Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Duygusal Zeka Hazırlayan ve copyright: Berna Bridge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Duygusal Zeka Hazırlayan ve copyright: Berna Bridge."— Sunum transkripti:

1 Duygusal Zeka Hazırlayan ve copyright: Berna Bridge

2 zIQ ile ölçülen zeka, kişilerin okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etken midir?

3 zÖyleyse, neden yüksek IQ’lu çocuklar, ortalama IQ’ya sahip arkadaşlarına göre yaşamda daha başarısız olabiliyorlar?

4 zAraştırma bulgularına göre, iş ve okul yaşamındaki başarıyı IQ kadar EQ (Duygusal Zeka) belirlemektedir.

5 zDuygusal zeka yoksunluğu, kişinin aile yaşamından mesleki başarısına, toplumsal ilişkilerinden sağlık durumuna kadar birçok alanda kötü sonuçlar doğurabilmektedir.

6 zDr. Daniel Goleman, EQ’yu kısaca; zKendisinin ve çevresindekilerin duygu ve isteklerini doğru tanımlayarak, zBu doğrultuda ve zSonuç verecek şekilde davranma yeteneği olarak tanımlıyor.

7 Duygusal zeka nedir? zKendi duygu ve yeteneklerini tanıma, zBu duygu ve yetenekleri kabul ederek yenilerine açık olma, zKendine ve işine ait hedeflere istekle ve başarıyla kilitlenme,

8 Duygusal zeka nedir? zDiğerlerinin duygu, gereksinim ve problemlerini ciddiye alarak iletişim kurma, zEkip çalışması için gereken iletişim, ikna etme, uzlaşma gibi zYeteneklerden oluşuyor.

9 Duygusal Zeka Ne Değildir? zSürekli gülümseyerek sempatik davranma anlamını taşımıyor. zNe zaman sert davranılacağının, ne zaman yumuşak davranarak cesaret verilmesi gerektiğinin ve ne zaman hangi sorunun ciddiye alınacağının hissedilmesi gerekiyor.

10 Duygusal Zeka Ne Değildir? zKendine aşırı değer vermek, zDiğerlerini dinliyormuş gibi görünürken hiç ciddiye almamak, zEkip içindekileri ikna etmek için yalanlara baş vurmak gibi herhangi bir aşırılık veya zayıflık bulunduğunda uzun vadede başarı sağlanamıyor.

11 Duygusal Zeka Ne Değildir? zDuyguları kontrolsüz bırakmak değildir. Duyguları etkin ve uygun bir biçimde gösterebilmektir.

12 zKarakterin sarsılmaz temel taşı kendini terbiye etme yeteneğidir. zFesefeciler, Aristo’dan bu yana erdemli yaşamın özdenetime dayandığını gözlemlemişlerdir.

13 zKarakterin bununla ilgili diğer temel taşı, ister ev ödevini yapmak, ister bir işi bitirmek veya sabahları zamanında kalkmak olsun, her koşulda kendi kendini motive edebilmektir.

14 zDoyumu erteleyebilme, dürtüleri kontrol edip yönlendirebilme eskiden irade diye adlandırılan temel bir duygusal beceridir. zArzularımızı ve tutkularımızı kontrol edebilmeliyiz.

15 zDuyguyu aklın denetiminde tutabilmek irade gerektirir.

16 İşlenecek konular: zEvrimsel uyum yetenekleri zAcil durumlarda önce duygular, sonra düşünceler zDuygusal beceriler zBilişsel beceriler zDavranışsal beceriler zÖzbilim müfredatı

17 Soru: zDuygusal zihin mi daha hızlıdır, yoksa akılcı zihin mi? zÖrnek: Evrim sürecini düşünelim. Bir hayvanla karşı karşıya geldiğimizde ‘bu hayvan beni yer mi, ben mi onu yerim?’ (Zaman azlığında verilen karara duygular mı, akıl mı öncülük eder?)

18 Yanıt: zDuygularımızla karar veririz. Örneğin bir aslan ile karşılaşırsak, silahsız ve korunmasız isek korku duygusu ile kaçarız.

19 zDuygusal zihin akılcı zihinden çok daha hızlıdır ve bir an bile durup ne yaptığını gözden geçirmeden eyleme atılır. z(Ölçülü ve analitik düşünmeye izin vermez.)

20 zDaha sonra ‘Bunu neden yaptım’ diye düşünürüz. Duygusal zihin bizim tehlikeye karşı radarımızdır.

21 zBu bizim evrimsel uyum yeteneğimizdir.

22 zDuygusal zeka beş alanda incelenebilir:

23 Özbilinç: zKendini tanıma. (Gerçek duygularımızı fark edebilme. Bunu başaran kişiler evlilikten mesleklerine kadar yaşamlarını daha iyi yönetebilirler.)

24 Duyguları idare edebilmek: zKendini yatıştırabilmek, zYaşamın tatsız sürprizleriyle karşılaştıktan sonra kendini toparlayabilmek, zKendine hakim olabilmek, zFevri davranışları zaptedebilmek, zDoyumu erteleyebilmek.

25 Kendini harekete geçirebilmek: zDuyguları bir amaç doğrultusunda toplayabilmek, zDikkat edebilmek, zYaratıcılık, zTıkanıp kalmamak, zMotivasyon.

26 Empati: zBaşkalarının duygularını anlayabilmek. zKökü özbilinçtir, zDuygularımıza ne kadar açıksak, başkalarının duygularını okumayı o kadar iyi beceririz.

27 İlişkileri yürütebilmek: zİlişki sanatı başkalarının duygularını idare etme becerisidir, zArabuluculuk, zİçtenlik, zYapıcılık, zKöprüler kurmak zİyi ilişkilerin anahtarıdır.

28 zİnsanlar bu beş alandaki yetenekleri açısından farklılık gösterirler. Örnek; kendi kaygılarını kolay yatıştırırlar, başkalarının kaygılarını yatıştırmakta beceriksizdirler. zAncak, beyin sürekli öğrenen bir organdır. Duygusal becerilerdeki aksaklıklar düzeltilebilir.

29 zTemel duygu kümeleri nelerdir?

30 Öfke: zAlt kümesi: Hiddet, hakaret, içerleme, kızma, tükenme, sinirlenme, hınç, kin, rahatsızlık, alınganlık, düşmanlık, patolojik olduğunda nefret ve şiddet.

31 Üzüntü: zAlt kümesi: Acı, keder, neşesizlik, melankoli, kendine acıma, yalnızlık, can sıkıntısı, umutsuzluk, kasvet ve patolojik olduğunda depresyon.

32 Korku: zAlt kümesi: Kaygı, tasa, huzursuzluk, çekinme, ürkme, dehşet, kuruntu, şüphe, hayret, vicdan azabı, çekinme ve patolojik olduğunda fobi ve panik.

33 Zevk: zAlt kümesi: Mutluluk, coşku, rahatlama, tatmin, haz, sevinç, eğlenme, gurur, heyecan, hoşnutluk ve en uç noktada mani.

34 Sevgi: zAlt kümesi: Dostluk, güven, yakın ilgi, sadakat, hayranlık, aşk, kabul görme, iyilik, sadakat, muhabbet.

35 Şaşkınlık: zAlt kümesi: Şok, hayret, affallama, merak.

36 İğrenme: zAlt kümesi: Tiksinme, aşağılama, hor görme, küçümseme, itici bulma, hoşlanmama, nefret etme.

37 Utanma: zAlt kümesi: Üzülme, küçük düşme, suçluluk, mahcubiyet, hayal kırıklığı, pişmanlık, küçük düşme.

38 Bir çok duygunun bileşimi: zGenelde bir çok duygunun bileşimini aynı anda yaşarız. zÖrnek: Kıskançlık. İçinde öfke, üzüntü ve korku vardır.

39 Erdemler: zUmut, iman, cesaret, bağışlayıcılık gibi duygulara erdem diyoruz.

40 Klasik kusurlar: zKendini beğenmişlik, tembellik, uyuşukluk, can sıkıntısı gibi duygulara kusur diyoruz.

41 Dürtü kontrolü: zİd ile ego zDürtü ile kendini tutma zArzu ile özdenetim zAnında doyum ile erteleme z Arasındaki sonsuz savaş

42 Dürtü Kontrolü: zEn temel psikolojik beceri dürtülere, duygulara karşı koyabilmek, dürtüyü geciktirebilmektir. (Yemek rejiminden, tıp okulunu bitirmeye kadar uzanır.) zÖrnek: Lokum testi

43 Dürtü Kontrolü: zDoyumu erteleme yeteneği, IQ’nun kendisinden tamamen ayrı olarak kişinin zihinsel potansiyeline katıda bulunuyor. zÇocukluğunda dürtülerini iyi frenleyememe hail, yine IQ’dan daha isabetli biçimde, ileride suç işleme olasılığının göstergesidir.

44 Dürtü Kontrolü: zDuygularına ustaca gem vurabilenler başarılı olurlar. zİyi ruh halleri düşünebilme yeteneğimizi güçlendirir, zihinsel ya da sosyal sorunlara çözüm bulmayı kolaylaştırır.

45 Öfke: zÖfkeyi dışa vurum yatışmanın en kötü yollarından biridir. zHiddetli patlamalar beyni iyice uyarır. zÖfkeyi yatıştırmanın yolu: Öfkeyi başlatan düşünceleri yakalayıp bunlara meydan okumak.

46 Öfke: zZamanlama önemli: Erken müdahele yararlı olur. zYatıştırıcı bilgiler varsa, öfkelenen kişi ile paylaşılmalı.

47 Sebat: zHer şeyin ötesinde, heves ve engeller karşısında dayanma gücü duygusal özelliklere bağlıdır ve başarının en büyük anahtarıdır. zKuvvetli bir iş etiği, yüksek motivasyon, heves ve sebata dönüşür.

48 Sebat: zYaptığımız işe heves ve hatta uygun bir düzeyde kaygıyla motive olduğumuz ölçüde başarıya ulaşırız. zDuygusal zeka tam bu anlamda temel bir yetenektir ve diğer tüm yeteneklerimizi bileyerek ya da körelterek derinden etkileyen bir güçtür.

49 Umut: zOkuldaki başarıdan ağır işlere katlanmaya kadar yaşamda kişiyi şaşırtacak kadar güçlü bir rol oynar. zHedefler ne olursa olsun onlara ulaşmak için gereken irade ve yönteme sahip olduğumuz inancı.

50 İyimserlik-Neşe: zGülmek, kahkaha atmak, iyimser olmak başarıda olumlu rol oynar. zDuygusal zeka açısından umutlu olmak, zorlu engeller veya yenilgiler karşısında bunaltıcı kaygıya ve teslimiyetçi bir tutuma yenik düşmemek anlamına gelir. zİyimserlik de tıpkı umut gibidir.

51 Kaygı: zTasalanma. Yaşamdaki baskıların uyandırdığı sıkıntı. zAklı zayıflatır. zTasa düşüncelerine meydan okumak gerekir. zGevşeme yöntemi kullanılabilir.

52 Kaygı: zKaygıyı uzaklaştırmak için kendimize sorular sorabiliriz. zGerçekleşme olasılığı yüksek mi? zGerçekten yararı var mı? zYapıcı önlemler alınabilir mi?

53 Kaygı: zKaygılı, öfkeli, bunalımlı öğrenciler öğrenemezler. zBilgiyi etkin bir şekilde alamaz, ya da onu işleyemezler. zDuygular konsantrasyonu bastırır. zOlumlu motivasyon-heves, çoşku, güven başarıda rol oynar.

54 Duygusal Cehalet: zÖğrenme çocukların duygularından bağımsız olarak gerçekleşmez. zDuygusal okur yazarlık öğrenme için en az matematik ve okuma eğitimi kadar önemlidir.

55 Duygusal Cehalet: zŞiddete ve suç işlemeye kadar varan yol birinci ve ikinci sınıfta saldırgan, zor zaptedilen çocuklarla başlar. (Dürtü kontrolünün zayıf olması) zDördüncü ve beşinci sınıfta kabadayı olurlar, arkadaşları olmaz.

56 Arkadaşlık Eğitimi: zVerilebilir. Örneğin: zOyunda kavga eden çocuklara kurallar hakkında bir anlaşmazlık olduğunda kavga etmek yerine alternatif öneriler getirmeyi ve uzlaşmayı, zoyun oynarken diğer çocuklarla konuşup onları dinlemeyi, gülümsemeyi, yardım etmeyi öğretebiliriz.

57 Sınıflara Duygusal Okur Yazarlığı Getirmek: zÇocuğun günlük yaşatısının en zorlayıcı yanlarını konuyla ilgisiz meseleler olarak görmek ya da bunlar patlamaya yol açtığında bir disiplin sorunu olarak rehber danışman veya müdüre havale etmek yerine duyguları ve sosyal yaşamın kendisini konu etmektir.

58 zÖnemli olan çatışmadan tümüyle kaçmak değil, anlaşmazlıkları kavgaya dönüştürmeden gidermeyi öğrenmektir. zÇocuklara duyguları doğrudan doğruya ancak öfkeye dönüşmeyecek bir biçimde ifade etmeyi öğretmelidir. z(Kendini ortaya koyabilme, etkin dinleme)

59 Problem Çözme Yaklaşımı: zNe istediğini söylemek, zNe hissettiğini söylemek, zİstek ve duygularının nedenini söylemek, zKarşısındakinin ne istediğini, ne hissettiğini ve nedenleri ile ilgili anladıklarını özetlemek, zÇatışma için üç çözüm yolu bulmak, zÇözüm yollarından birini seçip el sıkışmak.

60 Kurallar: zSorunu çözmeyi kabul etmek, zİsimle hitap etmemek, zKonuşanın sözünü kesmemek, zDürüst olmak, zBir çözümde anlaşınca onu uygulamak, zArabuluculuk sürecinde konuşulanların gizli kalması.

61 Diğer Öğretilebilecek Konular: zDuygular ve tepkiler arasındaki bağlantıyı sezmeyi, bir karara duyguların mı, düşüncelerin mi hükmettiğini bilmeyi, farklı seçimlerin sonuçlarını öngörmeyi öğretebiliriz. (Örnek: uyuşturucu, sigara)

62 zKişinin güçlü ve zayıf yanlarını tanıması, zKendini olumlu ama gerçekçi bir ışıkta görmesi, zDuyguların yönetimi, zKaygılarla, öfkeyle baş etme,

63 zkararların ve hareketlerin sorumluluğunu üstlenmek, zEmpati, zDinlemeyi ve sormayı bilmek, zİşbirliği, zAnlaşmazlık çözümü,

64 zUzlaşma, zÖfkeli ya da edilgen olmadan kendini ortaya koyma öğretilebilir. z( Not yok, sınav yaşamın ta kendisi)

65 Uygulama: zDergilerden kesilen insan portreleri ile yüzün ifade ettiği duyguyu adlandırmak, zÇocuklar kendi morallerine 0-10 arası not verebilirler, zBu tür çalışmalar dersin içine harmanlanabilir.

66 İş Yaşamında Başarı: zDoğru yerde, doğru anda, doğru inisiyatifi göstermek, zVerilen görevlerin üstünde ve ötesinde sorumluluk alabilecek derecede kendi kendini motive edebilmek, zHem zamanını, hem de iş taahhütlerini düzenleme anlamında kendi kendini yönetmek, zBu becerilerin her biri duygusal zekanın bir başka yönüdür.

67 Öğretilen Duygusal Beceriler: zDuyguları tanıyıp adlandırmak, zDuyguları ifade etmek, zDuyguların şiddetini değerlendirmek, zDuyguları idare etmek, zDoyumu ertelemek, zStresi azaltmak, zDuygular ve eylem arasındaki farkı bilmek.

68 Öğretilen Bilişsel Beceriler: zKendi kendisiyle konuşmak-bir konu ya da zorlanmayla baş etme yolu olarak ya da kendi davranışını pekiştirmek için bir ‘iç dialog’ sürdürmek, zÖzbilinç. Kendi hakkında gerçekçi beklentiler geliştirmek.

69 zSosyal işaretleri okumak ve yorumlamak, zSorun çözme ve karar verme aşamalarını kullanmak, zDiğerlerinin bakış açılarını anlamak, zDavranış normlarını anlamak, zYaşama karşı olumlu bir tavır.

70 Öğretilen Davranışsal Beceriler: zSözsüz: zGöz teması, zyüz ifadesi, zses tonu, zel, kol hareketleri ve zbenzeri yollarla iletişim kurmak.

71 Öğrenilecek Davranışsal Beceriler: zSözel: zAçıkca anlaşılır taleplerde bulunmak, zEleştiriye olumlu bir şekilde tepki vermek, zOlumsuz etkilere direnmek, zBaşkalarını dinlemek, zBaşkalarına yardımcı olmak, zOlumlu akran grupları içinde yer almak.

72 Öz Bilim Müfredatı zAna öğeler:

73 Özbilinç: zKendini gözlemleme ve duygularını tanımak, zDuygular için bir sözlük oluşturmak, zDuygular, düşünceler ve tepkiler arasındaki ilişkiyi bilmek.

74 Kişisel Karar Verme: zHareketlerini incelemek ve sonuçlarını bilmek, zBir kararın düşünceden mi, duygudan mı kaynaklandığını bilmek, zBu içgörüleri sigara ve uyuşturucu gibi konulara uygulamak.

75 Duyguları Yönetme: z‘Kendi kendisiyle konuşmayı’ izleyerek içinden geçen kendini aşağılama gibi olumsuz mesajları yakalamak, zBir duygunun temelinin farkına varmak, (öfkenin altında yatan incinme gibi) zKorku, kaygı, öfke ve üzüntüyle baş etmenin yollarını bulmak.

76 Stresle Baş etme: zEgzersizin, zYönlendirilmiş imgelerin, zGevşeme yöntemlerinin değerini öğrenmek.

77 Empati: zBaşkalarının duygularını ve endişelerini anlayıp onların bakış açısından bakmak, zKişilerin görüşleri arasındaki farklılıklara değer vermek.

78 İletişim: zDuygular hakkında etkili bir şekilde konuşabilmek, zİyi bir dinleyici ve sorgulayıcı olabilmek, zBir başkasının yaptıkları ya da söyledikleriyle kendi tepkilerini ya da yargılarını ayırt edebilmek, zSuçlamak yerine ‘ben’ mesajları gönderebilmek.

79 Kendini Açma: zİçtenliğe değer vererek bir ilişkide karşılıklı güven kurmak, zÖzel duyguları hakkında konuşmanın ne zaman güvenli olduğunu bilmek.

80 İçgörü: zDuygusal yaşamındaki ve tepkilerindeki eğilimleri tanımlamak, zBaşkalarındaki benzer eğilimlerin farkına varmak.

81 Kendini Kabul: zKendisiyle gurur duymak, zKendini olumlu bir bağlamda görmek, zGüçlü ve zayıf yanlarını tanımak, zKendine gülebilmek.

82 Kişisel Sorumluluk: zSorumluluk almak, zKararların ve hareketlerin sonuçlarını görmek, zDuygularını ve ruh hallerini kabullenmek, zTaahhütlerini yerine getirmek. (Örneğin:ders çalışmak gibi)

83 Kendini Öne Sürme: zEndişe ve duygularını öfkelenmeden ya da edilgenleşmeden ifade etmek.

84 Grup Dinamiği: zİşbirliği, zNe zaman ve nasıl lider, ne zaman takipçi olacağını bilmek.

85 Anlaşmazlık Çözümleme: zDiğer çocuklar, aile ve öğretmenlerle adil bir biçimde mücadele edebilmek, zBir uzlaşma sağlamakta kazan/kazan modeli uygulayabilmek.

86 zSINIFLARA DUYGUSAL OKUR YAZARLIĞI GETİRMENİN BAZI SONUÇLARI:

87 ‘Sosyal ve Duygusal Öğrenme’nin Sonuçları: zDaha sorumlu, zKendini daha iyi öne sürebilen, zDaha popüler ve dışa dönük, zSosyalleşmeye daha yönelik ve iyiliksever, özverili, zBaşkalarını daha iyi anlayan,

88 zDaha düşünceli, ilgili, zKişiler arası sorun çözmede sosyalleşmeye yönelik stratejiler, zDaha uyumlu, zDaha ‘demokratik’, zAnlaşmazlık çözme becerileri daha iyi.

89 Sosyal-Bilişsel Becerilerde İyileşme: zDuygu tanıma ve anlamada iyileşme, zDaha iyi özdenetim, zBilişsel ödevlerin çözümünde daha iyi planlama, zHarekete geçmeden önce daha iyi düşünme, zDaha etkili anlaşmazlık çözümleme,

90 zDaha olumlu sınıf atmosferi, zAileye ve okula daha olumlu bağlılık, zErkekler daha az saldırgan, zKızlar kendine zarar vermeye daha az eğilimli, zBaşarı düzeyi düşük çocukların okuldan uzaklaştırma ve kovulma oranlarında azalma,

91 zUyuşturucuya başlama oranında azalma, zDaha az suç işleme, zStandart başarı testlerinde daha yüksek puanlar, zDaha yüksek özsaygı, zArkadaşları tarafından yardım isteğiyle aranma, zÖğrenmeyi öğrenme becerilerinde düzelme.

92 Sınıf İçi Davranışlarda Düzelme: zToplum içinde kendini öne sürme becerisi, zGöreve yönelme, zArkadaşlık becerileri, zPaylaşma, zEngellenmeyi kaldırabilme, zSosyal nezaket kurallarına uyma, zÖzdenetim,

93 zSınıf içinde daha az şiddet gösterisi, zSınıf içi sözel aşağılamalarda azalma, zDaha ilgili atmosfer, zİşbirliğine daha istekli olma, zDaha fazla empati, zİletişim becerilerinde düzelme.

94 Duygusal Anlayışta Düzelme: zTanıma, zNiteleme, zÜzüntülü ve bunalımlı olduğunu daha ender belirtme, zKaygı ve çekingenlikte azalma, zSınıf içinde daha az şiddet gösterisi, zİşbirliğine daha istekli olma, zDaha fazla empati.

95 zBu seminer okulumuz Deniz Kolejinde öğrenci ve öğretmenlerimize Berna Bridge tarafından verilmiştir. zAyrıca Berna Bridge İzmir’deki birçok okulda bu semineri diğer öğrenci ve öğretmenlere anlatmıştır.


"Duygusal Zeka Hazırlayan ve copyright: Berna Bridge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları