Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ

2 SINIF YÖNETİMİ 1. Giriş 2. Sınıf Yönetimi Modelleri
3. Sınıf Yönetimi Değişkenleri 4. Sınıf Kuralları 5. Sınıfta İstenmeyen Davranışlar 6. Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler

3 “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.”
Sınıf yönetimi, “Düşündüğünüzden daha karmaşıktır.”

4

5 Hiç düşündünüz mü?

6 Aynı sınıfa derse giren öğretmenlerden bazıları niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler?

7 Bir sınıftaki öğrenciler, öğretmen değiştiğinde niçin öncekinden oldukça farklı davranış gösterirler?

8 Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar?

9

10

11 Sınıf yönetimi, eğitimin en ciddi ve önemli alanıdır.
Etkili ve başarılı bir öğretim ortamını şartı, iyi bir sınıf yönetimidir.

12 Sınıf Yönetimi, öğretmenin

13 Sınıftaki zamanı etkili kullanmak,

14 İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmak,

15 Ve öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek

16 için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir.

17 Sınıf Yönetimi Modelleri

18 * Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder.
* Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir. * Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. Geleneksel Yaklaşım

19 * İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır.
* Sonuç-tepki ilişkisi vardır. * Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. Tepkisel Yaklaşım

20 * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır.
* Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. * Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. Önlemsel Yaklaşım

21 * Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır. Gelişimsel Yaklaşım

22 * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir.
* Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. * Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. Bütünsel Yaklaşım

23 Sınıf Yönetimi Değişkenleri

24 3. Öğretimsel Değişkenler
1. Fiziki Değişkenler 2. Beşeri Değişkenler

25 Fiziki Değişkenler Öğretim ortamlarının uygun bir fiziksel düzene sahip olmasının üç temel amacı vardır:

26 1. Öğrencilerin daha kolay öğrenmesini sağlamak.
2. Öğrencileri fiziksel olarak daha rahat hissettirmek. 3. Öğrencileri derslere karşı motive etmektir.

27 Sınıfın Büyüklüğü Bir sınıfta şu kadar öğrenci olmalıdır demek gerçekçi olmaz. Bu sayının belirleyicilerinden biri sınıfın düzeyidir.

28 20’nin altında ise küçük, 20-30 arasında ise orta,
Öğrenci sayısı; 20’nin altında ise küçük, arasında ise orta, 30’dan daha fazla ise büyük, sınıf denebilir.

29 Işık Işıktaki değişmelerin öğrencilerin psikolojik yapılarını etkilediği belirlenmiştir.

30 Renkler öğrencilerin fiziksel ve psikolojik davranışlarını etkiler.

31 Sakinlik Geçicilik Uyarıcı Güven
Rahatlatıcı Güç

32 Temizlik ve Havalandırma
Dersliğin temizliği öğrencilerin fiziksel ve ruhsal rahatlıkları açısından gereklidir. Oksijen azlığı ise öğrencileri dikkatsiz ve uykulu yapar.

33

34 Isı İdeal sınıf ısısının 19 °C ile 21.5 °C arasında olduğu kabul edilmektedir.

35 Gürültü Gürültü, rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir değişkendir.

36 Sınıf Yerleşim Düzeni Geleneksel (sıralı) yerleşim düzeni
Bireyselleştirilmiş yerleşim düzeni Tek grup yerleşim düzeni Çok gruplu yerleşim düzeni

37 Tüm öğretim türlerine mükemmel uyum sağlayacak tek bir sınıf düzeni yoktur. Ancak, bazı sınıf düzenleri diğerlerine göre daha pratiktir ve bazı sınıf düzenleri belirli eğitim yöntemlerine uygundur.

38 Sınıf İklimi Sınıf iklimi; sınıf ortamındaki öğrencilerin birbirleri ile ve öğretmenle olan ilişkileri, iletişim ve etkileşim biçimi olarak tanımlanır.

39 Tanışma, öğretmen için hem öğrencilerle ilgili bilgi almak, hem de sınıf iklimini yumuşatmak için iyi bir fırsattır. Öğrenciler açısından ise, insan olarak önemsenmesinin ve özgüven geliştirmenin en iyi fırsatlarından biridir.

40 İyi ki 1-A sınıfı öğrencisiyim…

41 Sınıf Yönetimi ve Teknoloji
Sınıf ikliminin değişkenleri Öğrenci Öğretmen Sınıf Yönetimi ve Teknoloji Okul Yönetimi Aile

42 Beşeri Değişkenler Öğrenci Öğretmen Aile Yönetici

43 Gökkuşağını güzel kılan; tek bir renk değil, tüm renklerin bir araya gelmesidir.

44 Öğrenci, sınıf yaşamının nesnesi değil, öznesidir.

45 Sınıf İçinde 5 Zor Kişilik
Yapışkanlar Gevezeler Tartışmacılar Boykotçular Somurtkanlar

46 Dümeni olmayan geminin yönünü rüzgar belirler.

47 Öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir.
Öğretmen; Öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir.

48 Öğrenci sevmediği öğretmenden hiç bir şey öğrenemez.
330 öğrenciye, “En çok başarısız olduğu derste, bunun nedeni nedir?” diye sorulduğunda; 71 öğrenci (% 21.5) “Dersi ve öğretmeni sevmiyorum.” “Başarılı olduğun derslerde en çok neyin etkisi var?” diye sorulduğunda 133 öğrenci (%40.3) “Dersin öğretmenini çok seviyorum.” cevabını vermiştir. Seven öğretmen, sevilen öğretmen demektir.

49 Öğretmenlik meslek bilgisi Genel kültür
Öğretmenliğin; Konu alanı bilgisi Öğretmenlik meslek bilgisi Genel kültür olmak üzere üç yeterlik alanı vardır.

50 Etkili bir öğretmen,

51 ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü,
☺Mesleğini seven, ☺İletişim becerilerine sahip, ☺Ön yargısız, ☺Hoşgörülü, ☺ Bireysel ve ekiple çalışabilen, ☺ Değerleri güçlü,

52 ☺Rehber ve yönlendiricidir.
☺ Esprili ve şakacı, ☺Demokratik, ☺Güven verici, ☺Gelişmeye açık, ☺Rehber ve yönlendiricidir. ☺Sabırlı,

53 Öğretmen Tipleri 1 Öğrenciden ziyade, kendi motifleri öne çıkar.
Hal dili; diyaloglar “bana bak da öğren!” tipidir. Sınıftaki her ayrıntıdan sorumludur. Düzeltilecek mutlaka bir şeyler vardır. Siyah ve beyaz vardır; gri tonlar israftır. Mevzuata uyar. Notu baştan verir.

54 Öğretmen Tipleri 2 Diyaloglar empati taşır.
“Ben” ve “yapamam” demeyi beceremezler. Duygu ve öğrenci merkezli motifler öne çıkar. Aşırı korumacı anne-baba rolü oynayabilirler. Sevilme, övülme, popüler olma beklentisi vardır. Duygusal şantajı kullanabilir. Doğal rehberdirler.

55 Öğretmen Tipleri 3 Değerli olmak başarılı olmaya bağlıdır.
Yapılacak iş ve elde edilecek kar önemlidir. Duygular ertelenebilir. “Ödev, proje, derece, başarı...” Yönlendirici ve harekete geçirici etkileri vardır. Fikirden aksiyona geçerler, analiz pek yoktur. Bilgi sırdır paylaşılmaz.

56 Öğretmen Tipleri 4 Duyguları aşırı uçlarda yaşarlar.
Bardağın hep boş kısmını görürler. Sahip olamadıkları şeyler için birilerini suçlarlar. Mesai arkadaşlarıyla rekabetçidirler. Alanlarına ve öğrencilerine bağlıdırlar. Kendi başlarına üretmeyi severler. Otoriteyle araları pek hoş değildir, takmazlar.

57 Öğretmen Tipleri 5 Mahremiyet ve öznellik önemlidir.
Bilgi güçtür; duygular yerine, zeka ön plandadır. Bilmediklerinden dolayı öğrencileri aşağılayabilir. Yargısız infaz kişiliklerinin bir parçası olabilir. Planları ve kendi akılları üstündür. Kervan tamam olmadan yola çıkmaz. Öngörülüdürler, sürprizlerden hoşlanmazlar.

58 Öğretmen Tipleri 6 Akılcı, sorumluluk sahibi, sırlara önem veren.
“Bekçi Murtaza” tipler; komplo teorisyenleri. Detayları bilmek ve kendisi çözmek ister. Kararsızdır. “Düşünmek”, “yapmaktan” daha önceliklidir. Kurum aidiyet hissi yüksektir, temkinlidirler. En kötü ihtimale göre hareket ederler, insanları çok kolay çizebilir.

59 Öğretmen Tipleri 7 Hayatla barışık, bir çok seçenek sahibi.
Zuhurata tabii, spontane, anlık yaşar. “Hayal gücü” geniş. Kafasında sürekli fikirler uçuşur ama bir türlü uygulamaya fırsat bulamaz. Bir konuyu ikinci kez aynı cümlelerle anlatamaz. Sıradanlıktan, rutinden, hoşlanmaz. Bağımlılık, sorumluluktan kaçar.

60 Öğretmen Tipleri 8 Karşı karşıya gelmekten çekinmezler.
Çok kolay tartışabilirler. Kendinizden eminseniz, ikna edebilirsiniz. Sınıfta daha çok enerji, fikir hareketliliği isterler. Sevdiği öğrenciye “baba”, sevmediğine “huysuz patron” dur. Her zaman kendi doğruları vardır. Her şeyi kontrol etmek isterler.

61 Öğretmen Tipleri 9 Çatışmadan kaçarlar, iyi arabulucudurlar.
Karar vermede ve önceliklerini belirlemede zorlanırlar, son ana bırakır. “Benim için fark etmez” Heyecan yoktur, sakin anlatım vardır. Sınıf yönetiminde zorlanırlar. İdarecilerin suyuna gitme öne çıkar. Kendisine uymuyorsa sistemin dışına çıkar.

62 Hangi Öğretmen Tipisin?
1. Tip: Mükemmeliyetçi, ahlakçı, titiz, idealist 2. Tip: Dost, gönüllü, gerçek fedakar 3. Tip: Başarı düşkünü, yarışçı 4. Tip: Özgün, zevk sahibi, duygusal, “çıtkırıldım” 5. Tip: Gözlemci, ölçülü, araştırmacı, filozof 6. Tip: Şüpheci, düşünceli, vefalı, tehlike avcısı 7. Tip: İyimser, eğlenceli, hevesli, hareketli 8. Tip: Patron, baba, kendinden emin, güç ve kontrol odaklı 9. Tip: Mekanın bilgesi, barışçı, müşfik, sevecen

63 Aile Tembel-çalışkan, doğrucu-yalancı, pısırık-girişken, benzeri ikilemlerin kazanılması ailede başlar, gelişir, çoğu zaman da pekişir.

64 Aileyle ilgili olarak öğretmenin yapması gerekenlerden ilki, ailenin tanınması, bunun aracı da öğretmen-veli iletişimidir.

65

66 Okul yöneticisi okulun öğretimsel lideri olmalıdır.
Okul yönetimi, öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerine cevap vermelidir.

67 3. Öğretimsel Değişkenler
Motivasyon Zaman Yönetimi Sınıf İçi İletişim Planlama

68 Planlama

69 Öğrencilerimizi öğrenmeye hazır hale nasıl getirelim?
Hazırbulunuş

70 Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli kılınması nasıl sağlanabilir?
Motivasyon

71 Öğrencilerimizi öğrenme sürecinde daha aktif hale nasıl getirebiliriz?
Aktif Katılım

72 Öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması konusunda neler yapabiliriz?
Tekrar

73 Kazanılan olumlu davranışların yerleşmesini sağlamak için neler yapabiliriz?
Pekiştirme

74 Öğrenciye doğru ya da yanlış yaptığını nasıl bildiririz?
Geribildirim

75 Öğrencinin öğrendiklerini başka alanlarda kullanabilmesi için neler yapabiliriz?
Transfer

76 Ders İşleniş Aşamaları
1. Dikkat Çekme 2. Güdüleme 3. Gözden Geçirme 4. Sunuş (Derse Geçiş) 5. Ölçme ve Değerlendirme

77 Öğretimde İlke ve Yöntem Seçimi
Öğrenme-öğretme etkinliklerini için öğretim yöntem ve tekniklerinin doğru belirlenmeyen sınıflarda öğrenci dersten kopmakta, dikkati dağılmakta ve ders dışı bir takım uğraşlar içerisine girmektedir.

78 Bu nedenle ders etkinlikleri sırasında öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde birtakım ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

79 Öğretimde Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler:
1- Öğretmenin yönteme yatkınlığı, 2- Zaman ve fiziksel imkanlar, 3- Maliyet, 4- Öğrenci grubunun büyüklüğü, 5- Konunun özelliği, 6- Öğrencide kazandırılmak istenen davranışlar.

80 Adamın biri ormanda dolaşırken bir ormancıya rastlar
Adamın biri ormanda dolaşırken bir ormancıya rastlar. Ormancı bütün gücüyle henüz yeni kesilmiş olan bir ağaç kütüğünü parçalarına ayırmakla meşguldür. Adam ormancıya yaklaşır ve ormancının kan ter içinde, kör bir testere ile işini yapmaya çalıştığını görür ve dayanamaz: “Affedersiniz, testereniz kör ve siz hala kütüğü kesmeye, parçalamaya çalışıyorsunuz. Hiç testerenizi bilemeyi  düşündünüz mü?” Bunun üzerine ormancı sinirlenerek adama döner ve “Bunun için hiç zamanım yok, bir an önce işimi bitirmek zorundayım, lütfen bana engel olmayın” diye söylenir.

81 Zaman Yönetimi

82 ZAMAN * tasarruf edilemez,
* kiralanamaz, satın ve ödünç alınamaz, çoğaltılamaz, * geri döndürülemez, * yalnızca kullanılır.

83 Sınıfta Zamanın Etkili Kullanımı İçin
1-Dersin içeriği ve sınıf içi süreçler önceden belirlenmelidir,

84 2-Akademik olmayan konulara daha az zaman ayrılmalıdır,
3-Zamanın büyük çoğunluğu öğrenme etkinliklerine ayrılmalıdır,

85 4-Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere etkin katılımı sağlanmalıdır,
5-İhtiyaçlara göre değişen esnek bir zaman kullanım anlayışı olmalıdır,

86 6-Öğretmen tüm öğrencilere zaman konusunda adil davranmalıdır,
7-Sorunlu öğrencilere fazladan zaman ayrılmalıdır.

87 Sınıf İçi İletişim

88 Bir iletişim etkinliği olan eğitimin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi, özellikle öğretmenlerle öğrenciler, diğer boyutta yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesini gerektirir.

89 3 2 1 4 5 İLETİŞİM G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü KAYNAK Kim? Ne Söyledi?
MESAJ Hangi Yolla? KANAL Kime? ALICI GERİ BİLDİRİM Ne Etkisi Oldu? 3 2 İLETİŞİM 1 4 G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü 5

90 3 2 1 4 5 SINIFİÇİ İLETİŞİM G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü Öğretmen
KAYNAK Kazanımlar MESAJ Yöntem-Teknik KANAL Öğrenci ALICI Ölçme- Değerlendirme GERİ BİLDİRİM 3 2 SINIFİÇİ İLETİŞİM 1 4 G Ü R Ü L T Ü G Ü R Ü L T Ü 5

91 Öğretmen sınıf içi iletişimde üç türlü iletişim türünden faydalanır:
* Sözlü iletişim * Sözel olmayan iletişim * Teknolojik araç ve gereçlerle yapılan iletişim

92 Etkili Bir Sınıf İçi İletişim İçin Öğretmenler;

93 2. Öğrencilerle konuşurken nazik olmalıdır.
1. Öğrenciler hakkında başkalarıyla konuşmak yerine öğrencilerin kendileriyle doğrudan konuşmalıdır. 2. Öğrencilerle konuşurken nazik olmalıdır.

94 3. Öğretmenler empatik davranış göstermelidir.
4. Öğretmenler jest ve mimiklerini etkili kullanmalıdır. 5. Öğretmenler öğrencilerine bekleme süresi tanımalıdır.

95 6. Öğretmenler öğrencileri etkin dinlemelidir.
7. Derste anlaşılır kelimeler kullanmalıdır.

96 Sınıfta iki aşırı davranış:
1. “Ben öğretmenim. Sen öğrencisin. Eğer bir şeyler öğrenmek ve bir şey olmak istiyorsan, benim istediğim gibi düşüneceksin, konuşacaksın ve yapacaksın.” 2. “Burada öğretmen, öğrenci yok. Hepimiz öğretmen ve öğrenciyiz. Hiç kimse birbirinden üstün değildir, herkes eşittir.”

97

98 Motivasyon

99 Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini ve kararlılığını belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir.

100 Okulda ve sınıfta gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarının önemli bir kısmının kaynağı yetersiz güdülenmedir.

101 Motivasyon İçsel Dışsal

102 Ödül Ödüller dışsal güdülemeyi sağlar. Ödüllendirme öğrencinin amaca yönelik çabasının artırılmasında oldukça etkili bir yoldur.

103 Sınıf ortamında ödül olarak; materyal ödüller, etkinlik ödülleri ve özel ayrıcalıklar, not ve takdir edilme ödülleri, toplumsal ödüller ve öğretmenin özel ilgisi, etkileşimi, birlikte yapacağı etkinlikler kullanılabilir.

104 ‘‘Sınıfın kapısına bütün öğrencilerin resimlerinin ve resimlerinin altında küçük kutuların olduğu bir pano yapıştırdım. Bir gün boyunca sınıfımızın kurallarına uyan öğrencilerin son derste gidip kutularına baktıklarında küçük hediyeler bulacaklarını söyledim. Kimin hediye alacağı ve ne kadar hediye alacağı belli olmadığından (ki zaman da değişken aralıklı ve değişken oranlı ödüllendirme, en kalıcı etkiye sahiptir) sınıfın % 90'ı kurallara uymaya başladı.’’

105 Sınıf Kuralları

106 Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir. Nedir öyleyse?
500 bin liralık soru Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir. Nedir öyleyse?

107 Sınıf kurallarının olmaması ve ne yapılacağının bilinmemesidir.
Cevap Sınıf kurallarının olmaması ve ne yapılacağının bilinmemesidir.

108 Sınıf kuralları, sınıftakilerin ve okulun karşılıklı beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayacak düzeni kurmalıdır.

109 2. Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.
1. Sınıf kuralları okul kuralları ile uyumlu olmalıdır. 2. Kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.

110 3. Sınıfta beklenen olumlu davranışlar tanımlanmalı, olumlu ifadelerle kural cümlesi haline getirilmelidir.

111 4. Kurallar önemli davranışları kapsamalıdır.
5. Kural sayısı az olmalıdır.

112 6. Kural ifadeleri, kısa ve açık olmalıdır.
7. Kurallar gözlenebilir davranışları belirtmelidir.

113 8. Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu belirlenmelidir.

114 Kuralları Öğretme Teknikleri
Posterler Oyun oluşturma Kukla oyunları Sınıflandırma

115 Kuralların etkililiğini artırmak için kuralların tutarlı bir biçimde uygulanması ve izlenmesi gerekir. Kurallara uyma düzeyini artırmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar:

116 3. Sık sık kuralları hatırlatmak
1. Tutarlı davranmak 2. Model olmak 3. Sık sık kuralları hatırlatmak 4. Yaptırım uygulamak

117

118 Sınıfta İstenmeyen Davranışlar

119 “Ahmet, her gün derse geç gelmektedir
“Ahmet, her gün derse geç gelmektedir. Ali, sürekli arkadaşlarını şikâyet etmektedir. Ömer, verilen ödevleri yapmamaktadır. Mustafa, sırasında nadiren oturmakta, zamanının büyük bir kısmını kalem açmakla geçirmektedir. Oya, sık sık devamsızlık yapmaktadır. Gül, derste sürekli konuşarak dersi kesmektedir.”

120 Bu ve benzeri durumlar sınıf ortamında sıkça karşılaşılan davranış problemleridir.

121 İstenmeyen Davranışlara Karşı Eylem Adımları
1. Görmezden gelme, 2. Uyarma, 3. Doğru davranışı gösterme, 4. Umursamama, 5. Fiziksel müdahale, 6. Derste değişiklik yapmak, 7. Sorumluluk vermek, 8. Öğrenciyle konuşmak, 9. Okul yönetimi rehberlik servisi ve aile ile iletişim kurmak, 10. Ceza vermek.

122 Ceza Ceza, istenmeyen davranışa karşı en son başvurulabilir olmalı diğer seçenekler işe yaramadığında düşünülmelidir.

123 1. Cezaya olabildiğince az başvurmalıyız.
2. Ceza nedenlerini açıklamalıyız.

124 4. Fiziksel cezaya yer vermeyelim.
3. Öğrenciye alternatif sunarak öğrencinin pekiştireç kazanması sağlanmalıdır. 4. Fiziksel cezaya yer vermeyelim.

125 6. Sinirli zamanlarda cezaya vermeyelim.
5. Eğer olanaklıysa istenmeyen davranışı istendik davranış haline getirmeliyiz. 6. Sinirli zamanlarda cezaya vermeyelim.

126 7. İstenmeyen davranışın bitimini beklemeden hemen başında cezalandırmalıyız.

127 Etkili Sınıf Yönetimi İçin Öneriler

128 1. Öğrencilerimize isimleri ile hitap edelim.
2. Zil çalar çalmaz sınıfa girip, zamanında dersi bırakalım. 3. Sınıf kurallarını öğrencilerle beraber belirleyip uygun bir yere asalım.

129 4. Öğrencilerimizi sık sık övelim.
5. Öğrencilere serbestçe kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturalım. 6. Her şeye evet ya da hayır demeyelim.

130 7. Verdiğimiz sözü yerine getirelim.
8. Sınıfta çok fazla sesimizi yükseltmeyelim. 9. Giyimimize dikkat edelim. 10. Öğrencilerimizi iyi tanıyalım.

131 11. Sözlerimizle değil davranışlarımızla öğrencilerimize örnek olalım.
12. Karşılaştırma yapmaktan kaçınalım. 13. Karışıklıklarla uğraşabilmek için açık stratejilerimiz olmalı.

132 Denenmiş bir yöntem... Önce sınıfınıza bir sosyometri çalışması yapın. Bu çalışmayı şemaya aktarın. Sınıfın gruplaşma ve arkadaşlık ilişkilerini tabloda inceleyin. Zıt grupları çıkarın. Zıt guruptaki öğrencileri yan yana oturtun. Yani grup oluşturan öğrencileri birbirinden ayırın. Bu şekilde sınıfta, siz zahmet etmeden disiplini sağlamış olursunuz. Bu çalışmayı disiplin sorunu yaşadığınızda yenileyin.

133 Etkili bir sınıf yönetimini gerçekleştirmek öğretmenin elindedir.

134 Öğretmene sınıfı kolay yönetebilmesi için verebileceğimiz bir sihirli değnek var mı?

135 her öğretmenin sevgi dolu yüreğidir.
Evet, sihirli değnek; her öğretmenin sevgi dolu yüreğidir. Bu yürekle birlikte sabırlı olmak ve işini severek yapmak.

136


"SINIF YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları