Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaç ► Eritrosit biyokimyası hakkında bilgi sahibi olmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaç ► Eritrosit biyokimyası hakkında bilgi sahibi olmak."— Sunum transkripti:

1

2 Amaç ► Eritrosit biyokimyası hakkında bilgi sahibi olmak

3 Öğrenim hedefleri ► RBC yapısını tanımlayabilecek, ► RBC metabolizmasını tanımlayabilecek, ► RBC üretiminin nasıl düzenlendiğini tanımlayabilecek, ► Anemi nedenlerini sıralayabilecek, ► RBC prooksidan-antioksidan dengesini tanımlyabilecek, ► MetHb nedenlerini sayabilecek, ► RBC mebran lipidleri ve proteinlerini sayabilecek ► ABO kan gruplamasını açıklayabilecek, ► Neutrofillere spesifik enzimleri tanımlayabilecekler.

4 RBC’nin etkilendiği bazı önemli hastalıklar ► Demir eksikliği anemisi ► Methemoglobinemi ► Hemoglobinopatiler ► Megaloblastik anemi ► Hemolitik anemiler

5 ► Çok basit bir yapı  İntrasellüler proteinlerin %95’i Hb  Hb’ini çevreleyen hücre membranı ve hücre iskeleti ► İntrasellüler organel yok ► Nukleusu yok

6 ► Metabolik olarak durgun değil  Sentezlenen ATP ► Bikonkav şeklinin korunmasında ► İyon transportunun düzenlenmesinde (Na-K ATPaz) ► Suyun hücre içi ve dışına transportunda

7 Eritrosit majör fonk.u nedir?

8 Eritrosit majör fonk.u

9 ► Normal RBC sayısı 4-6 milyon/  L ► Normal Hb 12-18 g/dL ► Normal Hct %37-52 ► Normal yaşam süresi 120 gün

10 ► Hergün  %1’i dolaşımdan uzaklaşır ► Retikülosit dolaşıma geçtiğinde ribozom ve ER elemetlerini hala içerir ► Protein sentezleyebilir ► 24 saat içinde organellerini kaybeder

11 Anemi ► RBC sayısı ve Hb içeriğinde azalma  Kan kaybı; akut ya da kronik  Eritropoezde bozukluğa yol açan eksiklikler; demir, vitamin B12, folat  Hemoliz; ► Ekstrinsik faktörler; değişik ab.’ler, yılan zehiri ► İntrinsik faktörler;  Membran proteinlerinde genetik defekt  Enzim eksikliği  Hemoglobinopatiler  Parazitik enf.lar

12 Hematopoietic Stem Cells Multipotent Progenitors Common Myeloid Progenitors Megakaryocyte Erythroid Progenitors Erythrocyte Progenitors Megakaryocyte Progenitors Erythrocytes Platelets SCF TPO IL3, SCF TPO EPO TPO Lymphocytes Monocytes Granulocytes

13 EPO ► Böbreklerde sentezlenen glikoprotein yapıda bir hormon ► Hipoksiye yanıt olarak kana salınır

14 EPO-EPOR

15 RBC metabolik yakıt olarak ne kullanır? ► Kolaylaştırılmış diffüzyon ► GLUT1, düşük Km GLUKOZ

16 Metabolizma ► ATP üretimi  glikoliz ► Oksidatif fosforilasyon  ► İyon ve su dengesi için birçok taşıyıcı ► Hücre içine giren glukozun %5-10’u pentoz fosfat yoluna  NADPH ► NADPH  GSH rejenerasyonu ► NADH  Hb-Fe +2

17 GLUKOZ Gliseraldehid-3-P 1,3-Bifosfogliserat G-3-PD 3-Fosfogliserat 2,3-BPG Fosfogliserat Kinaz ADP ATP BPG Mutaz 2,3-BPG Fosfataz

18 SOD, katalaz ve GSH oksidatif stresten korunmada önemli Süperoksit üretimi O 2 + e -  O 2. NADPH oksidaz 2O 2 + NADPH  2O 2. + NADP + H + SOD 2O 2. +2H +  H 2 O 2 + O 2 Katalaz H 2 O 2  H 2 O + O 2 MPO H 2 O 2 + X - + H +  HOX + H 2 O GPx 2GSH + H 2 O 2  GSSG + 2H 2 O Fenton rxn.u Fe +2 + H 2 O 2  Fe +3 + OH. + OH - Haber-Weiss rxn.u O 2. + H 2 O 2  O 2 + OH. + OH - G6PD G6P + NADP  6PG + NADPH + H + GRed GSSG + NADPH + H +  2GSH + NADP

19 G6PD eksikliği ► Hemolitik anemiye neden olur ► Afrika, Akdeniz ve Asya’nın bazı bölgelerinde sık ► 300’den fazla genetik varyantı tanımlanmış ► Enzim eksikliği olanların bakla yemesi, primakin ve sulfonamid gibi ilaçların alınması hemolitik krizi tetikleyebilir ► Hb –SH gruplarının oksidasyonu Heinz cisimcikleri

20 G6PD geninde mutasyon G6PD aktivitesinde azalma NADPH düzeyinde azalma GSSG  GSH rejenerasyonunda azalma Hemoliz Oksidatif stres (Hb ve membran proteinlerinin oksidayonu)

21 Hemolitik anemi nedenleri

22 Hemolitik anemide lab. testleri ► İndirek bilirubin  ► Retikülosit  ► Haptoglobin  ► Hb elektroforezi ► RBC enzim aktivite tayini ► Ozmotik frajilite ► Coombs testi ► Genetik testler

23 MetHb O 2 transportunu gerçekleştiremez Hb-Fe +3 + Cyt b 5-red  Hb-Fe +2 + Cyt b 5-ox NADH-Cyt b 5 metHb redüktaz Cyt b 5-ox + NADH  Cyt b 5-red + NAD Cyt b 5 redüktaz ► Methemoglobinemi  Kalıtasal (cyt b 5 redüktaz eks.i)  Edinsel (sulfonamid..)

24 Eritrosit membran özellikleri ► %50 lipid ve %50 proteinden oluşan bilayer tabaka ► Majör lipidleri C ve PL ► Glikosfingolipidler membran lipidlerin %5- 10’u ► Yüzden fazla protein içeriyor ► Majör proteinler spektrin, ankrin, AEP, aktin ve band 4.1

25 ► RBC lipid içeriği membranda ► UC ve PL içerir ► Lipid de novo sentezi olmaz, gerektiğinde dolaşımdan alır

26 Membran proteinleri

27 Majör integral proteinler ► AEP  Transmembran glikoprotein  Cl/HCO 3 değişimi ► Glikoforin A, B, C  Transmembran glikoprotein  Fonk. tam olarak bilinmiyor  Polimorfizmi MN kan gruplamasını oluşturuyor

28 Spektrin, ankrin gibi periferal mebran proteinleri RBC şekil ve esnekliğinden sorumlu

29 Membran proteinlerinde yapısal ya da miktrasal anormallikler herediter sferositoza yol açar

30 Herediter sferositoz ► Otozomal dominant geçişli ► 1:5000 Kuzey Amerika ► Dolaşımda sferik eritrositler ► Hemolitik anemi ► Splenomegali ► Dalak alındığında sferositler dolaşımda kalabildiğinden splenektomi ile tedavi ► Ozmotik frajiliteleri 

31 RBC antijenleri  Kan grupları Kan grubu  Antijenik fenotipi ► Değişik sayıda alleli olan genetik bir lokus ► Yaklaşık 30 insan kan grup sistemi tanımlanmış ► Bunlardan en iyi bilinenleri  ABO  Rh  MN ► Kan transfüzyonu için ABO ve Rh grubunun bilinmesi önemli

32 Kan grubu Antikor Agg.a yol açtığı kan grubu AAnti-B B ve AB BAnti-A A ve AB AB-- O Anti-A ve B A, B ve AB

33 ABO antijeni glikosfigolipid R: Kompleks oligosakkarid zincir + seramid

34 Neutrofil majör biyokimyasal özellikleri ► Aktif glikoliz ► Aktif pentoz fosfat yolağı ► Oksidatif fosforilasyon var ► Lizozomlardan ve parçalayıcı enzimlerden zengin ► MPO ve NADPH oksidaz gibi spesifik enzimlere sahip

35 Neutrofiller bakteriyel enf.larda vücudun savunmasında anahtar rolü oynar ► Bakterileri fagosite ettiklerinde respiratuvar patlama  O 2 kullanımında   O 2., H 2 O 2, OH. ve OCl -  ► NADPH oksidaz  2O 2 + NADPH  2O 2. + NADP + H + ► Myeloperoksidaz  H 2 O 2 + X - + H +  HOX + H 2 O

36 NADPH oksidaz eks.i kronik granülomatöz hastalığa yol açar

37 Özet ► Anemiler oldukça yaygın hastalıklar olup, majör sebepleri; ► RBC yapısı oldukça basit olup, ► RBC üretimi EPO ile düzenlenirken, EPO ► G6PD eks.i hangi tipte anemiye yol açar ► O 2 taşıyamayan Hb ► RBC şekil ve esnekliğinden sorumlu olan proteinler

38 Özet ► Spektrin eks.inde ► ABO kan grupları membran ► A kan grubunda ► B kan grubunda ► NADPH oksidaz ve MPO

39 Aşağıdakilerden hangisi eritrosit metabolizması ile ilgili olarak yanlıştır? a) Oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşir b) GSH rejenerasyonu için NADPH gerekir c) NADPH üretimi için pentoz fosfat yolu aktiftir d) Dokuda O 2 serbestleşmesi için 2,3-BPG üretimi gerekir e) MetHb redüksiyonu için glikolitik yolda NADH üretilir


"Amaç ► Eritrosit biyokimyası hakkında bilgi sahibi olmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları