Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en önemli özelliğidir? A) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar. B) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en önemli özelliğidir? A) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar. B) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir."— Sunum transkripti:

1 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en önemli özelliğidir? A) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar. B) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir. C) Halkla ilişkiler karşılıklıdır. D) Halkla ilişkiler güven duymayla aynı anlama gelmektedir. E) Halkla ilişkiler ciddiye alınmalıdır İletişim nasıl bir süreçtir? A) İletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. B) İletişim bir karar verme sürecidir. C) İletişim bir düşünme sürecidir. D) İletişim bir yönetim sürecidir. E) İletişim bir bilgi yönetimi sürecidir.

2 3. İletişim faaliyetinin olması için aşağıdakilerden hangisi olmazsa olmazlardandır? A) En az bir organizasyonun varlığı gereklidir. B) En az iki sistemin varlığı gereklidir. C) En az bir personelin varlığı gereklidir D) En az bir sistemin varlığı gereklidir. E) En az belli bir mali kaynağın varlığı gereklidir.   4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim çatışması doğuran sebeplerden değildir? A) Kültürel faktörler B) Rol farklılıkları C) Sosyal çevre faktörü D) Empati E) Algı farklılıkları

3 5. Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden değildir
5. Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden değildir? A) Suçlayıcıdır B) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir C) Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir D) Kişiyi incitir E) Savunmaya itmez   6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Halkla ilişkiler ile kurum arasında bağlantı yoktur. B) Halkla ilişkiler ile iletişim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. C) Halkla ilişkiler empatinin önemli bir parçasıdır. D) Halkla ilişkiler ile reklam arasında bağlantı vardır E) Halkla ilişkiler empatisiz iletişimdir

4 7. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir
7. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir? A) Korku B) Önkabul C) Kararlılık D) Duyarsızlık E) Alınganlık 8. Çatışmalarını sağlıklı yollar izleyerek çözen kişiler …. Cümlesi aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlanırsa yanlış olur? A) Karşılarındakileri dikkatle dinlerler B) Karşılarındaki kişilerin gereksinimlerini gözetirler C) Yalnızca kendilerinin daha güçlü olduğunu düşündükleri kişiler karsısında pes ederler D) Çabucak gerilemezler E) Sorunla ilgili herkesin sorunun çözümü üzerine odaklaşabilmesini sağlarlar

5 9. İletişim sürecinde alıcının vericiye tepkilerini aktardığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanal B) Mesaj C) İleri bildirim D) Geri bildirim E) Kodu açma   10. Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci basamağını özetler? A) Kendi rolümüzün dışına çıkma becerisi B) Başkasının rolünü üstlenme C) Karşılıklı rol değişimi D) Rolün iyi tanımlanması E) Yapılacak işte belirsizliğin giderilmesi

6 11. Aşağıdakilerden hangisi görsel medya yollarından biri değildir
11. Aşağıdakilerden hangisi görsel medya yollarından biri değildir? A) Televizyon B) Basın bildirisi C) Film D) Gazete E) İnternet 12.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir? A) Ses tonu B)Anlaşılmaz bir konu C) Beden dili D)Statü farklılığı E) Önyargılar

7 13.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir? A) Anlaşılmaz bir konu B) Albenisiz mesaj C) Soyut kavram ve olgular D) Fazla bilgi yükleme E) Stres 14.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir? A) Sürekli yüksek perdeden konuşmak, B) Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek C) Muhatabın dediklerini onaylamamak D) Sen diliyle konuşmak E) Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre belirlemek

8 15. Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar
15. Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar? A) Açık bir dil kullanma B) Kavramları açıklama C) Muhatabı tehdit etme D) Muhatabın fikirlerini de sorma E) Muhataba karşı açık olma 16.Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın. B) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın. C) Konuşurken yönünüzü konuştuğunuz kişilere doğru dönün D) Çok fazla konuşmayın. E) Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kol kullanımı) kullanın.

9 17.Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? A) Açık gömlek yakası B) Boyasız ayakkabı C) Dar giysiler D) Bakımsız diş, tırnak E) Ütülü pantolon, gömlek 18.Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip edip fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyip onlar tarafından saygı duyulan kimselere ne denir? A) Kanaat önderi B) Muhtar C) Âlim D) Komutan E) Üstad

10 19.Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmektedir? A) Motivasyon (Güdüleme) B) Bilgilendirme C) Eğitim D) Ajitasyon E) Propaganda 20.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin olumlu işlevlerinden birisidir? A) Manipülasyon B) Ayrıştırma C) Eğitim D) Kışkırtma E) Yanıltma

11 21.Halkla ilişkiler açısından, toplumun çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşüncelerine ne ad verilmektedir? A) Cemiyet B) Kitle C) Kamuoyu D) Cemaat E) Grup 22. Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır? a) 0-25cm. b) cm. c) cm. d) cm. e)300 ve üzeri

12 23. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir
23. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir? a) Kaş b) Ağız c) Yüz d) El e) Ayak 24. I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir. II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir. III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir. IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır. Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir ? a)I,II ve III b)I,II ve IV c)I,III ve IV d) III ve IV e)II,III ve IV

13 25. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir
25. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir? a) Çarpıntı b) Öfke ve sinirlilik c) Uykusuzluk d) Baş ağrısı e) Nedensiz mutluluk hissi Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız. b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz. c) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit kaybetmemeliyiz. d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz. e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

14 27. Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun……….. dir a) İnisiyatif kullanmasıdır b) Cesaretidir c) Gösterişidir d) Tecrübesidir e) Profesyonelliğidir 28. Aşağıdakilerden Hangisi İletişim Engellerinden “Alınganlık” İle En Yakın Anlama Sahiptir? A) Bencillik B) Duyarlılık C) Duygusallık D) Kişiselleştirme E) Umursamazlık

15 29. Toplumsal İlişkilerde İnsanın Kendinin Farkında Olması, Kendini Keşfetmesi, Olumlu Yönlerini Ortaya Çıkarması, Olumsuz Yönlerini Olumluya Çevirmesi, İletişimin Temel Becerilerinden Hangisini Kapsar? A) Karşımızdakini Dinlememek B) Kendini Tanımayı C) Kendini Açmayı D) Kendini Doğru İfade Etmeyi E) Kendini Başkasının Yerine Koymayı 30.Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarak b) Otoritemizi kullanarak-Yazılı olarak c) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak d) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarak e) Hiçbiri

16 31. Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır
31. Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda; a) Anlamak Sempati, hak vermek Empatidir. b) Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir. c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Empatidir. d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek Sempatidir. e) Hepsi yanlıştır Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin tanımıdır? A) Bir takım iletişim araçlarının hedef kitleye ulaştırılması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir. B) Bir takım bilgilerin/sembollerin personele iletilmesi sürecine “kitle iletişimi” adı verilir. C) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilerek iletişim kuralları haline getirilmesi sürecine “kitle iletişimi” adı verilir. D) Birçok iletişim bilgisinin toplanarak insanlara dağıtılması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir. E) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım kaynaklar tarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir.

17 33- Kaynak ve hedefin(alıcının) aktif olduğu karşılıklı geribildirimin sağlandığı iletişim türü hangisidir? A ) Tek yönlü iletişim B ) İki yönlü iletişim C ) Motivasyon D ) Propaganda E ) Hiçbiri 34- Mesajı alan ve değerlendirenin bunu göstermek için göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir? A ) Mesaj B ) Geribildirim C ) Kaynak D ) İletişim E ) İletişim ortamı

18 35- Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerindendir
35- Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerindendir? A ) Tehdit etmek B ) Öğüt vermek C ) Ahlak dersi vermek D ) Emir vermek E ) Hepsi 36- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden değildir? A ) Kaynak B ) Hedef C ) Mesaj D ) Konuşma E ) Alıcı

19 37- Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim sürecindeki öğelerden kaynak’ın özelliklerinden biri değildir? A ) İnanılırlık B ) Saygınlık C ) Sevilme D ) Sevme E ) Güvensizlik 38- İletişimin öğelerinden kod açma nedir? A ) Şifrelenen mesajın şifresinin çözülmesidir B ) Şifrenin iyi yazılmasıdır C ) Şifrenin gizli gönderilmesidir D ) Şifrenin olmamasıdır E ) Kod açmanın diğer adı iletişimdir

20 39- Güvenlik görevlisi problemli kişinin duygu ve davranışları arasında farklılık, cümleleri arasında tutarsızlık gözlediğinde şu tekniklerden hangisini kullanmalıdır? A ) Çelişkilere dikkat çekme B ) Duyguları yansıtma C ) Yüzleşme tekniği D ) Azarlama E ) Bilgi vermek 40- Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? A ) Vücut dili kültürden kültüre göre farklılık gösterir B ) Vücut dili cinsiyete göre farklılık gösterir C ) Vücut dili her zaman iradî (istemli) bir harekettir D ) Vücut dili sadece insanlarda vardır E ) Vücut dili bireylere göre farklılık gösterir

21 41- Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. cümlesi hangi kavramı tarif etmektedir? A ) Beden dili B ) Sempati C ) Etkili dinleme D ) Empati E ) Etkili konuşma 42- İletişimi aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir? A ) Birlikte yönetim faaliyetine denir B ) Bir mesajın (duygu, düşünce ya da bilginin) karşılıklı aktarılması işlemidir C ) İletinin yazılarak kayda alınmasına denir D ) Yönetim amaçlı insanlara yardım etmektir E ) Mesajın iyi anlaşılması demektir

22 43- İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır
43- İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Beden dili kullanmak bir çeşit iletişimdir B) Argo kullanmak iletişimde başarıyı artırır C) Başarılı bir iletişim için açık ve sade bir dil kullanmak gerekir D) Bir iletişimde kullanılan dilin içeriği, iletişimin kalitesini belirler E) İletişimin etkililiği için hedefin kültür ve eğitim seviyesine uygun konuşmak gerekir 44- İletişimde mesajın şifrelerinin çözülmesine ne denir? A) Kaynak B) Mesaj C) Kodlama D) Hedef E) Kod açma

23 45- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir? A) Ortamın gürültülü olması B) Konuyu iyi bilme C) Cümle kuramama D) Anlaşılmaz bir konu E) Geri beslemenin yetersizliği 46- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim şeklidir? A) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme B) Sürekli geçmişi hatırlatmak C) Karşıdakinin söylediklerini onaylamamak D) Kişiye ismiyle hitap etme E) Karşısındakiyle göz teması kurmadan konuşma

24 47- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerindendir
47- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerindendir? A) TV belgeseli B) Mitingde konuşma C) Kitap D) Makale E) Mektup 48- Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır? A) Üstten üç düğmesi açık gömlek B) Takım elbise C) Boyalı ayakkabı D) Düzgün tıraş E) Ütülü pantolon, gömlek

25 49- Aşağıdakilerden hangisi iletişim konusu ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İnsanlar arasındaki iletişim sadece konuşarak gerçekleşir B) İletişim birlikte yaşamanın bir gereğidir C) Mesajların kullandığı somut araçlara kanal denir D) İletişimi başlatana kaynak denir E) İletişimin pek çok çeşidi vardır 50- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır? A) Kelimelerin tonlamasına dikkat etmek B) Karşıdakilerin düşüncelerine de müracaat etmek C) Dinleyenin seviyesine göre konuşmak D) Muhatabı tehdit ederek konuşmak E) Konuşurken yönünü karşısındakine dönerek konuşma

26 Cevap Anahtarı 1- C 2-A 3-B 4-D 5-E 6-D 7-C 8-C 9-D 10-B 11-B 12-C 13- B 14-B 15-C 16-B 17-E 18-A 19-A 20-C 21-C 22-A 23-C 24-A 25-E 26-E 27-E 28-D 29-B 30-C 31-B 32-E 33- B 34-B 35-E 36-D 37-E 38-A 39- C 40- C 41-B 42-B 43-B 44- E 45-C 46-D 47-B 48-A 49-A 50-D


"1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en önemli özelliğidir? A) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar. B) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları