Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Thema (Futura 8 normal) Kaza Sigortasının Finansmanı Ankara, 23.- 25. Şubat 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Thema (Futura 8 normal) Kaza Sigortasının Finansmanı Ankara, 23.- 25. Şubat 2005."— Sunum transkripti:

1 Thema (Futura 8 normal) Kaza Sigortasının Finansmanı Ankara, Şubat 2005

2 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Sosyal Sigortalar Finansmanı Genel Hastalık Sigortası Emeklilik Sigortası İşsizlik Sigortası Bakım Sigortası Meslek Kaza Sigortası Prim ödeme zorunluluğu: İşveren ve İşçiler Prim ödeme zorunluluğu: Yalnız İşverenler

3 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Genel Hastalık Sigortası Ø 14,3% Emeklilik Sigortası Ø 19,5% İşsizlik Sigortası Ø 1,7% Bakım Sigortası Ø 6,5%  bağlantı noktası lineer gayrisafi gelirler Meslek KazasigortasıØ 1,3 % (BGFE Ø 0,94)  bağlantı noktası gayrisafi gelirler ve iş yerinin kaza tehlikesi Sosyal Sigortalar Finansmanı

4 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Dağıtımın Toplam Bedeli 2003 yılının toplam dağıtım bedeli tüm Meslek Sandıkları için 9,008 Milyar Euro 35 Meslek Sandığı  3 Milyonun üstünde bağlı İşletmeler  42 Milyonun üstünde Sigortalı BGFE´nin 2003 yılı toplam dağıtım bedeli Milyon Euro

5 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Dağıtım 1. Dağıtım bedeli nelerden oluşuyor? 2. (Miktarı üye işletmelere nasıl dağılır?) Dağıtım oranı nasıl hesaplanır?

6 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı BGFE 2003 Yılı Dağıtım Hesaplaması Dağıtım Hesabı 2003 Ödemeler Gelirler Euro 1. Tazminatlar a) Tedavi ,52 b) Meslek Yardımı ,48 1. Dağıtımı etkileyen aıdat gelirleri ,20 c) Yaralı Parası ,20 d) Emekli ödemeleri ,25 2. Gecikme zammı ,57 e) Diğer tazminat ödemeleri , ,14 3. Dağılımı etkileyen servet gelirleri ,52 2. Önleme faaliyetleri ve İlk Yardım a)Mevzuatlar ,49 4. Rücu Hakları ,92 b)Denetim ve İstişare ,30 c)Eğitim ,08 5. Para Cezaları ,10 d)Dernek Aidatları ,00 e)Diğer Masraflar ,52 6. Diğer Gelirler ,50 f)İlk Yardım , ,28 7.Denkleştirme Dağılımı (Doğu Almanya) ,00 3. İdare Masrafları a)Kişisel Masraflar (işçilerin aylığı...) ,87 8. İşletme Kaynaklarından alınan tutar - Emeklilik İhtiyat Fonu ,17 b)Maddi Masraflar ,97 9. Yedek akçeden alınan tutar , ,67 b)Yönetim Kuruluna Masraflar , ,75 d)Diğer İdari İşlemlere Masraflar , ,99 4. İşlem Giderleri a)Hakkın Talebi ,52 b)Kaza Araştırma Masrafları , Saptanan Dağıtım Miktarı ,84 c)Ödeme Ücreti , ,61 5. Servet Masrafları a)Diğer Servet Masrafları ,22 b)Aidat Açıkları ,32 c)İdat İndirimleri ,00 d)İşletme Sermayesi/ Kaynaklarına Katgı ,00 e)Yedek Akçe ,20 f)Diğer Giderler ,11 g)Denkleştirme Yükümü ,94 h)Aciz parası , , ,65

7 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Dağıtım Oranı Hesaplanması Formül Dağıtım oranı = Vergiye tabi ücretler XRisk sınıfıX Dağıtım rakamı

8 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Dağıtım – Dağıtım Oranı Hesaplaması Risk sınıfıRisk tarifesi Risk Tarifesi İşletmenin tarhı İşletmenin ürettiği malın türüne veya yapılan işe bağlıdır. Böylece belirli işkoluna bağlı tüm işletmelerin her zaman aynı risk tarifesinde tutulması güvence altına alınıyor. Dağıtım oranı =Vergiye tabi ücretler XRisk sınıfıXDağıtım rakam

9 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Risk Tarifesi Risk BölümüMeslek dalıRisk Sınıfı 1. Elektroteknik Üretim 601Elektrikli Büyük Cihazlar7,5 602Eletrikli Küçük Cihazlar4,5 603Telekomünikasyon, Ölçü, Enformasyon ve Tıp Teknolojisi Cihazları, Mikroelektronik2 2. Elektrikli tesisatları, Enerji sağlama ve dağıtım tesisatları İnşası/Yapımı 607Büyük Elektroteknik Tesisler14 608Enformasyon Teknolojisi Tesisatları5,5 609Elektroteknik Tesisler9,5 610Enerji Temin Etmek İçin Tesisler7 3. İncemekanik ve Optik Ürünleri/ Maden, Ağaç ve Sentetik Özel Ürünler 611İncemekanik Ürünler2,5 612Göz ile ilgili ürünler ve Cam Aletler2 613Tıbbi Aletler ve Hicazlar Hava- ve Uzay Taşıtları Yapımı Medya Tekniği Araştırma Enstitütleri, Film Üretimi ve Senkronizasyon İşletmeleri1, İşletmelerin Ticari/ Ofis Bölümü1

10 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Dağıtım – Dağıtım Oranının Hesaplanması Dağıtım = oranı Vergiye tabi ücretler X Risk sınıfı X Dağıtım oranı Vergiye tabi ücretlerÜcret ispatı Brüt ücretinin tespiti ücret ispatı ile gerçekleştiriliyor. Bu her sene aralık ayında işletmelere teslim ediliyor. İşletme ücret ispatını her bir risktarifesi için yapılan ayrı brüt ücretleri beyanları ile meslek sandığına sunmak zorundadır.

11 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Vergiye Tabi Ücretler/ Ücret İspatı

12 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı Dağıtım = Oranı Vergiye tabi ücretler X Risk sınıfı X Dağıtım rakamı Dağıtım oranı Toplam ihtiyaç Primbirimleri (PB) PB = her risk aşamasının ücret miktarlarının toplamı x risk sınıfları Dağıtım – Dağıtım Oranı Hesaplaması

13 Thema (Futura 8 normal) i Kaza Sigortası Finansmanı BGFE: 2003 Meslek Sandığı Dağıtım Bedeli İşletmelerÜcret BedeliPrim BedeliSigortalıDağıtım Payı € , ,29 €


"Thema (Futura 8 normal) Kaza Sigortasının Finansmanı Ankara, 23.- 25. Şubat 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları