Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNG RAPORU 2011 ( itibariyle) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1

2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BAŞKANLIĞIMIZIN HUKUKİ DAYANAĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2

3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BAŞKANLIĞIMIZIN FAALİYET ALANI Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek. - 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak. - Başkanlığımız personelinin özlük haklarını gerçekleştirmek, (Rektörlüğe bağlı Başkanlıkların ve Hukuk Müşavirliğinin personelinin özlük hakları Başkanlığımız desteği ile yapılmaktadır) (maaşlarının hazırlanması, SGK kesintilerinin hesaplanması gibi) ve yolluk ödemelerini gerçekleştirmek. - Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin her türlü ödeme işlemlerini yürütmek. - Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. - Kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi. - Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek. - Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek. - Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması, zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak. - Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini yürütmek. - Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması gerçekleştirmek. - Verilecek benzeri görevleri yerine getirmek. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3 3 3

4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEMASI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4 4

5 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Başkanlığımızda 36 personel görev yapmakta olup ünvanları ve sayıları aşağıda belirtilmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5 5

6 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BAŞKANLIK BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ 1- Satınalma Bürosu Açık ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü ile: Özel Güvenlik, Temizlik, Personel taşıma hizmet alımları Mal alımları Bakım onarım hizmetleri (santral, makine teçhizat, taşıt vs.) Diğer hizmet alımları Yapım işi (küçük) gibi Üniversitemizin ihtiyaçlarının temin edilmesi, Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulması, muayene ve kabul işlemlerinin takibi Hurda satış işlemleri ve yazışmaları, Yapılan hizmetin takibi, Hakediş ve ödeme emirlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 6

7 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 2- Kamu Borçları Bürosu Telefon faturaları, Elektrik faturaları, Su faturaları, Doğalgaz faturaları, İhale ilan bedellerine ait faturaların ödeme emri düzenlenmesi - Abonelik ve sözleşmelerinin yapılması İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 7

8 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 3- Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu Depoya giren mal, malzeme ve demirbaşların: Taşınır Kayıt Kontrol Tutanağının düzenlenmesi, Birimlere dağıtılması, Yıllık sayımlarının takibi, Hurda işlemleri, Demirbaşların liste halinde Sayıştaya bildirilmesi. Ayrıca; Mühür ve Soğuk Damga yaptırılması Personel araçlarına Araç Tanıtım Kartı düzenlenmesi gibi işlemler bu büro tarafından yapılmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 8 8

9 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 4- Avans Kredi ve Yolluk Bürosu Başkanlığımız ve Rektörlük dahilindeki İdari ve Akademik personelin (Üst Yönetim) - Yurt içi Görev yollukları - Yurt dışı görev yollukları, Emeklilerin yollukları Sürekli görev yollukları ödemelerinin hazırlanması Ayrıca; Kurye görevi yapan personele seyahat kartlarının hazırlanması Avans ve kredili alımlar (Devlet Malzeme Ofisinden alımlar dahil) Uluslar arası Kuruluşlara Üyelik aidatlarının takibi ve ödeme emri hazırlanması Yurt dışı staj öğrenim giderlerinin takibi ve ödeme emri hazırlanması bu büro tarafından gerçekleştirilmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 9

10 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 5- Kamulaştırma Bürosu Üniversitemiz adına, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve değişik 4650 sayılı kanunu kapsamında; Şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılması Şahısların taşınmaz bağışı işlemlerini gerçekleştirmek Ayrıca; - Üniversitemize ait mekanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralama işlemleri gerçekleştirmek ve takibini yapmak. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 10 10

11 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 6- Maaş Bürosu Üniversitemiz, Daire Başkanlıkları düzeyinde; Maaşların hazırlanması (memur ve işçi) Sosyal Güvenlik kesintilerinin hesaplanarak hazırlanması, Ek ders ücretlerinin hesaplanarak hazırlanması, Rektörlük birimlerinin ikili eğitim ödemelerinin hazırlanması Personelin Banka anlaşması ve promosyon ödemelerinin takibi yılları çalışanların KEY ödeme bildirimleri bu büro tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 11

12 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU 7- Evrak Kayıt Bürosu Gelen evrak kaydı Giden evrak kaydı Evrakların ilgili personele dağıtımı işlemlerini yapar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 12 12

13 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU FAALİYET ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 13

14 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU ÖDENEKLER VE HARCAMA DURUMU (ÖZET) AÇIKLAMA 30 HAZİRAN 2011 İTİBARİYLE TOPLAM ÖDENEK ,00 HARCAMA ,00 KALAN ÖDENEK ,00 HARCAMA ORANI 39 % Hizmet alımları (güvenlik, temizlik, personel taşıma) Haziran dönemi hakedişleri Temmuz ayı içerisinde ödendiğinden harcama düşük görülmekte, ikinci altı aylık dönemde harcama daha fazla olmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 14

15 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU KİRA GELİRLERİ VE HARCAMA DURUMU  AÇIKLAMA 30 HAZİRAN 2011 İTİBARİYLE KBÖ ,00 Eklenen ,92 TOPLAM Harcama tutarı ,22 Kalan ,70 Harcama Oranı 0,19 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 15 15

16 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU BÜYÜK HİZMET ALIMLARI - GÜVENLİK - TEMİZLİK - PERSONEL TAŞIMA İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

17 GÜVENLİK ELEMANI SAYISI
BRİFİNG RAPORU 2011 YILI itibariyle GÜVENLİK ELEMANI SAYISI HARCAMA TUTARI 382 kişi ,00 TL Yıl sonuna kadar ödenecek tutar ,00 2011 TOPLAMI ,00 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

18 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ (2011 YILI) Birimler Güvenlik Görevlisi Sayısı 1 Rektörlük ve Bağlı Birimler 1.1 Merkez Kampüs 87 1.2 Uzaktan Eğt.Uyg.ve Arş.Mrk. 4 1.3 Strateji Gel.Daire.Bşk. 1.4 Öğrenci Kültür Merkezi 3 1.5 Sağlık Kül.ve Sp.Dai.Bşk. 1.6 Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk. TOPLAM 105 2 Dış Fakülte ve Birimler 2.1 Fen Fakültesi 13 2.2 Biyoloji Bölümü 5 2.3 Botanik A.B.D. 2.4 Edebiyat Fakültesi 14 2.5 İktisat Ek Bina 1 2.6 İktisat Ek Bina2 2.7 Merkez Kütüphane 6 2.8 Nadir Eserler Kütp. 2.9 Hasan Ali Yücel Eğt.Fak. 8 2.10 Su Ürünleri Fak. 2.11 Sosyal Bil.M.Y.O 2.12 İletişim Fakültesi 2.13 Sosyal Bil.Enst 2.14 Avrasya Enstitüsü Md. 2.15 Deniz Bil.ve İşl.Ens. 2.16 Yabancı Diller Böl. 2.17 Adalet M.Y.O 4 2.18 Eczacılık Fakültesi 9 2.19 Türkiyat Araş. Ens. 2.20 Deontoloji bölümü 2.21 Bilg.Bil.Uyg. ve Arş. Mrk. 2.22 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 2.23 İlahiyat Ek hizmet binası 7 2.24 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 5 2.25 Kariyet Geliştirme Merkezi TOPLAM 135 Avcılar Yerleşkesi 3.1 Yerleşke Merkezi 70 3.2 Vet.Fak.Uyg.ve Arş.Çift. 3.3 B.Düzü Öğr.Yurdu 83 Orman Fakültesi 4.1 Bahçeköy Yerleşkesi 21 4.2 Bilezikçi Çiftliği 4.3 Kozdere Fidanlığı 31 Kadıköy Dev.Kons. 6 Florence Nig.H.Y.O. Bakırköy Sağlık Y.O. 8 Teknik Bil.MYO Tepecik Yerleşkesi Sağlık Bilm.Fak. Celaliye Yerleşkesi 28 GENEL TOPLAM 382 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 18

19 TEMİZLİK ELEMANI SAYISI
BRİFİNG RAPORU 2011 YILI itibariyle TOPLAM M² TEMİZLİK ELEMANI SAYISI HARCAMA TUTARI 380 kişi ,00 TL Yıl sonuna kadar ödenecek tutar ,00 2011 TOPLAM ,00 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

20 BRİFİNG RAPORU TEMİZLİK PERSONELİ BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ
(2011 YILI) B İ R İ M L E R Çalışan İşçi Sayısı 1.KISIM : Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy ve Cerrahpaşa Mevkiilerindeki Üniversitemize Bağlı Birimler Veteriner Fakültesi 24 Mühendislik Fakültesi 26 Tek.Bil. Y.O. 10 İşletme Fakültesi 21 Beden Eğt.ve Spor Y.O. 3 Bakırköy Sağ.Y.O. 6 Ulaş. ve Loj.YO. Florance Night. H.Y.O 8 Devlet Kons. İleri Analizler Lab. 1 Adli Tıp Ens. 4 Sağ.Bil. Enst. Müd. Avcılar Kamp. Koor. 5 Sağlık Hizm. M.Y.O. 2 Toplam 120 2.KISIM : Rektörlük ve Bağlı Birimler Hasan Ali Yücel Eğt. Fakültesi 9 İlahiyat Fakültesi 8 Deniz Bilimleri 2 Spor Birliği 1 Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. 3 Siyasal Bilgiler Fakültesi Bilgisayar Hast. Enf.Böl. Feyhaman Duran Evi Güzel Sanatlar Bölümü Orman Fakültesi (Orman MYO) 15 Su Ürünleri Fak. 6 Strateji Gel.Dai. Bşk.lığı Türkiyat Araştır. Enst. Kariyer Geliştirme Merkezi Bilim ve Sanat Merkezi ve Merkez Kampus Bahçesi 51 Stratejik Araş. Merkezi Sağlık Kültür Spor Dai. Bşk.lığı Hastaneler Genel Direktörlüğü Öğr.Kültür Mrk. Yabancı diller Bölümü 7 Kütüp. ve Dok.Dai. Bşk.lığı Nadir Eserler Kütüphanesi Yapı İşl.ve Tek.Dair. Bşk.lığı Sos.Bil. Ens. Uzaktan Eğt.Uyg.ve Arş.Mer. 5 Basım ve Yayın Evi Md.lüğü Toplam 145 3.KISIM : Rektörlük Civarındaki Birimler Edebiyat Fakültesi 21 Hukuk Fakültesi 17 Fen Fakültesi 25 İktisat Fakültesi 18 Blg.Bil. Uyg.Mer. 2 Eczacılık Fakültesi İletişim Fakültesi 7 Sos.Bil. M.Y.O. 3 Adalet M.Y.O. Avrasya Ens. 1 Fen Bilimleri Enst. Toplam 115 Genel Toplam 380 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 20

21 YARARLANAN PERSONEL SAYISI
BRİFİNG RAPORU 2011 YILI itibariyle GÜZERGAH SAYISI ARAÇ SAYISI YARARLANAN PERSONEL SAYISI HARCAMA TUTARI 288  5.563 ,00 TL Yıl sonuna kadar ödenecek tutar ,00 2011 TOPLAM ,00 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

22 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARAÇLARI BİRİMLERE DAĞILIM LİSTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL TAŞIMA ARAÇ SAYISI 2011 YILI KISIM BİRİM MİNİBÜS (14 kişi) MİDİBAS (18 kişi) MİNİBÜS (23 kişi) MİDİBAS (27 kişi) TOPLAM 1.KISIM AVCILAR KAMPÜSÜ 3 17 7 6 33 2.KISIM BEYAZIT KAMPÜSÜ 25 34 14 8 81 3.KISIM CERRAHPAŞA 20 32 16 74 4.KISIM İSTANBUL TIP 10 22 27 76 5.KISIM KARD.-KONS.BAKIRKÖY 13 6.KISIM ORMAN FAK 4 1 RİNG BEYAZIT-AVCILAR VETERİNER -ÇİFTLİK AVCILAR-TEPECİK GENEL TOPLAM 73 112 64 39 288 Yararlanan Personel Sayısı 1022 2016 1472 1053 5563 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 22

23 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU İHALE USULÜ İLE YAPILAN ALIMLAR (AÇIK İHALE- PAZARLIK 21-b) itibariyle ALIM TÜRÜ ADET TUTAR MAL ALIMI 3 ,84 HİZMET ALIMI 1 ,67 HİZMET ALIMI (PAZARLIK-21-b) TOPLAM ,51 2011 yılı devam eden hizmet alımlarının ihalesi 2010 yılı içinde yapıldığından açık ihale sayısı (1) az olarak görülmektedir, ayrıca 2012 yılı hizmet alımları için hazırlıklar devam etmekte olup, ikinci altı aylık dönemde ihaleleri gerçekleştirilecektir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

24 DOĞRUDAN TEMİN (22-d) usulü ile yapılan alımlar
BRİFİNG RAPORU DOĞRUDAN TEMİN (22-d) usulü ile yapılan alımlar İDARİ VE MALİ İŞLER İTİBARİYLE ALIM TÜRÜ TALEP (ADET) TUTAR MAL ALIMI 109 ,00 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) 64 ,00 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) 14 ,00 TOPLAM 187 ,00 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

25 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU GENEL SEKRETERLİK (Harcama Yetkilisi) İTİBARİYLE ALIM TÜRÜ TALEP (ADET) TUTAR MAL ALIMI 7 25.314,00 HİZMET ALIMI (Makine Teçh.bakım onarım) 10 4.912,00 YAPIM İŞİ (Bina küçük bakım onarım) 2 891,00 TEMSİL AĞIRLAMA (Harcama Yetkilisi- İdari Mali İşler) 8 34.693,60 TOPLAM 27 65.810,60 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

26 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Rektörlük Taşıt Cetveline kayıtlı ve İdari Birimlerde kullanılan araçlara alınan akaryakıt miktarları: Akaryakıt Alımı İTİBARİYLE Motorin 4.721,31 litre Kurşunsuz Benzin 2.547,60 litre Harcama Tutarı 27.418,82-TL Alımlar yıllık olarak açık ihale ile yapılmakta, ATOS (Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi), araçlara kart takılarak ve Merkez Garaj Amirliğinin kontrolü altında gerçekleştirilmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

27 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU AVANS-KREDİ VE YOLLUK BÜROSU Rektörlük Üst Yönetim Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: ÜST YÖNETİM- YOLLUKLAR İTİBARİYLE İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 74 74.436,59 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 16 5.286,75 TOPLAM 90 79.723,34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

28 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçesinden karşılanan yolluklar ve görevlendirilen kişi sayıları: İDARİ VE MALİ İŞLER- YOLLUKLAR İTİBARİYLE İŞİN ADI KİŞİ SAYISI TUTAR YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 81 21.153,22 EMEKLİ-SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 17 17.162,97 TOPLAM 98 38.316,19 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

29 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Avans, kredi yoluyla yapılan alımlar, Yurtdışı transferleri ve staj öğrenim giderleri AVANS-KREDİ- ÜYELİK AİDATI-STAJ İTİBARİYLE İŞİN ADI ADET TUTAR AVANS-KREDİ (Bilirkişi-noter-mal hizmet alımı) 17 34.156,89 KİK İLAN KREDİSİ- 3 (28 ilan) 24.544,00 U.ARASI KURULUŞ ÜYELİK AİDATI 2 11.483,00 Y.DIŞI STAJ ÖĞRENİM ( mad) 123 ,70 TOPLAM 145 ,59 Avans-kredi ve yolluk bürosunda bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

30 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU KAMU BORÇLARI TAHAKKUK BÜROSU İTİBARİYLE İŞİN ADI ADET TUTAR TELEFON EVRAKI 59 96.908,06 DOĞALGAZ EVRAKI 36 ,06 ELEKTRİK EVRAKI 65 ,55 SU EVRAKI 20 41.292,42 İLAN EVRAKI 25 47.711,52 TOPLAM 205 ,61 Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

31 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU MAAŞ BÜROSU Maaşları yapılan personel sayıları (Her ay düzenli olarak yapılmaktadır.) İTİBARİYLE İŞİN ADI ADET TUTAR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (MEMUR) 51 ,00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (İŞÇİ) 600 ,60 657 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL (İDARİ VE MALİ İŞLER) 7 86.112,00 ÜNİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON ÖDEMELERİ (Şubat)* 11710 ,00 ÜNİVERSİTE PERSONELİN BANKA ANLAŞMASI VE PROMOSYON ÖDEMELERİ (Mayıs)* 11830 ,90 TOPLAM ,50 * Promosyon ödemeleri 3 ayda bir yapılmaktadır. Ayrıca, personelin her ay düzenli olarak derece kademe kıdem, özel hayat sigorta primlerinin işlemesi, personelin maaşından kesilecek icra, nafaka, kefalet vs kesintilerin takip edilmesi, personelin her ay düzenli olarak memur işçi sigorta primleri zamanında onaylanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek SGK’ya ödenmesinin sağlanması maaş bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler 4 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

32 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU KAMULAŞTIRMA BÜROSU Kiraya Verilen Taşınmazlar ve Gelirleri İTİBARİYLE ADET TUTAR BANKA ŞUBESİ 4 ,06 ATM ÜNİTELERİ 10 ,90 GSM OPERATÖRLERİ 3 ,59 KAMU KURULUŞLARI DEVLET.DEMİR YOLLARI 2 16.264,21 GERÇEK KİŞİLER (DÜKKAN-TAKSİ DURAĞI) 23.433,16 MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT OLAN KİRALAMALAR 41 47.188,69 REKLAM PANOLARI 240 59.350,00 KANTİNLER VE OTOPARKLAR (ÖZEL) 17 ,91 TOPLAM ,52 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

33 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Üniversitemizce Kiralanan Taşınmazlar ve Bedelleri (6 aylık) KİRALANAN TAŞINMAZLAR İTİBARİYLE ADET TUTAR NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ 1.198 x 6 ay 7.188,00 SALİS MEDRESESİ 348 x 6 ay 2.088,00 6111 SAYILI YASA- (ECRİMİSİL) KONSERVATUAR 1 ,00 (VAKIFLAR-İST.BÜYÜKŞEHİR) 6 ,80 TOPLAM ,80 6111 sayılı yasa kapsamında borçlar yapılandırılmış ve 30 Haziran 2011 itibariyle ödemeleri gerçekleştirilmiştir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler Mülkiyetimizdeki Toplam Taşınmaz sayısı ADET İstanbul İl sınırları içi 1471 İl Dışı 17 Yurt Dışı 1 TOPLAM 1489 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

35 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Üniversitemiz Taşınmazları İle İlgili Genel Bilgiler BAĞIŞ YOLU İLE MÜLKİYETİMİZE GEÇENLER ADET İtalya- Roma 1 Ahmet Mirgün Köşkü- İstanbul TOPLAM 2 İTÜ İLE ORTAK MÜLKİYETİMİZDE OLAN Halkalı Nakkaş Çiftliği- Nükleer Arş Merk. ÜNİVERSİTEMİZE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR Bedelli Tahsis olanlar (Salis Medresesi-Nadir Eser.K.) Bedelsiz Tahsis 28 30 ÜNİVERSİTEMİZCE T.E.K.' E 99 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR TOPLAM 5 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

36 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU TAŞINIR KAYIT KONTROL BÜROSU İTİBARİYLE ADET ARAÇ GİRİŞ KARTI 181 MÜHÜR VE SOĞUK DAMGA 17 TOPLAM 198 Başkanlığımıza gelen talepler doğrultusunda depo mevcudu göz önünde bulundurularak mal ve malzeme dağıtımı yapılmaktadır. Bu hizmetler 3 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

37 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU DEPOMUZDAN BİRİMLERE DAĞITILAN TAŞINIR LİSTESİ İTİBARİYLE TAŞINIR ADI ADET Bilgisayar 333 Notebook 51 Yazıcı 392 Tarayıcı 32 Tablet Bilgisayar 15 Projeksiyon Cih. 45 Masa,Koltuk, Sehpa, Sandalye 1915 Dolap(Dosya, Elbise, Etajer) 852 Fotokopi Makinesi, Baskı mak. 19 Buzdolabı, Su Sebili, LCD TV 24 Faks Makinesi 11 Telefon 139 Klima 4 Fotoğraf makinesi 3 Kağıt İmha Makinesi 1 Yangın Söndürme Cihazı TOPLAM 3.840 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

38 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU EVRAK KAYIT BÜROSU İTİBARİYLE İŞİN ADI ADET GELEN EVRAK 3.693 GİDEN EVRAK 2.643 TOPLAM 6.336 Bu hizmetler 2 personel tarafından yürütülmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

39 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU Sorunlar Çözüm Önerileri - Görev alanımızı belirleyen yazılı bir metnin bulunmaması Görev alanındaki belirsizlik nedeniyle taleplerin karşılanmasındaki tereddütler Harcama birimlerinin ödenek yetersizliği nedeniyle plansız ve yoğun talepleri Hizmet alımları kontrolünde birimlerin kontrol teşkilatı üyelerinin bilgi eksikliği Mali sorumluluk ve cezai yaptırım nedeniyle personelin motivasyon ihtiyacı Başkanlığımız bünyesinde kritik birimlerde görev yapan personelin emeklilik sürelerinin yaklaşması İhale ve muayene komisyonlarında görevlendirilen akademik ve idari personelin üyelikten istifaları Tüm Üniversite düzeyinde özellikle destek birimlerinin detaylı görev tanımlarının yapılması Her bir harcama biriminin yılı bütçesini gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlemesi Başkanlığımızca yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılmakta ancak uygulamanın yerleşmesi zaman almakta Mali sorumluluk taşıyan personel için iş güçlüğü ödemesi yapılarak motivasyon sağlanabilir Yeni memur alımlarında işin gereklerine uygun vasıfları taşıyan personelin görevlendirilmesi Komisyon üyeliği istifalarının zorlaştırılması ve gönüllü kişilerin görevlendirilmesi. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 39

40 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU HEDEFLERİMİZ : Çalışanlarımıza takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturarak, Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanımını sağlamak ve ihtiyaçlar teminini bu anlamda en doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun olarak yürütmektir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 40

41 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BRİFİNG RAPORU TEŞEKKÜRLER İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


"İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları