Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler"— Sunum transkripti:

1 Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler
Dr. Erdal Polat

2 Dalanan iplikler oluştutmayan Gram pozitif çomaklar
1. Corynebacterium 2. Listeria 3. Gardnerella 4. Rodococcus 5. Erysipelothrix

3 Corynebacterim cinsi Gram pozitif Sporsuz Lobutsu
Düzensiz şekildeki çomaklardır Genellikle hareketsizdirler Kemoorganotrof

4 Corynebacterim cinsi Katalaz enzimleri vardır Aerop Fakültatif anaerop
Bazı türleri ekzotoksin oluşturur

5 Corynebacterium cinsi

6 Corynebacterium C. diphtheria (difteri) C. ulcerans
C. minutissimum (eritrazma) C. equi C. ovis C. haemolyticum C. pseudodiphtheriticum

7 C. diphtheria 4/0.5 µm büyüklüğünde Gram pozitif Hareketsiz Sporsuz
Kapsülsüz Lobutsu çomaklardır

8 Bulaşma İnsan  insan

9 Patogenez Difteri toksini (polipeptid)
Uzatma faktör 2’yi (EF-2) ADP etkiliyerek protein sentezini bozar Difteri toksini ilimli bir bakteriyofaj tarafından kodlanır

10 Klinik bulgular Boğaz ve bademcikler üzerinde kalın, gri ve yapışık bir zar oluşur Ateş Boğaz ağrısı

11 C. diphtheria

12 Klinik bulgular Zar larenks ve trakeaya yayılarak hava yolunu tıkaya bilir Artmi ve dolaşım kolapsının eşlik ettiği miyokardit Özelikle kafa sinirlerinde görülen sinir zayıflığı veya sinir felci Yumuşak damak ve farenks kaslarının felci yutulan sıvıların burundan gelmesine neden olur

13 Klinik bulgular Deri difterisinde gri bir zarla örtülü ülserleşmiş deri lezyonları Çoğunlukla ağrısızdır

14 C. diphtheria

15 Laboratuar tanısı Fakültatif anaerop Adi besiyerinde ürereler
Löffler serumunda veya Pai besiyerinde volutin tanecikleri oluşturarak ve potasyum tellüriti redüksiyona uğratarak diğer türlerden ayrılırlar

16 C. diphtheria(Morfolojik özeliği)
Biçimlerinde ayrılık gösterirler Çin harfleri gibi dizilirler Yer yer boyanma Volitin (polimetafosfat) tanecikleri içerir

17 Corynebacterium cinsi

18 C. diphtheria

19 C. diphtheria

20 Tedavi Anti toksin verilir Penicillin G Erythromycin
Korunmada difteri aşısı

21 C. minutissimum 410/0.5-1 µm büyüklüğünde Gram pozitif Sporsuz
Kapsülsüz Katalazlı Oksidazlı Aerop veya mikroaerofilik

22 C. minutissimum Kasık Koltukaltlarında Derinin kıvrımlı yerlerinde
Eritrazma hastalığını oluşturur Sınırları keskin kırmızımsı esmer lekelerdir

23 C. minutissimum (eritrazma)

24 C. minutissimum (eritrazma)

25 Laboratuar tanısı Wood ışığıyla bakıldığında lekeler kırmızı, kahverengi ve menekşe renkte fluoresen verir Deriden kazınarak alınan materyal % 10 KOH eritilir Metilen mavisi Gram Giemsa

26 Laboratuar tanısı

27 Laboratuar tanısı

28 Tedavi Erythromycin Kloramfenikol Tetrasikli

29 Listeria monocytogenes
0.5-3/0.5 µm büyüklüğünde Gram pozitif Kapsülsüz Aerop-Mikroaerofil (% 5-10 CO2) Hareketlı (oda ısısında) Hareketsiz (37 ºC)

30 Listeria monocytogenes

31 Bulaşma Hayvanlar Bitkiler Toprakta bulunur
Hayvanlar veya dışkıları ile temas Çiğ süt ve çiğ sütten yapılmış peynir ile Kontamine sebzelerin yenmesiyle insanlara bulaşır

32 Patogenez Plasentadan geçiş (fetus)
Doğum sırasında bulaşma (yenidoğanda) Böbrek nakli yapılmış hastalarda İmmünsüprese erişkinlerde Bakterinin patogenezi; mononükler fagositleri istila edebilme yeteneğine bağlıdır. Listeriolizin O (hücre zarlarını tahrip eder)

33 Klinik bulgular Enfekte annelerde ya belirti yoktur yada gribe benzer bir tablo oluşur Gebelik esnasındaki enfeksiyon Düşük Erken doğum Doğum esnasında enfekte olan bebeklerde 1-4 hafta sonra akut menenjit gelişebilir

34 Klinik bulgular İmmünsüprese erişkinlerde Gastroenterit İhsal Ateş
Başağrısı Miyalji Karında kramplar

35 Klinik bulgular Sepsis Menenjit

36 Laboratuar tanısı Gram boyama Kültür (kanlı agar, çikolata agar)

37 Listeria monocytogenes

38 Tedavide Gentamicin Ampisilin Trimetoprim-sulfametoksazol

39 Korunma İmmünsüprese erişkinler Hamile kadınlar
Çiftlik hayvanları, çiğ süt ve çiğ sütten hazırlanmış ürünler ve çiğ sebzelerden uzak durmalıdır.

40 Erysipelothrix rhusiopathiae
1-2/ µm büyüklüğünde Gram pozitif Kapsülsüz Mikroaerofil (% 5-10 CO2) Hareketsiz Sporsuz

41 Erysipelothrix rhusiopathiae

42 Erysipelothrix rhusiopathiae

43 Erysipelothrix rhusiopathiae
Yılancıksı hastalığını oluşturur

44 Yılancıksı

45 Yılancıksı

46 Yılancıksı

47 Laboratuar tanısı

48 Laboratuar tanısı

49 Tedavi Penicillin

50 Rhodococcus Gram pozitif Kapsülsüz Aerop Hareketsiz Sporsuz Katalazlı

51 Rhodococcus

52 Rhodococcus Toprakta Göl ve nehir sularında bulunur R. equi (At)
Solunum yoluyal alınan bakteri İmmünsüprese hastalarda (HIV) pnömoniye Deri enfeksiyonlarına neden olur

53 R. equi

54 R. equi (pnömoni)

55 Tanı Gram boyama

56 Çikolata agar

57 R. equi

58 Tedavi Sulphamethazol-trimetroprim Doxycyclin Erythromycin Amikacin
İmipenem

59 Gardnerella vaginalis
1-2/ µm büyüklüğünde Gram pozitif Kapsülsüz Mikroaerofil (% 5-10 CO2) Hareketsiz Sporsuz

60 Gardnerella vaginalis

61 Bulaşma Cinsel ilişki ile bulaşır

62 Tanı Gram boyamada Bol epitel hücresi Lökosit çok az veya hiç yok
Bol Gram labil boyanmış değişik morfolojide bakterilerin görülmesi Lama sürülmüş materyalin üzerine % 10 KOH damlatıldığında balık kokusu çıkması

63 Tanı Clue cells hücrelerinin görülmesi Kültür
İnsan kanlı (HBT-80) ve koyun kanlı agarlara ekim

64 G. Vaginalis (Clue cells)

65 G. Vaginalis (Clue cells)

66 Tedavi Penicillin Ampicillin Cefoxitin Cefotaxime Erythromycin
Amikacin İmipenem

67 B. Dalanan iplikler oluşturan Gram pozitif çomaklar
1. Nocardia 2. Actinomadura 3. Actinomyces 4. Mycobacterium


"Corynebacterium ve Listeria cinsi bakteriler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları