Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010 14 Aralık 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010 14 Aralık 2010."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010 14 Aralık 2010

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2 Sunum Planı SGB Tanıtımı SGB Olarak Ne Yapıyoruz Projelerimiz

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yasal Dayanak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesi İkincil Mevzuat SGB’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı Örgüt Yapısı Strateji Geliştirme Başkanlığı 01/01/2006 tarihinde kurulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimlerinden biri olup, doğrudan Bakanlığımız Müsteşarlık Makamına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat Yapısı MALİYE BAKANI Mehmet ŞİMŞEK MÜSTEŞAR Naci AĞBAL Stratejik Yönetim Dairesi Daire Başkanı Ali Mercan AYDIN Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Daire Başkanı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Daire Başkanı İsmail ERASLAN İç Kontrol Dairesi Daire Başkanı (V) İsmail ERASLAN Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı Füsun SAVAŞER BAŞKAN Doç. Dr. Ahmet KESİK SGB Tanıtımı

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 SGB PERSONEL SAYISI Başkan1 Daire Başkanları4 Maliye Uzmanı (Yardımcılar Dahil)31 Mali Hizmetler Uzmanı (Yardımcı Dahil)16 Devlet Muhasebe Uzmanı1 Uzman2 IT Personeli5 Mütercim2 İstatistikçi1 Diğer Personel34 Toplam Personel97 İnsan Kaynakları SGB Tanıtımı

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 8 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 9 Stratejik Yönetim Mevcut Durum Kaynak Planlaması Bütçe Hazırlığı ve Uygulamaları Performans Programı Diğer İdarelere Eğitim, Destek ve Rehberlik Stratejik Planlama, Performans Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Performans Hedef/Göstergelerinin İzlenmesi Bütçe Gerçekleşmelerinin İzlenmesi Harcama Süreçlerinin İzlenmesi Periyodik ve yılsonu raporlaması

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı 10 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11 İç Kontrol Mevcut Durum İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu Rehberlik ve Koordinasyon İzleme ve Raporlama Ön Mali Kontrol İşlemleri Alacak takip işlemleri Kamu alacakları Kamu zararları

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL İZLEME DEĞERLENDİRME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Raporları Faaliyet Raporları Mali Raporlar Performans Programı Stratejik Planlama Mali Planlar ve Raporlar Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım Yönetim Bilgi Sistemi SGB.net

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı 15 Merkez ve taşra teşkilatının tamamında uygulama Merkez ve taşra teşkilatının tamamında uygulama Çağrı merkezi, yedekleme ve servis merkezi Çağrı merkezi, yedekleme ve servis merkezi Diğer idarelere yazılım, kurulum, eğitim ve teknik işletme desteği Diğer idarelere yazılım, kurulum, eğitim ve teknik işletme desteği Diğer idarelere yaygınlaştırma Diğer idarelere yaygınlaştırma Devredilen kurum sayısı : 84 Devredilen kurum sayısı : 84 Kurulumu yapılan idare sayısı : 78 Kurulumu yapılan idare sayısı : 78 Kullanan idare sayısı : 50 Kullanan idare sayısı : 50 Yönetim Bilgi Sistemi Mevcut Durum

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 Ekonomik Analiz Ekonomik gelişmelerin günlük olarak izlenip, analiz ve değerlendirilmesi kapsamında; Günlük Piyasa Bilgileri (Günlük) Güncel Ekonomik Gelişmeler (veri açıklandıkça) Temel Ekonomik Göstergeler (veri açıklandıkça) Küresel Ekonomik Gelişmeler (her salı) Makroekonomik Görünüm Raporu (aylık) Ekonomik Veriler Kitapçığı (aylık) hazırlanarak üst yönetime sunulmaktadır.

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı 18 Ekonomik Analiz 5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Yıllık Ekonomik Rapor hazırlanmakta ve Tasarı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmaktadır.

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 Ekonomik Analiz Sayın Bakan ve Müsteşarımızın konuşma metinleri ve sunumları Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda yapacağı sunuş konuşmaları

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz BAKANLIK KÜTÜPHANESİ Maliye Bakanlığı Kütüphanesi SGB’ye bağlı olarak hizmet vermekte olup müracaat eden okuyucuların kitap ve dergi talepleri karşılanmaktadır. Bakanlığımız kütüphanesinde 2010 yılı itibarıyla 18.249 adet kitap ve 230 adet çeşitli süreli yayın mevcut olup abone olunan dergi sayısı 15 adettir.

21 Strateji Geliştirme Başkanlığı 21 Projelerimiz Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi Projesi AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) Amaç: Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi Amaç: Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi Proje Ortakları: Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri Proje Ortakları: Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri Matra Projesi Amaç:İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek Amaç:İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek Yürütücü Ortak: Hollanda Maliye Bakanlığı Yürütücü Ortak: Hollanda Maliye Bakanlığı Proje Ortakları: TBMM, Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı Proje Ortakları: TBMM, Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı

22 Teşekkürler…


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010 14 Aralık 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları