Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği İşbirliği Kuruluşları 1. Değerlendirme Toplantısı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği İşbirliği Kuruluşları 1. Değerlendirme Toplantısı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE."— Sunum transkripti:

1 1 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği İşbirliği Kuruluşları 1. Değerlendirme Toplantısı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ KERİM HEMDİL

2 22 VİZYONUMUZ  Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan  hedef pazar ve hedef sektör odaklı  işbirliği kuruluşlarının önderliğinde  firmalarımızın rekabet gücü ve verimliliğini arttırmak  bölgesel kalkınmayı sağlamak | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

3 3 UR-GE DESTEĞİ  Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan;  •üretici firmaların,  •yan sanayi firmalarının,  •hizmet tedarikçilerinin ve  •kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar, sektör dernekleri) bir araya geldiği bir çalışma modelidir. KÜMELENME

4 4 UR-GE DESTEĞİ 4 | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı URGE KAMU HİZMET SAĞLAYICILAR (Danışmanlık) FİRMALAR İŞBİRLİĞİ KURUMLARI

5 5 UR-GE DESTEĞİ 5 İŞBİRLİĞİ KURULUŞU İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İmalatçıların kurduğu dernek- birlik veya kooperatifler | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

6 6 UR-GE DESTEĞİ 6 UR-GE DESTEĞİ İLE KÜMELENME YAKLAŞIMIMIZ Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde : • Ortak ihtiyaç analizi, • Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) • Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

7 7 UR-GE DESTEĞİ 7 PROJE YAKLAŞIMIMIZ Proje Nedir? Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü Amaç? İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

8 8 UR-GE DESTEĞİ 8 DESTEK SÜRECİ İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu İhtiyaç Analizi ve İstihdam Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı Yurtdışı Pazarlama Programı ve/veya Alım Heyeti Bireysel Danışmanlık | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

9 9 UR-GE DESTEĞİ • Başvuruyu İşbirliği Kuruluşu yapmalıdır. • En az 10 firma yer almalıdır. (Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı – BROP illerinde 5 firma) • Firmalar Limited ya da Anonim Şirket olmalıdır. • Firmalar aynı değer zincirinde yer almalıdır. ÖnemliHususlar

10 1010 İHTİYAÇ ANALİZİ • Proje Hazırlık Evresi • Ortak Vizyon Oluşturma Evresi • Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri • Sektördeki Trendler • Firma Analizleri • Yurtdışı Pazar Fırsatları • Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama) Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları Destek Oranı : %75 | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

11 11 UR-GE DESTEĞİ 11 İSTİHDAM Desteklenen Faaliyet Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından istihdam edilmesi Destek Miktarı : 2 Personel Destek Oranı : % 75 | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

12 12 UR-GE DESTEĞİ 12 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ • Dış Ticaret Yönetimi • Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret • Markalaşma • Inovasyon ve Kümelenme • Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi • Bilgi ve İletişim Teknolojileri • Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi • Kalite ve Verimlilik • Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim • Moda ve Tasarım • Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları Destek Oranı : %75 | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

13 13 Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti • Destek Kapsamı : - Ulaşım Giderleri - Konaklama Giderleri - Tanıtım ve Organizasyon Giderleri - Tercümanlık gideri, - Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri - Halkla ilişkiler hizmeti gideri YURT DIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI DESTEK MİKTARI: -Program başına en fazla 150.000 Dolar En fazla 10 adet (%75) ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEK MİKTARI - - Program başına en fazla 100.000 Dolar - En fazla 10 adet (%75) UR-GE DESTEĞİ

14 14 14 YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ Desteklenen Faaliyetler • Ortak pazar araştırmaları • Pazar ziyaretleri • Ticaret heyetleri • Yurtdışı fuar ziyaretleri • Eşleştirme faaliyeti • Küme tanıtım faaliyetleri Destek Miktarı : Faaliyet başına 150.000 Dolar Destek Oranı : %75 | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

15 15 UR-GE DESTEĞİ Faaliyetin Gerçekleştirilmesi Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Başvurusu Örnek Yurtdışı Pazarlama

16 16 Türkiye’de Programın Gerçekleştirilmesi Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı İkili İş Görüşmeleri için Organizasyon Yapılması Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı Hedef Ülke Ticaret ve Sanayi Odaları ile İrtibat Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat Alım Heyeti Ön Onay Başvurusu (3 ay öncesinde Bakanlık’a)Örnek Alım Heyeti UR-GE DESTEĞİ

17 17 Bireysel Danışmanlık • Hedef Kitle: • Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler • Destek Oranı • %70, En fazla 50.000 Dolar (3 Yıl) • Desteklenen Faaliyetler -Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi -Kalite ve Verimlilik -Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi -Bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık alımı • ! Proje bitimi sonrasında en geç 2 yıl içerisinde

18 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İhtiyaç Analizi Eğitim / Danışmanlık Yurt Dışı Pazarlama Alım Heyetiİstihdam Bireysel Danışmanlık Destek Oranı%75 %70 Desteklenen Kurum İşbirliği Kuruluşu Şirketler Destek Tutarı (USD)400.000 150.000 (Program Başına) 100.000 (Program Başına) Emsal Brüt Ücret 50.000 Program Program süresince (Maks. 36 Ay) 10 Adet 2 Kişi3 Yıl Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)

19 1919 PROJELERİMİZ 147 Proje 2947 Firma 1827 İhracatçı | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı www.kobikumelenme.gov.tr

20 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

21 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Destek Sistemi • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği • Pazara Giriş Desteği -Rapor Desteği -Danışmanlık Desteği • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

22 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği (Madde 5) Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği (Madde 5) • Hedef Kitle : Sınai / Ticari Şirketler • Amaç: Yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlamak ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmak amacıyla gerçekleştirecekleri ihracat amaçlı yurt dışı pazar araştırması gezilerine ait bazı giderlerin desteklenmesidir. – Destek Oranı : % 70 ( Proje başına en fazla 7500 Dolar) – Bir yıl içerisinde en fazla 10 proje – Aynı ülkeye 1 yılda en fazla 2 defa – Pazar Araştırması tek ülkeye yapılabileceği gibi coğrafi yakınlığı bulunan 3 ülkeye de yapılabilir.

23 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği (Madde 5) Destek Kapsamı • 2 Kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı iş görüşmeleri – Ulaşım Giderleri – Konaklama Giderleri • Ulaşım: - Ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs biletleri • Araç kiralama gideri (günlük 50 $’ı aşmamak kaydıyla) • Konaklama: - Oda + Kahvaltı gideri (günlük 300 $’ı aşmamak kaydıyla) – Ön onay aşaması yoktur. – Başvuru süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay

24 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Destek Kapsamı Dışında Olan Harcamalar • Seyahat başlangıç günü ve hafta sonu tatil günü hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti, • Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan uçak, tren, gemi, otobüs bilet bedelleri, • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin yapıldığı ülkeyle coğrafi yakınlık koşulunun sağlandığı durumlar dışında görüşme yapılmayan ülkeye gidilmesi durumunda konaklama ve ulaşım bedelleri, • Desteğin maksimum süresi olan 10 günün aşılması halinde yapılacak konaklama ve araç kiralama giderleridir.

25

26

27 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği • İhracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler, • Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar ile • Sadece fuar ziyaretinin gerçekleştirildiği geziler desteklenmez.

28 Marmara Bölge Müdürlüğü kapsamındaki iller; - İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli illerinde yerleşik firmalar için Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

29 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Rapor Desteği-Madde 9) • Destek Kapsamı Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) • Destek Oranı: - Şirketler % 60 - İşbirliği Kuruluşları % 75 (Yıllık en fazla 200.000 Dolar)

30 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Rapor) Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü-KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) Hedef Kitle: -Şirketler -İşbirliği Kuruluşları (TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler)

31 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Rapor) • Ön Onay Aşaması Ön onay formu + rapor taslağı/daha önce benzer nitelikte hazırlanmış rapor örneği ile İhracat Genel Müdürlüğüne (KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) ön onay başvurusu yapılır. !!! 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY ® ’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1. ve 2. grup danışmanlık firmaları tarafından hazırlanacak raporlar ile Bakanlıkça uygun görülen raporlar desteklenmektedir. • Ön Onay Sonrası Başvuru Süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay

32

33

34 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Rapor) ÖN ONAY SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER • Ödeme Talep Formu (EK BR-2) • Satın alınan raporun örneği (2 nüsha) • Satın alınan raporun, ödeme talep formu (EK BR-2) ve diğer belgelerin yer aldığı CD • Fatura • Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği • İmza Sirküleri • Beyanname (EK BR-4) • Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

35 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık Desteği-Madde 9) Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü- KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) Hedef Kitle: - Şirketler - İşbirliği Kuruluşları (TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler)

36 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık) Destek Kapsamı : Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslar arası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri (mali ve hukuki danışmanlık dahil) Destek Oranı: - Şirketler % 60 - İşbirliği Kuruluşları % 75 (Yıllık en fazla 200.000 Dolar)

37 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık) • Ön Onay Aşaması: Ön onay formu ile İhracat Genel Müdürlüğüne (KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi) ön onay başvurusu yapılır. !!! 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY ® ’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları ile yurt dışında yerleşik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmalarından alınacak olan danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir. • Ön Onay Sonrası Başvuru Süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay

38

39 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık) ÖN ONAY SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER • Ödeme Talep Formu (EK BD-2) • Satın alınan danışmanlık hizmetine ilişkin rapor (1 nüsha) • Satın alınan danışmanlık hizmetine ilişkin rapor, ödeme talep formu (EK BD-2) ve diğer belgelerin yer aldığı CD • Fatura • Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği • İmza Sirküleri • Taahhütname (EK BD-3) • Beyanname (EK BD-4) • Gerektiğinde talep edilebilecek diğer belgeler

40 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği (Madde 11) Sektörel Ticaret Heyetleri, ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin; - yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, - ilgili tesisleri yerinde görmelerini, - meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yöneliktir.

41 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Alım heyeti programlarında ise; -yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, -meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, -ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik yurt içinde faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

42 Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) (Sektör Daireleri) Hedef Kitle: Organizatör Kuruluş (İşbirliği Kuruluşu) Destek Oranı: % 50 (Program başına en fazla 150.000 Dolar) Bir takvim yılı içerisinde en fazla – 5 Sektörel Ticaret Heyeti Programı – 10 Alım Heyeti Programı Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

43 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Ulaşım • Ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bilet ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri Konaklama • Heyete katılan şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 Doları geçmemek kaydıyla oda+kahvaltı giderleri • Tanıtım ve Organizasyon  Tercümanlık giderleri,  Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,  Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri,  Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,  Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.

44 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği • Ön Başvuru Aşaması Program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce Bakanlığa ön başvuruda bulunması gerekir. • Güncelleme Onaylanmış başvuru kapsamında program başlangıç tarihinden 15 gün öncesine kadar güncelleme yapılabilir. • Ön Başvuru Sonrası: Ön başvurunun uygun bulunmasından sonra ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

45 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ • Amaç: Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin desteklenmesi • Hedef Kitle: Şirketler • Destek Oranı: % 70 (-Site Başına en fazla 2.000 Dolar - Yıllık en fazla 10.000 Dolar) • En fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir. • En az bir yabancı dilde internet sitesine sahip olması şart • Site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

46 Marmara Bölge Müdürlüğü kapsamındaki iller; - İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli illerinde yerleşik firmalar için E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

47 Ön Onay Koşulu • E-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay almış olması gerekir. Ön onay verilmeden önce üye olunması durumunda, bu üyelik giderleri için yapılan destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz. • Ön onay verilen e-ticaret siteleri Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) duyurulur.www.ekonomi.gov.tr – Başvuru süresi: İlk ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

48 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

49

50

51

52 52

53 53

54

55 www.stonecontact.comTürkiye’deki mermer üreticileri

56 Uluslararası Ticaret Birlikleri Federasyonu Web sitesi Alım-satım sayfaları 56

57 57

58 58

59 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Desteğin Kapsamı • Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile yaptırılması zorunlu test/analiz raporu alma giderleri, • Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme giderleri Çevre Maliyetleri Desteği

60 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı • Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri • Hedef Kitle : Türkiye’de sınai/ticari faaliyette bulunan şirketler, tarım şirketleri, DTSŞ, SDŞ’ler • Destek Oranı : Belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD $ • Müşavirlik/Ataşelik Onayı: Yurt dışından alınan belgelerde aranır. • Başvuru Süresi: Belge alınış tarihi itibariyle 6 ay Çevre Maliyetleri Desteği

61 Müşavirlik/Ataşelik Onayı Aranmayan Belgeler Akreditasyon kuruluşlarının üst kuruluşu niteliğindeki: • IAF (International Accreditation Forum) • EA (European Cooperation for Accreditation) • ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) tarafından tanınan ve akreditasyon konusunda yetkili kamu kuruluşları/özel kuruluşlar tarafından akredite edildiği/yetkilendirildiği tespit edilen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belge/sertifikalar için Müşavirlik/Ataşelik onayı aranmaz. Çevre Maliyetleri Desteği

62 Müşavirlik/Ataşelik Onayı Aranan Belgeler • Ayrıca desteğe konu yurtdışında düzenlenmiş fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin asılları ya da noter onaylı örneklerinin, belgenin alındığı ülkede bulunan Müşavirlik/Ataşelik tarafından onaylanması gerekmektedir. • İlgili ülkede Müşavirlik/Ataşelik bulunmuyorsa, bu belgelerin ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekir. Çevre Maliyetleri Desteği

63 Başvuru Süresi: • Destek başvurusu süresi belge alınış tarihinden itibaren 6 aydır. • Müşavirlik/Ataşelik onayı gereken bir belge için yapılan destek başvurusunda Müşavirlik/Ataşelik onayı bulunmuyorsa İBGS tarafından Müşavirlik/Ataşelik onayının 3 ay içerisinde tamamlanması başvuran şirketten talep edilir. • Söz konusu sürelerin takibinden İBGS sorumludur. Çevre Maliyetleri Desteği

64 FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ

65 65/47 SUNUM PLANI • YURT DIŞI FUAR MEVZUATI • YURT DIŞI FUARLARA KATILIM A)BİREYSEL KATILIM B)YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI • DESTEK ÖDEME SÜRECİ • 2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ • PRESTİJLİ FUARLAR • HEDEF ÜLKELER • KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

66 66/47 YURT DIŞI FUAR MEVZUATI 637 Sayılı KHK Madde-7 …yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak… İhracat Rejimi Kararı Madde-3 … Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye … İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı Madde-3 Bu karar … Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları … kapsar. İhracat Yönetmeliği Madde-10 Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.

67 67/47 YURT DIŞI FUAR MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5) VE UUE YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/5)  Destek uygulamaları  Oranlar, azami destek miktarları  Fuar izinleri ve organizatörler  Fuarların takibi

68 68/47 DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR •Katılımcılar - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, kapasite raporu veya uygun faaliyet belgesine sahip şirketler, - Bunların pazarlamacıları, - Üretici/imalatçı organizasyonları (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları, Dernek, vb.) •Organizatörler

69 69/47  Bakanlık tarafından ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların doğrudan katılımlarıdır.  Halihazırda 2.215 fuar, 2014 yılı için Bireysel Destek kapsamına alınmıştır. A) BİREYSEL KATILIM

70 70/47 A) BİREYSEL KATILIM Destek limiti 15.000 ABD Doları’dır. •Boş alan kirasının %50’si •Stand Harcamaları % 50’si •Nakliye harcamalarının % 50’si •2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş masrafının % 50’si destek kapsamındadır.

71 71/47 B) YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI Milli Katılım: Türk firmalarının, yurtdışındaki bir fuara görevlendirilen organizatör ile yaptığı toplu katılım, Türk İhraç Ürünleri Fuarı:Görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarlar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlar, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Görevli organizatörlerce düzenlenen ve yabancı firmaların da katıldığı sektörel yurt dışı fuarlardır.

72 72/47 Destek limiti: Fuar genel nitelikli ise 10.000 ABD Doları, sektörel nitelikli ise 15.000 ABD Doları’dır. • Organizatörlere ödenen katılım bedelinin %50’si, • 2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş masrafının % 50’si destek kapsamındadır. B) YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI

73 YETKİLENDİRİLEN ORGANİZATÖRLER 73/47 SAYI YURT DIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ ŞİRKET ÜNVANIBELGE SINIFI 1EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORG. A.Ş. A 2SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD.A 3SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.A 4TÜRKEL FUARCILIK A.Ş. A 5TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.B 6MERİDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. B 7TUSKON EVRENSEL FUAR A.Ş. B 8 UBM ROTAFORTE ULUSLAR ARASI FUARCILIK A.Ş B 9HANNOVER-MESSE INT. İSTANBUL ULUSLARARASI FUARCILIK LTD ŞTİ GEÇİCİ 10PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A.Ş. GEÇİCİ 11MERKÜR ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.ŞTİ.GEÇİCİ 12LADİN FUAR VE KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.GEÇİCİ 13 TG EKSPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. GEÇİCİ 14 SO FUAR LTD. ŞTİ. GEÇİCİ

74 YETKİLENDİRİLEN ORGANİZATÖRLER 74/47 SAYIYURT DIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANIBELGE SINIFI 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A 2 İSTANBUL TİCARET ODASI A 3 ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A 4İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A 5EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ A 6 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ B 7AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GEÇİCİ 8ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GEÇİCİ

75 75/47 STAND ALANI LİMİTLERİ Stand alanı: • En az 9 m2 • En çok 50 m2 • Ürün yerine katalog, broşür vb. sergilenmesi halinde en çok 36 m2 üzerinden desteklenir.  Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar azami 50 m 2 ’lik üst sınırdan muaftır.  Mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m 2 ’lik sınırlamadan muaftır.

76 76/47 İLAVE DESTEK ORANI Katılımcının,  Gen mühendisliği /biyoteknoloji,  Uzay ve havacılık teknolojileri,  İleri malzeme teknolojileri,  Nano teknoloji,  Teknik tekstil,  Yenilenebilir enerji,  Donanım (hardware),  Bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması halinde, % 50 destek oranına 25 puan ilave edilir.

77 77/47 İLAVE DESTEK ORANI Katılımcının, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda,  boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı  nakliye harcamalarının %75’i,  15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere desteklenir.

78 78/47 İLAVE NAKLİYE DESTEĞİ Nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının %50’si;  Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayinde 10.000 $’ı geçmemek üzere,  Doğal taş, seramik,mobilya,otomotiv yan sanayi,elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat, halı sektöründe 6.000 $’ı geçmemek üzere, ilave olarak desteklenir.

79 79/47 •637 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 37 nci maddesi, •19/3/2011 tarihli ve 27879 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülür. DESTEK ÖDEME SÜRECİ

80 80/47 DESTEK ÖDEME SÜRECİ Başvuru (Katılımcı-Organizatör) İnceleme (İBGS) Ödeme Talimatı (İBGS-TCMB) Tahakkuk Listesi (Ekonomi Bakanlığı) 1 Hafta-3 Ay 2 Hafta-1 Ay 2 Hafta 1 Hafta 1-3 Ay BİREYSEL KATILIM YURT DIŞI FUAR 3 Hafta – 1,5 Ay 2 Hafta 1 Hafta TOPLAM 2,5 – 5,5 Ay3,5 - 6 Ay Ödeme Emri (EB-TCMB – Hak Sahibi) 3 Hafta

81 FUAR DESTEK MİKTARI

82 DESTEK BAŞVURU SAYISI

83 YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI 2014 yılı için halihazırda 231 yurt dışı fuar organizasyonu izni verilmiştir. 83/47

84 84/47 2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ •Prestijli Fuar Desteği uygulaması başlatıldı. •2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım masraflarının %50’si de destek kapsamına alındı. •Ürünlerini kendi tercihleri ile sergilemeyen ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile iştirak sağlayan katılımcılar için uygulanan 9 m2 destek sınırı 36 m 2 ’ye yükseltildi.

85 85/47 PRESTİJLİ FUARLAR Bakanlıkça ilan edilen Prestijli Fuarlarda -Destek sınırı 50.000 $ -Destek Oranı % 50’dir. Her firma, takvim yılında bir defa uygulanan bu destekten faydalanabilir. Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.

86 86/47 Destek Kapsamı; • Katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedeli, • Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirası, • Nakliye harcamaları, •2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım bedelidir. PRESTİJLİ FUARLAR

87 87/47 PRESTİJLİ FUARLAR Bu fuarlar belirlenirken, • Sektörün ilgi odağı olan, • Sektörde gelecek dönemlerle ilgili trendlerin belirlendiği, • Sektöre ait yeniliklerin ve yeni ürünlerin ilk defa sergilendiği, • Sektörün önde gelen firmalarının genel olarak katılım sağladığı,

88 88/47 PRESTİJLİ FUARLAR •Yoğun talep sebebiyle katılımcı olarak yer bulmanın zor olduğu veya sıra beklemenin gerektiği, •Sadece fuarın yapıldığı ülkeden değil bütün dünya ülkelerinden sektördeki üretici, alıcı veya satıcıların ziyaret etmek için çaba gösterdiği ve önem verdiği fuarlar tercih edilmiştir.

89 89/47 PRESTİJLİ FUARLAR • Toplam katılımcı sayısı (600 ve üzeri) • Türkiye’den katılımcı sayısı • Ziyaretçi sayısı • Denetimli (Audit) olup olmadığı • Fuarın kaç yıldır yapıldığı Ticaret Müşavirlikleri, TİM ve İBGS’den gelen öneriler çerçevesinde,

90 90/41 PRESTİJLİ FUARLAR •Sektörde öne çıkıp çıkmadığı hususları dikkate alınarak Prestijli Fuarlar belirlenmiştir. Halihazırda 2014 yılı için 245 fuar Prestijli fuar olarak yayınlanmıştır ve ihtiyaca göre güncellenmesi mümkündür.

91 91/41 HEDEF ÜLKELERDE İLAVE DESTEK • Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede, %50 destek oranına 20 puan ilave edilir. •Hedef ülkelerde gerçekleştirilen fuarlarda bütün destek ödemeleri %70 üzerinden hesaplanır.

92 92/41 2014 yılı için HEDEF ÜLKELER 1.A.B.D. 2.MEKSİKA 3.BREZİLYA 4.PERU 5.ENDONEZYA 6.HİNDİSTAN 7.JAPONYA 8.MALEZYA 9.TAYLAND 10.ÇİN HALK CUMHURİYETİ 11.ETİYOPYA 12.NİJERYA 13.TANZANYA 14. G.AFRİKA 15. POLONYA

93 93/47 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR •Katılımcı, standında bizzat ürünlerini sergiler, veya broşür, katalog, maket v.b. ile katılır (azami 36 m2 alan ile). •Fuarın ilk günü standın açılması zorunludur. •Fuar sona ermeden ürünler toplanarak stant boşaltılamaz, görevli personel fuardan çekilemez.

94 94/47 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR •Stantta firmayı sadece hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahısların temsil etmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez. •Katılımcı firma stand alanında ticaret unvanı veya tescilli markasına yer vermek zorundadır. •Katılımcı; kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergileyemez.

95 95/47 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR •Fuarda sergilenecek ürünlere ilişkin tüm nakliye evraklarında fuar malı, fuar idaresi adresi, vb. ibarenin yer alması ve ürünlerin bedelsiz ihracat veya geçici çıkış yoluyla sevki zorunludur. •Nakliye desteği, katılımcının ürünlerinin geri getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri getirilmemesi durumunda yalnızca gidiş olarak hesaplanır.

96 96/47 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR •Tüm ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde yapılması gereklidir. •Firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir. •Harcama yapmaya yetkili kişi: Ş irket ortakları ve şirket çalışanları ile katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslardır.

97 97/47 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR •Elden yapılan ödemeler, cirolu çekler değerlendirmeye alınmaz. •Banka hesabına elden yapılan ödemeler, katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde değerlendirmeye alınır.

98 98/47 BELGE TESLİMİ Destek için gerekli tüm bilgi ve belgeler, fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde; • Organizatörler ile katımlarda; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Bakanlık tarafından belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, •Bireysel katılımlarda ise; üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, verilmelidir.

99 99/47 BELGE TESLİMİ Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından Katılımcıya bir ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

100 100/47 BELGE TESLİMİ Kapasite Raporu veya Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Marka Tescil Belgesi geçerlilik süreleri içinde tekrar istenmez.

101 101/47 FUAR DEĞERLENDİRME FORMU  Yurt Dışı Fuarlarda fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan Fuar Değerlendirme Formu, katılımcı tarafından doldurulup gözlemciye iade edilmelidir.

102 102/41102/51 FUAR DEĞERLENDİRME FORMU

103 2013 YILI ÜLKELERE GÖRE FUARLAR

104 2013 YILI SEKTÖRLERE GÖRE FUARLAR

105 2013 YILI ORGANİZASYON TÜRLERİNE GÖRE FUARLAR 243 Fuar

106 2014 YILI ÜLKELERE GÖRE FUARLAR 231 Fuar

107 2014 YILI SEKTÖRLERE GÖRE FUARLAR 231 Fuar

108 2014 YILI ORGANİZASYON TÜRLERİNE GÖRE FUARLAR 231 Fuar

109 109/41109/51 www.ekonomi.gov.tr

110 110/47 www.ekonomi.gov.tr

111 111/47 www.ekonomi.gov.tr

112 MARKALAŞMA DESTEKLERİ

113  TURQUALITY®/Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ)  Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ)  Yurtdışı Birim Desteği (2010/6 sayılı Tebliğ) MARKALAŞMA DESTEKLERİ

114 MEVZUAT  Küresel Türk markaları oluşturmak  Kaliteli Türk malı imajı oluşturmak  Yurtiçinde marka bilincini geliştirmek TURQUALITY®/MARKA DESTEĞİ 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ AMAÇ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 114

115 • Birlikler ve Üretici Dernekleri (9.Madde) • Marka Programı (10.Madde) • TURQUALITY® Programı (11.Madde) • Finansal Olmayan Destekler (12.Madde) TURQUALITY®/MARKA DESTEKLERİ

116 Birlikler ve Dernekler KAPSAM – Tanıtım Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri SÜRE – İhracatçı Birlikleri: Proje Süresince – Üretici Dernekleri: 4 yıl ORAN – İhracatçı Birlikleri %80 – Üretici Dernekleri %50 LİMİT – İhracatçı Birlikleri proje başına 250.000$ » Eğer söz konusu Birlik iştigal ettiği sektörü tek başına temsil ediyor ise proje başına yıllık destek miktarı 500.000 $’a çıkmaktadır. » Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 $ desteklenmekte, her Birlik aynı anda 1 projesi için destekten faydalanabilmekte ve projesi sona eren Birlikler yeni bir projeyle başvuru yapabilmektedir. – Üretici Dernekleri 100.000$

117 Marka Programı DESTEK SÜRESİ: 4 yıl DESTEK ORANI: %50 MARKA-PATENT TESCİL (yıllık 50.000 USD) KİRA (yıllık 1.300.000 USD) (Mağaza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERTİFİKASYON (yıllık 50.000 USD) TEMEL KURULUM GİDERLERİ (yıllık 200.000 USD) DANIŞMANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji (yıllık 500.000 USD) TANITIM (yıllık 300.000 USD) MODA/ENDÜSTRİYEL TAS. AŞÇI/ŞEF (yıllık 200.000 USD) FRANCHISE (Kira, dekorasyon) (150.000 USD)

118 TURQUALITY® Programı MARKA-PATENT TESCİL KİRA (Mağaza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERTİFİKASYONTEMEL KURULUM GİDERLERİ ENDÜSTRİYEL TAS. AŞÇI/ŞEF DANIŞMANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji TANITIM FRANCHISE (Kira, dekorasyon) DESTEK SÜRESİ: 5 yıl (+5) DESTEK ORANI: %50

119 Finansal Olmayan Destekler TURQUALITY® PROGRAMI FİNANSAL OLMAYAN DESTEKLER GELİŞİM YOL HARİTASI YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI VİZYON SEMİNERİ DESIGN TURKEY TURQUALITY®’İ DESTEKLEYEN FAALİYETLER

120 www.turquality.com

121 Performans Denetimi KAPSAMA ALINMA SÜRECİ Ön İnceleme Çalışması Destek Başlangıcı Destek süresi sonu: Destek süresi sonu: 5+5 yıl Projelerin Hayata Geçirilmesi TURQUALITY® Komitesi Kararı Gelişim Yol Haritası Çalışması: Stratejik İş Planı Bakanlığa başvuru TURQUALITY® Otomasyon Sistemi SİP Onayı: Ödemelerin Başlaması TURQUALITY® Programı Yönetici Danışmanlık Firması Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

122 ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI Değerlendirme Alanları Nihai Performans Ölçütleri Finansal Performans Marka Performansı Firmanın Ana Yetkinlikleri Marka Yönetimi Ürün Tasarımı - Geliştirme Tedarik Zinciri Yönetimi Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi Destek Fonksiyonlar Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri Değerlendirme Sonucu

123 Gelişim Yol Haritası Çalışmaları İyileştirme/ Geliştirme Alanları Detaylı Analiz Çalışmaları Stratejik İş Planı / Markalaşma Yol Haritası Stratejik İnisiyatifler İnceleme Alanları Marka, Satış ve Pazarlama ve Ürün Geliştirme Yetkinlikleri • Marka Stratejisi ve Yönetimi • Markanın gelişimi, karı, performansı • Satış ve Pazarlama Organizasyonu Yeterliliği • Yurt Dışı Operasyonları ve İhracat Pazarları Performansı • Kanal, Ürün ve Müşteri Bazında Satış ve Karlılık Performansı • Müşteri, Kanal Stratejisi ve Yönetimi • Ürün Portföy Stratejisi ve Yönetimi • Yeni Ürün Geliştirme Performansı Tedarik Zinciri Yetkinlikleri • Sipariş Karşılama Süreçleri ve Performansı • Planlama Süreçlerinin Etkinliği • Talep Tahmini ve Talep Planlama • Müşteri Hizmet Seviyeleri • Tedarikçi Yönetimi • Satınalma Süreçlerinin Etkinliği • Sevkiyat Performansı • Depo ve Stok Yönetimi Kurumsal Altyapı • Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi • Kurumsal Performans Yönetimi • Bilgi Sistemleri Altyapısı ve Sistem Gereksinimleri • Veri Yönetimi, İş Zekası ve Raporlama Yetkinlikleri • Birimler ve Sistemler Arası Entegrasyon • İnsan Kaynakları Stratejisi ve Yönetimi

124 İhracat Genel Müdürlüğü | KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı TURQUALITY® KAPSAMINDAKİ MARKALAR ARKO

125 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği MEVZUAT Hakkında Tebliğ Tasarımcı Şirketleri Tasarım Ofisleri HEDEF GRUBU İhracatçı Birlikleri Tasarım Dernek-Birlikleri Markalaşmanın Önemli Bir Unsuru AMAÇ O lan Tasarımın Doğrudan Desteklenebilmesi DESTEK SÜRESİ ve ORANI 4 Yıl, %50 TASARIM DESTEĞİ

126 •Tasarım kültürünün yaygınlaştırılması ve Türk tasarımcılarının ürünlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yurtiçi-yurtdışı tanıtım faaliyetleri,Tasarım yarışması organizasyonları %50 oranında yıllık 300.000 USD desteklenmektedir. •Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların yurtdışı eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderleri desteklenmektedir. BİRLİKLER/DERNEKLERİN DESTEKLENMESİ

127 TASARIM ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kalemleri Tanıtım & Reklam 300.000 $ Patent, Faydalı Model, Marka Tescili 50.000 $ İstihdam 150.000 $ Danışmanlık 200.000 $ Birim Kira & Dekorasyon 300.000 $

128 TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kalemleri Tanıtım & Reklam 150.000 $ Patent, Faydalı Model, Marka Tescili 50.000 $ İstihdam 200.000 $ Danışmanlık 100.000 $ Birim Kira, Demirbaş, Dekorasyon 150.000 $

129 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım MEVZUAT Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ HEDEF GRUBU Sınai / Ticari Şirketler DTSŞ, SDŞ AMAÇ Pazara giriş ve tutunmanın desteklenmesi DESTEK SÜRESİ 4 Yıl YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ

130 DESTEK UNSURLARI Destek Kalemleri Kira 120.000 $ Tanıtım 150.000 $ Marka Tescili 50.000 $ %50-80%60-80%50-70 *Faaliyet yurtdışı şirketi tarafından yapılırsa, şirketin ortaklığı oranında desteklenir

131 TEŞEKKÜRLER KERİM HEMDİL İhracatı Geliştirme Uzmanı hemdilk@ekonomi.gov.tr İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı


"1 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği İşbirliği Kuruluşları 1. Değerlendirme Toplantısı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları