Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ampirik Antibiyotik Tedavisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ampirik Antibiyotik Tedavisi"— Sunum transkripti:

1 Ampirik Antibiyotik Tedavisi

2 ----------------------------------------------
Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru antibiyotik Doğru doz + Doğru süre Doğru antibakteriyal tedavi

3 Antibiyotik; enfeksiyon etkeni mikro-orga-
Doğru antibiyotik 1. KOŞUL Antibiyotik; enfeksiyon etkeni mikro-orga- nizmaya etkili olmalı. ( Etken mikro-organizma; kullanılan antibiyotiğe duyarlı olmalı )

4 Doğru antibiyotik Diğer koşullar 1. Farmakokinetik özellikler
( emilim, dağılım, atılım ) 2. Hasta özellikleri ( yaş, gebelik, altta yatan hastalık, vs ) 3. Fayda/risk oranı 4. Fiyat ( Tedavi maliyeti)

5 1. Koşulun gereği:Kültür ve duyarlılık testleri
Kültür sonucunu beklemeye zaman olmayabilir. Kültür yapma olanağı olmayabilir. Kültürde üreme olmayabilir. Kültür yapmak pratik olmayabilir.

6 Ampirik Tedavi Tablo enfeksiyona mı bağlıdır ?
Bu bir bakteriyel enfeksiyon mudur ? Enfeksiyonun yeri belli midir ? Bu tür enfeksiyonlarda en sık etkenler nelerdir ? Bu etkenlerin alışılmış antibiyotik direnç paternleri nasıldır ? Olası etkenlerin özel direnç durumları var mıdır ?

7 * Seçenekler vardır, kanunlar yoktur.
Ampirik tedavi * Seçenekler vardır, kanunlar yoktur. * Mantığı olan her ampirik tedavi doğrudur.

8 * Ampirik tedavi en sık rastlanan patojenleri
kapsar.Tüm patojenleri kapsaması gerekmez. * Her bakterinin duyarlılık paternini tam olarak tahmin etmek mümkün değildir. * Ampirik tedavinin başarı şansı %100 değildir. Ancak, bu oranı mümkün olduğunca yükselt- mek hekimin elindedir.

9 Duyarlılık paternleri
Her zaman dirençli ( Mycoplasma-beta/laktam) Her zaman duyarlı ( S.pyogenes- penisilin ) Çoğunlukla duyarlı ( E.coli- kinolon ) Özel direnç durumları S.aureus- metisilin direnci enterokoklar- YDAD pnömokoklar- penisilin(orta- yüksek)

10 Solunum Yolu Enfeksiyonları Enfeksiyon: Akut tonsillofarenjit
Olası etken: AGBHS (S.pyogenes ) Uygun antibiyotik: penisilin V, penisilin G amoksisilin

11 Solunum Yolu Enfeksiyonları
A.otitis media S.pneumoniae penisilin A.sinüzit H.influenzae amoksisilin Pnömoni M.catarrhalis makrolidler KOAH alevlenmesi k.sef. B-laktamaz inh. Atipik pnömoni C.trachomatis yeni kinolonlar M.pneumoniae L.pneumophila

12 Üriner sistem enfeksiyonları
Komplike olmayan ÜSE A.sistit %90 E.coli TMP-SMX kinolonlar A.piyelonefrit %80 E.coli PE kinolonlar amp/sulbaktam amok/klavulanat 2. veya 3.k.sef aminoglikozitler

13 Gastrointestinal sistem enfeksiyonları
gastroenteritler invaziv Salmonella spp kinolonlar Shigella spp TMP-SMX EİEC ampisilin C.jejuni Y.enterocolitica toksinlerle ETEC S. aureus B. cereus V. cholerae pseudomembranözkolit C. difficile metronidazol vankomisin

14 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Travma veya cerrahi sonrası yara enfeksiyonları Primer deri enfeksiyonları impetigo, follikülit, fronkül, karbonkül, panaris, erizipel, sellülit, lenfanjit Etkenler: stafilokoklar, streptokoklar nafsilin penisilin eritromisin Eritrazma: C.minutissimum eritromisin Mikst enfeksiyonlar: Derin dokulara invaze abseler Dekübitis ülserleri Diyabetik ayak enfeksiyonları

15 Kemik ve eklem enfeksiyonları
A.osteomiyelit yenidoğan çocuk erişkin S.aureus S.aureus S .aureus Gram(-) basil Grup A streptokok Grup B streptokok nafsilin nafsilin nafsilin glikopeptit glikopeptit sefazolin ( +3.k.sef. ) klindamisin glikopeptit ( +3. k.sef. ) ( + AG )

16 Kemik ve eklem enfeksiyonları
Septik artrit yenidoğan- 3 ay ay- 14 yaş erişkin S.aureus S.aureus N. gonorrhoeae Enterobacteriacae S.pyogenes S.aureus Grup B str S.pneumoniae streptokoklar H .influenzae Enterobacteriacae sefazolin+amikasin nafsilin + seftriakson amp/sulbaktan

17 Bakteriyel menenjitler
yenidoğan ay yaş ay-18 yaş yaş >50 yaş E.coli E.coli H.influenzae S .pneumoniae S.pneumoniae Grup B str Grup B str N.meningitidis N. meningitidis N.meningitidis L.monocytogenes H.influenzae S.pneumoniae Gr(-) basil S.pneumoniae ampisilin ampisilin seftriakson seftriakson ampisilin (seotaksim) (sefotaksim) sefotaksim sefotaksim veya seftriakson veya (seftriakson) penG (sefotaksim) ampisilin veya veya glikopeptit meropenem AG sefotaksim

18 İntra-abdominal enfeksiyonlar E .coli
B. fragilis 3.k.sef metronidazol Sefepim ornidazol ofloksasin / siprofloksasin klindamisin üreidopenisilin aztreonam karbapenem piperasilin/ tazobaktam, tikarsilin/ klavulanik asit

19 Enfektif Endokardit Doğal kapak Akut-- S. aureus ampisilin/sulbaktam
enterokok nafsilin gentamisin vankomisin Subakut--S.viridans Pen G + gentamisin Protez kapak erken-- S.aureus KNS vankomisin + gentamisin + Gr(-) basil rifampisin geç --- KNS enterokok


"Ampirik Antibiyotik Tedavisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları