Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim, toplumun tüm kesimleri için gereklidir. Çünkü eğitim olmazsa mutluluğa ve mükemmelliğe ulaşmak mümkün değildir. Bununla birlikte toplumu oluşturanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim, toplumun tüm kesimleri için gereklidir. Çünkü eğitim olmazsa mutluluğa ve mükemmelliğe ulaşmak mümkün değildir. Bununla birlikte toplumu oluşturanlar."— Sunum transkripti:

1

2 Eğitim, toplumun tüm kesimleri için gereklidir. Çünkü eğitim olmazsa mutluluğa ve mükemmelliğe ulaşmak mümkün değildir. Bununla birlikte toplumu oluşturanlar arasındaki fark, eğitimde uygulanacak yöntemlerin de farklı olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yöntemler "ikna" ve "göstererek açıklama"dır. İkna daha çok emek gücüne dayanan işlerin öğretilmesinde kullanılan yöntemdir. Sıradan insanlar yeniliğe açık değildir ve ancak yenilikleri ikna oldukları zaman kabullenirler. Bu nedenle yaptıkları işi benimsemeleri ve kendilerine gösterilen şekilde yapmaları ancak ikna edilmelerine bağlıdır. Teorik bilgilerin öğretilmesinde göstererek açıklamaya (demostrasyon) dayanan yöntem kullanılmalıdır. Bu yöntemde gerçek bilgiyi (doğruyu) öğretmek ve onu çıkaracak şekilde anlatmak gerekmektedir. Nurdan Gül Kökten

3 Türk-İslam devletlerinin eğitim anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz İlk Türk devletlerinde eğitim ile Türk-İslam devletlerindeki eğitim anlayışı arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır? Nurdan Gül Kökten

4 Öğrenci odaları Nurdan Gül Kökten

5 Numaralandırılmış Medrese bölümlerini sayar mısınız 1. Müderris odası 2. Medrese çalışanları odası 3. öğrenci odası 4. Mescit 5. Darül hadis bölümü 6. Ders odaları 7. Kütüphane 8. Abdesthane 9. Eyvan Nurdan Gül Kökten

6 MEDRESELERDE OKUTULAN DERSLER DİN VE HUKUK DERSLERİ DİL, EDEBİYAT DERSLERİ FELSEFE DERSLERİ MÜSBET BİLİM DERSLERİ Fıkıh Kelam Hadis Tefsir Kuran Okuma Arap Edebiyatı Farsça Nahiv(gramer) Sarf (fiil yapısı) Hitabet Şiir Cerh ve Tadil Tarih Edebiyat Felsefe Mantık Tıp Cerrahi Riyaziye Hesap Hendese (Geometri) Müsellesat (Trigonometri) Nücüm(Yıldız) Heyet Tabiyat Bu kurumların günümüz eğitim-öğretim kademelerinin hangisine denk olabileceğini tartışınız. Bu kurumların günümüz eğitim-öğretim kademelerinin hangisine denk olabileceğini tartışınız. Medreselerde hangi dersler okutulurdu Nurdan Gül Kökten

7 İlk Selçuklu Medresesi Kimin Zamanında Nerede açılmıştır İlk Selçuklu medresesi Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da açıldı. Medreseler Kimin Zamanında sistemli Hale getirildi Nizamülmülk tarafından ilki Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medresesi Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oldu. Medrese eğitimi kurumsallaştırıldı. Nizamülmülk tarafından ilki Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medresesi Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oldu. Medrese eğitimi kurumsallaştırıldı. Nurdan Gül Kökten

8 Nizamiye Medreselerinin Kuruluş Amaçları Nelerdir, Selçuklu topraklarında yıkıcı ve bölücü faaliyetleri önlemek için bilim insanı yetiştirerek fikre fikir ile karşılık vermek, Genişleyen devletin yönetim kademeleri için memur yetiştirmek Din adamı ihtiyacını karşılamak ve Oğuzların İslam inançlarını pekiştirmek, Bilim insanı yetiştirmek ve onların bilgilerinden devlet ve ülke yararına faydalanmaktır Nurdan Gül Kökten

9 Tokat Niksar'da Danişmentliler tarafından yaptırılan ve tıp eğitimi veren Yağıbasan Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olarak bilinir. Anadolu’da yapılan İlk Medrese Hangisidir Nurdan Gül Kökten

10 3. Yaygın Eğitim-Ahilik Ahiler Hangi Aşamalardan Geçerek yetiştirilirdi Nurdan Gül Kökten

11 4. Atabeylik Atabeylik Nedir Büyük Selçuklu Devleti'nde şehzadelerin eğitimi ve yönetim tecrübesinin kazandırılması işi "atabeylere verilmişti. Büyük Selçuklu Devleti'nde şehzadelerin eğitimi ve yönetim tecrübesinin kazandırılması işi "atabeylere verilmişti. Atabeylik Yararları ve Zararları Nelerdir Osmanlılarda Atabeyliğin yerini Kim almıştır Hükümdar’ın zayıf olduğu anlarda Bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan diyorlardı Buda ülkenin parçalanmasına neden oluyordu Hükümdar’ın zayıf olduğu anlarda Bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan diyorlardı Buda ülkenin parçalanmasına neden oluyordu Lala Böyle Kurulmuş Hangi Atabeylikleri Hatırlıyorsunuz Salgurlular (1147-1284) İldenizoğulları (1146-1225) Beg-Teginoğulları (1146 -1232) Böriler (Şam Atabeyliği) (1128-1154) Zengîler (1127-1259) ) Nurdan Gül Kökten

12 5. Türk-islam Devletlerinde Bilim Oku! Seni yaratan Rabbi'nin adıyla oku. (Ayet) İnsan doğuştan âlim doğmaz, sonradan öğrenir; dil doğuştan konuşmaz, zamanla konuşmaya başlar. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Ayet) Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. (Hz. Ali) İlim Çin'de de olsa alınız. (Hadis) insan bilmezse öğrenir, bilir; bildikten sonra arzusuna kavuşur. İnsan öğrenerek, âlim olur; bilgi sahibi olduktan sonra her işi yoluna girer. Yukarıdaki sözlere göre Türk-İslam devletlerinin bilime verdiği önemi değerlendiriniz. Nurdan Gül Kökten

13 Türk-İslam Devletleri Döneminde Yaşamış Bilim Adamları Matematikçidir, cebirle ilgili çalışmaları ünlüdür. Cebirle ilgilenmiştir. Aristo’nun düşüncelerinin İslam dünyasına yayılmasını sağlamıştır.Muallim-i Sani ( ikinci öğretmen ) denilir.Avrupa’da Alfarabyus olarak tanınır. Serbest düşünceyi savunmuştur. Enlem- boylamı tespit etmiş, dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini söylemiştir. Avrupa’da Avicenna olarak tanınır.Farabi’nin etkisinde kalmıştır.El Kanun Fi’t – Tıp Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn-iTürk Çalışmaları Verilen Bilim Adamlarının Kimler Olduğunu Tahmin Ediniz Nurdan Gül Kökten

14 Nizamiye medreselerinde çalışmıştır.İhyaü’l – Ulumiddin ( Din ilimlerinin yeniden yapılanması ) en ünlü eserlerinden biridir. Sultan Melikşah zamanında çalışmalar yaptı.Takvim-i Melikşah veya Takvim-i Celali denilen bir takvim düzenledi. Nurdan Gül Kökten

15 Kur'an ve hadislere dayanarak Allah'ın varlığını, birliğini, niteliklerini.. akıl ve mantık yoluyla kanıtlamaya çalışan felsefedir. Bimaristan- Selçuklular döneminde hastaneye verilen ad. Heyet- Astronomi Müderris Medreselerde ders veren kişi İcazetname Eski dilde diploma dır... SoftaMedrese öğrencisi Danişment Medreselerde oda sahibi olabilmiş öğrencilere verilen isim.. Riyaziye Matematik HendeseGeometri MüsellesatTrigonometri NücümYıldızlar Fıkıh İslam hukuku Kelam HadisHz. Peygamber'in sözü TefsirKur'an-ı kerim'i n açıklanması, yorumlanması NahivGramer Sarf Sarf Arapça dilbilgisinin fiil bölümüdür. nahiv ise isim bölümünden bahseder. osmanlı medreselerinde önce sarf, sonra nahiv okutulması bir gelenekti. Hadis ilmidir. bu ilimde hususu bazi yontemlerle hadis rivayet eden kisilerin kusur ve meziyetleri incelenir. yani ravilerin dogruluk ve guvenirlik yonlerinden durumları ortaya konur. Cerh ve Tadil Nurdan Gül Kökten


"Eğitim, toplumun tüm kesimleri için gereklidir. Çünkü eğitim olmazsa mutluluğa ve mükemmelliğe ulaşmak mümkün değildir. Bununla birlikte toplumu oluşturanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları