Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meslek Nedir ? Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meslek Nedir ? Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak."— Sunum transkripti:

1 Meslek Nedir ? Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş. Güncel Türkçe Sözlük Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik. İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

2 Bir uğraşın meslek olarak adlandırılması için aşağıdaki koşullar aranır:
Bir meslek toplumun kaçınılmaz olan bir gereksinimini karşılar: Örneğin, sağlık, güvenlik, eğitim gibi toplumsal gereksinimler her toplumda bu hizmetleri sunacak meslekleri gerekli kılmaktadır. Meslek kişinin salt kendi doyumu için değil aynı zamanda başkalarının yararı için de yaptığı bir uğraştır: Örneğin bir doktor mesleğini sadece hizmetinin karşılığında aldığı para için değil, insanlara sağlıklarını kazandırmak için de yapar.

3 Bir uğraşın meslek olarak adlandırılması için aşağıdaki koşullar aranır:
Meslek, sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalıdır: Bir mesleğin meslek olabilmesi için mesleğe girmeden önce kişilerin bu mesleği icra edebilmeyi sağlayan bilgi, beceri ve tutumlar kazanmış olmaları gereklidir. Meslek elemanı toplum tarafından bir “uzman” olarak görülmekte ve o hizmette kişiye tam bir güven duyulmaktadır. Meslekler araştırma ve deneylerle geliştirilerek zamanla kendine özgü tekniklere sahip olur: Meslekler de insanlar gibi araştırma ve deneyler sonucu bir bilgi ve kültür birikimine sahip olur. Eğitim yolu ile kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgi birikimi zaman içinde mesleğe özgü tekniklerin gelişmesine ya da süreç içinde yeni tekniklerin keşfedilmesine yol açar.

4 Bir uğraşın meslek olarak adlandırılması için aşağıdaki koşullar aranır:
Meslekler kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır: Meslek elemanları yaşamlarını mesleklerinden elde ettikleri yasal gelir ile sürdürürler. Mesleklerin toplumca kabul edilmiş etik değerleri ve ilkeleri vardır ve bu mesleğin üyeleri bu değer ve ilkeler doğrultusunda davranırlar.

5 Meslek edinme süreci, mesleğe ait gerekli bilgi aktarımının ötesinde, insanın bilimsel düşünce yeteneğinin, özerk kişilik ve kimlik yapısının gelişmesine, ileri düzeyde toplumsallaşmasına, ahlaki olgunluğa erişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu gelişim sürecinde, pratikle düşüncenin karşılıklı etkileşimi, yöntemler, kurallar ve ilkeler de üretmektedir. Üretilen bu değerler meslek alanlarından çıkarak yaşama yansımakta, toplumun kültürü, dili, düşüncesi içinde yer alarak gelişim ve dönüşümün itici gücü olmaktadır.

6 Mühendis İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse. TDK- Türkçe Sözlük

7 Türkçedeki “Mühendis” kelimesi hendese yani geometriden türemiş görünüyor. Mühendis sözcüğü Arapça da hendese (geometri) ile meşgul olan, geometri bilen kişi anlamına gelmektedir. İngilizcedeki karşılığı olan “engineer” ise sanıldığı gibi “engine” yani makine kökenli değil; “ingenuity” yani yaratıcılık, akıllı olmak,beceri gibi kavramlarla ilgili. Zaten aslında “engine” yani makine kelimesi de faydalı ve akıllı alet anlamına gelmektedir.

8 Tarih öncesi çağlarda insanlar açlık, düşmanlar, iklimin zorlukları, mesafelerin zorlaması gibi sorunları ile baş edebilmek için akıllı ve yaratıcı olmak zorunda idiler. Bu nedenle etrafta her zaman bir çok yaratıcı liderler ve danışmanlar (yani mühendis=engineer) vardı. Bu kişiler avlanma, tarım, savaş, alet ve araç geliştirme, ulaşım ve bir çok şeyin üstesinden gelmede teknikler geliştirdiler ve kullanılmasını sağladılar.

9 Mühendislik araçları Yaklaşık Milattan 3000 yıl öncesinden beri süren bu gelişmeler giderek hızlandı. Temel sütunları, tekerlek, manivela gibi araçlar geliştirildi; yük taşımak ve sürüklemek için hayvan gücü, madenlere şekil vermek için ateş, sulama kanalları, maden işletme teknikleri kullanılmaya başladı.

10 Mühendisliğin Anavatanı ?

11 Mühendisliğin Coğrafyası
Bu eski çağ mühendisleri, Akdeniz çevresinde, Orta Doğu ve Anadolu topraklarının yetiştirdiği insanlardı. Örneğin eski çağların en büyük mühendislik eserleri arasında yer alan piramitler Nil vadisinde yapıldı. Milat öncesi ve sonrası beşer yüzyıllık dönemden oluşan 1000 yılda insanlar Helenistik döneme ait inanılmaz sayıda icat ve mühendislik eserleri yarattılar. Vida, su çarkı, vb. mühendislik araçları bu dönemden kalmadır.

12 Roma çağında ise bunlara ek olarak bina güçlendirme teknikleri, yollar, su kemerleri, su dağıtım sistemleri ve büyük kamu binaları yapılmaya başlandı. Doğuda ise Çin’de su değirmenleri, döner fanlar, sallarda kullanılan sabit direkli yelkenler, vb. pek çok icadın yanı sıra, kağıt ve barut gibi malzemeleri üretmeye başladılar.

13 Karanlık çağlar Batı medeniyetinde karanlık çağ olarak bilinen yaklaşık MS yıllarında dahi çok sayıda mühendislik aracı geliştirilmiştir. Örneğin mekanik saat, baskı teknikleri, özellikle matbaa bu dönemin eseridir. Demir ve alaşımların döküm teknikleri ile tekstil teknolojisi de bu dönemde gelişti. 16. yüzyılda başlayan Rönesans büyük mühendis/mucit/sanatçı Leonardo Da Vinci’yi ağırladı. Bu dönemde daha çok mimar/mühendislerin büyük şatolar, ibadethaneler yaptıklarını görüyoruz. Su yapıları, yol ve köprüler ile büyük camiler yapan Mimar Sinan da bu çağda yaşadı. Savaş mühendisleri ise kaleler ve benzeri savunma yapıları ile savaş araçları geliştirdiler.

14 Sanayi devrimi 1750 – 1850 arasındaki yüzyıl Batı Avrupa’nın sanayi devrimine şahit oldu. Bu dönem, gerçek mühendisliğin gelişmeye başladığı en önemli zaman dilimidir. Başta James Watt ve onun buhar makinaları olmak üzere çok sayıda mühendis/bilim adamı bu dönemde yetişmiştir. Whitworth gibi mucitlerin geliştirdiği döner bıçaklı kesme ve delme aletleri, torna ve benzeri makineler sayesinde endüstri ürünlerinin seri üretimi mümkün olabildi. Bu dönemde yeni bir ulaştırma sistemi gelişti; Stephenson, Brunel gibi mucitler raylı sistemleri ve lokomotifi geliştirdiler.

15 Bu dönem aynı zamanda mühendislik eğitiminin de başladığı dönemdir; özellikle Fransa’da mühendislik, özellikle inşaat mühendisliği bir meslek olarak öğretilmeye başlanmıştır. Bu gelişme ilk kez askeri olmayan mühendislerin eğitiminin yapılması anlamındadır ve o yüzden “civil” dir. İnşaat Mühendisliğinin İngilizce karşılığı “Civil Engineering” buradan kalmadır. Bu dönemi izleyen yılda hava ulaşımının başlangıcı ve nükleer güce yol açan deneylerin önem kazandığı görülür.

16 Sanayi devrimi sonrası Amerikan uygulamaları
Avrupalı göçmenler ilk olarak Amerika’ya geldikleri 17.yy.dan itibaren yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerini de bu yeni kıtaya taşıdılar. Özellikle 18.yy.dan sonra Avrupa’daki askeri tekniklerin bu kıtada da kullanılmaya başlandığı görülür. 18.yüzyılın ikinci yarısından 19.yüzyılın başlarına kadar İngiliz mühendisliğinin etkili olduğu; bu dönemde inşaat mühendisliği ve daha sonraları makine mühendisliğine bağlı tüccarlığın Amerika’da önem kazandığı söylenebilir.

17 Bu dönemde kanal ve raylı sistemlerin Amerika’da çok yaygınlaştırıldığı görülür. Bunu hemen izleyen dönemde ilk profesyonel mühendislik topluluklarının (Mühendis Odaları) kurulduğu bilinmektedir. Zaman ilerledikçe havacılık, su ve nükleer enerji, elektronik ve uzak mesafeli iletişim, madencilik ve ormancılık gibi konularda mühendislik gelişme göstermiştir.

18 Mühendislik tarihi birbiriyle örtüşen dört temel fazdan geçmiştir diyebiliriz. Bunların her biri bir devrim ile birbirinden ayrılır: Bilim-öncesi devrim: Tarih öncesi icatlar çağından, Rönesanstaki usta mimar/mühendisler ve özellikle Leonardo da Vinci gibi bir mühendis yetiştiren dönem. Sanayi devrimi: Yy.’lar arasında inşaat ve makine mühendisliğinin doğduğu ve mühendisliğin uygulamalı sanat dallarından çıkıp bilimsel esaslara dayalı bir meslek haline geldiği dönem. İkinci sanayi devrimi: İkinci dünya savaşı öncesi yüzyılda, kimya, elektrik ve diğer bilimlere dayalı mühendislik dallarının doğduğu ve elektriğin, telekomünikasyonun, otomobil, uçak, ve kütlesel üretimin uygulanmaya başlandığı çağdır. Bilgi devrimi: Savaş sonrasında mühendislik bilimlerinin geliştiği, mikroelektronik, bilgisayar ve telekomünikasyon araçlarının gelişmesi ile birlikte bilişim teknolojisinin yükselişe geçtiği dönemdir.

19 Bilim öncesi mühendisliğin esasları
Mühendisliğin ataları olan uygulamalı sanatçı ve ustalar, kullandıkları bilgileri esas olarak ustalarından ve deneme-yanılma metodu ile öğreniyorlardı. Hayal gücü ile geliştirilen insan gücü gerçekten de harika eserler ortaya çıkardı. O zamanlarda yapılmış bir çok eser hala ayakta ve gidip gördüğümüzde hayranlığımızı ifade etmekteyiz. Bu dönemin sonlarında yaşayan Leonardo da Vinci’nin notlarından anlaşıldığına göre, o çağda bazı rönesans mühendisleri artık sistemli şekilde neyin nasıl çalıştığını sorgulamaya başlamışlardı. Bu düşünceler bir sonraki fazın habercisi idiler.

20 Sanayi devrimi sırasında mühendislik
Çağdaş mühendisliğin ilk dönemi Bilimsel Devrim zamanıdır. Galileo’nin Two New Sciences (iki yeni bilim) adlı eseri gündelik sorunlara bilimsel yaklaşım içerisinde sistemli açıklamalar getirmektedir. Bu eser bir çok mühendislik tarihçisi için bir başlangıç noktası sayılmaktadır; yapısal analiz, matematiksel gösterimler ve tasarım ilkeleri bu kitap ile başlamaktadır. Bu dönem ilk sanayi devrimine kadar sürmüştür. Bu sırada makineler, özellikle de buharlı makinelerin gelişip kol kuvvetinin yerini aldığı dönemdir. Devrim sırasında geleneksel düzende çalışan ustalar yerini çağdaş profesyonellere bıraktı. Özellikle rasyonel devrimin yaşandığı Fransa’da matematiksel esasları güçlü bir müfredat ile devlet desteği ile üniversitelerde inşaat mühendisliği eğitimine başlandı.

21 İngiltere’de ise daha deneysel yaklaşımlar hakimdi, onlar da makine mühendisliğinde öne çıktılar ve ilk bağımsız mühendis odasını da İngilizler kurdu. Yavaş yavaş, pratik düşünceler geliştirmek yerine, bilimsel sistematik ile yaratıcı gücü birleştiren mühendislik gelişti. Mühendisler kontrollü denemeler ve sonuçların matematiksel analizi ile çalışmalar yapmaya başladılar. Teknik eğitim ise usta-çırak ilişkisinden çıkarak, üniversite eğitimine dönüştü. Düzenli toplantılar ve dergi yayınları sayesinde bilgi daha hızlı akmaya başladı, mesleki örgütler gelişti.

22 İkinci sanayi devrimi İkinci sanayi devrimi
1) elektriğin gelişmesi, yaygınlaşması ve sanayide uygulanması 2) kütlesel üretimin bir çok dalda yaygınlaşması ile meydana çıkmıştır. Bu dönemde kimya ve elektrik mühendisliği, kimya, fizik bilimleriyle birlikte gelişmiş, kimya, elektrik ve telekomünikasyon endüstrileri alanında büyük önem kazanmıştır. Denizcilik ve okyanus çalışmalarında, havacılık teknolojisinde, otomatik kontrol dallarında ve en son endüstri mühendisliğinde kütlesel üretim ve dağıtımın birer mühendislik dalı halini aldığını görüyoruz.

23 Mühendislik eğitimi müfredatı oluşturuldu, atölyeler laboratuvara dönüştü, Y.Lisans ve Doktora için Üniversitelerde ve dışında okullar kuruldu. Esnaf tarzı üretimden, Ar-Ge yapabilen sanayi kurumlarına geçildi, yenilikçilik teknoloji gelişiminde ve uygulamasında sistematik yaklaşım haline geldi.

24 Bilgi çağında mühendislik
İkinci Dünya Savaşı sonrasında bilim ve teknolojinin hemen her dalında bilgi artışı patlamaları yaşanmıştır. Özellikle soğuk savaş dönemi ve uzay teknolojisinin gelişimindeki çekim gücünü sembolize eden “Sputnik etkisi” bu patlamalara yol açtı. Mühendislik araştırmalarındaki patlama ise evvelce doğa bilimlerinin gelişimin ardından gelirdi; bu dönemde ilk kez dikkate değer bir ölçüye ulaştı. Mühendislik eğitiminde çok önemli gelişmeler oldu. Mühendislik kendine özgü çok önemli teoriler geliştirdi, öyle ki bilimsel sistematik içinde yaratıcılık, açıklama ve insan yapısı sistemleri kullanma adına kendisi bir bilim dalı haline geldi.

25 Bütün bu karmaşık teknolojilere hakim olabilmek için mühendisler kendi kendilerini iyi yetiştirmek zorunda kaldılar, bu amaçla eğitim programlarında sürekli arayışlar içinde oldular, reformlar gerçekleştirdiler, araştırma çabalarını arttırdılar. Yoğun mühendislik araştırmaları sadece yeni teknolojiler üretmekle kalmadı, güçlü sistematik bilgi birikimleri meydana geldi; özellikle bilişimde mühendislik bilimleri ve sistem teorisi, kontrol ve iletişim alanlarında… 

26 Gelecekte mühendislik
Şimdiye kadar fiziki bilimler ,yani fizik ve kimya, teknolojinin gelişmesinde rol oynadı. Bunlar rollerine devam edeceklerdir; örneğin hızla gelişen nanoteknoloji, mikroelektronik devriminin önüne bu sayede geçebilir. Daha başka dallar da bu fiziki bilimlere katılacaktır; biyoloji bunların başında sayılmaktadır. Özellikle moleküler ve genetik biyoloji teknoloji alanına girmeye başlamıştır. Biyonanoteknoloji… Biyoteknoloji çoklu disiplin yapısına sahiptir; biyolojiden, biyokimyadan, fizik, bilgi işlem, makine,elektronik ve daha bir çok başka mühendislik dalından girdileri vardır. Bu ve buna benzer şekilde geleneksel hale gelmiş entelektüel disiplinler geleceğin yeni teknolojilerini şekillendirmede önemli rol oynayacaktır…

27 Mühendislik Mesleği İleri toplumlarda mühendisler ve mühendislik mesleği hep tartışma konusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bazıları mühendisliği bir sanat, bazıları ise bir meslek olarak kabul ederler. Mühendislik ürünleri genellikle aynı anda birçok kişiye hizmet verebildiği gibi, bu ürünlerde veya hizmetlerde olabilecek herhangi bir mühendislik hatasının topluma veya çevreye büyük zararlar vermesi de mümkündür. Bu nedenle, mühendislerin iyi bir teknik eğitimin yanı sıra, iyi çevre ve iyi etik eğitimi almış olmaları da gerekmektedir. Ancak dört yıllık formal eğitim sırasında, kalabalık müfredat içine yeterince etik dersi konulamamaktadır. Bu nedenle batı dünyasında mühendislik fakültelerinin başlattığı etik eğitimini, mühendislik odaları(IEEE vb.), üyelerinden etiksel taahhütlerde bulunmalarını istemekle tamamlamaktadır.

28 ABET ‘in Mühendislik Fakülteleri akreditasyon ölçütleri tavsiyeleri içinde mühendislik mesleği tanımı şu şekilde sunulmuştur: “Mühendislik, matematiksel ve doğal bilimlerden, ders çalışma, deneyim ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, doğanın madde ve kuvvetlerini insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren bir meslektir.

29 ABET 2000 yılından sonra yayımladığı mühendislik ölçütlerinde, etiksel sorumluluğu iki ölçütünde vurgulamaktadır. Bu ölçütlerden birinde, mühendislik programlarından mezun olanların, profesyonel ve etiksel sorumluluğu benimsemiş olduklarını kanıtlamaları gerektiği belirtilmiştir. Diğerinde ise mühendislik standartlarının yanı sıra, öğrencilerin kazandıkları tasarım deneyimleri içinde, ekonomik, çevresel, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etiksel, güvenlilik, sosyal ve politik hususları da benimsediklerini kanıtlamaları gerektiği belirlenmiştir.

30 ABD ’de elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği enstitüsü (IEEE) üyeliğe müracaat eden mezun mühendis adaylarını üye yapmadan önce; elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislerinin katkılarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan teknolojilerin, dünyadaki yaşam kalitesini nasıl etkilediği bilinç ve sorumluluğunu, nasıl ve hangi davranışlarında yansıtacaklarını aşağıda yazılı on maddede taahhüt ettirmektedir:

31 1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu mühendislik kararları verme sorumluluğunu üstlenmek, çevreyi veya halkı tehdit edebilecek faktörleri zamanında açıklamak. 2. Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmak 3. Verilere dayanarak yapılan iddia veya tahminlerde dürüst ve gerçekçi olmak. 4. Rüşveti tüm şekilleriyle reddetmek. 5. Teknolojinin daha iyi anlaşılması, yerinde uygulanması ve potansiyel zararlarının anlaşılır kılınması için çalışmak. 6. Teknik bilgi ve becerileri güncelleştirmek ve ilerletmek, teknolojik görevleri sadece deneyimi veya yeteneği içinde olduğu zaman üstlenmek. 7. Teknik çalışmaları araştırmak ve eleştirisini yapmak, hataları kabullenmek ve düzeltmek, 8. Irk, dil, din veya etnik köken gibi faktörlerden bağımsız olarak tüm kişilere insaflıca davranmak. 9. Başkalarını yanlış davranış veya iftiralarla yaralamaktan sakınmak. 10. Meslektaş ve iş arkadaşlarına mesleki ilerlemelerinde ve bu etik kurallarını uygulamalarında yardımcı olmak.

32 Mühendislik etiği kodları
Mühendislik etiği kodları Dünya Mühendisler Birliği tarafından 5 Ekim 1977 tarihinde yayımlanmıştır.

33 MÜHENDİSLİK ETİĞİ KURALLARI (CODE OF ETHICS OF ENGINEERS)
ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology TEMEL İLKELER Mühendisler, Bilgi ve becerilerini insanların refahını arttırmak için kullanarak, Topluma, işverenlerine ve müşterilerine dürüst ve tarafsız bir şekilde doğrulukla hizmet ederek, Mühendislik mesleğinin yetkinlik ve saygınlığını arttırmaya çabalayarak ve Kendi dallarındaki teknik ve mesleki kuruluşları destekleyerek mühendislik mesleğinin saygınlık, onur ve güvenilirliğini destekler ve arttırırlar

34 MÜHENDİSLİK ETİĞİ KURALLARI (CODE OF ETHICS OF ENGINEERS) ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology TEMEL KURALLAR 1. Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun sağlık, güvenlik ve refahını her şeyin üstünde tutarlar. 2. Mühendisler sadece kendi yetkinlik alanlarında hizmet sunarlar. 3. Mühendisler kamu açıklamalarını tarafsız ve doğru bir şekilde yaparlar. 4. Mühendisler her işveren ve müşteri için mesleki konularda, güvenilir ve doğru bir temsilci olarak davranırlar ve çıkar çatışmasından sakınırlar

35 TEMEL KURALLAR (devam)
5. Mühendisler başkalarıyla haksız rekabet etmezler ve meslekte tanınmalarını sundukları hizmetin mükemmelliği ile sağlarlar. 6. Mühendisler mesleğin saygınlık, onur ve güvenilirliğini destekleyip arttıracak şekilde davranırlar. 7. Mühendisler, meslek yaşamları süresince kendi mesleki gelişmelerine sürekli devam ederler ve denetimleri altındaki mühendislerin mesleki açıdan gelişmeleri için olanaklar sağlarlar.

36 Günümüzde mühendisler şu soruları sürekli sormak ve yanıt aramak zorundadır;
1. Acaba yapabilir miyim? 2. Yapmalı mıyım, yoksa yapmamalımıyım? 3. Yapmaya kalktığımda olayların akışını elden kaçırır mıyım? 4. Bu yapılanlardan dolayı ileride sorumlu tutulmaya hazır mıyım, kendi kendime ve yakınlarıma karşı mahcup duruma düşer miyim ?

37 Karşılaştığımız sorunlarda kendi kendimize bazı sorular sorarak problemi çerçevelersek algılamayı kolaylaştırabiliriz. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız bu sorular temel ahlâki sorulardır: 1. Geleneksel ve tepkisel ahlâk – Her zaman yaptığımız şeyler, yapmak zorunda olduğumuz şeyler midir? 2. Ahlâk ve kanun – Bir şeyin yasalara uygun olması, onun doğru olduğu anlamına gelir mi? 3. Ahlâk ve basiret – Bir şeyi sadece çok ilgimizi çekiyor diye yapmak ahlâklı davranmak mıdır? 4. Ahlâk ve ekonomi – En ekonomik karar en ahlâki karar mıdır? 5. Ahlâk ve otoriteye uyum – Amirlerinin yasal da olsa ahlâki savunmadan yoksun olan emirlerine uymu ş olmak, kişilerin uygulamalarını savunmaya imkan verir mi? 6. Sadece “ne yapayım ben öyle biliyordum” demek ahlâken yeterli bir savunma mıdır? Yoksa daha derinlemesine inceleme yapmadan ahlâki sonuçlar taşıyan kararlar verilmemeli midir?

38 Altın kural Etik davranışı seçerken size yardımcı olacak en önemli ipucu (ALTIN SIR KURALI) şöyledir: Yapmayı düşündüğünüz şeyi, kendi kendinize sorunuz: “iş arkadaşlarınız, dostlarınız ve aileniz bunu öğrendiğinde mutlu olabilecek misiniz”. Eğer bu iç hesaplaşmanın sonucu sizi mutlu edecekse o işi yapınız.


"Meslek Nedir ? Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları