Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARİTA BİLGİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARİTA BİLGİSİ."— Sunum transkripti:

1 HARİTA BİLGİSİ

2 HARİTA Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünüşünün ölçekli olarak küçültülerek düzlem üzerine çizimine harita denir.

3 ÖRNEK

4 BÜTÜN HARİTALARDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
Kullanım amacı belirlenir. Amaca uygun başlık konur. Enlem ve boylam belirlenir. Ölçek hazırlanır. Amaca uygun bilgi ve işaretler haritaya yerleştirilir. Lejant hazırlanır. Yön oku konur.

5 Bu çizimin harita olabilmesi için
Kuşbakışı çizilmiş olması Ölçekli olması Bir düzleme aktarılmış olması

6 KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ OLMASI

7 ÖLÇEKLİ OLMASI

8 BİR DÜZLEME AKTARILMIŞ OLMASI

9 PROJEKSİYON Haritalar çizilirken dünyanın şeklinden dolayı küresel yüzeyler düzleme aktarılma sırasında ortaya çıkan bozulmaları en aza indirmek amacıyla yapılan sistemlere denir.

10 PROJEKSİYON ÇEŞİTLERİ
Silindir projeksiyon. Düzlem projeksiyon. Konik projeksiyon.

11 DÜZLEM PROJEKSİYON Kutuplar ve çevresinde kullanılır.

12 DÜZLEM PROJEKSİYON

13 SİLİNDİR PROJEKSİYON

14 Ekvator ve çevresinde kullanılır.
SİLİNDİR PROJEKSİYON Ekvator ve çevresinde kullanılır.

15 Orta enlemler ve çevresinde kullanılır.
KONİK PROJEKSİYON Orta enlemler ve çevresinde kullanılır.

16 KONİK PROJEKSİYON

17 ÖLÇEK

18 ÖLÇEK Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir.

19 KROKİ Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak olarak düzlem üzerine aktarılmasına denir.

20 ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ Kesir ölçek Çizik ölçek

21 KESİR ÖLÇEK Küçültme oranı kesirlerle ifade edilen ve haritada en çok kullanılan ölçektir.

22 Not Ölçeğin paydasıyla ölçek arasında ters orantı vardır.
Payda büyüdükçe ölçek küçülür. Payda küçüldükçe ölçek büyür.

23 BOŞLUKLAR Kesir ölçekte pay her zaman “1”dir.
Kesir ölçekte birim her zaman “cm” dir. Ölçek büyüdükçe “payda” küçülür.

24 ÇİZİK ÖLÇEK Harita üzerindeki uzunlukların gerçekteki karşılığının işaretlenmiş bir doğru üzerinde gösterildiği ölçektir. Çizik ölçekler genelde Lejant içine konur.

25 ÇİZİK ÖLÇEK Harita iki nokta arasındaki kuş uçuşu uzaklığın daha pratik olarak bulunmasını sağlar.

26 LEJAND Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren ve haritanın sağ alt köşesine yerleştirilen kısma denir.

27 GERÇEK VE İZDÜŞÜM ALAN

28 GERÇEK ALAN Bütün yeryüzü şekillerini hesaba katarak alınan yüz ölçümdür. Türkiye‘nin gerçek yüzölçümü km²

29 İZDÜŞÜM ALAN Yeryüzü şekillerini hesaba katmadan yeryüzünü düz kabul edip alınan yüz ölçümdür. Türkiye‘nin izdüşüm yüzölçümü km²dir.

30 NOT Aradaki fark yaklaşık 34.000 km²dir.
Bu durum ülkemizin çok engebeli olduğunu gösterir.

31 NOT Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark, Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazladır.

32 NOT Marmara bölgesi’nde en azdır.

33 ÖRNEK SORU

34 HARİTA ÇEŞİTLERİ

35 Kullanım amaçlarına göre Ölçeklerine göre haritalar
HARİTA ÇEŞİTLERİ Kullanım amaçlarına göre Ölçeklerine göre haritalar

36 Kullanım amaçlarına göre

37 KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE
Siyasi Haritalar Fiziki Haritalar Özel Haritalar Beşeri Ve Ekonomik Haritalar

38 Fiziki Haritalar

39 Fiziki Haritalar Yeryüzünün fiziki görünüşünü gösteren haritalardır.

40 Fiziki haritalarda Yükselti basamakları Eğim hesaplanır
Profil çıkarılır Yeryüzü şekilleri gösterilir.

41 Yükselti basamakları

42 Eğim hesaplanır

43 Profil çıkarılır

44 Yeryüzü şekilleri

45 Özel Haritalar

46 Özel Haritalar Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır

47 BASINÇ HARİTASI

48 KASIRGA HARİTASI

49 Hava Kütleleri Haritası

50 Beşeri Ve Ekonomik Haritalar

51 Beşeri Ve Ekonomik Haritalar
Nüfus,göç,yerleşme,dil,din,ırk,tarım,hayvancılık,Sanayi,turizm,ulaşım,madenler gibi özellikleri gösteren haritalardır

52 Nüfus

53 Tarım

54 Turizm

55 Siyasi Haritalar

56 Siyasi Haritalar Dünya üzerindeki ülkelerin sınırlarını komşularını ülkeler içindeki idari bölünüşlerini gösteren haritalardır. Bunlara İdari Haritalar da denilmektedir.

57 Siyasi Haritalar

58 Siyasi Haritalar

59 Bütün haritalardan

60 Bütün haritalardan Uzaklık Alan Yön tayini
Konum belirlemede yararlanılır. Saat hesaplamaları yapılabilir.

61 Uzaklık hesaplama

62 Konum belirlemede

63 Alan

64 ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

65 ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR
Büyük Ölçekli Haritalar Planlar Topoğrafya haritası Orta Ölçekli Haritalar Küçük Ölçekli Haritalar

66 Büyük Ölçekli Haritalar
Ölç paydası den küçük olan haritalardır.

67 Planlar Ölçeğinin paydası arasında olan haritalardır.

68 Topoğrafya haritası Ölçeğinin paydası ar olan haritalara denir. Bu haritalarda yeryüzü şekilleri daha güzel gösterilir.

69 B.ÖLÇEKLİ HAR.ÖZELLİKLERİ
Ölç pay den küçük olan har. Gerçekte dar alan gösterir. Ayrıntı fazla Duvarda daha az yer kaplar Haritalarda bozulma oranı az Küçültme oranı az.

70 Orta Ölçekli Haritalar
Ölçeğin paydası ar olan haritalar.

71 Küçük Ölçekli Haritalar
Ölçeğinin paydası den büyük olan haritalar.

72 K.ÖLÇEKLİ HAR.ÖZELLKLERİ
Ölçeğin paydası den büyük olan haritalar. Ayrıntı az. Gerçekte geniş alan gösterir. Küçültme oranı fazla Haritalarda bozulma fazla Duvarda daha fazla yer kaplar

73 ÖRNEK

74 Ölçeğin Haritaya Etkisi
Büyük ölçekli haritaların ve küçük ölçekli haritaların özellikleri birbirinden farklıdır.

75 Ölçeğin Haritaya Etkisi
B.ÖLÇEKLİ HAR K.ÖLÇEKLİ HAR

76 Ölçeğin Haritaya Etkisi


"HARİTA BİLGİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları