Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK"— Sunum transkripti:

1 AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK
AB VETERINER HEKIM PLATFORMU 3. KOORDINASYON TOPLANTISI, 21 ŞUBAT 2009, KOZAKLI / NEVŞEHIR HAZIRLAYAN VE SUNAN:: Ramazan BOZTEPE ZOO VETERINARIAN (GERMANY) (AB Platform Temsilciler Kurulu Üyesi)

2 KAYNAK BILGILER (LITERATUR)
KONU BAŞLIKLARI Görev Alanlarına Göre Tanımlama Genel Ilgi Alanları Eğitim ve Öğretim Mezuniyet Sonrası Süreç Çalışma Alanları KAYNAK BILGILER (LITERATUR) Federal Ministry for Health, Family and Youth, Austria Ministry of Social Affairs, Family and Health, Hessen / Germany Ministry of Food and Rural Areas Baden - Württemberg / Germany Federal Ministry of Health, Germany Animal Health Austria Belgian health authority, Belgium FVO, Swiss Federal Veterinary Office, Switzerland BMVEL, Federal Ministry for Consumer Protection, Food and Agriculture, Germany British Veterinary Authority, Great Britain Netherlands - Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Netherlands Swedish Board of Agriculture, Sweden

3 GÖREV ALANLARINA GÖRE TANIMLAMA
Hayvan Sağlığı ve Refahı Hastalıkların Teşhişi ve Tedavisi Inceleme – Araştırma Kamu Sağlığı Gıda Kontrolü ve Takibi Doğa ve Hayvanları Koruma

4 ILGI ALANLARINA GENEL BIR BAKIŞ
Serbest Veteriner Hekimlik Küçük Baş Hayvan Klinigi Veteriner Hekimliği Büyük Baş Hayvan Klinigi Veteriner Hekimliği At Klinigi Veteriner Hekimliği Karışık Klinik Veteriner Hekimliği Diğerleri Kamu Veteriner Hekimliği Üniversiteler, Araştırma ve Diğer Hizmetler Industri ve Araştırma Merkezleri Resmi ve Özel Labaratuvarlar Diğerleri (Askeriye, Hayvanat Bahçeleri vb gibi) 1.Grafik:Serbest Veteriner Hekimlik 2.Grafik: Genel Ilgi Alanları

5 EGITIM VE ÖGRETIM Eğitim - Öğretim Öncesi Devre
Matura Merkezi Yerleştirme Yeterlilik Sınavı (MC) Eğitim – Öğretim Süreci Avrupa Genelinde Ortalama Eğitim Süresi 16 Yarıyıl (Normal;5-6 sene) ECTS (Europäisches Kreditsystem) Doğa Bilimleri ve Bireyin Ihtiyacına Göre: Sosyal Bilimler, Ekonomi, Teknik... 4.Yarıyıldan Itibaren Bireysel Çalışma Alanları Belirlenir Devlet Merkezi Bitirme Sınavları (Staatsexamen) Diploma

6 MEZUNIYET SONRASI SÜREÇ
Doktora ve / ya da Uzmanlık Eğitimi Klinik / Muayenehane Asistanlığı Paraklinikler Industri Diğerleri 3. Grafik: Mezuniyet Sonrasi süreç

7 VETERINER HEKIMLIKTEKI CALIŞMA ALANLARI
Muayenehane ve Klinikler Componion Animals Büyük Baş Hayvan Klinikleri At Klinikleri Exotik Hayvan Klinikleri Kamu Veteriner Hekimliği Devlet Veteriner Hekimligi Belediye Veteriner Hekimliği Üniversiteler, Araştırma ve Diger Hizmetler Industri ve Araştırma Merkezleri Resmi ve Özel Labaratuvarlar Diğerleri Askeri Veteriner Hekimlik Hayvanat Bahçeleri Veteriner Hekimliği Geliştirme ve Kalkındırma Işbirlikleri

8 MUAYENEHANE VE KLINIKLER
GENEL: Kişiye Ait, Sade Ortaklıklar ve Anonim ya da Limited Şirketler Sözleşmeli Personal ya da Yönetici Işveren Uzmanlık Alanları Kuruluş Öncesi Arz – Taleb Analizleri (Kar - Zarar - Managment) Gevşek Reklam Yasakları Angajman ve Randıman Temelindeki Işbirlikleri /Dayanışma Kazanç Payı Toplam Cironun % 30-35 Mesleki Idealismus ve Etik Değerler Ekonomik Zorluklar ve Yeni Çalışma Alanlarına Yönelim

9 Küçük Hayvan / Ev Hayvanları Muayenehane / Klinikleri
Müşteri Potansiyeli Köpek ve Kediler (Ekseriyeti oluşturmaktadır) Hint Domuzu, Sürüngenler, Yılanlar, Kuşlar… Başlıca Görevleri Prophylaxie Danışmanlık Hizmetleri (Bakım ve Besleme) Kastrasyon ve Aşılamalar Hayvan Davranışları (Hayvan sahibi de aynı programa dahil edilir) Kalca Kemigi Op`ları Chemotherapie ve Radyotherapie (kanser hastalarında…) Mıknatisrezonans ve Ultrasyon Muayenelerı Fraktur Op ve Tedavileri Kalp Pili ve Besleme Sondası Takma vb gibi Çalışma Bicimleri Randevu Ev Ziyaretleri Hayvan Sevgisi Hakemlik Triage

10 Büyük Baş Hayvan Muayenehane / Klinikleri
Müşteri Potansiyeli Geviş Getiren hayvanlar (Koyun, Keçi, Lama, Alpaka, Sıgır vb gibi) Domuz (Ekseriyeti oluşturur) Başlica Görevleri Aşılamalar, Paraziter Mücadele Danışmanlık Hizmetleri (Bakım, Besleme, Sagım Teknikleri vb gibi) Sunni Tohumlama Kastrasyon Kesimhane Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Hayvan Koruma Vb gibi… Çalışma Biçimleri Hayvan Sahipleri / Ciftlik Sahipleri ile Sözleşmeler yapmak suretiyle Ev / Çiftlik Ziyaretleri Kalite ve Hijyen Kontrolü vb gibi… Kayıt Sistemi (Bilgi Bankası) Usulü Ekonomik Kaygılar Eksenli Randıman Managment

11 At Klinikleri Veteriner Hekimliği
Müşteri Potansiyeli Atlar Hayvanat Bahçelerindeki Tek Tırnaklılar (Zebra, Eşek vb gibi) Başlıca Görevleri: Danışmanlık Hizmetleri Kurativ Hizmetler (Tırnak Hastalıkları, Topallıklar…) Bilirkişi Kolik Op`leri ve Kastrasyon Vb gibi… Çalışma Biçimleri Randevu ve Ziyaretler Hayvan Sahipleri / Dernekler / Çiftlik Sahipleri Ile Yapılan Sözleşmeler… Sigorta Şirketleri ile Yapılan Bilirkişi Sözleşmeleri Ekonomik Kaygılar Ön Plana Çıkmaz (Atların; Damızlık ya da Sportif Olma Durumları Daha Çok Ön Plandadır…) Kayıt Sistemleri Oldukça Önemsenir

12 Exotik Ev Hayvanları Muayenehaneleri / Klinikleri
Müşteri Potansiyeli Hint Domuzu, Tavşan, Fare, Hamster, Chinchilla, Dağ Gelincigi... Kamlumbağa, Leguana, Kurbağalar... Papağan, Kanarya, Finken (Ekseriyeti oluştururlar)… Süs Balıkları Vb gibi Görevleri ve Çalışma Biçimleri Daha Çok Küçük Hayvan Veteriner Hekimliğine Benzer

13 KAMU VETERINER HEKIMLIĞI
Genel: Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi ve Bunlara Bağlı Yerel Birimler Şeklinde Yapılanmışlardır Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Gıdalardaki Güvenliğin En Yetkin ve Etkin Birimleridir Zoonos Hastalıklarla Mücadelede En Etkin ve Yetkin Muhataplardır (Kamu Sağlığı) Hayvan Koruma ve Hayvan Ilacları ile Ilgili En Etkin Yürütme Birimleridir Vb gibi… Yapılanmalarına Göre Ikiye Ayrılırlar Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi Yerel Veteriner Hekimlik Birimleri (Daireleri) Devlet Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği

14 MERKEZI VETERINER HEKIMLIK DAIRESI
Genel: Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi ve Bunlara Bağlı Yerel Birimler Şeklinde Yapılanmışlardır Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Gıdalardaki Güvenliğin En Yetkin ve Etkin Birimleridir Zoonos Hastalıklarla Mücadelede En Etkin ve Yetkin Muhataplardir (Kamu Sağlığı) Hayvan Koruma ve Hayvan Ilaçları ile Ilgili En etkin Yürütme Birimleridir Vb gibi… Yapılanmalarına Göre ikiye Ayrılırlar Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi Yerel Veteriner Hekimlik Birimleri (Daireleri) Devlet Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği Görevleri Information Danışmanlık Araştırma Eğitim Çalışma Biçimleri Projelerın Planlanması ve Yürütülmesi (Üniversite, Institülerle Işbirlikleri Temelinde) Idari ve Politik Komisyonlarda Danışmanlık Yasa ve Yönetmeliklerin Güncellenmesi Çalışmaları (Hayvan Koruma, Kamu Sağlığı…) Mesleki Yeniliklerin Değerlendirilip Mesleki Kamuoyuna Sunulması Diğer Devlet Kurumları ile Karşılıklı Istişare ve Işbirlikleri

15 YEREL VETERINER HEKIMLIK DAIRELERI
Genel Kamuda Çalışan Veteriner Hekimlerin Ekseriyeti Doktora / Uzmanlık Eğitimi Almıştır Süreklilik Arz Eden Mesleki Eğitim Yasal Bir Zorunluluktur (Kurslar, Seminerler vb gibi) Sorumluluk ve Görevleri Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hayvan ve Doğa Koruma Ilaç Piyasa Kontrolleri Aşılamalar ve Tedarikler Gıda Kontrolleri Kesimhaneler Kamu Sağlığı Sınır kontrolleri Hayvan ve Gıda Nakilleri Hayvan Deneyleri Hayvanat Bahçeleri Merkezi Daire ve Diğer Yerel Birimlerle Işbirlikleri Vb gibi… Belediye Veteriner Hekimliği Türkiyedekine benzer bir yapılanma mevcut.

16 INDUSTRI ve ARAŞTIRMA Genel Çalışma Alanları Çalışma Biçimleri
Sosyal ve Otoriter Bir Pozisyona Sahiptirler Küçük Işletmelerde Daha Çok Işletme Sahibi Pozisyonundadırlar Çalışma Alanları Ilaç Fabrikalarıı Yem Fabrikaları Vb. gibi Çalışma Biçimleri Labaratuvar Şefliği Üretim Managment Dış Hizmetler Sorumlusu Araştırma ve Geliştirme Birimleri Vb gibi… ÜNIVERSITELER „Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Diğer Hizmetler“ Bu merkezlerce yürütülür. Istihdam koşulları oldukça sınırlıdır. Ve iç dinamikler anlamında Türkiye benzeri bir yapı mevcuttur.

17 RESMI VE ÖZEL LABARATUVARLAR
Genel Doktora / Uzmanlık Şarti Ön Plandadır Kamuoyu Nezdinde Prestij Sahibidirler Bulaşıcı Hastalıklar ve Gıda Maddeleri ile Ilgili Temel Bilgi Sahibi Olma Mecburidir Çalişma Alanları Hematoloji Klinik Kimya Seroloji Mikrobiyoloji Patoloji Vb gibi.. Çalışma Biçimleri Danışmanlık Hizmetleri (Teşhis ve Tedavi Metodları…) Serbest Çalışan Veteriner Hekimlere Saha Yardımı ve Işbirlikleri Vb gibi…

18 DIGER CALISMA ALANLARI
Askeri Veteriner Hekimlik Hizmetleri Genel Türkiyedeki benzerlerinden daha ileri bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz ve hatta bazı sahalarda Türkiyeli uzmanlardan yararlanıldıgını söylemek doğru olur Sorumlukları ve Görevleri Hayvan ve Insan Sağlığı Askeri Personelin Eğitimi Vb gibi Hayvanat Bahçeleri ve Milli Parklar Uzmanlık Gerektiren Bir Çalışma Alanıdır Biyoloji, Jeoloji ve Zooloji Bilim Dallarında Temel Bilgi Sahibi Olmak Bir Zaruret Olarak Görülür Hayvan ve Doğa ile Ilgili Mevcut Ulusal ve Uluslararası Yasa ve Yönetmeliklere Hakim Olma Çok Önemsenir Sorumluluklar ve Görevleri Hayvan ve Çevre Sağlığı Aşılamalar Paraziter Mücadele Ve Diğer Rutin Mesleki Hizmetler Geliştirme Ve Kalkınma Işbirlikleri Global Konjüktür ve Zoonoz Hastalıklar Meslektaslarımıza Ulusal ve Uluslararası Arenada Önemli Yeni Çalışma Sahaları Olusturmuş Durumda Daha Çok Humaniter Projelerdeki Işbirlikleri Şeklinde Ifadesini Bulmaktadır. Vb.gibi…

19 SONSÖZ Mesleki Idealism ve Etik Değerler Ekonomik Sıkıntılar
Yeni Model Arayışları Ulusal ve Uluslararası Mesleki Organizasyonların Önemi Sürekli Yenilenen ve Geliştirilen Bir Bilim Herşeye Rahmen Umut Veren Bir Duruş

20 TEŞEKKÜRLER Dr. Vet. Med. RAMAZAN BOZTEPE Zoo Veterinarian (Germany)
Zoo Director - GG Tiergarten e.V. , Germany


"AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları