Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA HİPERNATREMİYE YAKLAŞIM DR. EMRE BİLGİN DR. BURÇİN KARAMUSTAFAOĞLU DR. İSMAİL BALOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA HİPERNATREMİYE YAKLAŞIM DR. EMRE BİLGİN DR. BURÇİN KARAMUSTAFAOĞLU DR. İSMAİL BALOĞLU."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA HİPERNATREMİYE YAKLAŞIM DR. EMRE BİLGİN DR. BURÇİN KARAMUSTAFAOĞLU DR. İSMAİL BALOĞLU

2 Hipernatremi plazma sodyun düzeyinin 145 mEq/L nin üzerinde olmasıdır. Vücuttan hem sodyum hem de suyun kaybı. (su kaybı sodyum kaybından fazladır.) Vücuttan hem sodyum hem de suyun kaybı. (su kaybı sodyum kaybından fazladır.) Sadece su kaybı Sadece su kaybı Vücut sodyumunda artma Vücut sodyumunda artma hipernatremiye neden olabilir. hipernatremiye neden olabilir.

3 1) HİPOVOLEMİK HİPERNATREMİ 1) HİPOVOLEMİK HİPERNATREMİ (su kaybı>sodyum kaybı) RENAL KAYIPLAR: - Diüretikler - Osmotik diürez - Renal displazi EKSTRARENAL KAYIPLAR: - Gastrointestinal kayıp (kusma, ishal) - Ciltten kayıp (terkeme, yanıklar)

4 HİPOVOLEMİK HİPERNATREMİ Hem sodyum hem de su kaybının birlikte olduğu ancak su kaybının nisbeten daha fazla olduğu durumlarda gelişir. Hem sodyum hem de su kaybının birlikte olduğu ancak su kaybının nisbeten daha fazla olduğu durumlarda gelişir. Kayıplar ekstrarenal ise idrar Na<10 mEq/L Kayıplar ekstrarenal ise idrar Na<10 mEq/L Kayıplar renal ise idrar Na>20 mEq/L dir. Kayıplar renal ise idrar Na>20 mEq/L dir.

5 2) ÖVOLEMİK HİPERNATREMİ RENAL KAYIPLAR: - DİABETES İNSİPİDUS Santral Santral Nefrojenik Nefrojenik EKSTRARENAL KAYIPLAR: - SOLUNUMLA - CİLTLE

6 ÖVOLEMİK HİPERNATREMİ Bu gruptaki en önemli hastalık DİABETES İNSİPİDUS dur. Bu gruptaki en önemli hastalık DİABETES İNSİPİDUS dur. - Santral diabetes insipidus : Yetersiz ADH salınımı. - Nefrojenik diabetes insipdus : ADH a renal direnç.

7 ÖVOLEMİK HİPERNATREMİ Santral diabetes inspidus kalıtsal ya da edinsel nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Santral diabetes inspidus kalıtsal ya da edinsel nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Kalıtsal diabetes insipidus çoğunluka OD, daha az sıklıkla OR olarak kalıtılır. Kalıtsal diabetes insipidus çoğunluka OD, daha az sıklıkla OR olarak kalıtılır. OR formu(Wolfram Sendromu): Diabetes mellitus, optik atrofi, sağırlıkla birlikte gözlenir. OR formu(Wolfram Sendromu): Diabetes mellitus, optik atrofi, sağırlıkla birlikte gözlenir.

8 ÖVOLEMİK HİPERNATREMİ Edinsel diabetes insipidus travma, infeksiyon, tümörler,vasküler malformasyonlar ve granülomatöz infiltrasyonlara sekonder gelişebilir. Edinsel diabetes insipidus travma, infeksiyon, tümörler,vasküler malformasyonlar ve granülomatöz infiltrasyonlara sekonder gelişebilir. Kalıtsal nefrojenik diabetes insipidus X kromozomu üzerinde aktarılır. Kalıtsal nefrojenik diabetes insipidus X kromozomu üzerinde aktarılır. Edinsel diabetes insipidus böbrek hastalıkları(polikistik böbrek hast vb.) ve bazı ilaçlara bağlı görülür.(lityum, demeklosiklin) Edinsel diabetes insipidus böbrek hastalıkları(polikistik böbrek hast vb.) ve bazı ilaçlara bağlı görülür.(lityum, demeklosiklin)

9 ÖVOLEMİK HİPERNATREMİ Diabetes insipidus klinikte poliüri, polidipsi ve noktüri ile kendini gösterir. Diabetes insipidus klinikte poliüri, polidipsi ve noktüri ile kendini gösterir. İdrar osmolaritesi düşük, serum osmolaritesi çok yüksektir. İdrar osmolaritesi düşük, serum osmolaritesi çok yüksektir. Su kısıtlama testi diabetes insipidusla psikojenik polidipsiyi ayırmada kullanır. Su kısıtlama testi diabetes insipidusla psikojenik polidipsiyi ayırmada kullanır. Vasopressine yanıt testi ise santral ve nefrojenik diabetes insipidusun ayırımında yardımcıdır. Vasopressine yanıt testi ise santral ve nefrojenik diabetes insipidusun ayırımında yardımcıdır.

10 3) HİPERVOLEMİK HİPERNATREMİ - ARTMIŞ SODYUM ALIMI - HİPERALDOSTERONİZİM - CUSHİNG SENDROMU

11 HİPERVOLEMİK HİPERNATREMİ Hipernatreminin en az görülen formudur ve çoğunlukla yatrojeniktir. Hipernatreminin en az görülen formudur ve çoğunlukla yatrojeniktir. Uygunsuz formülasyon, hipertonik dializ ve resusitasyon sırasında aşırı bikarbonat verilmesi hipervolemik hipernatremiye neden olabilir. Uygunsuz formülasyon, hipertonik dializ ve resusitasyon sırasında aşırı bikarbonat verilmesi hipervolemik hipernatremiye neden olabilir. Diğer nedenleri Hiperaldosteronizim ve Cushing Sendromudur. Diğer nedenleri Hiperaldosteronizim ve Cushing Sendromudur.

12 HİPERNATREMİNİN SONUÇLARI Artan plazma sodyumu hücre içi suyun hücre dışına hareketine ve intrasellüler dehidratasyona neden olur. Artan plazma sodyumu hücre içi suyun hücre dışına hareketine ve intrasellüler dehidratasyona neden olur. Bunun sonucunda en çok etkilenen organ santral sinir sistemi olmakla beraber; irritabilite, şuur bulanıklığı, letarji, hiperrefleksi kovülsiyonlar hatta koma ve ölüm görülebilir. Bunun sonucunda en çok etkilenen organ santral sinir sistemi olmakla beraber; irritabilite, şuur bulanıklığı, letarji, hiperrefleksi kovülsiyonlar hatta koma ve ölüm görülebilir. İntrasellüler dehidratasyon beyin damarlarının büzşmesine ve beyin kanamasına neden olabilir. İntrasellüler dehidratasyon beyin damarlarının büzşmesine ve beyin kanamasına neden olabilir.

13 HİPERNATREMİNİN TEDAVİSİ Sıvı açığının düzeltilmesi için kristalloid sıvılar kullanılır. Sıvı açığının düzeltilmesi için kristalloid sıvılar kullanılır. Hipernatreminin tedavisinde en korkulan komplikasyon sodyum konsantrasyonun hızlı bir şekilde düşmesiyle gelişebilecek BEYİN ÖDEMİ dir. Hipernatreminin tedavisinde en korkulan komplikasyon sodyum konsantrasyonun hızlı bir şekilde düşmesiyle gelişebilecek BEYİN ÖDEMİ dir. Bu yüzden sodyum minimum 48 saatlik bir periyotta ve saatte 1 mEq/L nin altında bir hızla düzeltilmelidir. Bu yüzden sodyum minimum 48 saatlik bir periyotta ve saatte 1 mEq/L nin altında bir hızla düzeltilmelidir.

14 HİPERNATREMİNİN TEDAVİSİ Total su açığı şu formülle hesaplanır : Total su açığı şu formülle hesaplanır : [(Na konsantrasyonu/140)-1] x 0.6 x vücut ağırlığı Hipervolemik hipernatremili hastalarda ise tedavinin ilk basamağı tuz kısıtlama olmalıdır. Ardından diüretik kullanımıyla hipernatremi düzeltilmeye çalışılır. Hipervolemik hipernatremili hastalarda ise tedavinin ilk basamağı tuz kısıtlama olmalıdır. Ardından diüretik kullanımıyla hipernatremi düzeltilmeye çalışılır.


"ÇOCUKLARDA HİPERNATREMİYE YAKLAŞIM DR. EMRE BİLGİN DR. BURÇİN KARAMUSTAFAOĞLU DR. İSMAİL BALOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları