Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK AB VETERINER HEKIM PLATFORMU 3. KOORDINASYON TOPLANTISI, 21 Ş UBAT 2009, KOZAKLI / NEVŞEHIR AB VETERINER HEKIM PLATFORMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK AB VETERINER HEKIM PLATFORMU 3. KOORDINASYON TOPLANTISI, 21 Ş UBAT 2009, KOZAKLI / NEVŞEHIR AB VETERINER HEKIM PLATFORMU."— Sunum transkripti:

1 1 AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK AB VETERINER HEKIM PLATFORMU 3. KOORDINASYON TOPLANTISI, 21 Ş UBAT 2009, KOZAKLI / NEVŞEHIR AB VETERINER HEKIM PLATFORMU 3. KOORDINASYON TOPLANTISI, 21 Ş UBAT 2009, KOZAKLI / NEVŞEHIR HAZIRLAYAN VE SUNAN:: Ramazan BOZTEPE HAZIRLAYAN VE SUNAN:: Ramazan BOZTEPE ZOO VETERINARIAN (GERMANY) (AB Platform Temsilciler Kurulu Üyesi)

2 2 Görev Alanlarına Göre Tanımlama Görev Alanlarına Göre Tanımlama Genel Ilgi Alanları Genel Ilgi Alanları Eğitim ve Öğretim Eğitim ve Öğretim Mezuniyet Sonrası Süreç Mezuniyet Sonrası Süreç Çalışma Alanları Çalışma Alanları KAYNAK BILGILER (LITERATUR) Federal Ministry for Health, Family and Youth, Austria Federal Ministry for Health, Family and Youth, Austria Ministry of Social Affairs, Family and Health, Hessen / Germany Ministry of Social Affairs, Family and Health, Hessen / Germany Ministry of Food and Rural Areas Baden - Württemberg / Germany Ministry of Food and Rural Areas Baden - Württemberg / Germany Federal Ministry of Health, Germany Federal Ministry of Health, Germany Animal Health Austria Animal Health Austria Belgian health authority, Belgium Belgian health authority, Belgium FVO, Swiss Federal Veterinary Office, Switzerland FVO, Swiss Federal Veterinary Office, Switzerland BMVEL, Federal Ministry for Consumer Protection, Food and Agriculture, Germany BMVEL, Federal Ministry for Consumer Protection, Food and Agriculture, Germany British Veterinary Authority, Great Britain British Veterinary Authority, Great Britain Netherlands - Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Netherlands Netherlands - Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Netherlands Swedish Board of Agriculture, Sweden Swedish Board of Agriculture, Sweden KONU BAŞLIKLARI

3 3 GÖREV ALANLARINA GÖRE TANIMLAMA Hayvan Sağlığı ve Refahı Hayvan Sağlığı ve Refahı Hastalıkların Teşhişi ve Tedavisi Hastalıkların Teşhişi ve Tedavisi Inceleme – Araştırma Inceleme – Araştırma Kamu Sağlığı Kamu Sağlığı Gıda Kontrolü ve Takibi Gıda Kontrolü ve Takibi Doğa ve Hayvanları Koruma Doğa ve Hayvanları Koruma

4 4 ILGI ALANLARINA GENEL BIR BAKI Ş Serbest Veteriner Hekimlik Serbest Veteriner Hekimlik Küçük Baş Hayvan Klinigi Veteriner Hekimliği Küçük Baş Hayvan Klinigi Veteriner Hekimliği Büyük Baş Hayvan Klinigi Veteriner Hekimliği Büyük Baş Hayvan Klinigi Veteriner Hekimliği At Klinigi Veteriner Hekimliği At Klinigi Veteriner Hekimliği Karışık Klinik Veteriner Hekimliği Karışık Klinik Veteriner Hekimliği Diğerleri Diğerleri Kamu Veteriner Hekimli ğ i Kamu Veteriner Hekimli ğ i Üniversiteler, Araştırma ve Diğer Hizmetler Üniversiteler, Araştırma ve Diğer Hizmetler Industri ve Araştırma Merkezleri Industri ve Araştırma Merkezleri Resmi ve Özel Labaratuvarlar Resmi ve Özel Labaratuvarlar Diğerleri (Askeriye, Hayvanat Bahçeleri vb gibi) Diğerleri (Askeriye, Hayvanat Bahçeleri vb gibi) 1.Grafik:Serbest Veteriner Hekimlik2.Grafik: Genel Ilgi Alanları

5 5 EGITIM VE ÖGRETIM Eğitim - Öğretim Öncesi Devre Eğitim - Öğretim Öncesi Devre Matura Matura Merkezi Yerleştirme Merkezi Yerleştirme Yeterlilik Sınavı (MC) Yeterlilik Sınavı (MC) Eğitim – Öğretim Süreci Eğitim – Öğretim Süreci Avrupa Genelinde Ortalama Eğitim Süresi 16 Yarıyıl (Normal;5-6 sene) Avrupa Genelinde Ortalama Eğitim Süresi 16 Yarıyıl (Normal;5-6 sene) ECTS (Europäisches Kreditsystem) ECTS (Europäisches Kreditsystem) Doğa Bilimleri ve Bireyin Ihtiyacına Göre: Sosyal Bilimler, Ekonomi, Teknik... Doğa Bilimleri ve Bireyin Ihtiyacına Göre: Sosyal Bilimler, Ekonomi, Teknik... 4.Yarıyıldan Itibaren Bireysel Çalışma Alanları Belirlenir 4.Yarıyıldan Itibaren Bireysel Çalışma Alanları Belirlenir Devlet Merkezi Bitirme Sınavları (Staatsexamen) Devlet Merkezi Bitirme Sınavları (Staatsexamen) Diploma Diploma

6 6 Doktora ve / ya da Uzmanlık Eğitimi Doktora ve / ya da Uzmanlık Eğitimi Klinik / Muayenehane Asistanlığı Klinik / Muayenehane Asistanlığı Paraklinikler Paraklinikler Industri Industri Diğerleri Diğerleri 3. Grafik: Mezuniyet Sonrasi süreç MEZUNIYET SONRASI SÜREÇ

7 7 VETERINER HEKIMLIKTEKI CALIŞMA ALANLARI Muayenehane ve Klinikler Muayenehane ve Klinikler Componion Animals Componion Animals Büyük Baş Hayvan Klinikleri Büyük Baş Hayvan Klinikleri At Klinikleri At Klinikleri Exotik Hayvan Klinikleri Exotik Hayvan Klinikleri Kamu Veteriner Hekimliği Kamu Veteriner Hekimliği Devlet Veteriner Hekimligi Devlet Veteriner Hekimligi Belediye Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği Üniversiteler, Araşt ı rma ve Diger Hizmetler Üniversiteler, Araşt ı rma ve Diger Hizmetler Industri ve Araşt ı rma Merkezleri Industri ve Araşt ı rma Merkezleri Resmi ve Özel Labaratuvarlar Resmi ve Özel Labaratuvarlar Diğerleri Diğerleri Askeri Veteriner Hekimlik Askeri Veteriner Hekimlik Hayvanat Bahçeleri Veteriner Hekimliği Hayvanat Bahçeleri Veteriner Hekimliği Geliştirme ve Kalkındırma Işbirlikleri Geliştirme ve Kalkındırma Işbirlikleri

8 8 MUAYENEHANE VE KLINIKLER GENEL: Kişiye Ait, Sade Ortaklıklar ve Anonim ya da Limited Şirketler Kişiye Ait, Sade Ortaklıklar ve Anonim ya da Limited Şirketler Sözleşmeli Personal ya da Yönetici Işveren Sözleşmeli Personal ya da Yönetici Işveren Uzmanlık Alanları Uzmanlık Alanları Kuruluş Öncesi Arz – Taleb Analizleri (Kar - Zarar - Managment) Kuruluş Öncesi Arz – Taleb Analizleri (Kar - Zarar - Managment) Gevşek Reklam Yasakları Gevşek Reklam Yasakları Angajman ve Randıman Temelindeki Işbirlikleri /Dayanışma Angajman ve Randıman Temelindeki Işbirlikleri /Dayanışma Kazanç Payı Toplam Cironun % 30-35 Kazanç Payı Toplam Cironun % 30-35 Mesleki Idealismus ve Etik Değerler Mesleki Idealismus ve Etik Değerler Ekonomik Zorluklar ve Yeni Çalışma Alanlarına Yönelim Ekonomik Zorluklar ve Yeni Çalışma Alanlarına Yönelim

9 9 Küçük Hayvan / Ev Hayvanlar ı Muayenehane / Klinikleri Müşteri Potansiyeli Müşteri Potansiyeli Köpek ve Kediler (Ekseriyeti oluşturmaktadır) Köpek ve Kediler (Ekseriyeti oluşturmaktadır) Hint Domuzu, Sürüngenler, Yılanlar, Kuşlar… Hint Domuzu, Sürüngenler, Yılanlar, Kuşlar… Başlıca Görevleri Başlıca Görevleri Prophylaxie Prophylaxie Danışmanlık Hizmetleri (Bakım ve Besleme) Danışmanlık Hizmetleri (Bakım ve Besleme) Kastrasyon ve Aşılamalar Kastrasyon ve Aşılamalar Hayvan Davranışları (Hayvan sahibi de aynı programa dahil edilir) Hayvan Davranışları (Hayvan sahibi de aynı programa dahil edilir) Kalca Kemigi Op`ları Kalca Kemigi Op`ları Chemotherapie ve Radyotherapie (kanser hastalarında…) Chemotherapie ve Radyotherapie (kanser hastalarında…) Mıknatisrezonans ve Ultrasyon Muayenelerı Mıknatisrezonans ve Ultrasyon Muayenelerı Fraktur Op ve Tedavileri Fraktur Op ve Tedavileri Kalp Pili ve Besleme Sondası Takma Kalp Pili ve Besleme Sondası Takma vb gibi vb gibi Çalışma Bicimleri Çalışma Bicimleri Randevu Randevu Ev Ziyaretleri Ev Ziyaretleri Hayvan Sevgisi Hayvan Sevgisi Hakemlik Hakemlik Triage Triage

10 10 Büyük Ba ş Hayvan Muayenehane / Klinikleri Müşteri Potansiyeli Müşteri Potansiyeli Geviş Getiren hayvanlar (Koyun, Keçi, Lama, Alpaka, Sıgır vb gibi) Geviş Getiren hayvanlar (Koyun, Keçi, Lama, Alpaka, Sıgır vb gibi) Domuz (Ekseriyeti oluşturur) Domuz (Ekseriyeti oluşturur) Başlica Görevleri Başlica Görevleri Aşılamalar, Paraziter Mücadele Aşılamalar, Paraziter Mücadele Danışmanlık Hizmetleri (Bakım, Besleme, Sagım Teknikleri vb gibi) Danışmanlık Hizmetleri (Bakım, Besleme, Sagım Teknikleri vb gibi) Sunni Tohumlama Sunni Tohumlama Kastrasyon Kastrasyon Kesimhane Hizmetleri Kesimhane Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Hayvan Koruma Hayvan Koruma Vb gibi… Vb gibi… Çalışma Biçimleri Çalışma Biçimleri Hayvan Sahipleri / Ciftlik Sahipleri ile Sözleşmeler yapmak suretiyle Hayvan Sahipleri / Ciftlik Sahipleri ile Sözleşmeler yapmak suretiyle Ev / Çiftlik Ziyaretleri Ev / Çiftlik Ziyaretleri Kalite ve Hijyen Kontrolü Kalite ve Hijyen Kontrolü vb gibi… vb gibi… Kayıt Sistemi (Bilgi Bankası) Usulü Kayıt Sistemi (Bilgi Bankası) Usulü Ekonomik Kaygılar Eksenli Randıman Managment Ekonomik Kaygılar Eksenli Randıman Managment

11 11 At Klinikleri Veteriner Hekimliği Müşteri Potansiyeli Müşteri Potansiyeli Atlar Atlar Hayvanat Bahçelerindeki Tek Tırnaklılar (Zebra, Eşek vb gibi) Hayvanat Bahçelerindeki Tek Tırnaklılar (Zebra, Eşek vb gibi) Başlıca Görevleri: Başlıca Görevleri: Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Kurativ Hizmetler (Tırnak Hastalıkları, Topallıklar…) Kurativ Hizmetler (Tırnak Hastalıkları, Topallıklar…) Bilirkişi Bilirkişi Kolik Op`leri ve Kastrasyon Kolik Op`leri ve Kastrasyon Vb gibi… Vb gibi… Çalışma Biçimleri Çalışma Biçimleri Randevu ve Ziyaretler Randevu ve Ziyaretler Hayvan Sahipleri / Dernekler / Çiftlik Sahipleri Ile Yapılan Sözleşmeler… Hayvan Sahipleri / Dernekler / Çiftlik Sahipleri Ile Yapılan Sözleşmeler… Sigorta Şirketleri ile Yapılan Bilirkişi Sözleşmeleri Sigorta Şirketleri ile Yapılan Bilirkişi Sözleşmeleri Ekonomik Kaygılar Ön Plana Çıkmaz (Atların; Damızlık ya da Sportif Olma Durumları Daha Çok Ön Plandadır…) Ekonomik Kaygılar Ön Plana Çıkmaz (Atların; Damızlık ya da Sportif Olma Durumları Daha Çok Ön Plandadır…) Kayıt Sistemleri Oldukça Önemsenir Kayıt Sistemleri Oldukça Önemsenir

12 12 Exotik Ev Hayvanları Muayenehaneleri / Klinikleri Müşteri Potansiyeli Müşteri Potansiyeli Hint Domuzu, Tavşan, Fare, Hamster, Chinchilla, Dağ Gelincigi... Hint Domuzu, Tavşan, Fare, Hamster, Chinchilla, Dağ Gelincigi... Kamlumbağa, Leguana, Kurbağalar... Kamlumbağa, Leguana, Kurbağalar... Papağan, Kanarya, Finken (Ekseriyeti oluştururlar)… Papağan, Kanarya, Finken (Ekseriyeti oluştururlar)… Süs Balıkları Süs Balıkları Vb gibi Vb gibi Görevleri ve Çalışma Biçimleri Görevleri ve Çalışma Biçimleri Daha Çok Küçük Hayvan Veteriner Hekimliğine Benzer Daha Çok Küçük Hayvan Veteriner Hekimliğine Benzer

13 13 KAMU VETERINER HEKIMLIĞI Genel: Genel: Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi ve Bunlara Bağlı Yerel Birimler Şeklinde Yapılanmışlardır Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi ve Bunlara Bağlı Yerel Birimler Şeklinde Yapılanmışlardır Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Gıdalardaki Güvenliğin En Yetkin ve Etkin Birimleridir Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Gıdalardaki Güvenliğin En Yetkin ve Etkin Birimleridir Zoonos Hastalıklarla Mücadelede En Etkin ve Yetkin Muhataplardır (Kamu Sağlığı) Zoonos Hastalıklarla Mücadelede En Etkin ve Yetkin Muhataplardır (Kamu Sağlığı) Hayvan Koruma ve Hayvan Ilacları ile Ilgili En Etkin Yürütme Birimleridir Hayvan Koruma ve Hayvan Ilacları ile Ilgili En Etkin Yürütme Birimleridir Vb gibi… Vb gibi… Yapılanmalarına Göre Ikiye Ayrılırlar Yapılanmalarına Göre Ikiye Ayrılırlar Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi Yerel Veteriner Hekimlik Birimleri (Daireleri) Yerel Veteriner Hekimlik Birimleri (Daireleri) Devlet Veteriner Hekimliği Devlet Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği

14 14 MERKEZI VETERINER HEKIMLIK DAIRESI Genel: Genel: Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi ve Bunlara Bağlı Yerel Birimler Şeklinde Yapılanmışlardır Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi ve Bunlara Bağlı Yerel Birimler Şeklinde Yapılanmışlardır Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Gıdalardaki Güvenliğin En Yetkin ve Etkin Birimleridir Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Gıdalardaki Güvenliğin En Yetkin ve Etkin Birimleridir Zoonos Hastalıklarla Mücadelede En Etkin ve Yetkin Muhataplardir (Kamu Sağlığı) Zoonos Hastalıklarla Mücadelede En Etkin ve Yetkin Muhataplardir (Kamu Sağlığı) Hayvan Koruma ve Hayvan Ilaçları ile Ilgili En etkin Yürütme Birimleridir Hayvan Koruma ve Hayvan Ilaçları ile Ilgili En etkin Yürütme Birimleridir Vb gibi… Vb gibi… Yapılanmalarına Göre ikiye Ayrılırlar Yapılanmalarına Göre ikiye Ayrılırlar Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi Merkezi Veteriner Hekimlik Dairesi Yerel Veteriner Hekimlik Birimleri (Daireleri) Yerel Veteriner Hekimlik Birimleri (Daireleri) Devlet Veteriner Hekimliği Devlet Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği Görevleri Görevleri Information Information Danışmanlık Danışmanlık Araştırma Araştırma Eğitim Eğitim Çalışma Biçimleri Çalışma Biçimleri Projelerın Planlanması ve Yürütülmesi (Üniversite, Institülerle Işbirlikleri Temelinde) Projelerın Planlanması ve Yürütülmesi (Üniversite, Institülerle Işbirlikleri Temelinde) Idari ve Politik Komisyonlarda Danışmanlık Idari ve Politik Komisyonlarda Danışmanlık Yasa ve Yönetmeliklerin Güncellenmesi Çalışmaları (Hayvan Koruma, Kamu Sağlığı…) Yasa ve Yönetmeliklerin Güncellenmesi Çalışmaları (Hayvan Koruma, Kamu Sağlığı…) Mesleki Yeniliklerin Değerlendirilip Mesleki Kamuoyuna Sunulması Mesleki Yeniliklerin Değerlendirilip Mesleki Kamuoyuna Sunulması Diğer Devlet Kurumları ile Karşılıklı Istişare ve Işbirlikleri Diğer Devlet Kurumları ile Karşılıklı Istişare ve Işbirlikleri Vb gibi… Vb gibi…

15 15 YEREL VETERINER HEKIMLIK DAIRELERI Genel Genel Kamuda Çalışan Veteriner Hekimlerin Ekseriyeti Doktora / Uzmanlık Eğitimi Almıştır Kamuda Çalışan Veteriner Hekimlerin Ekseriyeti Doktora / Uzmanlık Eğitimi Almıştır Süreklilik Arz Eden Mesleki Eğitim Yasal Bir Zorunluluktur (Kurslar, Seminerler vb gibi) Süreklilik Arz Eden Mesleki Eğitim Yasal Bir Zorunluluktur (Kurslar, Seminerler vb gibi) Sorumluluk ve Görevleri Sorumluluk ve Görevleri Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hayvan ve Doğa Koruma Hayvan ve Doğa Koruma Ilaç Piyasa Kontrolleri Ilaç Piyasa Kontrolleri Aşılamalar ve Tedarikler Aşılamalar ve Tedarikler Gıda Kontrolleri Gıda Kontrolleri Kesimhaneler Kesimhaneler Kamu Sağlığı Kamu Sağlığı Sınır kontrolleri Sınır kontrolleri Hayvan ve Gıda Nakilleri Hayvan ve Gıda Nakilleri Hayvan Deneyleri Hayvan Deneyleri Hayvanat Bahçeleri Hayvanat Bahçeleri Merkezi Daire ve Diğer Yerel Birimlerle Işbirlikleri Merkezi Daire ve Diğer Yerel Birimlerle Işbirlikleri Vb gibi… Vb gibi… Belediye Veteriner Hekimliği Belediye Veteriner Hekimliği Türkiyedekine benzer bir yapılanma mevcut. Türkiyedekine benzer bir yapılanma mevcut.

16 16 INDUSTRI ve ARAŞTIRMA Genel Genel Sosyal ve Otoriter Bir Pozisyona Sahiptirler Sosyal ve Otoriter Bir Pozisyona Sahiptirler Küçük Işletmelerde Daha Çok Işletme Sahibi Pozisyonundadırlar Küçük Işletmelerde Daha Çok Işletme Sahibi Pozisyonundadırlar Çalışma Alanları Çalışma Alanları Ilaç Fabrikalarıı Ilaç Fabrikalarıı Yem Fabrikaları Yem Fabrikaları Vb. gibi Vb. gibi Çalışma Biçimleri Çalışma Biçimleri Labaratuvar Şefliği Labaratuvar Şefliği Üretim Managment Üretim Managment Dış Hizmetler Sorumlusu Dış Hizmetler Sorumlusu Araştırma ve Geliştirme Birimleri Araştırma ve Geliştirme Birimleri Vb gibi… Vb gibi…ÜNIVERSITELER „Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Diğer Hizmetler“ Bu merkezlerce yürütülür. Istihdam koşulları oldukça sınırlıdır. Ve iç dinamikler anlamında Türkiye benzeri bir yapı mevcuttur.

17 17 RESMI VE ÖZEL LABARATUVARLAR Genel Genel Doktora / Uzmanlık Şarti Ön Plandadır Doktora / Uzmanlık Şarti Ön Plandadır Kamuoyu Nezdinde Prestij Sahibidirler Kamuoyu Nezdinde Prestij Sahibidirler Bulaşıcı Hastalıklar ve Gıda Maddeleri ile Ilgili Temel Bilgi Sahibi Olma Mecburidir Bulaşıcı Hastalıklar ve Gıda Maddeleri ile Ilgili Temel Bilgi Sahibi Olma Mecburidir Çalişma Alanları Çalişma Alanları Hematoloji Hematoloji Klinik Kimya Klinik Kimya Seroloji Seroloji Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji Patoloji Patoloji Vb gibi.. Vb gibi.. Çalışma Biçimleri Çalışma Biçimleri Danışmanlık Hizmetleri (Teşhis ve Tedavi Metodları…) Danışmanlık Hizmetleri (Teşhis ve Tedavi Metodları…) Serbest Çalışan Veteriner Hekimlere Saha Yardımı ve Işbirlikleri Serbest Çalışan Veteriner Hekimlere Saha Yardımı ve Işbirlikleri Vb gibi… Vb gibi…

18 18 DIGER CALISMA ALANLARI Askeri Veteriner Hekimlik Hizmetleri Askeri Veteriner Hekimlik Hizmetleri Genel Genel Türkiyedeki benzerlerinden daha ileri bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz ve hatta bazı sahalarda Türkiyeli uzmanlardan yararlanıldıgını söylemek doğru olur Türkiyedeki benzerlerinden daha ileri bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz ve hatta bazı sahalarda Türkiyeli uzmanlardan yararlanıldıgını söylemek doğru olur Sorumlukları ve Görevleri Sorumlukları ve Görevleri Hayvan ve Insan Sağlığı Hayvan ve Insan Sağlığı Askeri Personelin Eğitimi Askeri Personelin Eğitimi Vb gibi Vb gibi Hayvanat Bahçeleri ve Milli Parklar Hayvanat Bahçeleri ve Milli Parklar Genel Genel Uzmanlık Gerektiren Bir Çalışma Alanıdır Uzmanlık Gerektiren Bir Çalışma Alanıdır Biyoloji, Jeoloji ve Zooloji Bilim Dallarında Temel Bilgi Sahibi Olmak Bir Zaruret Olarak Görülür Biyoloji, Jeoloji ve Zooloji Bilim Dallarında Temel Bilgi Sahibi Olmak Bir Zaruret Olarak Görülür Hayvan ve Doğa ile Ilgili Mevcut Ulusal ve Uluslararası Yasa ve Yönetmeliklere Hakim Olma Çok Önemsenir Hayvan ve Doğa ile Ilgili Mevcut Ulusal ve Uluslararası Yasa ve Yönetmeliklere Hakim Olma Çok Önemsenir Sorumluluklar ve Görevleri Sorumluluklar ve Görevleri Hayvan ve Çevre Sağlığı Hayvan ve Çevre Sağlığı Aşılamalar Aşılamalar Paraziter Mücadele Paraziter Mücadele Ve Diğer Rutin Mesleki Hizmetler Ve Diğer Rutin Mesleki Hizmetler Geliştirme Ve Kalkınma Işbirlikleri Geliştirme Ve Kalkınma Işbirlikleri Genel Genel Global Konjüktür ve Zoonoz Hastalıklar Meslektaslarımıza Ulusal ve Uluslararası Arenada Önemli Yeni Çalışma Sahaları Olusturmuş Durumda Global Konjüktür ve Zoonoz Hastalıklar Meslektaslarımıza Ulusal ve Uluslararası Arenada Önemli Yeni Çalışma Sahaları Olusturmuş Durumda Daha Çok Humaniter Projelerdeki Işbirlikleri Şeklinde Ifadesini Bulmaktadır. Daha Çok Humaniter Projelerdeki Işbirlikleri Şeklinde Ifadesini Bulmaktadır. Vb.gibi… Vb.gibi…

19 19 SONSÖZ Mesleki Idealism ve Etik Değerler Mesleki Idealism ve Etik Değerler Ekonomik Sıkıntılar Ekonomik Sıkıntılar Yeni Model Arayışları Yeni Model Arayışları Ulusal ve Uluslararası Mesleki Organizasyonların Önemi Ulusal ve Uluslararası Mesleki Organizasyonların Önemi Sürekli Yenilenen ve Geliştirilen Bir Bilim Sürekli Yenilenen ve Geliştirilen Bir Bilim Herşeye Rahmen Umut Veren Bir Duruş Herşeye Rahmen Umut Veren Bir Duruş

20 10.02.2009, Germany20 TEŞEKKÜRLER Dr. Vet. Med. RAMAZAN BOZTEPE Zoo Veterinarian (Germany) Zoo Director - GG Tiergarten e.V.


"1 AVRUPADA VETERINER HEKIMLIK AB VETERINER HEKIM PLATFORMU 3. KOORDINASYON TOPLANTISI, 21 Ş UBAT 2009, KOZAKLI / NEVŞEHIR AB VETERINER HEKIM PLATFORMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları