Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.gokayegitim.com 1 GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri 36.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.gokayegitim.com 1 GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri 36.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra."— Sunum transkripti:

1 1 GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri 36.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra ikinci tıklamada cevaplar ortaya çıkacaktır.( Sol alt köşede Çiz ve Ok’un üzerindeki Kupaya benzer işareti tıklayınız.)

2 2 1-) Özel Güvenlik Kimlik Kartları ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Özel güvenlik yöneticisine kimlik kartı verilmez. b) Kimlik kartını görev alanı ve süresi içerisinde görülecek şekilde yakada taşınır. c) Kimlik kartları, her beş yılda bir yenilenir. d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir. e) Özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının alınması gerekir.

3 3 2-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silahını görev alanı dışına çıkarabileceği durumlardan değildir? a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması c) Para ve değerli eşya nakli d) Arızalanan silahın tamirciye götürülmesi e) Cenaze töreni güvenliği

4 4 3-) Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? a) Güvenliği sağlayan kişi veya kurum amiri b) Güvenlik müdürü/amiri c) İl Jandarma Komutanlığı d) İl Emniyet müdürlüğü e) İl Özel güvenlik komisyonu

5 5 4-) Algıda seçicilik nedir? a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir e) Hiçbiri

6 6 5-) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma düzeni için yanlıştır? a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre korunan kişinin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür. b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır. c) Bu bir refakat korumasıdır. d) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır. e) Korunan önemli kişinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır

7 7 6-) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir b)Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır c) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir d) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır

8 8 7-) “Koruma şekilleri korunan kişinin göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakiler seçeneklerden hangisi gelmelidir? a) Yaşına b) Medeni Durumuna c) Çocuk Sayısına d) Tehdit seviyesine e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

9 9 8-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir? a)Zeki olması b)Çalışkan olması c)Pratik olması d)Ketum olması e) Az konuşması

10 ) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden „ ‟ Alınganlık „ ‟ ile en yakın anlama sahiptir? a)Bencillik b)Duyarlılık c)Duygusallık d)Kişiselleştirme e)Umursamazlık

11 ) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir? a)Kaş b)Ağız c)Yüz d) El e) Ayak

12 ) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir 2. Uyarı hemen anında verilmelidir 3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır 4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir? a) b) c) d) e) Hepsi

13 ) I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir. II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir. III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir. IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır. Yukarıdaki tanımlamalardan Empati ile ilgili doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir? a) I,II ve III b) I,II ve IV c) I,III ve IV d) III ve IV e) II,III ve IV

14 ) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında yanlıştır? a)Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir. b)Bin Türk lirası idarî para cezası verilir. c)Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. d)Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. e)Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.

15 ) Özel güvenlik eğitiminde başarılı olarak bitirmek ve özel güvenlik temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir? a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek. b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın her dersin en az % 90 ‟ nına girmek. c) Sınav ortalamasında en az 60 puan almak. d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 50 puan almak. e) Hepsi.

16 ) El metal dedektörleri; arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan …… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir. a)1-2 b) 2,5-7,5 c) d) e) 20-30

17 ) Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesi için kimden izin alır? a) Bakanlık b) İl Özel Güvenlik Komisyonu c) Mahkeme d) İl Emniyet müdürü e) Sınav komisyonu

18 ) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir? a) Karı koca tartışmasında b) Kaçan bir şüphelinin takibinde c) Kaçan bir tutuklunun takibinde, d)Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

19 ) Alarm sistemlerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi etkin değildir. ? a) Bir elektrik devresinin kesilmesi b) Sesin algılanması c) Bir ışığın kesilmesi d) Haberleşme sisteminin arızalanması e) Titreşim yada hareketin algılanması

20 ) Film Dozimetre; a) Kullanıcıyı x-ışınına karşı korur b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları içinde kullanılmalıdır c) Kullanan maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir d) Kullanıcıyı ses ile uyarır e) Hiçbiri

21 ) Özel güvenlik görevlisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir b) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arar c) Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir ve herkes gibi kendisine lokavt uygulanır. e) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır

22 ) İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? a) b) c) d) e)

23 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır? a)Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır. b) Tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranması gerekir. c) Kontrol noktasında şahısların kontrolü el detektörü ile yapılır. d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır. e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

24 ) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir? a) Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır. b) Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir. c) Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır. d) Kişinin, aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir. e) Kişinin, uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır.

25 ) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel kolluğun ortak yetkilerindendir? a) Umuma açık istirahat ve eğlence yer- lerinin denetlenmesi b) Yakalama ve zor kullanma yetkisi c) Trafik tescil işlemleri d) Teşhis yaptırma yetkisi e) İstihbarat yapma yetkisi

26 ) Psikolojik koruma sınırı (özel- mahrem alan) mesafesi ne kadardır? a) 0-25cm. b) cm. c) cm. d) cm. e)300 ve üzeri

27 ) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır? a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışılmalıdır b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir e) Hiçbiri

28 ) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır? a) Karmaşık uzun cümleler b)Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek c)Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

29 ) I. Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir. II. Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir. III Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır. IV.Eşkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder ? a) Yalnız II b) I-II-III c) I-III d)I-II-III-IV e) Hiçbiri

30 ) Suçla veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir? a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine. b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine. c) Suçlunun eşkal özelliklerine. d) Olay yerinin ve suç iz ve delillerinin korunmasına. e) Hepsine.

31 ) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir ? a) Kişiye suçu işlerken rastlanması. b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması. c) Çocuklara karşı suç işlenmesi. d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi. e) Hepsi.

32 ) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız. b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz. c) Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit kaybetmemeliyiz. d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz. e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

33 ) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? a) Empati b) Enformasyon c) Beden dili d) Yaşantı e) Öğrenme

34 ) İletişimde araç nedir? a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir d) Karşıdakini anlamaktır e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır

35 ) Kontrol nokta görevlisi yaptığı kontrol sırasında ruhsatsız ateşli silaha rastladığı zaman nasıl görevi yapar? a) Silahın cins ve numarasını tespit ederek serbest bırakır b) şahsın kimliğini belirleyerek serbest bırakır c) Ateşli silahı parçalara ayırarak sahibine iade eder d) Şahsı ve silahı özel odaya alarak derhal görevli genel kolluğa bildirir e) Silaha el koyarak sahibini serbest bırakır

36 ) Suç ve suçluyla muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir? a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka renk özelliklerine c) Suçlunun eşkal özelliklerine d) Olay yerinin ve suç iz ve delillerinin korunmasına e) Hepsine

37 ) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapması gereken görevlerden değildir? a) Bırakılan tüm emanet eşyaları ve paketleri muhafaza etmelidir. b) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemelidir. c) Noktadan çıkarak etrafı kolaçan etmelidir. d) Görevle ilgili ulaşılabilecek önemli yerlerin telefonunu bilmelidir. e) Nokta civarında meydana gelen olaya müdahale etmelidir.

38 ) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun……….. dir a) İnisiyatif kullanmasıdır b) Cesaretidir c) Gösterişidir d) Tecrübesidir e) Profesyonelliğidir

39 ) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır? a) Kimlik kontrolü ve tespiti yapılmalıdır b) Eşyaları kontrol edilmemelidir c) Tanıtma kartı verilmelidir d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir

40 ) Rapor yazma işleminde ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır d) Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır e) Rapor, okunaklı yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır

41 ) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir? a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır. b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır. c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır. d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir. e) Hepsi.

42 ) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın özelliklerindendir? a) Hazırlayanların görüşleri yer alır b) Tutanakta sanıkların ifadelerine yer verilmektedir c) En az iki imzalı olmalıdır d) Tutanağı hazırlarken iki kalem kullanılır e) Hiçbiri

43 ) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için 1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır. 2) Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir. 3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır. 4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde veya arkasında beklemelidir. Yukarıda sayılanlardan hangileri X- Ray cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır? a) b)1-4 c) d) 1-3 e) Hepsi

44 ) Aşağıdakilerden hangisi Telsiz konuşmaları için söylenebilecek hususlardan biri değildir? a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel tutularak konuşulur. b) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır. c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime yada harfler kodlanır. d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile söylenmez. e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla “tamam” diye bilgi verir.

45 ) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir? a)Direniş b)Tahrip c)Sabotaj d)Sondaj e)Provokasyon

46 ) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır. b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır c) Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır d) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir. e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmamaları sağlanır.

47 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır? a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır. b) Tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranması gerekir. c) Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır. d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X- ray cihazı ile yapılır. e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir

48 ) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır? a) Zorla aranır b) İçeri alınır c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez d) Sadece eşyaları aranır e) Hepsi

49 ) Aşağıdakilerden hangisi topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir? a) Topluluğu dağıtmak b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak d) Yakalanan kişileri cezalandırmak e) Yakalanan kişileri Savcılığa sevk etmek

50 ) Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır e) Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir.

51 ) Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kaçması muhtemel suç şüphelisi şahıslar için kullanılır b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır c) Güvenlik personeli için zor kullanma aletidir d) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır e) Saldırgan sanıklar için kullanılır

52 ) Aşağıdakilerden hangisi bina içi yangın tedbirlerinden değildir. a) Bölüm kapıları ve yangın bölmelerinin oluşturulması. b) Isı yalıtımının sağlanması c) Uygun yangın, gaz, ısı algılama detektörlerinin tasarımlanması. d) Elektrik panosu ve tesisatının ısı merkezinin ve yakıt depolarının içerisinde yapılması e) Yangın kontrol panellerinin yapılması

53 ) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir? a) Derhal alev söndürülmelidir b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir d) Su ile söndürülmelidir e) Önce gaz akışını kesilmelidir

54 ) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır? a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz e) Hiçbiri

55 ) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar. b) Zorla parmak bastırır imzalatır. c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır. d) İmzadan kaçındığı ( imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur. e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

56 ) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir? a) Şahısların elleri yıkatılmaz b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır

57 ) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine; a) son verir. b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz. c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder. d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz. e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

58 ) İçinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir? a) Açınca b) Sallayınca c) Yerinden kaldırınca d) Üzerine ışık tutunca e) Hepsi

59 ) Koruma yapan personel üç kişi ise koruma personelinin gözetleme sahası kaç derecedir? a)90 b)120 c)360 d)130 e)180

60 ) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir? a) Organizatörlerle diyalog kurma b) İnisiyatif kullanma c) İkna edici ve inandırıcı olma d) Cop kullanma e) Caydırıcılık

61 ) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır? a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde b) Mabetlerde c) Genel yollar ile parklarda d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda e) T.B.M.M. de

62 ) Meşru savunmanın sınırının aşılması hangi halde kabul edilebilir? a) Görev alanı içerinde meydana gelmiş ise b) Kendisine karşı işlenen suç var ise c) Üçüncü kişiler lehine ise d) Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise e) Hiçbir halde kabul edilemez

63 ) Hangisi aramanın kurallarından değildir? a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar, b) Özel Güvenlik Görevlisinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur, c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir, d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır, e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.

64 ) Temel Hak ve Hürriyetler a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir c) Valinin takdirindedir d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir e)Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

65 ) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir? a) Saldırganları yakalamak b) Kalabalığı dağıtmak c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme e) Hiçbiri

66 ) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir? a)12 b)9 c)6 d)3 e)8

67 ) Öncü istihbarat Çalışmasının amacı Korunan kişinin ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır? a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma c) Mekân / yol / riski / maksimuma d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

68 ) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır? a) VIP oto sürücüsü korunan kişinin kapısını açmalıdır b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır e) Hiçbiri

69 ) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz? a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak c) Kalabalık önderlerini toplamak d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

70 ) Kimyasal silahlara karşı korunma yöntemleri ile yanlış ifade hangisidir? a) Solunum yoluyla etkilenmeye karşı gaz maskesi kullanılır. b) Deriden etkilenmeye karşı koruyucu kıyafet giyilir. c) Sindirim sistemi yoluyla etkilenmeye karşı sığınağı girilir. d) Gazlı ortamdan uzaklaşılır. e) Kimyasal madde bulaşıklarından temizlenerek arındırılır

71 ) Aşağıdaki hangi seçeneğe bakılarak yaralıdaki yaşam bulguları değerlendirilir? a) Bilinci, b) Solunumu, c) Vücut Isısı, d) Kan Basıncı e) Hepsi

72 ) Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a) Kişi kendini tanıtır, b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır. c) Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar, d) Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır, e) Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir.

73 ) Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez? a) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır, b) Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır, c) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir, d) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir, e) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır,

74 ) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir? a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir e)Hepsi

75 ) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir? a) Özel güvenlik şirketleri b) Özel güvenlik görevlileri c) Güvenliği sağlayacak kişi veya kuruluş d) Özel güvenlik komisyonu e) Hepsi

76 ) Özel güvenliğin yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Görev alanında yetkilerini kullanırken genel kolluk görevlilerinden izin almalıdır b) Görev alanında ve süresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir c) Görev bölgesinde ifade alma ve parmak izi alma işlemini yapabilirler d) Özel güvenlik amiri mağdurla suç şüphelisinin yüzleştirmesini yapar e) Olayın sanıklarını genel kolluğa teslim etmeyebilir

77 ) Geçici Durumlarda Özel Güvenlik izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özel güvenlik izni komisyon tarafından verilir. b) istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi müracaat sırasında valiliğe verilir. c) izin, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. d) Söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur. e) Geçici özel güvenlik izninin konusu para nakli ise taşınacak silahlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

78 ) Özel Güvenlik,izni müracaatları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe müracaat ederler. b) Hizmetin asgari olarak kaç personel eliyle yürütüleceği belirtilir c) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iş günü içinde neticelendirilir. d) Valilik ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. e) Personelinin listesi göreve başlanmasından itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

79 ) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLĠK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır? a) Sağlık tesislerinde b) Özel toplantılarda c) Konser ve Sahne Gösterilerinde d) Öğretim kurumları e) Talih oyunları işletmelerinde

80 ) Sara krizinde ilk yardımda aşağıdaki hangi seçeneğin yapılmaması gerekir? a) Hastanın kendisini yaralamamasına dikkat edilir, b) Hastanın üzerine su dökülür, c) Hasta bağlanmaya çalışılmaz, d) Hastaya tokat atılmaz, e) Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır

81 ) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır? a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır. b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir. c) Diş macunu sürülür d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır. e) Yoğurt sürülür.

82 ) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir.? a) Turnike uygulamak b) Zehiri emmek c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak. e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak

83 ) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır? a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır, b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır, c)Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır, d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır, e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

84 )Özel Güvenlik Görevlisi yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır? a) 24 saatin dolmasını bekler. b) Derhal serbest bırakır c) Bir odada veya araçta tutar. d) Genel Kolluğa teslim eder. e) Savcıya teslim eder.

85 ) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır? a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar b) işlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar e) Hepsi

86 ) Zapt etme - el koyma tutanağında el konulan eşyanın gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri elkonulan eşya şekilde muhafaza edilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek tam olarak tamamlar? a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek. b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek. c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek. d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek. e) Marka, model – belirtilir – korunacak

87 )Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır? a)X-RAY cihazından geçirilmesi b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının elle aranması c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması e)Hepsi

88 ) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür? a) Belirgin bir şekilde titreme b) Aşırı göz kırpma c) Sürekli burnunu çekmek d) Gözlerini açmada zorlanma e) Hepsi

89 ) Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı hangi türdendir? a) Fiziksel bağımlılık b) Maddesel bağımlılık c) Psikolojik bağımlılık d) Kimyasal bağımlılık e) Hiçbiri

90 ) Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir ? a) işverenin geleceği saati bilmek b) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanmasını bilmek. c) Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak. d) Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak. e) Hiçbiri

91 ) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir? a) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-Etkisi geçici olmalı. b) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı. c) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi sürekli olmalı- Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı d) Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi geçici olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı. e) Hiçbiri

92 ) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir? a)Tayfun b)Sel c)Kasırga d)Tsunami e)Hortum

93 ) Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? a) Zehirli olması b) Boğucu olması c) Kokusuz olması d) Havadan hafif olması e) Hiçbiri

94 )Bina yangınlarının ilk başlangıç safhasında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Yanan kısmın üstünü halı veya kilimle kapatılır b) Oksijen girişi engellenir c) itfaiye'ye bilgi verilir d) a, b ve c şıklarını uygulanır e) Dumanın çıkması için kapı ve pencere açılır.

95 ) Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz? a) ilk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar. b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar. c) ilk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler. d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar. e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

96 ) Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir? a )Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır b )Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir. c )Bağlantı hortumu 125 Cm den uzun olmamalı. d)Cihazın altına kağıt, plastik örtü v.s. konulmaz. e) Hepsi

97 ) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir? a) irade zayıflığı b) Duygusallık c) Kendisi olma d) Özenti e) Telkin

98 ) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar? a) Destekleyiciler b) Harekete geçenler c) Provokatörler d) Tesir altında kalanlar e) Hiçbiri

99 )Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir? a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiştir yasalara saygılıdırlar c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır d) Örgütlenmiştir e) Liderleri vardır

100 ) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir b) Toplumu sindirmek suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir

101 ) Kırık bir uzuv ‟ a tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.? a) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir. b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur. c) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur. d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır. e) Hepsi

102 DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH SORULARI GÖK-AY Özel Güvenlik Egitim Hizmetleri GÖK-AY Özel Güvenlik Egt. Hizmetleri

103 ) Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir? a) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır. b) Silah hep aynı pozisyonda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir. c) Araçta silah taşıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır. d) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir. e) Hiçbiri

104 ) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir? a-)Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter. b-)Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır. c-) Amirin „Silah al, şarjör tak ‟ komutuyla şarjör takılır. d-) „Nişan al ve atış serbest ‟ komutuyla atışa başlanır. e-) Hiçbiri

105 )Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tetiği çekmek gerekir b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır c) Yeniden denemek gerekir d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir e) Horozu kurmak gerekir

106 )Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır b) Silahla vakit geçirilir c) Silahla oynanmaz d) Çekirdek yenilir e) T.V. seyredilir

107 ) „Tetik Emniyeti” ne manaya gelmektedir? a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur d) Tetik çekilmedikçe düşme veya çarpmayla kendiliğinden silah ateş etmez e) Hiçbiri

108 ) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur? a) Boştur b) Hazır c) Kurulu d) Dolu e) Emniyette

109 ) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında, kullanılacak malzemeler- dendir? a) Bakır telli fırça b) Kıl fırça c) Temizleme yağı d) Harbi e) Hepsi

110 ) Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) şarjör ağzında problem vardır b) Gerdelde problem vardır c) Tetik manivelasında problem vardır d) şarjör yayında problem vardır e) Sürgü tutucusunda problem vardır

111 ) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Kapak takımını çıkart II. Şarjörü çıkart III. Yerine getiren yayı çıkart IV. Namluyu çıkart V. Tabancayı boşalt a)I-II-III-IV-V b) V-IV-III-II-I c) II-V-I-III-IV d) V-III-IV-II-I e) III-II-I-V-IV

112 ) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir? a) Horozlu sistem b) Horozlu iğneli sistem c) Çakmalı sistem d) İğneli sistem e) Vurmalı sistem

113 ) Tırnak kırıldığında; a) Fişek ateşlemez b) Fişek yatağına fişek sürülmez c) Kovan normal olarak dışarıya atılmaz d) Tabanca dolduruş yapmaz e) Tetik çekilemez

114 ) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir? a) Rampa b) Şarjör Kapağı c) Gerdel d) Fişek çıkarıcı e) Fişek yatağı

115 ) Silah söküp takma bakımından aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır? a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz d) Silah gereğinden fazla sökülmez e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz

116 ) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür? a) Top yuvaları b) Çıkarıcı yıldızı c) Tırnak d) Horoz örsü e) Top kilidi

117 ) Rampa nerede bulunur? a) Şarjörde b) Namlu ağzında c) Horozun altında d) Fişek yatağı gerisinde e) Sürgü üzerinde

118 ) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar? a) Yerine getiren yay pimi b) Yerine getiren yay c) Sürgü tutucu pimi d) Rampa e) Tırnak

119 ) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir? a) Ateşli silahlar b) Patlayıcı maddeler c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler e) Hepsi

120 ) Hazne neye denir? a) Devletin hazinesidir b) Atıcının cebindeki fişeklerdir c) Fişekteki baruttur d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir e) Hiçbiri

121 ) Kalibre nedir? a) Namlunun uzunluğudur b) Namlunun çapıdır c) Fişeğin çapıdır d) Fişeğin uzunluğudur e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

122 ) Doğru bir kabze kavrama nasıl olmalıdır? a) Doğru bir kabze kavramak için el “V” şekline getirilir. b) Kabze “V” içine yerleştirilir. c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır. d) Kabze kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır. e) Hepsi doğrudur.

123 ) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğu ne ad verilir? a) Tetik boşluğu b) İstinad boşluğu c) Korkuluk boşluğu d) Emniyet boşluğu e) Hiçbiri

124 ) Doğru bir tetik düşürmede tetik parmağının doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? a) Tetik işaret parmağının ucu ile düşürülmelidir. b) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir. c) Tetik işaret parmağının birinci boğumu ile ikinci boğumu arasındaki kemik kısım ile düşürülmelidir. d) Tetik işaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir. e) Tetik işaret parmağının neresi ile düşürülürse düşürülsün fark etmez.

125 ) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir? a)Horoz b) Gez c) Arpacık d) Tetik e) Hedef

126 ) Aşağıdakilerden hangisi atış teknikleri içinde bulunur? a)Duruş b)Nefes c)Kabze kavrama d) Nişan e) Hepsi

127 ) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) Gruplaşma sol yukardadır b) Gruplaşma sağ yukardadır c) Gruplaşma sol aşağıdadır d) Gruplaşma sağ aşağıdadır e) Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık


"Www.gokayegitim.com 1 GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri 36.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları