Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Komutlar: 1.SELECT 2.INSERT 3.DELETE 4.UPDATE Select Komutu: Herhangi bir tabloda istenilen alanları görüntülemek için kullanılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Komutlar: 1.SELECT 2.INSERT 3.DELETE 4.UPDATE Select Komutu: Herhangi bir tabloda istenilen alanları görüntülemek için kullanılır."— Sunum transkripti:

1

2 Komutlar: 1.SELECT 2.INSERT 3.DELETE 4.UPDATE

3 Select Komutu: Herhangi bir tabloda istenilen alanları görüntülemek için kullanılır.

4 OgrenciOgrenciNoAdSoyad OgrenciNointeger1011EbruYılmaz AdVarChar(50)1012AhmetŞahin SoyadVarChar(50)1013MustafaŞeker 1014SibelTekcan DersDersKoduDersAdiKredi DersKoduVarChar(20)501Visual Basic3 DersAdiVarChar(50)502Pascal3 Krediinteger503İngilizce2 504Tarih2 ÖRNEK TABLOLAR

5 NotOgrenciNoDerskoduNot OgrenciNointeger101150185 DersKoduVarChar(20)101150270 Notinteger101150345 101150477 101250178 101250250 101250369 1012504100 101350180 101350286 101350365 101350498 101450157 101450263 101450372 101450461 ÖRNEK TABLOLAR

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 MIN  bir sütundaki değerlerden en küçük değeri döndürür. MAX  bir sütundaki değerlerden en büyük değeri döndürür. SUM  bir sütundaki değerlerin toplamını döndürür. AVG  bir sütundaki değerlerin averajını alır. COUNT  bir sütundaki değerlerin kaç tane olduğunu döndürür. COUNT(*)  bir tablodaki kayıt sayısını döndürür.

24 Örnek Örnek: SELECT AVG(maaş) FROM çalışan; Yukarıdaki örnekte çalışan tablosundaki çalışanların maaşlarının ortalaması listelenir. Geriye tek bir değer döndürür. Örnek:SELECT AVG(maaş) FROM çalışan; WHERE ünvan = 'Programmer'; Yukarıdaki örnekte çalışan tablosundaki ünvanları ‘Programmer’ olanların maaşlarının ortalamaları alınır. Select count(*) from çalışan; Yukarıda tabloda kaç tane çalışan kaydı olduğunu döndürür.

25 All ve Distinct Belirtilen sütunlarda tekrar eden değerler varsa bu satırlardan yalnızca bir tanesini getirmek için DISTINCT kullanılır.Tekrar ederek gelmesi içinse ALL kullanılır. Örnek:SELECT DISTINCT yaş FROM çalışan; Yukarıda aynı yaşlarda çalışanların yaşlarından yalnızca bir tanesi gelir. Eğer distinct kullanılmazsa all kullanılmış sayılır ve tekrar eden kayıtlarda getirilir.

26

27

28 Insert Komutu: Tabloya veri kaydetmek için kullanılır.

29

30 Delete Komutu: Tablodan satır silmek için kullanılır.

31

32

33

34 Update Komutu: Tablodaki verileri güncellemek için kullanılır.

35

36 Banka Örneği

37 select branch-name from loan select distinct branch-name from loan select all branch-name from loan select loan-number, branch-name, amount  100 from loan

38 select loan-number from loan where branch-name = ‘Perryridge’ and amount > 1200 select loan-number from loan where amount between 90000 and 100000 Find the name, loan number and loan amount of all customers having a loan at the Perryridge branch. select customer-name, borrower.loan-number, amount from borrower, loan where borrower.loan-number = loan.loan-number and branch-name = ‘Perryridge’ select  from borrower, loan

39 Find the name, loan number and loan amount of all customers; rename the column name loan-number as loan- id. select customer-name, borrower.loan-number as loan-id, amount from borrower, loan where borrower.loan-number = loan.loan-number select customer-name, T.loan-number, S.amount from borrower as T, loan as S where T.loan-number = S.loan-number Find the customer names and their loan numbers for all customers having a loan at some branch.

40 Find the names of all branches that have greater assets than some branch located in Brooklyn. select distinct T.branch-name from branch as T, branch as S where T.assets > S.assets and S.branch- city = ‘Brooklyn’,

41 List in alphabetic order the names of all customers having a loan in Perryridge branch select distinct customer-name from borrower, loan where borrower loan-number - loan.loan- number and branch-name = ‘ Perryridge ’ order by customer-name

42 Find the number of depositors for each branch. select branch-name, count (distinct customer-name) from depositor, account where depositor.account-number = account.account-number group by branch-name

43 select branch-name, avg (balance) from account group by branch-name having avg (balance) > 1200 select loan-number from loan where amount is null

44 Uygulama Slayttaki tabloları oluşturunuz Ve tüm sql sorgularını çalıştırınız


"Komutlar: 1.SELECT 2.INSERT 3.DELETE 4.UPDATE Select Komutu: Herhangi bir tabloda istenilen alanları görüntülemek için kullanılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları