Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri
GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri 35.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra ikinci tıklamada cevaplar ortaya çıkacaktır.( Sol alt köşede Çiz ve Ok’un üzerindeki Kupaya benzer işareti tıklayınız.)

2 Yukarıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise
1) I. Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli II. Araç giriş çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalıdır III. Kapalı devre görüntüleme sistemi kurmak. Yukarıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla atlatılmasını sağlar? Hiçbiri 1-2 1-3 d) 2 e) Hepsi

3 Kartlı giriş kontrol sistemleri
Dış çevrede fiziki güvenlik önlemlerin yeterince alındığı yerlerde, engellerin izinsiz aşılmaya çalışıldığında veya aşıldığında girişleri algılayan ve bilgileri alarm merkezlerine ulaştırmak amacıyla kurulan sistemlere ne ad verilir? Kartlı giriş kontrol sistemleri Çevre güvenliğini erken algılama ve uyarı sistemleri c) Yangın erken algılama ve uyarı sistemleri d) CCTV e) Araştırma sistemleri

4 a) Patlayıcı dedektörü b) X Ray cihazı
3)Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisi’nin kullandığı aygıtlardan olamaz? a) Patlayıcı dedektörü b) X Ray cihazı c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı d) Jop e) Metal el dedektörü

5 4)Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır? a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir b) Ancak acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur d) Emri alan ÖGG yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak emri yerine getirir e) Hepsi

6 5)Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. d) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında, araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur. e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

7 Suç ve suçlu takibinde müstakil Çalışmalıdır
6)Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır? Suç ve suçlu takibinde müstakil Çalışmalıdır b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir e) Hiçbiri Başarılar

8 7) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdaki lerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? a) b) c) d) e)

9 8)Aşağıda verilen ifadelerden hangisi etkin iletişim önünde engel değildir? a) Ön kabuller b) Dinleme c) Ben merkezcilik d) Duyarsızlık e) Korkular

10 9) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
9) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda; a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek empatidir d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek sempatidir e) Hepsi yanlıştır

11 10) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden, aşağıdakilerden hangisi değildir? Öfke Sosyal statü Kendini açığa vurma İfade berraklığı Benlik

12 11) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden
11) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz c) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit Kaybetmemeliyiz d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız

13 12) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir”
12) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? Empati b) Enformasyon c) Beden dili d) Yaşantı e) Öğrenme

14 13) Algıda seçicilik nedir?
13) Algıda seçicilik nedir? Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir Hiçbiri

15 14) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
14) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir? Karşımızdaki kişiye saygı duymak Terbiyeli ve nazik olmak Empati Duygusal davranmak Hepsi

16 15) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel
15) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir? Direniş Tahrip Sabotaj Sondaj Provakasyon

17 a) Suçta kullanılan silah ve suç aletine.
Suçla veya suç şüphesiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir? a) Suçta kullanılan silah ve suç aletine. b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine. c) Suçlunun eşkal özelliklerine. d) Olay yerinin ve suç iz ve delillerinin korunmasına. e) Hepsine.

18 durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
 17) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir? Kişiye suçu işlerken rastlanması b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi e) Hepsi

19 18) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı, taraflardan biri
18) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı, taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar. b) Zorla parmak bastırır imzalatır. c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır. d) İmzadan çekildiği (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur. e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır

20 19) I. Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir. II. Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir. III. Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır. IV. Eşkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder? Yalnız II I-II-III I-III I-II-III-IV e) Hiçbiri

21 a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek
20) Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir? a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek b) Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek c) İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak d) Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler elde etmek e) Hepsi

22 a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır. b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır c) Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır d) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir. e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmamaları sağlanır.

23 22) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan
22) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır? Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır. b) Tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranması gerekir. c) Kontrol noktasında şahısların kontrolü el detektörü ile yapılır. d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır. e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

24 Şahısların elleri yıkatılmaz b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin
23) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir? Şahısların elleri yıkatılmaz b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır

25 Aşağıdakilerden hangisi tutanakların Şekil Kurallarından değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tutanakların Şekil Kurallarından değildir? A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır. b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır. c) Bilgisayar veya daktiloyla değil, elle d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave yapılmamalıdır. e) Sade bir dille yazılmalıdır.

26 Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz? a) Haberleşme cihazı. b) Not defteri, kalem. c) Kamera. d) Tabanca. e) Kelepçe, cop, düdük.

27 e) Görev yeri ve güzergâhı
26) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır? a) Eğitim kurumları b) Cezaevleri c) Mahkemeler d) Akıl hastaneleri e) Görev yeri ve güzergâhı

28 Yüksek seviyede görünür olmalıdır b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ? Yüksek seviyede görünür olmalıdır b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır c) Sistemli ve devamlı olmalıdır d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır

29 28) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden
28) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir? Yüz yapısı b) Kilo ve boy c) Görülebilir yara izleri d) Cinsiyeti e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

30 Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır? Üniformalı b) Sivil c) Teçhizatlı d) Üniformalı ve tam teçhizatlı e) Tek kişiye

31 Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
30) Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır b) Çevreden sahibi araştırılır c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

32 31) Hangisi arama kurallarından değildir?
Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar b) ÖGG’nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz

33 32) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi
32) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır? Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa Bildirilir c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir e) Hepsi

34 33) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el
33) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine; Son verir. b) Genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz. c) Genel kolluğun talebi olmasa da devam eder. d) Çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı e) Genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

35 c) Yerinden kaldırınca d) Üzerine ışık tutunca e) Hepsi
Patlaması bir harekete bağlı anahtar sistemlerde ne yapılırsa bomba patlayabilir? Açınca b) Sallayınca c) Yerinden kaldırınca d) Üzerine ışık tutunca e) Hepsi

36 özelliklerinden değildir? İrade zayıflığı Duygusallık
Aşağıdakilerden hangisi insanların grup içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir? İrade zayıflığı Duygusallık Yaşamsallık/Kendisi olma Özenti e) Telkin

37 gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?
36) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir? Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-Etkisi geçici olmalı b) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı c) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi sürekli olmalı- Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı d) Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi geçici olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı e) Hiçbiri

38 aşağıdakilerden hangisini ifade eder? İnisiyatif kullanma
37) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler”  tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? İnisiyatif kullanma Provokasyona gelmeme Profesyonel olma Şefkatli olma e) Eşit davranma

39 38) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış
insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir? a) Kalabalık b) Grup c) Topluluk d) Seyirci e) Gösterici

40 Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek veya bir yere girmelerine engel olmak için hangi düzen kullanılır? Hat düzeni Çember düzeni Kama düzeni Yarma düzeni e) Hiçbiri

41 Organizatörlerle diyalog kurma İkna edici olma Taviz vermeme
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir? Organizatörlerle diyalog kurma İkna edici olma Taviz vermeme Profesyonel olma e) Caydırıcılık

42 Aşağıdaki hangi seçeneğe bakılarak yaralıdaki yaşam bulguları değerlendirilir? Bilinci. Solunumu. Vücut ısısı. Kan basıncı. Hepsi.

43 42) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
42) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır? a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür b) 360 derecelik bir koruma sağlar c) Bu bir refakat korumasıdır d) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır. e) Korunan kişinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

44 43) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
43) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir b) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır c) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir d) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır

45 Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir Korunan kişi konutta yoksa tedbir alınmayabilir Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir Korunan kişi konutta yoksa tedbirler arttırılır

46 45) Aşağıdakilerden hangisi yaya
koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir? Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha seyrektir 360 ° bir korumayı kapsar Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır e) Her zaman değişmeyen formatsal bir şablonu vardır

47 46) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi
46) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır? Saldırının olduğu istikamete Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır Herhangi bir yön önemli değildir Saldırının tam ters istikametinde hızla uzaklaştırılır Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır

48 47) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Kalabalık Parti Grup Topluluk Camia

49 Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır? Polis Jandarma Özel güvenlik görevlisi Herkes Mağdur

50 Hasta/yaralı daha rahat ve güvenli bir yere taşınmalıdır.
49) Herhangi bir olay yerinin ilk yardım bakımından değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, Kontağı kapatılmalıdır. Olay yeri olası bir kaza tehlikesini önlemek yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Hasta/yaralı daha rahat ve güvenli bir yere taşınmalıdır. Hasta/yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir. e) Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir.

51 50) Kenarları birleşmeyen, Kas veya kemiğin göründüğü veya
50) Kenarları birleşmeyen, Kas veya kemiğin göründüğü veya yabancı cisim saplanmış ciddi yaralanmalarda ilk yardım nasıl olmamalıdır? a) Yaraya saplanan cisimler çıkarılır. b) Yarada kanama varsa durdurulur. c) Yara içi kurcalanmamalıdır. d) Yara temiz bir bezle örtülür. e) Yara üzerine bandaj uygulanır.

52 İlkyardımın ABC’ si aşağıdakilerden hangisidir?
Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek Hepsi

53 Var ise kontak lensler çıkarılır
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz? Var ise kontak lensler çıkarılır Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır Normal nefes almaya gayret edilir Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

54 güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?
53) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir? Emniyet müdürünün kararı, valinin izni b) Valinin kararı, İçişleri Bakanının izni c) Özel güvenlik şirketinin kararı, valinin onayı d) Özel güvenlik komisyonu kararı, valinin onayı e) Özel güvenlik komisyon kararı, İçişleri Bakanının onayı

55 54) Aşağıdakilerden hangisi özel
güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir? Görevli olduğu yer ve zamanda arama yapması Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koymak Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanmak d) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi e) Görevli olduğu yer ve zamanda şüphelilere kimlik sormak

56 b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır.
Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Kişi kendini tanıtır. b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır. c) Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar. d) Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır. e) Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir.

57 56) Aşağıdakilerden hangisi özel
56) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir? a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler . b) Emniyet Müdürlükleri c) Jandarma Komutanlığı d) Milli Eğitim Bakanlığı e) Hepsi

58 c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir
Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir? Kanunda sayılan yetkileri, sadece ÖGG görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir d) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir

59 58) Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit
58) Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir? Kapı tipi metal detektörü X-ray cihazı PIR dedektörü CCD kamera e) İyonizasyon duman detektörü

60 Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız? Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya çalışmalıyız b) Aşırı tepkili olmadan, dostça davranmalıyız c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız d) Suçlayıcı kelimeler kullanarak kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz e) Konu ile ilgili olarak derhal uzman birinden yardım istemeliyiz

61 Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?
Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir? Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır. b) Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir. c) Kişinin tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır. d) Kişinin aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir. e) Kişinin uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır.

62 61) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılamalıdır?
61) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılamalıdır? Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz e) Hiçbiri

63 62) Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir.
62) Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üye olamaz b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir c) Mülki amir izin verirse d) Üye olabilir e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

64 Film dozimetre; Kullanıcı x-ışınına karşı koru
Film dozimetre; Kullanıcı x-ışınına karşı koru b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları içinde kullanılmalıdır c) Kullanıcıyı ses ile uyarır d) Kullanan kişinin almış olduğu doz miktarın Gösterir e) Hiçbiri

65 64) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar
64) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür? Belirgin bir şekilde titreme b) Aşırı göz kırpma c) Sürekli burnunu çekmek d) Gözlerini açmada zorlanma e) Hepsi

66 Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır? 0-25cm. 25-100cm. cm. cm. 300 ve üzeri

67 66) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin
66) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir? Soru sorma b) Hemen sonuç çıkarma c) Göz teması kurma d) Dinlediğinizi belli etme e) Not alma

68 67) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
67) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır? Karmaşık uzun cümleler b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı Olmak e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

69 68) Toplumsal ilişkilerde insanın
68) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar? Karşımızdakini dinlememek b) Kendini tanımayı c) Kendini açmayı d) Kendini doğru ifade etmeyi e) Kendini başkasının yerine koymayı

70 İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
69) Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz? İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar. b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar. c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler. d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar. e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

71 70) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde
huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar? Destekleyiciler b) Harekete geçenler c) Provokatörler d) Tesir altında kalanlar e) Hiçbiri

72 Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir? Zeki olması Çalışkan olması Pratik olması Ketum olması Az konuşması

73 72) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre
72) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yaşına Medeni durumuna Çocuk sayısına Tehdit seviyesine Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

74 Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir? a)Tehlikeyi bertaraf etmek b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak d)Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

75 Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir? a) Korumalar VIP’ in günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli b) Silah kullanmak VIP’ i korumak için son çaredir c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmeli d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat edilmeli e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir

76 75) Aşağıdakilerden hangisi
75) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir? Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiştir yasalara saygılıdırlar c) Kişilerde bireysel davranış olanağı Kalmamıştır d) Örgütlenmiştir e) Liderleri vardır

77 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir? a) Baş dik durumda oturtulur. b) Yan yatırılır. c) Sırtüstü yatırılır. d) Ayakları havaya kaldırılır. e) Yüzüstü yatırılır.

78 Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
77) Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. Yara varsa, üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır. c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır. d) Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır. e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

79 Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir? a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir e)Hepsi

80 Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez? Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır. b) Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. c) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir. d) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. e) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak 6 destek noktasından kavranmalıdır.

81 Direnme-Denge-Geçerlilik Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
Zor kullanmanın unsurları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmektedir? Direnme-Denge-Geçerlilik Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik Verimlilik-Denge-Kanunilik Zorunluluk-Orantılılık-Kanunilik Haklılık-Zorunluluk-Denge .

82 81) Tutanakların önemli olduğunu ifade eden seçenek hangisidir?
a) Güvenlik görevlisinin yetkilerini belirleyen belgelerdir. b) Aksi ispat edilinceye kadar geçerli olabilecek hukuki belgedir. c) X-ray, duyarlı kapı, ve el dedektörü faturalarının belgeleridir. d) Günlük kazancı gösteren her türlü resmi belgelerdir. e) Demirbaş eşya fiyatlarını gösteren belgelerdir.

83 güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek
82) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında yanlıştır? Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir. Bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.

84 a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek.
83) Özel güvenlik eğitiminde başarılı olarak bitirmek ve özel güvenlik temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir? a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek. b)Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın dersin en az % 90’nına girmek. c) Sınav ortalamasında en az 60 puan almak. d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 50 puan almak. e) Hepsi.

85 84) Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları, özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir? İşveren Çalıştığı kurum amiri Emniyet müdürü Mahalli mülkî amir Hiçbiri

86 85) “Özel güvenlik personeli, korumakla yükümlü olduğu
85) “Özel güvenlik personeli, korumakla yükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı saldırı olduğunda, yasalara uygun olarak müdahale eder.Olayda suç şüphelilerini yakalar.” Yukarıdaki ifadeye uygun Özel güvenlik görevlisinin yapması gerekeni ve durumunu ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Müdahale etmemeli ve genel kolluk görevlilerine haber vermekle yetinmelidir. b) Müdahale etmemelidir.Herhangi bir suç doğmaz. c) Müdahale etmelidir.Müdahale etmezse ve bunun sonucu olarak kişiler ve kurum zarar görürse görevi ihmal suçunu işlemiş Olacaktır. d) Sadece mala karşı saldırı olursa müdahale etmelidir.. e) Şüpheliler olay yerinden ayrılırsa takip etmemelidir.

87 86) Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesi için
86) Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesi için kimden izin alır? Bakanlık İl Özel Güvenlik Komisyonu Mahkeme. İl Emniyet Müdürü e) Sınav komisyonu

88 Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes
Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. c) Özel güvenlik görevlileri işlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi durumunda güzergâh boyu görev alanı sayılır. d) Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. e) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda silahlı olarak görev yapamazlar.

89 Karı koca tartışmasında Kaçan bir şüphelinin takibinde
88) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir? Karı koca tartışmasında Kaçan bir şüphelinin takibinde Kaçan bir tutuklunun takibinde, Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

90 89) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen
89) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? İdare mahkemesine Polise İşçi sendikasına İş mahkemesine İşveren sendikasına

91 d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkileri bakımından yanlıştır? a) Özel güvenlik görevlisi, güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir. b) Özel güvenlik görevlisi güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arar c) Özel güvenlik görevlisi, görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir e) Özel güvenlik görevlisi terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.

92 91) Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır? Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler Hiçbiri/Hepsi

93 92) Özel güvenlik görevlisinin sahte kimlik belgesi kullanan bir
kişiyi, görevi sırasında tespit etmesi durumunda izleyeceği yol aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Kimliği emanete alır. Görev alanından uzaklaştırır. Karışmaz. Kişiyi yakalar kimlik belgesini zapt eder ve kolluğa teslim eder. Gözaltına alır.

94 93) Özel güvenlik görevlilerinin
93) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır? Sağlık tesislerinde Özel toplantılarda Konser ve sahne gösterilerinde Öğretim kurumları Talih oyunları işletmelerinde

95 Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar
94) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar? Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar e) Hepsi

96 95) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne
95) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir? İhmal Sabotaj Sıçrama Kaza Tahrip

97 LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir? Kuru kimyevi toz Su Köpük Battaniye Sulu köpük

98 Elektirik akımı sigortadan kapatılır.
97) Elektirik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır? Elektirik akımı sigortadan kapatılır. Elektirik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır. c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir. d)Elektirik akımına kapılan kişi kuru maddelerle(odun, kuru bez) akımdan Uzaklaştırılır. e) Metal kısımlara dokunulmaz.ki

99 Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
98) LPG ve doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır? Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır. Prizde takılı fişler çekilmez. Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır. Gaz kaçağı vanadan kapatılır. Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

100 99-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir? a) Bilgisizlik b) Sabotaj c) İhmal d) Sıçrama e) Kazalar

101 100) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
100) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir? Su Kum Karbondioksit Köpük Hepsi

102 35. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI
GÖK-AY Özel Güvenlik Egt. Hizmetleri GÖK-AY Özel Güvenlik Egt. Hizmetleri 35. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH SORULARI

103 1) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen
1) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir. Hazne-şarjör b) Namlu –hazne c) Fişek yatağı-namlu d) Fişek yatağı- hazne e) Rampa-fişek yatağı

104 Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir? İğnesi kırıktır Tetik arızalıdır Haznede fişek olmayabilir Fişek arızalı olabilir Hepsi

105 3) Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk
yapması durumunda ne yapılır? a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır b) Atıcı, silahı söker c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına Götürür d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz Atar e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

106 4) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur? Boştur Hazır Kurulu
4) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur? Boştur Hazır Kurulu Dolu Emniyette

107 5) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere …..
5) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. 25 35 45 55 65

108 6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir? Unutkanlık İhmal Kendine aşırı güven Bilinçsizlik Hepsi

109 Durum görmezlikten gelinir Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır? Durum görmezlikten gelinir Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez e) Hiçbiri

110 sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;
8) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de; a) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır b) Yeniden denemek gerekir c) İğne kırılmıştır d) Horoz kırılmıştır e) Tetiği çekmek gerekir

111 9) Aşağıdakilerden hangisi silah
9) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir? Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir b) Silah ölü bir noktaya çevrilir c) Şarjör çıkarılmadan silah sökümüne geçilir. d) Şarjör çıkarılır e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

112 10) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek
10) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır? a) Şarjör çıkartılmaz b) Silah ölü bir noktaya çevrilir c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir d) Sökmeye başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır e) Sürgünün geriye çekilerek,namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur

113 Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir Yiv ve set sayısıdır
Çap nedir? Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir Yiv ve set sayısıdır Fişek yatağının çapıdır Namlu boyutudur Silahın kapasitesidir.

114 temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set
12) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir? Şiş Tel Fırça Harbi Kontrol çubuğu Hiçbiri

115 13) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol
13) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir? Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır. b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır c) Takma işleminin genel kuralı yoktur d) Önce şarjör takılır e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

116 14) I. Kapak takımını çıkart II. Şarjörü çıkart III. Yerine getiren yayı çıkart IV. Namluyu çıkart V. Tabancayı boşalt Yukarıda sayılan ifadelerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I-II-III-IV-V b) V-IV-III-II-I c) II-V-I-III-IV d) V-III-IV-II-I e) III-II-I-V-IV

117 15) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup
15) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir? Yarı otomatik  b) Tam otomatik c) Tek hareketli  d) Çift  hareketli e) Toplu

118 b) Horozlu iğneli sistem c) Çakmalı sistemi d) İğneli sistemi
Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir? Horozlu sistem  b) Horozlu iğneli sistem c) Çakmalı sistemi  d) İğneli sistemi e) Vurmalı sistem

119 Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir
Tek hareketli ( Single – action ) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir b) Tetiği basıldığında horozun kurulması özelliğidir c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de  düşmesi özelliğidir d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir     e) Hiçbiri

120 18) Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden
18) Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Fişek çekirdeğine hız kazandırır b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar c) Horozu tekrar kurar d) Sürgünün geride kalmasını sağlar e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir

121 19) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç
19) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Mandal emniyeti b) Horoz emniyeti c) Kabza emniyeti d) Tetik emniyeti e) Şarjör emniyeti

122 20) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
20) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir? Ateşli silahlar b) Patlayıcı maddeler c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik Maddeler e) Hepsi

123 c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
21) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir? a) İyi nişan alan b) Hedefi vuran c) Silahını hedefe çabuk doğrultan d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan e) Kendi kurallarına göre atış yapan

124 d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir
22) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir? Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir

125 23) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir? Rampa b) Şarjör kapağı c) Gerdel d) Fişek çıkarıcı e) Fişek yatağı

126 Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır? Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz d) Silah gereğinden fazla sökülmez e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz

127 25) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? Tırnak-çıkarıcı-kovan atma
25) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? Tırnak-çıkarıcı-kovan atma Boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu


"GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları