Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama

2 HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte küçültülerek, özel işaretler ve tamamlayıcı bilgilerle donatılmış benzeridir. Harita: Tanım

3 Haritaya çizilecek bilgiler genellikle yer yüzeyinin şekilleridir Doğal şekiller: Deniz, Göl, Akarsu, Dağ, Tepe, Ova, Orman Yapay şekiller: Yol, Baraj, Kanal, Köprü, Bina, Duvar, Hendek Harita: Tanım

4 DOĞRULUK: Haritanın oluşturulması sırasında yapılan iş ve işlemlerdeki doğruluk anlaşılır. TAMAMLIK: Bir harita revize edilsin yada edilmesin yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı bilgilerin en son durumunu göstermesi halidir AMACA UYGUNLUK: Bir harita hangi amaç için yapılmışsa o amacın gerektirdiği tüm bilgi ve ayrıntıları taşımalıdır. Harita: Özellikler

5 AÇIKLIK VE KOLAY OKUNABİLİRLİK: Kullanılan işaretler norm ve boyutuna uygun bir biçimde çizilir, yazılar okunaklı olarak yazılırsa bu şekilde oluşturulan bir harita üzerinde her türlü bilgi açıkça görülür ve harita kolayca okunabilir ve anlaşılabilir. ESTETİKLİK: Bir haritadaki çizgilerin kalınlıklarına göre düzgün bir biçimde çizilmesi, yazıların ve işaretlerin norm, biçim ve boyutuna uygun olarak yazılması, yapılması ve harita üzerine yerleştirilmesi o haritanın okunaklığını artırdığı gibi estetikliğini artırır. Harita: Özellikler

6 Siyasi Haritalar Fiziki Haritalar Özel Haritalar Beşeri ve Ekonomik Haritalar Harita: Kullanım Amaçlarına göre

7 Dünya üzerindeki ülkelerin sınırlarını, komşularını, ülkeler içindeki idari bölünüşlerini gösteren haritalardır. İdari Harita da denilmektedir. Siyasi Haritalar

8 Yeryüzünün fiziki görünüşünü gösteren haritalardır. Fiziki Haritalar

9 Özel Haritalar: Özel bir kullanma amacıyla oluşturulan haritalardır. a. Kadastro Haritaları b. Şehir Haritaları c. Deniz Ulaşım Haritaları d. Hava Ulaşım Haritaları e. Yol Haritaları f. Türlü Bilim Haritaları g. Turistik Haritalar h. Diğer Tematik Haritalar (Belirli bir konu, örneğin iklim, şehir planlaması gibi amaçlar için hazırlanan haritalar) Özel Haritalar

10 Nüfus, göç, yerleşme, dil, din, ırk, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım ve madenler gibi unsurları gösteren haritalardır Beşeri ve Ekonomik Haritalar

11 1. Büyük Ölçekli Harita ve Planlar: 1:250 ile 1:2500 ölçekleri arasında hazırlanan harita ve planlardır. 2. Büyük-Orta Ölçekli Haritalar: 1:5000 ile 1:25000 ölçekleri arasında hazırlanan harita ve planlardır. 3. Orta Ölçekli Haritalar: 1:50000 ile 1:100000 ölçekleri arasında düzenlenen haritalardır. 4. Küçük Ölçekli Haritalar: 1:200000 ile 1:500000 ölçekleri arasında yer alan haritalardır. 5. Çok Küçük Ölçekli Haritalar: 1:1000000 ve daha küçük ölçekli haritalardır. Harita: Ölçeklerine göre

12 Kadastro çalışmaları Şehir planı hazırlama ve uygulama çalışmaları Arazi toplulaştırma etüt, proje ve uygulama çalışmaları Sulama ve baraj etüt, proje ve uygulama çalışmaları Kara ve demiryolu etüt, proje ve uygulama çalışmaları Orman sınırlandırma, kadastro ve amenajman çalışmaları Maden alanları ve maden işletme çalışmaları Kamulaştırma çalışmaları Arazi sınıflandırma, taşınmaz değerlendirme ve vergilendirme çalışmaları Meteoroloji ve istatistik çalışmaları Kent bilgi sistemleri en genel anlamda coğrafi bilgi sistemine altlık çalışmaları Harita: Kullanım Yeri

13 Topoğrafik Harita

14 HARİTA YORUMLAMA: Haritaya baktığımızda bölgeyi üçboyutlu olarak zihnimizde oluşturabilmemiz en önemli noktadır. Bunu haritadaki yükselti çizgileri sayesinde yapabiliriz. Harita Okuma ve Yorumlama

15 HARİTA YORUMLAMA: Haritaya bakıldığında bölgenin üç boyutlu olarak canlandırılması gereklidir. Bu haritadaki yükselti eğrileri yardımıyla yapılabilir. Harita Okuma ve Yorumlama

16 Eş Yükselti Eğrili Harita Nerelerde Kullanılır? (1) Yeryüzü şekillerinin özellikleri belirlenmesinde (düz, ondüleli vs) (2) Arazi tesviyesi çalışmalarında (3) Rezervuar, kanal, drenaj kanalı, yol, demiryolu seçiminde (4) Toplam drenaj alanı ve rezervuarların kapasitelerinin belirlenmesinde (5) Kazı-dolgu hesaplarında (6) Toprak koruma çalışmalarında (teraslama, vs) (7) Bitkiye en uygun sulama yönteminin seçiminde (8) Kesit çıkarılmasında (9) Belli eğimde bir güzergahın çıkarılmasında

17 Harita Okuma ve Yorumlama

18

19 A=700 m B=740 m C=770 m D=820 m Eş yükselti eğrisi aralığı = 20 m Eş yükselti eğrisi aralığı ~ Birbirini izleyen iki eş yükselti eğrisi arasındaki yükseklik farkıdır. Ara eş yükselti eğrisi ~ bir topografik haritada kahverengi ile gösterilen ve eşit yükseklikteki noktaları birleştiren eğrilerdir. İndeks eş yükselti eğrisi ~ daha koyu/geniş çizilmiş eş yükselti eğrisidir, yükseklikteki değişimi gösterir, haritaya göre her 50 m de ya da her 100 m de bir çizilir, genellikle her 5 çizgide bir gösterilir.

20 Yükselti çizgilerinin şekli dağın şeklini verirken, yoğunlukları eğimi verir. Böylece haritaya baktığımızda arazinin resmini kafamızda oluşturabiliriz. Hafif Eğim Harita Okuma ve Yorumlama

21 Dik Eğim Harita Okuma ve Yorumlama

22 Hafif eğim Değişken eğim Dik eğim Harita Okuma ve Yorumlama

23

24

25 Konik eğim ve Yayla (Plato) Harita Okuma ve Yorumlama

26 Uçurum Harita Okuma ve Yorumlama

27 UÇURUM Harita Okuma ve Yorumlama

28 Uçurum Harita Okuma ve Yorumlama

29 Uçurum ve Şelale Harita Okuma ve Yorumlama

30 İç Bükey (Çukur, vadi, çöküntü) Tesviye eğrileri yukarıda sık aşağı doğru seyreliyor. Harita Okuma ve Yorumlama

31 Dış Bükey (sırt, tepe) Tesviye eğrileri yukarıda seyrek aşağı doğru sıklaşıyor. Harita Okuma ve Yorumlama

32 İç Bükey (Konkav) ve Dış Bükey (Konveks) Eğim Harita Okuma ve Yorumlama

33 Boyun: Birbirine ters yönde açılmış iki akarsu vadisinin en yüksek, iki doruk arasındaki alanın en alçak yerine boyun denir. Buralara bel ya da geçit de denir. Harita Okuma ve Yorumlama

34 Boyun: Tabanı aynı olan iki tepe arasındaki küçük düzlüktür Harita Okuma ve Yorumlama

35 BOYUNBOYUN

36 Tepe: Bir doruk noktası ve onu çevreleyen yamaçlardan oluşmaktadır. Harita Okuma ve Yorumlama

37 Tepe Harita Okuma ve Yorumlama

38 Tepe: Bir doruk noktası ve onu çevreleyen yamaçlardan oluşmaktadır Harita Okuma ve Yorumlama

39 Doruk Çizgisi (Havza sınırı) = (Su ayrım çizgisi) Harita Okuma ve Yorumlama

40 Doruk Çizgisi (Havza sınırı) = (Su ayrım çizgisi) Harita Okuma ve Yorumlama

41 Sırt: İki akarsu vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yeryüzü şeklidir. Sırtların üzeri düz olabileceği gibi keskin de olabilir Harita Okuma ve Yorumlama

42 Sırt Harita Okuma ve Yorumlama

43 Sırt

44 Harita Okuma ve Yorumlama

45 Vadi: Akarsuyun açtığı, sürekli inişi bulunan, uzun, doğal oluktur Eğrinin "V" şeklini aldığı yerlerde yükselti "V" nin açık ucuna doğru artıyorsa sırt, sivri ucuna doğru artıyorsa vadi vardır. Harita Okuma ve Yorumlama

46 Vadi ve Sırt: Eğrinin "V" şeklini aldığı yerlerde yükselti "V" nin açık ucuna doğru artıyorsa sırt, sivri ucuna doğru artıyorsa vadi vardır Harita Okuma ve Yorumlama Eş yükseklik eğrileri sırt ve vadilerde v harfine benzer şekiller oluştururlar. Vadilerde, eş yükseklik eğrilerinin değeri içeri doğru azalır. (a) Sırtlarda, eş yükseklik eğrilerinin değeri içeri doğru artar. (b) (a) (b)

47 Vadi Harita Okuma ve Yorumlama

48 VADİ Harita Okuma ve Yorumlama

49 Vadi Harita Okuma ve Yorumlama

50 Vadi Harita Okuma ve Yorumlama

51 Vadi ve Sırt Harita Okuma ve Yorumlama Sırt ile vadi daima birbirlerini takip ederler Yükseltinin arttığı yöne doğru "U " harfi oluşmuş ise sırt, yüksekliğin azaldığı yöne doğru "U " harfi oluşmuşsa vadi var demektir

52 Çöküntü Harita Okuma ve Yorumlama

53 Çöküntü Harita Okuma ve Yorumlama

54 Ok işareti ile gösterilen yer kapalı çukur (çanak)dur. Ok işaretinden sonra yükselti azalır Harita Okuma ve Yorumlama

55 Çöküntü Harita Okuma ve Yorumlama

56 ÇÖKÜNTÜ Harita Okuma ve Yorumlama

57 OVAYA BAĞLANAN BURUN Harita Okuma ve Yorumlama

58 KURU DERE Harita Okuma ve Yorumlama

59 Kuru Dere Harita Okuma ve Yorumlama

60 Eş yükseklik eğrileri üzerinden geçen kesik çizgiler mevsimlik akarsuları, düz çizgiler ise devamlı akarsuları gösterir (a). Akarsuların her iki yanındaki eş yükseklik eğrilerinin yükseklik değeri aynıdır (b). (a) (b)

61 Tüm yüzey şekilleri 1.Tepe (Hill) 2.Vadi (Valley) 3.Sırt (Ridge) 4.Boyun (Saddle) 5.Çöküntü (Depression) 6.Derin Vadi (Draw)7.Ovaya Bağlanan Burun (Spur) 8.Uçurum (Cliff) 9.Geçit (Cut) 10.Dolgu (Fill) Harita Okuma ve Yorumlama

62 Demiryolu Harita Okuma ve Yorumlama

63 A : 6 B : 1 C : 4 D : 3 E : 2 F : 5 Hangi Eğri, Hangi Yüzey Şekline Ait?

64 Mavi çizgi/kesikli çizgi – su kaynakları, akarsu, dere ve göller Kahverengi – Eş yükselti eğrileri Siyah – Yollar, binalar, demiryolu, insan yapımı objeler Yeşil – Ormanlık, ağaçlık alanlar Kırmızı - Otoyollar Topoğrafik Haritada Renkler

65 Eş yükselti eğrisi aralıklarını belirle (her bir eş yükselti eğrisi arasındaki mesafe) Harita ölçeğini belirle (haritanın sağ altında) Tepe veya çukur bölgeleri belirle İnsan yapımı objeleri belirlemek için harita lejantını kullan Eğrilerin birbirine yaklaştığı alanlara bak – dik eğimi ifade eder Eğrilerin birbirinden uzaklaştığı alanlara bak – hafif eğimi ifade eder Topoğrafik Harita: Nasıl Okurum?


"Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları