Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2011 (30.06.2011 itibariyle) T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2011 (30.06.2011 itibariyle) T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2011 (30.06.2011 itibariyle) T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2 2İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı2 BAŞKANLIĞIMIZIN HUKUKİ DAYANAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

3 3İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı3 BAŞKANLIĞIMIZIN FAALİYET ALANI Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek. - 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak. - Başkanlığımız personelinin özlük haklarını gerçekleştirmek, (Rektörlüğe bağlı Başkanlıkların ve Hukuk Müşavirliğinin personelinin özlük hakları Başkanlığımız desteği ile yapılmaktadır) (maaşlarının hazırlanması, SGK kesintilerinin hesaplanması gibi) ve yolluk ödemelerini gerçekleştirmek. - Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin her türlü ödeme işlemlerini yürütmek. - Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. - Kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi. - Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek. - Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek. - Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak. - Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek. - Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması gerçekleştirmek. - Verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

4 4İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı4 DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEMASI

5 5İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı5 Başkanlığımızda 36 personel görev yapmakta olup ünvanları ve sayıları aşağıda belirtilmiştir.

6 6İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı6 BAŞKANLIK BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ 1- Satınalma Bürosu Açık ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü ile: - Özel Güvenlik, Temizlik, Personel taşıma hizmet alımları - Mal alımları - Bakım onarım hizmetleri (santral, makine teçhizat, taşıt vs.) - Diğer hizmet alımları - Yapım işi (küçük) gibi Üniversitemizin ihtiyaçlarının temin edilmesi, - Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulması, muayene ve kabul işlemlerinin takibi - Hurda satış işlemleri ve yazışmaları, - Yapılan hizmetin takibi, - Hakediş ve ödeme emirlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.

7 7İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı7 2- Kamu Borçları Bürosu - Telefon faturaları, - Elektrik faturaları, - Su faturaları, - Doğalgaz faturaları, - İhale ilan bedellerine ait faturaların ödeme emri düzenlenmesi - Abonelik ve sözleşmelerinin yapılması

8 8İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı8 3- Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu Depoya giren mal, malzeme ve demirbaşların: - Taşınır Kayıt Kontrol Tutanağının düzenlenmesi, - Birimlere dağıtılması, - Yıllık sayımlarının takibi, - Hurda işlemleri, - Demirbaşların liste halinde Sayıştaya bildirilmesi. Ayrıca; - Mühür ve Soğuk Damga yaptırılması - Personel araçlarına Araç Tanıtım Kartı düzenlenmesi gibi işlemler bu büro tarafından yapılmaktadır.

9 9İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı9 4- Avans Kredi ve Yolluk Bürosu Başkanlığımız ve Rektörlük dahilindeki İdari ve Akademik personelin (Üst Yönetim) - Yurt içi Görev yollukları - Yurt dışı görev yollukları, - Emeklilerin yollukları - Sürekli görev yollukları ödemelerinin hazırlanması Ayrıca; - Kurye görevi yapan personele seyahat kartlarının hazırlanması - Avans ve kredili alımlar (Devlet Malzeme Ofisinden alımlar dahil) - Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik aidatlarının takibi ve ödeme emri hazırlanması - Yurt dışı staj öğrenim giderlerinin takibi ve ödeme emri hazırlanması bu büro tarafından gerçekleştirilmektedir.

10 10İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı10 5- Kamulaştırma Bürosu Üniversitemiz adına, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve değişik 4650 sayılı kanunu kapsamında; -Şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılması -Şahısların taşınmaz bağışı işlemlerini gerçekleştirmek Ayrıca; - Üniversitemize ait mekanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak.

11 11İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı11 6- Maaş Bürosu Üniversitemiz, Daire Başkanlıkları düzeyinde; - Maaşların hazırlanması (memur ve işçi) - Sosyal Güvenlik kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması, - Ek ders ücretlerinin hesaplanarak hazırlanması, - Rektörlük birimlerinin ikili eğitim ödemelerinin hazırlanması - Personelin Banka anlaşması ve promosyon ödemelerinin takibi - 1987-1995 yılları çalışanların KEY ödeme bildirimleri bu büro tarafından yürütülmektedir.

12 12İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı12 7- Evrak Kayıt Bürosu -Gelen evrak kaydı - Giden evrak kaydı - Evrakların ilgili personele dağıtımı işlemlerini yapar

13 13İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı13 FAALİYET ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

14 14İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı14 AÇIKLAMA 30 HAZİRAN 2011 İTİBARİYLE TOPLAM ÖDENEK64.948.500,00 HARCAMA25.355.112,00 KALAN ÖDENEK39.593.388,00 HARCAMA ORANI 39 % ÖDENEKLER VE HARCAMA DURUMU (ÖZET) Hizmet alımları (güvenlik, temizlik, personel taşıma) Haziran dönemi hakedişleri Temmuz ayı içerisinde ödendiğinden harcama düşük görülmekte, ikinci altı aylık dönemde harcama daha fazla olmaktadır.

15 15İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı15 KİRA GELİRLERİ VE HARCAMA DURUMU AÇIKLAMA 30 HAZİRAN 2011 İTİBARİYLE KBÖ455.000,00 Eklenen2.754.617,92 TOPLAM3.209.617.92 Harcama tutarı 601.329,22 Kalan 2.608.288,70 Harcama Oranı 0,19

16 16 BÜYÜK HİZMET ALIMLARI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - GÜVENLİK - TEMİZLİK - PERSONEL TAŞIMA

17 17İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI30.06.2011 itibariyle GÜVENLİK ELEMANI SAYISIHARCAMA TUTARI 382 kişi4.166.351,00TL Yıl sonuna kadar ödenecek tutar6.552.054,00TL 2011 TOPLAMI10.718.405,00TL

18 18İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ (2011 YILI) Birimler G ü venlik G ö revlisi Sayısı 1 Rekt ö rl ü k ve Bağlı Birimler 1.1 Merkez Kamp ü s 87 1.2Uzaktan Eğt.Uyg.ve Arş.Mrk.4 1.3Strateji Gel.Daire.Bşk.4 1.4 Ö ğrenci K ü lt ü r Merkezi 3 1.5 Sağlık K ü l.ve Sp.Dai.Bşk. 4 1.6Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk.3 TOPLAM105 2 Dış Fak ü lte ve Birimler 2.1 Fen Fak ü ltesi 13 2.2 Biyoloji B ö l ü m ü 5 2.3Botanik A.B.D.4 2.4 Edebiyat Fak ü ltesi 14 2.5İktisat Ek Bina 14 2.6İktisat Ek Bina23 2.7 Merkez K ü t ü phane 6 2.8 Nadir Eserler K ü tp. 6 2.9 Hasan Ali Y ü cel Eğt.Fak. 8 2.10 Su Ü r ü nleri Fak. 4 2.11Sosyal Bil.M.Y.O4 2.12 İletişim Fak ü ltesi 4 2.13Sosyal Bil.Enst4 2.14 Avrasya Enstit ü s ü Md. 4 2.15Deniz Bil.ve İşl.Ens.4 2.16 Yabancı Diller B ö l. 4 2.17Adalet M.Y.O4 2.18 Eczacılık Fak ü ltesi 9 2.19 T ü rkiyat Araş. Ens. 4 2.20 Deontoloji b ö l ü m ü 4 2.21Bilg.Bil.Uyg. ve Arş. Mrk.4 2.22 Fen Bilimleri Enstit ü s ü 3 2.23İlahiyat Ek hizmet binası7 2.24Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi5 2.25Kariyet Geliştirme Merkezi4 TOPLAM135 3Avcılar Yerleşkesi 3.1Yerleşke Merkezi70 3.2 Vet.Fak.Uyg.ve Arş. Ç ift. 9 3.3 B.D ü z ü Ö ğr.Yurdu 4 TOPLAM83 4 Orman Fak ü ltesi 4.1 Bah ç ek ö y Yerleşkesi 21 4.2 Bilezik ç i Ç iftliği 5 4.3Kozdere Fidanlığı5 TOPLAM31 5 Kadık ö y Dev.Kons. 4 6Florence Nig.H.Y.O.4 7 Bakırk ö y Sağlık Y.O. 4 8 Teknik Bil.MYO Tepecik Yerleşkesi 8 9 Sağlık Bilm.Fak. Celaliye Yerleşkesi 8 TOPLAM28 GENEL TOPLAM382

19 19 2011 YILI 30.06.2011 itibariyle TOPLAM M²TEMİZLİK ELEMANI SAYISIHARCAMA TUTARI 488.771 m²380 kişi3.264.402,00TL Yıl sonuna kadar ödenecek tutar4.677.126,00TL 2011 TOPLAM7.941.528,00TL İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

20 20İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ (2011 YILI) B İ R İ M L E R Çalışan İşçi Sayısı 1.KISIM : Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa Mevkiilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimler Veteriner Fakültesi24 Mühendislik Fakültesi26 Tek.Bil. Y.O.10 İşletme Fakültesi21 Beden Eğt.ve Spor Y.O.3 Bakırköy Sağ.Y.O.6 Ulaş. ve Loj.YO.6 Florance Night. H.Y.O8 Devlet Kons.3 İleri Analizler Lab.1 Adli Tıp Ens.4 Sağ.Bil. Enst. Müd.1 Avcılar Kamp. Koor.5 Sağlık Hizm. M.Y.O.2 Toplam120 2.KISIM : Rektörlük ve Bağlı Birimler Hasan Ali Yücel Eğt. Fakültesi9 İlahiyat Fakültesi8 Deniz Bilimleri2 Spor Birliği1 Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.3 Siyasal Bilgiler Fakültesi8 Bilgisayar Hast. Enf.Böl. 1 Feyhaman Duran Evi1 Güzel Sanatlar Bölümü1 Orman Fakültesi (Orman MYO) 15 Su Ürünleri Fak.6 Strateji Gel.Dai. Bşk.lığı3 Türkiyat Araştır. Enst.1 Kariyer Geliştirme Merkezi1 Bilim ve Sanat Merkezi ve Merkez Kampus Bahçesi 51 Stratejik Araş. Merkezi1 Sağlık Kültür Spor Dai. Bşk.lığı2 Hastaneler Genel Direktörlüğü3 Öğr.Kültür Mrk.2 Yabancı diller Bölümü7 Kütüp. ve Dok.Dai. Bşk.lığı6 Nadir Eserler Kütüphanesi3 Yapı İşl.ve Tek.Dair. Bşk.lığı2 Sos.Bil. Ens.2 Uzaktan Eğt.Uyg.ve Arş.Mer.5 Basım ve Yayın Evi Md.lüğü1 Toplam145 3.KISIM : Rektörlük Civarındaki Birimler Edebiyat Fakültesi21 Hukuk Fakültesi17 Fen Fakültesi25 İktisat Fakültesi18 Blg.Bil. Uyg.Mer.2 Eczacılık Fakültesi18 İletişim Fakültesi7 Sos.Bil. M.Y.O.3 Adalet M.Y.O.2 Avrasya Ens.1 Fen Bilimleri Enst.1 Toplam115 Genel Toplam380

21 21İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI 30.06.2011 itibariyle GÜZERGAH SAYISIARAÇ SAYISI YARARLANAN PERSONEL SAYISI HARCAMA TUTARI 288 5.5632.723.884,00TL Yıl sonuna kadar ödenecek tutar4.076.116,00TL 2011 TOPLAM6.800.000,00TL

22 22İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARAÇLARI BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL TAŞIMA ARAÇ SAYISI 2011 YILI KISIMBİRİM MİNİBÜS (14 kişi) MİDİBAS (18 kişi) MİNİBÜS (23 kişi) MİDİBAS (27 kişi)TOPLAM 1.KISIMAVCILAR KAMPÜSÜ3177633 2.KISIMBEYAZIT KAMPÜSÜ253414881 3.KISIMCERRAHPAŞA203216674 4.KISIMİSTANBUL TIP1022271776 5.KISIMKARD.-KONS.BAKIRKÖY103 13 6.KISIMORMAN FAK43 18 RİNGBEYAZIT-AVCILAR 11 RİNGVETERİNER -ÇİFTLİK1 1 RİNGAVCILAR-TEPECİK 1 1 GENEL TOPLAM731126439288 Yararlanan Personel Sayısı10222016147210535563

23 23İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İHALE USULÜ İLE YAPILAN ALIMLAR (AÇIK İHALE- PAZARLIK 21-b) 30.06.2011 itibariyle ALIM TÜRÜ ADETTUTAR MAL ALIMI 3 495.762,84 HİZMET ALIMI 1 1.817.603,67 HİZMET ALIMI (PAZARLIK-21-b) 3 TOPLAM 2.313.366,51 2011 yılı devam eden hizmet alımlarının ihalesi 2010 yılı içinde yapıldığından açık ihale sayısı (1) az olarak görülmektedir, ayrıca 2012 yılı hizmet alımları için hazırlıklar devam etmekte olup, ikinci altı aylık dönemde ihaleleri gerçekleştirilecektir.

24 24İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı DOĞRUDAN TEMİN (22-d) usulü ile yapılan alımlar İDARİ VE MALİ İŞLER 30.06.2011 İTİBARİYLE ALIM T Ü R Ü TALEP (ADET)TUTAR MAL ALIMI 109600.935,00 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) 64512.376,00 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) 14157.054,00 TOPLAM1871.270.365,00

25 25İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı GENEL SEKRETERLİK (Harcama Yetkilisi) 30.06.2011 İTİBARİYLE ALIM TÜRÜ TALEP (ADET)TUTAR MAL ALIMI 7 25.314,00 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) 10 4.912,00 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) 2 891,00 TEMSİL AĞIRLAMA (Harcama Yetkilisi- İdari Mali İşler) 8 34.693,60 TOPLAM2765.810,60

26 26İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Alımlar yıllık olarak açık ihale ile yapılmakta, ATOS (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi), araçlara kart takılarak ve Merkez Garaj Amirliğinin kontrolü altında gerçekleştirilmektedir. Rektörlük Taşıt Cetveline kayıtlı ve İdari Birimlerde kullanılan araçlara alınan akaryakıt miktarları: Akaryakıt Alımı 30.06.2011 İTİBARİYLE Motorin4.721,31 litre Kurşunsuz Benzin2.547,60 litre Harcama Tutarı27.418,82-TL

27 27İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı AVANS-KREDİ VE YOLLUK BÜROSU Rektörlük Üst Yönetim Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: Ü ST Y Ö NETİM- YOLLUKLAR 30.06.2011 İTİBARİYLE İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR YURTDIŞI GE Ç İCİ G Ö REV YOLLUĞU74 74.436,59 YURTİ Ç İ GE Ç İCİ G Ö REV YOLLUĞU16 5.286,75 TOPLAM90 79.723,34

28 28İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: İDARİ VE MALİ İŞLER- YOLLUKLAR 30.06.2011 İTİBARİYLE İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR YURTİ Ç İ GE Ç İCİ G Ö REV YOLLUĞU81 21.153,22 EMEKLİ-S Ü REKLİ G Ö REV YOLLUĞU17 17.162,97 TOPLAM98 38.316,19

29 29İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Avans-kredi ve yolluk bürosunda bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. Avans, kredi yoluyla yapılan alımlar, Yurtdışı transferleri ve staj öğrenim giderleri AVANS-KREDİ- Ü YELİK AİDATI-STAJ 30.06.2011 İTİBARİYLE İŞİN ADI ADETTUTAR AVANS-KREDİ (Bilirkişi-noter-mal hizmet alımı)17 34.156,89 KİK İLAN KREDİSİ-3 (28 ilan) 24.544,00 U.ARASI KURULUŞ Ü YELİK AİDATI2 11.483,00 Y.DIŞI STAJ Ö ĞRENİM (2547-39.mad)123 250.763,70 TOPLAM145 320.947,59

30 30İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. KAMU BORÇLARI TAHAKKUK BÜROSU 30.06.2011 İTİBARİYLE İŞİN ADI ADETTUTAR TELEFON EVRAKI 59 96.908,06 DOĞALGAZ EVRAKI 36 437.296,06 ELEKTRİK EVRAKI 65 344.401,55 SU EVRAKI 20 41.292,42 İLAN EVRAKI 25 47.711,52 TOPLAM205 967.609,61

31 31İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı MAAŞ BÜROSU Maaşları yapılan personel sayıları (Her ay düzenli olarak yapılmaktadır.) 30.06.2011 İTİBARİYLE İŞİN ADI ADETTUTAR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (MEMUR)51657.522,00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (İŞ Ç İ)6008.927.802,60 657 4/B S Ö ZLEŞMELİ PERSONEL (İDARİ VE MALİ İŞLER)786.112,00 Ü NİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON Ö DEMELERİ (Şubat)* 11710671.125,00 Ü NİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON Ö DEMELERİ (Mayıs)* 11830671.115,90 TOPLAM11.013.677,50 * Promosyon ödemeleri 3 ayda bir yapılmaktadır. Ayrıca, personelin her ay düzenli olarak derece kademe kıdem, özel hayat sigorta primlerinin işlemesi, personelin maaşından kesilecek icra, nafaka, kefalet vs kesintilerin takip edilmesi, personelin her ay düzenli olarak memur işçi sigorta primleri zamanında onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek SGK’ya ödenmesinin sağlanması maaş bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler 4 personel tarafından yürütülmektedir.

32 32İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KAMULAŞTIRMA BÜROSU Kiraya Verilen Taşınmazlar ve Gelirleri 30.06.2011 İTİBARİYLE ADETTUTAR BANKA ŞUBESİ 4350.275,06 ATM Ü NİTELERİ 10112.052,90 GSM OPERAT Ö RLERİ 3122.741,59 KAMU KURULUŞLARI DEVLET.DEMİR YOLLARI 216.264,21 GER Ç EK KİŞİLER (D Ü KKAN-TAKSİ DURAĞI) 223.433,16 MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT OLAN KİRALAMALAR 4147.188,69 REKLAM PANOLARI 24059.350,00 KANTİNLER VE OTOPARKLAR ( Ö ZEL) 17110.939,91 TOPLAM 842.245,52

33 33İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemizce Kiralanan Taşınmazlar ve Bedelleri (6 aylık) KİRALANAN TAŞINMAZLAR 30.06.2011 İTİBARİYLE ADETTUTAR NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ 1.198 x 6 ay7.188,00 SALİS MEDRESESİ 348 x 6 ay2.088,00 6111 SAYILI YASA- (ECRİMİSİL) KONSERVATUAR 1443.853,00 6111 SAYILI YASA- (ECRİMİSİL) (VAKIFLAR-İST.BÜYÜKŞEHİR) 6194.296,80 TOPLAM 647.425,80 6111 sayılı yasa kapsamında borçlar yapılandırılmış ve 30 Haziran 2011 itibariyle ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

34 34İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler Mülkiyetimizdeki Toplam Taşınmaz sayısı ADET İstanbul İl sınırları i ç i 1471 İl Dışı17 Yurt Dışı1 TOPLAM1489

35 35İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler BAĞIŞ YOLU İLE M Ü LKİYETİMİZE GE Ç ENLER ADET İtalya- Roma1 Ahmet Mirg ü n K ö şk ü - İstanbul 1 TOPLAM2 İT Ü İLE ORTAK M Ü LKİYETİMİZDE OLAN ADET Halkalı Nakkaş Ç iftliği- N ü kleer Arş Merk. 1 TOPLAM1 Ü NİVERSİTEMİZE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR ADET Bedelli Tahsis olanlar (Salis Medresesi-Nadir Eser.K.)2 Bedelsiz Tahsis28 TOPLAM30 Ü NİVERSİTEMİZCE T.E.K.' E 99 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR TOPLAM 5

36 36İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TAŞINIR KAYIT KONTROL BÜROSU Bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda depo mevcudu göz önünde bulundurularak mal ve malzeme dağıtımı yapılmaktadır. 30.06.2011 İTİBARİYLE ADET ARAÇ GİRİŞ KARTI 181 MÜHÜR VE SOĞUK DAMGA 17 TOPLAM 198

37 37İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı DEPOMUZDAN BİRİMLERE DAĞITILAN TAŞINIR LİSTESİ 30.06.2011 İTİBARİYLE TAŞINIR ADIADET Bilgisayar333 Notebook51 Yazıcı392 Tarayıcı32 Tablet Bilgisayar15 Projeksiyon Cih.45 Masa,Koltuk, Sehpa, Sandalye1915 Dolap(Dosya, Elbise, Etajer)852 Fotokopi Makinesi, Baskı mak.19 Buzdolabı, Su Sebili, LCD TV24 Faks Makinesi11 Telefon139 Klima4 Fotoğraf makinesi3 Kağıt İmha Makinesi1 Yangın Söndürme Cihazı4 TOPLAM 3.840

38 38İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. EVRAK KAYIT BÜROSU 30.06.2011 İTİBARİYLE İŞİN ADI ADET GELEN EVRAK3.693 GİDEN EVRAK2.643 TOPLAM6.336

39 39İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı39 Sorunlar - Görev alanımızı belirleyen yazılı bir metnin bulunmaması -Görev alanındaki belirsizlik nedeniyle taleplerin karşılanmasındaki tereddütler -Harcama birimlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle plansız ve yoğun talepleri -Hizmet alımları kontrolünde birimlerin kontrol teşkilatı üyelerinin bilgi eksikliği -Mali sorumluluk ve cezai yaptırım nedeniyle personelin motivasyon ihtiyacı -Başkanlığımız bünyesinde kritik birimlerde görev yapan personelin emeklilik sürelerinin yaklaşması -İhale ve muayene komisyonlarında görevlendirilen akademik ve idari personelin üyelikten istifaları Çözüm Önerileri -Tüm Üniversite düzeyinde özellikle destek birimlerinin detaylı görev tanımlarının yapılması -Her bir harcama biriminin yılı bütçesini gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlemesi -Başkanlığımızca yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılmakta ancak uygulamanın yerleşmesi zaman almakta -Mali sorumluluk taşıyan personel için iş güçlüğü ödemesi yapılarak motivasyon sağlanabilir -Yeni memur alımlarında işin gereklerine uygun vasıfları taşıyan personelin görevlendirilmesi -Komisyon üyeliği istifalarının zorlaştırılması ve gönüllü kişilerin görevlendirilmesi.

40 40İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı40 HEDEFLERİMİZ: Çalışanlarımıza takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak, Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçlar teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun olarak yürütmektir.

41 TEŞEKKÜRLER İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı41


"1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2011 (30.06.2011 itibariyle) T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları