Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş."— Sunum transkripti:

1 INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş

2 Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde mukavemet, iletkenlik, korozyon, ekonomiklik vb. kriterleri de dikkate alarak en iyi seçimi yapmak zorundadırlar. Malzemelerin, mühendislerce istenen degisik özellikleri onlarin iç yapilari (mikro yapıları) ile ilişkilidir.

3 Malzeme Bilimi Malzeme Mühendisliği
Malzemelerin dogasini araştirir. Çeşitli teori ve tanimlarla malzemenin iç yapisinin, malzemenin kompozisyon, özellik ve davranişları ile olan ilişkisini belirler. Malzeme Mühendisliği Malzeme Mühendisligi; Özgün bir gereksinimi karsilayacak malzemenin gelistirilmesi, hazirlanmasi, modifiye edilmesi ve uygulanmasi için temel ve ampirik bilgi birikimini sentezler ve uygular.

4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliginin Çalisma Kapsami

5 Malzeme Bilimi ve Mühendisligi
Bir mühendisin seçebilecegi malzeme gruplari temelde 3’e ayrilir (metaller, seramikler ve polimerler). Ayrica iki veya daha fazla malzemeden üretilen kompozitler, tek bir malzemeden elde edilemeyen özellikleri sağlar.

6 Malzeme seçimini etkileyen özellikler
Mekanik : Malzemenin yük altındaki davranışını belirler. (Dayanım, elastik modulus, elastik ve plastik davranış, süneklik, sertlik, tokluk, yorulma ...) Fiziksel : Yoğunluk, boşluk, nem miktarı, sekli, yüzey özelikleri Kimyasal : element veya bileşiklerin kompozisyonu Fiziksel-Kimyasal : Rötre, şişme Isıl : İletkenlik Akustik : Ses iletkenliği veya emilimi Estetik : Albeni

7 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom ve Moleküller
Saf Madde : Fiziksel olarak kendinden daha basit maddelere ayrilamaz. Belirli bir bilesime sahiptir (Örnek : su, amonyak, altin, oksijen vb.). Karisim : Iki veya daha fazla saf maddenin özelliklerini koruyarak biraraya gelmesinden olusur. Bilesimi sabit degildir (Örnek : hava, meyva suyu vb.).

8 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom ve Moleküller
Homojen Karışım : Bileşenleri birbirinden ayırd edilemez ve bileşimi her yerde aynıdır. Heterojen Karışım : Bileşenleri birbirinden ayırd edilebilir ve bileşimi her yerde aynı değildir (Örnek : kum ve kumtaşı, kalker).

9 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom ve Moleküller
Element : Kimyasal olarak kendinden daha basit maddelere ayrilamaz. Temel birimi atom’dur. (Örnek : H,O) Bilesik : Iki veya daha fazla elementin belirli oranda kimyasal olarak birlesmesinden olusur. Temel birimi molekül’dür. (Örnek : H2O)

10 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Elementlerin Periyodik Tablosu

11 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Elementlerin Periyodik Tablosu

12 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom ve Moleküller

13 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom ve Moleküller
Elementin temel birimine atom denir. Tüm maddeler atom topluluklarindan olusur. Tek bir elementten olusmus bir malzemede, malzemenin gösterdigi tüm kimyasal özellikler, atom’da da vardir. Atom, eski Yunanca’da bölünemez, parçalanamaz anlamina gelen “atoma” kelimesinden gelmektedir. 1850’lerde baslayan bir dizi arastirma atomlarin atomalti parçaciklarindan (elektron, proton, nötron vb.) olusan bir iç yapiya sahip oldugunu göstermistir.

14 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom ve Moleküller
Bilesiklerin temel birimine molekül denir. Bilesiklerin kimyasal özelliklerini aksettiren en küçük parça moleküldür. Molekül, Latince kitle anlamina gelen “molekula” kelimesinden gelmektedir. Malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri ise onu olusturan atomlarin türünden çok, atomlarin dizilisine ve aralarindaki baglara baglidir

15 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom numarası ve Atom Kütlesi
  Atomlar bir çekirdek ile onu çevreleyen “-” yüklü elektronlardan olusur.   Çekirdekte “+” yüklü protonlarla yüksüz nötronlar bulunur.

16 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom numarası ve Atom Kütlesi
Periyodik tabloda her atomun bir numarasi vardir. z=Atom numarasi Bu sayi çekirdekteki proton sayisidir. Nötr bir atomda elektron sayisina da esittir. A=Kütle numarasi (veya Atom Kütlesi) Bu sayi proton sayisi ile nötron sayisinin toplamina esittir.

17 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom numarası ve Atom Kütlesi
  Nötr bir atomda ; elektron sayisi = proton sayisi   Iyonlarda ise ; proton sayisi = SABIT elektron sayisina göre + veya - yüklü + yüklü iyon   katyon - yüklü iyon   anyon

18 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom numarası ve Atom Kütlesi
Atomlar küçük kütlelere sahiptir. Bu nedenle atomlarin kütlesini belirlemek için “ mol” kavrami gelistirilmistir. 1 mol, x1023 parçacik içerir, bu sayi Avogadro Sayisi (NA) olarak bilinir.  SI sisteminde 12 gram karbon -12 izotopu içindeki gerçek atom sayisi NA kadardir. 1 mol’de veya molar kütlede Avogadro sayisi kadar atom bulunur. 1 gram = x1023 akb (akb=atom kütle birimi)

19 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom numarası ve Atom Kütlesi

20 MALZEMELERİN İÇ YAPISI Atom numarası ve Atom Kütlesi

21 İnşaat Mühendisi olarak görevimiz:
Yapı; kullanımı sürecinde maruz kaldığı yükleri kaldırabilmelidir (sağlam olmalıdır). Yapı; kullanımı sürecinde maruz kaldığı çevre şartlarına direnç gösterebilmelidir (dayanıklı olmalıdır). Yapılan binanın estetik ve ekonomik olduğundan emin olmalıyız. Yapı malzemelerinin özeliklerinin bilinmesi ihtiyacı: Fiziksel, kimyasal ve mekanik özeliklerinin Üretim aşamaları

22 Bu dersin genel amacı: Malzeme özeliklerinin öğrenilmesi
(dayanım, dayanıklılık, darbe direnci ...) Malzeme iç yapısının öğrenilmesi (atom yapısı, bağ...) Malzemenin iç yapısının malzeme özelikleri ile yakından ilişkili olduğunun öğrenilmesi Metaller: Metalik bağ  esnek Seramikler: Iyonik ve kovalent bağ  kırılgan Plastiker: Kovalent ve ve Van der Waals bağneme karşı dayanıklı

23 Uzunluk Birimleri Angstrom = 1Å = 1/10,000,000,000 meter = 10-10 m
Nanometer = 1nm = 1/1,000,000,000 meter = 10-9 m Micrometer = 1μm = 1/1,000,000 meter = 10-6 m Millimeter = 1mm = 1/1,000 meter = 10-3 m

24


"INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları