi bırakalım. 3. Sınıf kurallarını öğrencilerle beraber belirleyip uygun bir yere asalım.

129 4. Öğrencilerimizi sık sık övelim. 5. Öğrencilere serbestçe kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturalım. 6. Her şeye evet ya da hayır demeyelim.

130 7. Verdiğimiz sözü yerine getirelim. 8. Sınıfta çok fazla sesimizi yükseltmeyelim. 9. Giyimimize dikkat edelim. 10. Öğrencilerimizi iyi tanıyalım.

131 11. Sözlerimizle değil davranışlarımızla öğrencilerimize örnek olalım. 12. Karşılaştırma yapmaktan kaçınalım. 13. Karışıklıklarla uğraşabilmek için açık stratejilerimiz olmalı.

132 132 Denenmiş bir yöntem... Önce sınıfınıza bir sosyometri çalışması yapın. Bu çalışmayı şemaya aktarın. Sınıfın gruplaşma ve arkadaşlık ilişkilerini tabloda inceleyin. Zıt grupları çıkarın. Zıt guruptaki öğrencileri yan yana oturtun. Yani grup oluşturan öğrencileri birbirinden ayırın. Bu şekilde sınıfta, siz zahmet etmeden disiplini sağlamış olursunuz. Bu çalışmayı disiplin sorunu yaşadığınızda yenileyin.

133 Etkili bir sınıf yönetimini gerçekleştirmek öğretmenin elindedir.

134 Öğretmene sınıfı kolay yönetebilmesi için verebileceğimiz bir sihirli değnek var mı? 134

135 Evet, sihirli değnek; her öğretmenin sevgi dolu yüreğidir. Bu yürekle birlikte sabırlı olmak ve işini severek yapmak. 135

136


"1. Giriş 2. Sınıf Yönetimi Modelleri 3. Sınıf Yönetimi Değişkenleri 4. Sınıf Kuralları 5. Sınıfta İstenmeyen Davranışlar 6. Etkili Sınıf Yönetimi İçin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları