Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDEN TALEP EDİLİYOR?. Enflasyonun başlıca zararları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENFLASYON MUHASEBESİ NEDEN TALEP EDİLİYOR?. Enflasyonun başlıca zararları."— Sunum transkripti:

1 ENFLASYON MUHASEBESİ NEDEN TALEP EDİLİYOR?

2 Enflasyonun başlıca zararları

3 Sermayenin vergilendirilmesi gelir ve kurumlar vergisi, cari fiyatlar esas alınarak hesaplanan kazançlar üzerinden alındığı için, mevcut vergi sistemi sermayenin vergilendirilmesine neden oluyor.

4 Mali tablolar gerçeği yansıtmıyor yüksek oranlı enflasyon, işletmelerin düzenlediği mali tabloları tahrip ederek gerçeği yansıtmaktan uzaklaştırıyor.

5 Ekonomik gelişimi engelliyor ekonomik gelişmeyi engelleyici bir fonksiyon ifa ediyor.

6 Vergi adaletini zedeliyor vergi adaletini zedeliyor.

7 Vergi kaçağına sebep oluyor vergi kaçağı ve kayıt dışı ekonominin temel sebeplerinden biri haline geliyor.

8 Bütün kalemler etkileniyor Enflasyon ekonomik olayları ölçmedeki sistemi bozduğu için, muhasebenin bütün kalemlerini etkiliyor.

9 Mevcut sistemdeki önlemler

10 İşletmeleri enflasyona karşı kısmen koruyan mekanizmalar 1 Yeniden değerleme, Maliyet artış fonu uygulaması, Bazı menkul sermaye iratlarına uygulanan indirim oranı, Stokların son giren-ilk çıkar yöntemine göre değerlemeye tabi tutulması,

11 İşletmeleri enflasyona karşı kısmen koruyan mekanizmalar 2 Yenileme fonu uygulaması, Gayrimenkul veya iştirak hisselerinden doğan kazancın düşük oranlı ve hiç vergilenmemesi, Beyan hadlerinin her yıl artırılması gibi yan etkileri olan mekanizmalar Yatırım indiriminin cari yılda indirilebilmesi ve sınırsız endekslenmesi gibi mekanizmalar doğrudan;

12 Avantajı bozan uygulama Finansman gider kısıtlaması

13 Enflasyon muhasebesinin olmaması Firmaları işlerini öz kaynakla finanse etmekten alıkoyuyor. İşletmelerde fiktif karlar oluşuyor. İşletme sermayesini açık şekilde aşındırıyor. Buna karşılık, işlerini kredilerle finanse eden işletmelerde ise, vergiye tabi karlar olması gerekenin altında çıkıyor ve vergi kaybı Sermayenin dışarı kaçmasına sebep oluyor.

14 İş dünyası enflasyon muhasebesini istiyor İş dünyası enflasyon muhasebesini, öz sermayelerinin enflasyon karşısında erimesini önlemek amacıyla talep ediyor. Öz kaynakla finansman ise enflasyon dolayısıyla fiktif vergilemeye neden oluyor.

15 Maliye enflasyon muhasebesine karşı Uygulaması güç olan bir mekanizmadır Vergi gelirlerini düşürür.

16 01.01.2003’ te yürürlükte… Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No 20) 28.11.2001 Çarşamba Sayı: 24597 RESMİ GAZETE

17 B İ T T İ...


"ENFLASYON MUHASEBESİ NEDEN TALEP EDİLİYOR?. Enflasyonun başlıca zararları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları