Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 Utancı gizleme-savunma mekanizmaları (ego-defense)
YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Primer ego savunma Fantezi bağımlılık Uyuşturma Dissosiasyon Yerdeğiştirme Depersonilizasyon İdantifikasyon Konversiyon ( hissi/somatik) projeksiyon YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Fantezi bağlılık Sahte bağlılık yaratma Ab yı koruma kompülsiyonu Olanı biteni yok sayma Olanın acıtıcı olduğunu ret etme Tacizciye olan bağlılık YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

5 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
uyuşturma Emosyonlar hareket enerjisidir Terk; öfke, incinmişlik, üzüntü Utançlı AB emosyonlara tepki gösterir Duygu göstermek ayıptır! Uyuştur: Mekanizma? Kas gerginliği, solunum değişikliği, Kaçınmadan kaçınmayı öğrenmek gerekir YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

6 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Dissosiasyon Anlık uyuşturmadır Fiziksel ve seksuel şiddet karşısında ortaya çıkar Emosyonel travma, ağır tarvma, kronik distres Red etme Regresyon çeldirici hayaller Eylem sırasında kurban bedenini terk eder YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

7 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yer değiştirme Dissosiasyona benzer Tacizcinin yerine başka hayallerin ya da semptomların yer alması Depersonalizasyon: kendini bir eşya gibi algılamak YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

8 Özdeşleşme / İdantifikasyon
Kurbanın kendini eziyet edenle özdeşleştirmesi (regresyonlarda rastlanan bir durum değildir) YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

9 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Konversiyon En sık karşılaştığımız durum. Analitik hipnoterapinin özü. Belki de kronik hastalık semptomlarına giden mekanizmanın başlangıcı. İhtiyaç ve bastırılmış duyguları düşünce, duygu ve davranışlara dönüştürme mekanizması Parçalanmış ve dışlanmış duygu, ihtiyaç ve dürtüler bodruma kapatışmış aç köpekler gibidir. Onları sakinleştirecek bir yol bulunmalıdır. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

10 Koversiyon: duygu dönüşümü
Kızgınken ağlamak gibi Bir duygunun daha kabul edilebilir başka bir duyguya dönüşmesi Yasaklanmış ve utançlı olanın daha kabul edilebilir bir şekle dönüşmesi AB çocuğun duygularına kızarsa duygular ya utanca bağlanır ya da korku-teröre döner. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

11 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Konversiyon: Somatik Psikosomatik hastalıklar Hastalıktan sağlanan kazanç Bilinçaltı yararlandırıcı çözümler Genetik eğilimler rol oynayabilir. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

12 Projeksiyon: Yansıtma
En: Psikotik halüsinasyonlar Çocuk: AB yı tanrı gibi görür. Eğer taciz varsa suçlu çocuk olmalıdır. (Projected omnipotence) YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

13 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sekonder Defanslar İnhibisyon Reaktif formasyon Erteleme Duygunun izolasyonu Selfe karşı dönme YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

14 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İnhibisyon Klasik bilinçaltı savunma mekanizmasıdır. Regresyonda en sık bulduğumuz şeylerden biri. Bir şeyi yapmama nedeni. ( korkular gibi) ( danstan korkan çocuk; Anneyle dans ederken ereksiyon oluyor. Utanç) YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

15 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Reaktif formasyon Utanca neden olacak bir duygunun bastırılması zayıfladığı zaman ortaya çıkar. Öfkeli birisinin çok kibar olması gibi. ( Zıtlaşma gibi gözükse de özünde zayıf selfi koruma mkz sıdır.) Hipnoza ve hipnoterapiye engel olan en güçlü savunma mkz sıdır. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

16 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Undoing: Erteleme Bir duygu, düşünce, ya da davranışı bastırmak için ritüeller geliştirme. Obsesyon-kompülsiyonların altında yatan mekanizma budur. Hipnoterapötik teşhisi kolay ama terapisi zordur. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

17 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Duygunun izolasyonu Bastırılmış duyguyu düşünce ve davranışa yöneltme. Tourette sendromu Düşünsel Tourette? Duygunun klişe bir düşünceye dönmesi ( Fiziksel semptoma geçiş aşamasında bir ara formasyon olabilir) YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

18 Kendine saldırma (self mutilation)
Düşmanca duyguların kendisine dönmesidir. Anlaşılması zor bir mekanizmadır. Kendini korumak isteyen bir mekanizma nasıl olurda kendini yok etmeye çalışır. Derin bir ilgi çekme şeklinde başlayıp zaman içinde şekil değiştiren semptoma dönme ihtimali daha yüksektir. ( Çocuk kendisine bir zarar vermeye kalktığında annesinin ilgi veya sevgisiyle karşılaşmıştır.) Oto immün ve kansere giden bir yol olabilir. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

19 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
FALSE SELF Utancın içselleştirilmesi: Biz utancız Hatalı-eksiksek kendimize acı çekmeden bakamayız.O halde false self oluşturmamız gerekir. False self ikinci kat tabakadır. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

20 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
FALSE SELF Kültürel false slf Yaşam scriptleri Aile sistemi rolleri YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

21 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
KÜLTÜREL FALSE SELF Gerçeğin sosyal rekonstrüksiyonu Alışkanlıklar koruyucudur. Alışkanlıklar yasallaşır.Güven unsurudur. Consensus reality Erkek-kadın rollerini benimsemek. ( mükemmel utanç temelli kimliklerdir.) YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

22 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yaşam Metinleri Bir tiyatro metni gibidirler Belli bir tipi tanımlarlar No mind/ no love/ no feel YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

23 Metin Oluşturma Mekanizmaları
Öğütler: ….gibi olma ( kız gibi kırıtma, ağlama, başarılı olma..) Sonuç kendin gibi olma Gerçek özünden utanmayı ve kişilik yarılmasına neden olur. Utanma temelli AB lardan gelen öğütlerdir. Çoğu zaman sözsüzdür. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

24 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Attribution: Atıf Nasıl bu kadar aptal olabilirsin? Beyin yerine ne kullanıyorsun Kardeşini gerçekten seviyorsun, değil mi? Gerçekten kızmadığını biliyorum Ağlayacak bir şey yok. Hep sen ( bu sorunla) baş etmede zorlanacaksın Çok bencilsin. Evleneceğin kişiye Allah kolaylık versin. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

25 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Atıflar Almamız gereken rolü söylerler Gerçeğimizden utandırırlar Self-rupture Daha bilinçlidir Verbal emotional abuse’dürler YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

26 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Modeller Metin modelleri Anne-Baba Peri masalları Sinema kahramanları TV kahramanları Kültürel modeller Bir gün bunlar değişecek beklentisi içinde olmak YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

27 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yaşam deneyimleri Kişisel deneyim metini şekillendirir Ailede olan bitenler Baba alkolikse çocuk kurtarıcılığa soyunur. Çocuk bu role teşvik edilir. (kurtarıcı metni) Diğer biri hasta oldukça ilgi çeker. (yaşam boyu hastalık metni) Mutsuz yaşa metni (happiness anxiety) YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

28 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Roller Disfonksiyonel aile sisteminde roller aile sisteminin gereksinimlerine göre oynanır. Her rol ailenin sıkıntı ya da utancını idare edebilecek tarzdadır. Utanc rolü rolde utancı teşvik eder. Roller kişiyi rijid ve tahmin edilebilir yapar. Bir rolde kalmak kişiye kimlik ve kontrol verir. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

29 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Roller Rol oynadığımızı unuturuz. Biz bu rolüzdür. Rolün tasarladığı duyguları kendi duygularımız sanırız. Sahte kimlik-sahte duygular yaratır. Role bağımlı oluruz. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

30 3. Tabaka korunma: utanmazlık
İnternal utancı başka insana transfer eder. Mükemmelliyetçilik Güc aramak, patronluk taslama Öfke Kibir, aşağılama Eleştiri ve suçlama, ahlakçılık Yardımseverlik, insanları hoşnut etme, kibarlık imrenme YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

31 Mükemmel olmaya çalışmak
Utancın özünden akar Mü’nün sağlıklı utancı kaybolmuştur. Ne kadar iyi olduğunu asla bilemez. Sadece yaptıkları onaylanan kişilerde oç. Huzur, iç neşe ve tatmin duygusu yoktur. Diğerlerinden daha iyi olmaya bağımlı hale gelir. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

32 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Güç ve Kontrol Başkalarını kontrol etme arzusu Açık olma korkusu: bozuk mal sendromu Asla bizi kimse utandıramaz Düşünce, ifade, duygu, eylem kontrolü Güçlüysen utanmazsın Kariyer güçtür. Power addiction YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

33 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
hiddet En doğal utanç örtüsüdür. Eğer her çocuk hiddet gösterebilseydi primer ego defansı olurdu. Ama bazıları öfkeyi içe yöneltir. Öfke utancı diğerlerine transfer eder. İçte kalanlarda alaycılık vardır. Hiddet içselleşebilir. Bir varlık şekli olur. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

34 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kibir veya gurur Önemini saldırganca abartmak Utancı saklama yoludur. Sadece başkalarından değil, kendinden de saklanır. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

35 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Eleştiri-suçlama En sık transfer yöntemi Başkalarını günahkar diye aşağılamak kendini dürüst hissetme aracıdır. Diğer self tamamen red edilir. Çocuklarda selfi aşağılamayı öğrenir. Kendini kendi aşağılamalarından koruyamaz. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

36 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Yardım severlik Yardımseverler kendine yardım ediyorlardır. Eksik hisseden, güçsüz hisseder. Başkalarına ihtimam gösterirse kendini iyi hisseder. Amaç diğer kişinin iyiliği değildir. İhtimam bir şekilde acılardan dikkati de dağıtır. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

37 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Koruyuculuk AB lar çocuklarını aşırı koruyucudurlar. Onların yapacakları şeyleri onlar adına yaparlar. Bu hırsızlıktır. Çocuk yetersiz ve eksikli hisseder. Çocuğun başarma ve güçlü hissetme duygusunun hırsızlığıdır. Toksik utancı arttırmaktan başka bir işe yaramaz. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

38 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
kibarlık Kimse dürüst feedback veremez ( amaç budur) Kendiside dürüst feedback vermez. Diğerlerinin kendilerini ifade etmelerini engeller. Naziğe kızarsan suçlu hissedersin. Bu durumda saldırganlığı kendine yöneltirsin. (utanç) YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

39 YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
kıskançlık Başkalarının iyiliğinden rahatsız olma halidir. Her türlü gizlenebilir. Tanınması zordur. Överken kıskançlık gizlenebilir. Bilgini ortaya koyarken.. Kıskanılanda kıskançlık uyandırmaya çalışılır. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

40 Kıskançlık bir aç gözlülük şeklidir.
Tüketim dünyası hipnoz teknikleri ile kıskançlık yaratma taktiklerini kullanır. Biz sahip olduklarımızdan ibaretiz duygusunu yayar. Başkasının iyi olması sahte selfin acısını kaşır. Bu acıyı yok etmek için haset kendini ifade eden bir aşağılama tarzını alır. YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


"YERKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları