Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL SERVER 2008 Yücel YILDIRIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL SERVER 2008 Yücel YILDIRIM."— Sunum transkripti:

1 SQL SERVER 2008 Yücel YILDIRIM

2 Ajanda Genel Tekrar Sorgu Sonuçlarını Filtreleme
Verileri Özetlemek ve Gruplandırmak Tabloları Birleştirmek Alt Sorgular Tekrar

3 Sorgu Sonuçlarını Filtreleme
Where İfadesiyle Birleştirme: SELECT * FROM [Tablo_adı] WHERE [koşul] Ör:SELECT * FROM Ogrenciler WHERE No=2345 Karşılaştırma Operatörleri: “=,>,<,>=,<=,<>(eşit değil)” LIKE deyimi: WHERE [KolonAdi] LIKE ‘(koşul)*’ *Koşullar: 1.’A%’A ile başlayan 2.’A__’A ile başlayan 3 harfli sözcükler 3.’A[lt]%’A ile başlayan 2. harfi l ya da t olan 4.’[^AE]%’ Baş harfi a ya da e olmayan 5.’%A%’ İçinde a geçenler

4 Sorgu Sonuçlarını Filtreleme
OR Operatörü: Kullanımı:WHERE [koşul1] OR [koşul2].. OR [koşul_n] AND Operatörü: Kullanımı:WHERE [koşul1] AND [koşul2]… AND [koşul_n] IN Operatörü:(Bir çok Or yerine kullanılabilir) Kullanım:WHERE [kolon_adi] IN(‘değer1’,..,’değer_n’) BETWEEN Operatörü:Belirli bir Aralığa göre filtreler. (AND yerine kullanılabilir) Kullanım:WHERE [kolon_adi] BETWEEN [değer1] AND [değer2]

5 Sorgu Sonuçlarını Filtreleme
NULL Olan Değerleri Filtrelemek: Kullanım: WHERE [kolon_adi] IS NULL NULL Olmayan Değerleri Filtrelemek: WHERE [kolon_adi] IS NOT NULL Koşul dışında kalanları listelemek: NOT {LIKE,IN,BETWEEN,NULL}

6 Verileri Özetlemek ve Gruplandırmak
KÜMELEME (Aggrate) FONKSİYONLAR: Kayıt Sayısı Bulma:(COUNT) Kullanım:SELECT COUNT([*] | [kolon_adi])… (Dönen değer int ‘den büyükse COUNT_BIG kullanılır) Toplam Alma(SUM) Kullanım:SELECT SUM(sayısal_kolon_adi)… En Büyük Değeri Bulmak(MAX) Kullanım:SELECT MAX(kolon_adi)… En Küçük Değeri Bulmak(MIN) Kullanım:SELECT MIN(kolon_adi)… Ortalama Değeri Bulmak(AVG) Kullanım:SELECT AVG(sayısal_kolon_adi)…

7 Verileri Özetlemek ve Gruplandırmak
Sonuç Kümelerini Gruplamak:(GROUP BY) Kullanım:*Kümeleme fonksiyonları ile kullanılır SELECT Cinsiyet,COUNT(*) FROM Calisanlar GROUP BY Cinsiyet Grup İçerisinde Filtrelemek(HAVING): Kullanım: SELECT UrunID,Sum(Miktar) As Toplam FROM Urunler GROUP BY UrunID HAVING Sum(Miktar)<100 *Top ,Order By kullanılabilir *TABLESAMPLE Operatörü: Select ile gelen kayıt listesinden rastgele belirtilen miktarda kayıt göstermek için kullanılır(TOP gibidir ancak rastgele kayıt getirir.) SELECT * FROM tablo TABLESAMPLE(10 Percent|ROWS) gibi kullanılır.

8 Verileri Özetlemek ve Gruplandırmak
Sonuç Kümelerinde Toplam ve Ara Toplamlar Elde Etmek: *ROLLUP,CUBE,GROUPING :GROUP BY ile kullanılarak ara toplamlar elde edilebilir. ÖR:SELECT Cinsiyet, GROUPING(Cinsiyet), MedeniHal, GROUPING(MedeniHal), COUNT(*) FROM Calisanlar GROUP BY Cinsiyet,MedeniHal WITH [CUBE],[ROLLUP] ROLLUP:Aratoplam alır,metindeki NULL değerli satırlar gösterir CUBE:Muhtemel tüm kombinasyonlar için toplam ve alt toplam alır GROUPING:Sonuç setinde hangisinin detay hangisinin toplam satırı olduğunu belirtir.

9 Verileri Özetlemek ve Gruplandırmak
COMPUTE ve COMPUTE BY: Toplamlar için sonuç setine yeni satırlar ekler ANSI standardı değildir. Ntext,Text,Image için kullanılmazlar… COMPUTE:Tek bir değer için toplam alır. COMPUTE BY:Birden fazla değer üretmeyi sağlar. Ör:SELECT Ad,ListeFiyatı FROM Urunler COMPUTE SUM(ListeFiyatı) [BY Ad]

10 Tabloları Birleştirmek
JOIN INNER JOIN LEFT OUTER JOIN RIGHT OUTER JOIN CROSS JOIN SELF JOIN INTERSECT EXCEPT

11 Tekrar…

12


"SQL SERVER 2008 Yücel YILDIRIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları