Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR."— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI VE DESTEKLERİ 05 Haziran 2012

2 2 SUNUM PLANI  YURT DIŞI FUAR MEVZUATI -Yurt Dışı Fuar İzinleri ve Değerlendirme -Yurt Dışı Fuar Destekleri  İstatistiki Veriler  Ticaret Müşavirlerimizin Katkıları

3 3 YURT DIŞI FUAR MEVZUATI 637 Sayılı KHK Madde-3 …yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak… İhracat Rejimi Kararı Madde-3 … Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye … İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı Madde-3 Bu karar … Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları … kapsar İhracat Yönetmeliği Madde-10 Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

4 4 YURT DIŞI FUAR DESTEK MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5) VE UUE YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/5) VE UUE  Destek uygulamaları  Oranlar, azami destek miktarları  Fuar izinleri ve organizatörler  Fuarların takibi GÖZLEMCİ YÖNERGESİ  Gözlemcilerin belirlenmesi  Gözlemcilerin görevlendirilmesi

5 5 YURT DIŞI FUAR DESTEK MEVZUATI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  Destek Ödemelerine ilişkin usul 95/7 SAYILI ULUSLARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ve UUE  Yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması  Uluslararası düzeyde katılımın arttırılması

6 6 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Türleri)  Milli Katılım : Yabancı ana organizatörün düzenlediği fuara görevli organizatör koordinatörlüğünde Türk firmalarının katılımıdır.  Genel  Sektörel  Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Görevli organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen genel nitelikli yurt dışı fuarlar.  Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları  Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar : Görevlendirilen organizatörlerce düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlara yabancı firmaların da katıldığı fuar türü.

7 7 KATILIMCI SAYISINA İLİŞKİN LİMİTLER Asgari olarak; MK10 Katılımcı TİÜ30 Katılımcı STİÜF20 Katılımcı YFKSF20 Katılımcı veya yabancı katılımcı sayısı toplam katılımcı sayısının % 20’si Daha düşük ise aynı fuara ve organizatöre bir sonraki yıl izin verilmez. MK: Milli Katılım, TİÜF:Türk İhraç Ürünleri Fuarı, STİÜF :Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, YFKSF: Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar.

8 8 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Türleri) Şirketler Kuruluşlar (İhracatçı Birlikleri, İTO)

9 9 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizat ö r Şirketler) SIRAYURTDIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI BELGE SINIFI 1EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORG. A.Ş. A 2FORUM FUARCILIK VE GELİŞTİRME A.Ş. A 3LADİN FUAR VE KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.A 4SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİA 5TÜRKEL FUARCILIK A.Ş. A 6TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.A 7FOREM FUAR YAPIM VE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.B 8MERİDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. B 9PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A.Ş.B 10 ROTAFORTE REKLAM, FUAR ORGANİZASYON, TANITIM, TİCARET ENTERNASYONEL A.Ş. B 11SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.B 12 HANNOVER-MESSE INTERNATIONAL İSTANBUL ULUSLARARASI FUARCILIK LİMİTED ŞİRKETİ GEÇİCİ 13MERKÜR ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.ŞTİ.GEÇİCİ 14TUSKON EVRENSEL FUAR A.Ş.GEÇİCİ

10 10 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Kuruluşlar) SIRAYURTDIŞI FUAR ORGANİZAT Ö R Ü KURULUŞ Ü NVANI BELGE SINIFI 1EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİA 2 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A 3 İSTANBUL TİCARET ODASI A 4ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİA 5 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ B 6İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİB 7 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ B 8ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GEÇİCİ

11 11 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Geçici Belge Düzenleme Şartları) Bir milyon TL ödenmiş sermaye ve 500.000 ABD Doları teminat, Ticaret Sicil Gazetesi, TOBB tarafından verilen Yurtiçi Fuar Yetki belgesi, Ticaret Odalarınca verilen Faaliyet Belgesi, En az beş personelin yüksek okul mezunu olması, En az üç personelin yabancı dil yeterliliğine sahip olması, Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, Şirketin son iki takvim yılındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Kuruluşlar için, Yüksek Okul mezunu 5 personel, Yabancı dil bilen 3 personel,

12 12 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Belge D ü zenleme Şartları) Geçici Belge geçerlilik süresi içerisinde en az dört Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirilmesi Organizatör Puanının 70 ve üzeri olması

13 13 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yetki Belgesi İptalini Gerektiren Haller) Gerekli şartları muhafaza etmeme, Olumsuz ü lke ve ü r ü n imajı, Ü lke itibarını zedeleme, Yanıltıcı veya ger ç eğe aykırı bilgi belge ibrazı, Fuarcılık dışında faaliyet, Başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar i ç in destek almak

14 14 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Teminatlar) Nakit veya Kat’i Teminat Mektubu A Sınıfı150.000 ABD Doları B Sınıfı250.000 ABD Doları Geçici500.000 ABD Doları

15 15 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Başvuruları) ORGANİZATÖR; -Başvuru Formu, -Yer Tahsis Belgesi, -Tahmini Maliyet Tablosu ORGANİZATÖR; -Başvuru Formu, -Yer Tahsis Belgesi, -Tahmini Maliyet Tablosu Ticaret Müşavirliğinin Görüşü Ticaret Müşavirliğinin Görüşü Daire ve Genel Müdürlüğün Değerlendirmesi Daire ve Genel Müdürlüğün Değerlendirmesi Müsteşarlık Makam Onayı Müsteşarlık Makam Onayı

16 16 2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Gözlemci) Bakanlık adına organizatörü, katılımcıları ve fuarı denetleme ve değerlendirme görevi bulunmaktadır. Gözlemci Sertifikasına sahip olmak, Merkez teşkilatında en az 2 yıl görev yapmış olmak, KPDS C Belgesine sahip olmak,

17 17 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı) Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı organizasyonu; Şirketler Kurum ve Kuruluşlar (Üniversiteler, Sağlık Kuruluşları) Sektörel Örgütlenmeler (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları Dernek vb. yapılar)

18 18 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılım Bedeli) Katılım Bedeli Unsurları; Yer Kirası Stand İnşası Nakliye Organizatör Hizmet Bedeli

19 19 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Destek Unsurları – Katılımcı İ ç in) Organizatörle Katılımda; Organizatöre ödenen tutar Temsilci Ulaşım Masrafları Bireysel Katılımda; Boş stand kirası, Standart donanımlı stand, Nakliye Temsilci Ulaşım Masrafları

20 20 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için destek ve desteğe konu kiralanan alan sınırı) Genel Fuarlarda azami 10.000 $ Sekt ö rel Fuarlarda azami 15.000 $ Prestijli Fuarlarda azami50.000 $ Belirli sekt ö rlerde 6.000$/10.000$ ilave nakliye En az 9 m 2, En ç ok 50 m 2, Ü r ü n yerine katalog vb36 m 2, Belirli sekt ö rler m 2 sınırlamalarından muaftır.

21 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için 6000 $ ilave nakliye) Doğal taş, seramik Mobilya Otomotiv yan sanayii Elektronik Beyaz eşya Endüstriyel mutfak eşyaları Mücevherat Halı

22 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için 10.000 $ ilave nakliye) Komple tesis imalatı Makine Yat imalatı Otomotiv ana sanayii

23 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için 9 m 2 ’lik sınırlamadan muafiyet) Mücevherat Tekstil aksesuarları

24 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için 50 m 2 ’lik sınırlamadan muafiyet) Komple tesis imalatı Mermer-doğaltaş ve seramik Halı Ev tekstili Otomotiv ana ve yan sanayii Yat imalatı Mobilya Beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları

25 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Katılımcı için %75 destek oranı) Gen mühendisliği/biyoteknoloji Uzay ve havacılık teknolojileri İleri malzeme teknolojileri Nanoteknoloji Teknik tekstil Yenilenebilir enerji Donanım, yazılım Bilişim Elektronik Film (Katılımcının film yapımcısı olması)

26 26 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Destek oranları) Genel Destek Oranı%50 Hedef Ü lkelerde%70 Belirli Sekt ö rlerde%75 SDŞ, Ü retici/İmalat ç ı 36m 2 ve %75 Organizasyonları i ç in

27 27 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Prestijli Fuarlar) Prestijli Fuarlara Katılım Desteği; -Takvim yılında bir defa, -Destek sınırı 50.000 $, -Destek Oranı % 50, -Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.

28 28 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör için destek oranları ve üst sınır) Genel Fuarlarda 80.000 ABD Doları, Sektörel Fuarlarda 120.000 ABD Doları, Destek Oranı % 75, -Bakan lığın Ön Uygunluğuyla -Gösteri, Trend, Etkinlik alanı desteği - İlave: 80.000 ABD Doları, Destek Oranı : %75 - M2 x katılım bedeli toplamının %25’ini, - Kiralanan toplam alanın %15’ini geçemez.

29 29 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör için destek kapsamı) Defile Seminer, basın toplantısı ve duyuru Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık Elektronik ortamda tanıtım/videowall multivizyon gösterileri Yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında reklamlar 25 m 2 ’yi geçmemek üzere info stand

30 30 Bakanlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde; -ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi -firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen, her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara % 70 oranında destek sağlanır (Bireysel Katılım dahil). 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (HEDEF ÜLKELER)

31 31 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (2010, 2011 ve 2012 Yılları için Hedef Ülkeler) A.B.D.KANADA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MALEZYA BREZİLYAMEKSİKA ÇİN HALK CUMHURİYETİNİJERYA ENDONEZYAPOLONYA GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ŞİLİ GÜNEY KOREVİETNAM HİNDİSTAN

32 32  Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir.  Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m 2 üzerinden desteklenirler. 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Ürün Teşhir Şartı)

33 33  Fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ön başvuru,  Fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde; üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine destek başvurusu,  Ödemeleri bankacılık sistemi içerisinde yapılmalı. 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Destek Müracaatı-Bireysel Katılım)

34 34 Fuar Puanı (%80) Katılımcı Değerlendirme Formları Puan Ortalaması (%50) G ö zlemci Değerlendirme Formu Puanı (%30) Puan1, Puan2, Puan3,..., Puan N += Katılımcı Formları 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Fuar Puanı)

35 35 Fuar Puanı 1, Fuar Puanı 2,...,Fuar Puanı N Fuar Puanları Ortalaması (%80) + Bakanlık Puanı (%20) = Organizatör Puanı (%100) 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Puanı)

36 36 Başvuru (Katılımcı-Organizatör) İnceleme (İBGS) Ödeme Talimatı (İBGS-TCMB) Tahakkuk Listesi (Ekonomi Bakanlığı) 1 Hafta-3 Ay 2 Hafta-1 Ay 2 Hafta 1 Hafta 1-3 Ay BİREYSEL KATILIM YURT DIŞI FUAR 3 Hafta – 1,5 Ay 2 Hafta 1 Hafta TOPLAM 2,5 – 5,5 Ay3,5 - 6 Ay Ödeme Emri (EB-TCMB – Hak Sahibi) 3 Hafta 2009/5 SAYILI TEBLİĞ (Destek Müracaatı)

37 37 DESTEK ÖDEMELERİ MİKTARI (Yıllara göre)

38 DESTEK BAŞVURU SAYISI (Yıllara göre)

39 39 YURTDIŞI FUAR SAYISI * 2012 Yılı için halihazırda izin verilen yurt dışı fuar sayısı.

40 40 ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 226 Fuar

41 ÜLKELERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 274 Fuar

42 42 ORGANİZATÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 226 Fuar

43 ORGANİZATÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 274 Fuar

44 44 SEKTÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 226 Fuar

45 SEKTÖRLERE GÖRE FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 274 Fuar

46 YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 226 Fuar

47 47 YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI Toplam: 274Fuar

48 TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZİN KATKILARI  Yurt dışı fuar organizasyonlarına Türkiye’den toplu katılım izinleri verilirken fuar görüşlerinin oluşturulmasında gönderilen formların hazırlanması  Organizatör tanıtım desteği verilebilmesini teminen, organizatörün ibraz edeceği faturaları belirli kriterler çerçevesinde onaylamak  Görevlendirildikleri fuarlarda gözlemcilik görevini yapmak ve fuar bitimini müteakip 10 gün içerisinde gözlemci raporunu iletmek  Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde olabilecek düzeltme ihtiyaçlarının Bakanlığa bildirilmesi

49 TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZİN KATKILARI  Fuarlarla ilgili muhtelif konularda bilgi ve görüş sağlanması  Fuarlarda “partner ülke” ve “şeref konuğu ülke” gibi statülerin değerlendirilmesi  İlgili ülkedeki önemli fuarlardan Bakanlığın haberdar edilmesi  Organizatör ve firmaların doğru fuarlara yönlendirilebilmesi amacıyla fuarlara ilişkin tespitler yapmak ve bunları Bakanlık ile paylaşmak

50

51 51 Puan Unvan Tablosu

52 52 TUTANAK ÖRNEĞİ TARİH: YER: Dubai, B.A.E. TUTANAK 24-26 Mayıs 2011 tarihlerinde Dubai/B.A.E.’de gerçekleştirilen Beautyworld Middle East Fuarı’na Milli Katılım organizasyonu kapsamında fuara iştirak eden ………………………………………………………………………….. yetkilileri …….…… tarihi olan fuarın …….. gününde standlarını terk etmişlerdir. …….. günü tüm gün boyunca standlarında bulunmamışlardır. İMZAİMZAİMZA ……… ………. ……… GözlemciGözlemci Organizatör yetkilisi

53 Firma Değerlendirme Formu 53

54 54 GÖZLEMCİ RAPORU

55 55 GÖZLEMCİ RAPORU

56 56 Katılımcı, Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır, Fuar sona ermeden ü r ü nlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya g ö revli personelini fuardan ç ekemez, Mevzuatta izin verilenler haricinde başka bir firmanın ünvanı, tescilli markası veya logosuna yer veremez. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Katılımcının Yükümlülükleri – Madde 10

57 57 Katılımcı,  Kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergileyemez,  Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez,  Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Katılımcının Yükümlülükleri – Madde 10

58 TEŞEKKÜRLER FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI fuarihr@ekonomi.gov.tr


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları