Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ 2013 YILI YATIRIM TEKL İ F İ SUNUMU Kalkınma Bakanlı ğ ı 14 Eylül 2012 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ 2013 YILI YATIRIM TEKL İ F İ SUNUMU Kalkınma Bakanlı ğ ı 14 Eylül 2012 1."— Sunum transkripti:

1 ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ 2013 YILI YATIRIM TEKL İ F İ SUNUMU Kalkınma Bakanlı ğ ı 14 Eylül 2012 1

2 SUNUM PLANI Yatırım Bütçe Görüşmesi için hazırlanan Sunum iki ana bölümden oluşmakta: I. Bölüm : Ankara Üniversitesi II.Bölüm : 2013 Yılı Yatırım Teklifleri

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara Üniversitesi köklü bir eğitim kurumu olması yanında Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi (1946) olma özelliğine sahiptir. Üniversite bugün; 2.789.430 m2’si Tahsisli 7.701.499 m2’si Tapulu olmak üzere Toplam: 10.490.929 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur.

4 5 kasım 1925,Adliye Hukuk Mektebi Açıldı ve 1936 yılında Bu günkü Hukuk Fakültesi Binasının Yapımına başlandı. Yapı 1941 ‘de bitti. 30 Ekim 1933,Yüksek Ziraat Enstitüsü Açıldı.(Ziraat ve Fen Fakültesi) 14 haziran 1935,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kuruldu. 15 Kasım 1936,Siyasal Bilgiler Okulu Ankara’ya Taşındı. 17 Eylül 1943,Fen Fakültesi Kuruldu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 4

5 20 Haziran 1945,Tıp Fakültesi kuruldu Binasının temeli 28 Eylül 1945’te atıldı ve 20 yıl sonra bitirilebildi. 18 Haziran 1946,Ankara Üniversitesi Kuruldu. 21 Kasım 1949 İlahiyat Fakültesi Açıldı. 1967 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası tamamlanmıştır. 23 Mart 1950’de Siyasal Bilgiler Okulu,Fakülte olarak Ankara Üniversitesi Bünyesine Katıldı. Tarihlerle Ankara Üniversitesi 5

6 Ankara Üniversitesi Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933) (Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (14 Haziran 1935 6

7 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI GELİŞİMİ Toplam öğrencilerin yaklaşık 70’i lisans, % 22’si ise yüksek lisans (doktora dahil) eğitimi almaktadır. Son dört yıl boyunca yüksek lisans eğitimi alan öğrenci sayısı beklendiği şekilde artmaktadır. YıllarArtış Oranı Yüzde Dağılım 20092010201120122012/2009 20092012 Fakülteler26.74730.30732.94034.38728,6 72,768,0 Enstitüler7.3638.41811.76011.12751,1 20,022,0 Meslek Yüksekokulları1.9172.8133.5994.328125,8 5,28,6 Yüksekokullar591552523530-10,3 1,61,0 Devlet Konservatuarı14816617117417,6 0,40,3 TOPLAM36.76642.25648.99350.54637,5 100,0

8 ANKARA ÜN. AĞIRLIKLI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA EĞİTİMİ VEREN BİR ÜNİVERSİTE NİTELİĞİNE SAHİPTİR Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin yaklaşık % 5’i Ankara Üniversitesi’ndedir. Öğrenim Düzeyi 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Önceki Yıla Göre Artış Oranı Ankara Ün. Önlisans 1.970 1.9172.813 3.5994.328 20,26 Lisans 26.065 29.11231.025 33.63435.091 4,33 Yüksek lisans/Doktora 7.803 7.3638.418 11.760 11.127 -5,38 TOPLAM 35.838 38.39242.256 48.99350.546 3,17 Türkiye Önlisans 502.622 548.695593.955 Lisans 965.293 1.040.5971.145.201 Yüksek lisans/Doktora 151.586 157.242197.446 TOPLAM 1.619.501 1.746.534 1.936.602 Ankara Ün. Payı (%) Önlisans 0,4 0,30,5 Lisans 2,7 2,6 Yüksek lisans/Doktora 5,1 4,9 TOPLAM 8,2 7,9

9 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Üniversite kavramını oluşturulan üç temel olgunun, "eğitim", "araştırma" ve “topluma hizmet" sentezinin gerektirdiği fiziksel ve sistematik altyapıya sahip olması özellikleriyle Ankara Üniversitesi yeni mali yönetim sistemine uygun bir kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik öncü üniversite olma rolünü de kurumsal bir sorumluluk çerçevesinde sürdürmektedir ;  Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilen, uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu ve üniversiteler tarafından örnek alınan “İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası” çalışması  Birimler bazında gerçekleştirilen “Birim Bazında Performans Programı Süreci” ve bütçe görüşmeleri  Tam maliyetlendirme çalışmaları

10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ: KAMUSAL POLİTİKA VE YÜKÜMLÜLÜKLER Üniversitemiz bugün uygulanmakta olan bir çok ulusal ve uluslararası ve bölgesel nitelikli kamusal politikalara sahip olduğu kurumsal kapasite ve kaynaklarla destek vermektedir. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi TÖMER bünyesinde devlet bursu ve hükümet bursu olan öğrencilere yönelik yaklaşık 10 ay süreyle sunulan eğitimdir. 2008 yılından beri toplam 4500 yabancı öğrenciye eğitim verilmiş ve bu eğitimlerin karşılığında bir bedel alınmamıştır. Bu eğitimlerin kuruma yıllık maliyeti ortalama olarak 2-2,5 mily0n TL’yi bulmaktadır.

11 II. 2013 MALİ YILI YATIRIM TEKLİFLERİ

12 2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELER  Kampüslerin dağınık ve binaların eski olması nedeniyle büyük onarım nitelikli yatırım tavanının hem eğitim hem de sağlık sektöründe yetersiz kalması  Binaların tarihi niteliği itibarıyla yapılacak onarımların hassas nitelik taşıması, restorasyon gerektirmesi ile birlikte yüksek maliyet gerektirmesi  Kapalı hizmet alanı genişlemesi  Yeni Enstitüler Açılması ve Bunlara İlişkin Eğitim, Araştırma ve İdari Hizmet Amaçlı Donanım Giderlerinin ve sonrasında Operasyonel Giderlerin artması  Yeni Meslek Yüksekokullarının Öğretime Açılması

13 2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELER  Türkiye’nin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artıracak yeni merkezlerin ve programların açılması  2012 yılı mal ve hizmet alımları kaleminde başlangıç bütçe ödeneğinin yatırımlarla birlikte gelişen mevcut hizmet ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması ve 2013 yılı için doğru bir baz oluşturmaması  Öğrenci harçlarındaki artışın sınırlı kalması ve kısmi olarak kaldırılması

14 2010-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2)  2010-2012 yılları arasında yeni hizmet alanlarının kurulması ve genişleme suretiyle üniversitenin toplam kapalı alan büyüklüğü % 10,2 oranında büyüyerek 1,04 milyon m2 ye çıkmıştır.  2012 yılında ise bir önceki yıla göre artış oranı % 2,2 düzeyindedir.  Ortalama olarak kapalı alan başına mal ve hizmet giderinin 79 TL olduğu dikkate alındığında, 2012 yılı için mal ve hizmet gideri niteliğindeki ilave operasyonel maliyet yıllık olarak 1,2 milyon TL artmaktadır. Bu artış benzer şekilde yatırım niteliğindeki büyük onarım ile bakım onarım ile donanım ihtiyacını da artırmaktadır.

15 2009-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2) Birimin Bulunduğu Yerleşke AdıBirim AdıAlan(m²) 2009 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 942.971 Hızlandırıcı Test Laboratuvarı 5.149 Kök Hücre Enstitüsü 3.008 Gölbaşı Hizmet Binası 30.000 Haymana Meslek Yüksekokulu 3.900 Keçiören Yerleşkesinde Devir Alınan Bina 6.348 2010 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 999.533 Değişim Oranı % 6 Birimin Bulunduğu Yerleşke AdıBirim AdıAlan(m²) 2010 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 999.533 GölbaşıBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 15.707 DikimeviÖğretim Görevlileri Yemekhane Binası 1.267 DışkapıZiraat Fakültesi Arıcılık Laboratuvarı 186 2011 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.016.693 Değişim Oranı % 1,72 Birimin Bulunduğu Yerleşke AdıBirim AdıAlan(m²) 2011 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.016.693 BEYAS BİNASI 2.275 ÇOCUK HASTANESİ BİNA 20.000 20112 Yılı * İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.038.968 Değişim Oranı % 2,19 *Ağustos 2012 Tarihi

16 YENİ KURULAN ENSTİTÜLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi ile Üniversitemizde faaliyette bulunan Enstitüler ve Yeni Kurulan Enstitüler KAYNAK TAHSİS EDİLEN ENSTİTÜLER Mevcut EnstitülerYeni Kurulan Enstitüler (2009-2012) Adli Bilimler EnstitüsüKök Hücre Enstitüsü Biyoteknoloji EnstitüsüHızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Fen Bilimleri EnstitüsüSu Yönetimi Enstitüsü Türk İnkılap Tarihi EnstitüsüGıda Güvenliği Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hepatoloji Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü

17 YENİ KURULAN ENSTİTÜLER Kök Hücre Enstitüsü-2009  Toplumsal, emosyonel, etik ve politik yansımaları çok olan “kök hücre” konusunda, Ankara Üniversitesi gibi lider bir kuruluşun, güvenilir bilimsel kimliği ile rehberlik ve denge unsuru oluşturmasının sağlanması  Yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artıracak bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlaması  Patent üretimini desteklemesi  Bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve ileri teknoloji ürünlerinin hizmete sunulması Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü-2010 Ülkemizde bir ilk olan,Parçacık hızlandırıcıları kullanarak Ar-Ge çalışmalarını mümkün kılacak ve koordine edecek olması Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarak ışınım kaynaklarını (sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazeri) ülkemize kazandırması Araştırma ve teknoloji alanlarında kurumlararası ve disiplinlerarası projelerin gerçekleştirilmesini sağlaması Su Yönetimi Enstitüsü-2010 Tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında su kullanım verimliliğini arttırmak için modern teknik ve yöntemleri (entegre yönetim stratejileri, yeni bilgi ve teknolojileri) geliştirmek amaçlı kurulmuştur.  Gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği zemininde hukuki düzenlemelerle uyulması gereken kurallar (sözleşme, kanun, yönerge vb.) çerçevesinde uygulamaları olan bir alan olması Disiplinlerarası çalışmaların yapılmasının her yönüyle bir Enstitü yapılanmasını gerekli kılması

18 YENİ KURULAN ENSTİTÜLER Gıda Güvenliği -2011  Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda, gıda sanayisinin teknolojik yönden gelişmesine, rekabet gücünün artırılmasına, tarladan sofraya tüm gıda zinciri boyunca; gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorunlarının giderilmesine yönelik eğitimin verilmesi

19 YENİ KURULAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI Gama Meslek Yüksekokulu-2011  Toplum sağlığında kullanılan biyomedikal cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu hakkında teorik ve uygulamalı eğitimi almış tercih edilen nitelikli mesleki teknik elemanlar yetiştirilmesi  İlgili olduğu sektörlerle ilgili projeler üretilmesi,  Biyomedikal cihaz kullanımlarının ve buna paralel olarak teknik personel desteği ihtiyacının giderilmesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu-2011  G elişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan, yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan ara teknik ve meslek elemanı yetiştirilmesi,

20 YENİ KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Politik Psikoloji-2011  Toplumsal düzeyde politik tutum, tercih ve davranışların anlaşılması,  Tutum ve davranışların altında yatan güncel, tarihsel süreçlerin aydınlatılması,  Politik durumun toplum ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlenmesi, Süperiletken Teknolojileri-2012  Süperiletkenlik konusunda teorik ve uygulamalı alanlarda bilimsel araştırma ve eğitsel çalışmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak,  Diğer kurum ve kuruluşlarda süperiletkenlik çalışmalarının etkin olarak koordinasyonunu sağlamak,  Süperiletkenlik alanında faaliyet gösteren merkezlerle ortak araştırma yapmak ve ortak araştırma projelerinde yer almak,  Süperiletkenlik alanında toplumsal bilinci geliştirmek için seminer, toplantı, konferans, inovasyon, teknoloji geliştirme, sanayi-üniversite işbirliği konularında diğer kurum ve kuruluşlarla etkin olarak işbirliğini geliştirmektir.

21 YENİ KURULAN MERKEZLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesi ile tanımlanan ve Üniversitemizde Yeni Kurulan Merkezler Yeni Kurulan Merkezler (2010-2012) Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

22 YATIRIM TEKLİFLERİ

23 2013 BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE ARTIŞ ORANI % 2010201120122013 2011/2010 BÜTÇE 2012/2011 BÜTÇE 2013/2012 BÜTÇE EKONOMİK KOD BÜTÇE YIL SONU HARCAMA BÜTÇE YIL SONU HARCAMA BÜTÇE 2013 BÜTÇE TEKLİFİ TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 345.301381.020438.475529.643451.828479.353 27,03,06,1 PERSONEL HARİÇ TOPLAM GİDERLER 86.772123.823142.670239.840128.241128.196 64,4-10,10,0 0 1PERSONEL GİDERLERİ 214.362214.191248.235242.983273.063296.500 15,810,08,6 0 2SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 44.16743.00547.57046.82050.52454.657 7,76,28,2 0 3MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 36.52848.96440.77652.48742.81145.635 11,65,06,6 YATIRIMCI BİRİMLER TOPLAMI 21.10826.20422.24529.56424.57625.530 5,410,53,9 0 5CARİ TRANSFERLER 10.37428.45146.420111.49110.88211.425 347,5-76,65,0 0 6SERMAYE GİDERLERİ(TOPLAM) 39.87025.36155.47475.86274.54871.136 39,134,4-4,6 YATIRIMCI BİRİMLER TOPLAMI 21.10024.26627.80046.87438.00243.066 31,836,713,3 0 7SERMAYE TRANSFERLERİ 021.048028.98800

24 BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İLK YİRMİ ÜNİVERSİTENİN 2011-2012 ÖĞRETİM YILI MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ İLE ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİ ÜNİVERSİTE 2012 REVİZE BÜTÇE (1) (1.000 TL) ÖĞRENCİ SAYISI (ÖNLİSANS+LİSANS +LİSANSÜSTÜ) (3) ÖĞRENCİ BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ125.85066.1891.9015.47622.982 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ83.76031.4712.6613.74622.360 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ70.38140.2731.7483.11922.565 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2) 65.19426.9352.4201.95833.296 MARMARA ÜNİVERSİTESİ62.91952.1431.2072.67023.565 GAZİ ÜNİVERSİTESİ61.66338.7181.5934.19214.710 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ59.23623.1012.5642.61322.670 ANKARA ÜNİVERSİTESİ55.47044.5891.2443.80714.571 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ54.44545.6491.1933.63314.986 EGE ÜNİVERSİTESİ53.74240.6931.3213.18116.895 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ53.18650.3541.0562.38822.272 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ51.33826.0061.9742.28422.477 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ46.42732.1161.4462.21820.932 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ40.13927.8331.4421.59925.103 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ36.73033.2391.1052.12917.252 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ35.55059.9975931.96618.082 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ33.11626.9511.2292.15215.388 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ32.18811.9622.6911.03930.980 DİCLE ÜNİVERSİTESİ31.16117.0061.8321.27024.536 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ30.64639.1667821.54619.823 TOPLAM1.083.141734.3911.47552.98620.442 (1)30.06.2012 tarihi itibariyledir. (2) Açıköğretim öğrencileri dahil edilmemiştir. (3) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrenci sayıları toplama dahil edilmemiştir.

25

26

27 ÜNİVERSİTELER 2012 YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KOD ANKARA ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ODTÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REVİZE BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ467.544462.405285.316707.394 PERSONEL HARİÇ TOPLAM GİDERLER336.342310.358190.145485.513 0 3MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ55.47083.76059.236125.850 0 6SERMAYE GİDERLERİ75.73268.28735.93596.031

28 2013-2015 DÖNEMİ YATIRIM TEKLİFLERİ ÖZET TABLOSU

29

30 2013-2015 DÖNEMİ EĞİTİM SEKTÖRÜ PROJE NOPROJE ADIKARAKTERİSTİK İŞİN BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHİ 2013 YATIRIMI2014 YATIRIMI2015 YATIRIMI TOPLAM16.45618.31019.580 I. ETÜT-PROJE İŞLERİ TOPLAMI 150 a) 2013'de Bitenler 150 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT-PROJESİETÜT-PROJE2013-2013150 II. DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 2.5004.0005.000 b) 2013'Den Sonraya Kalanlar 2.5004.0005.000 1994H030440DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLERİNŞAAT+DONATIM1994-20152.5004.0005.000 III. YENİ PROJELER TOPLAMI 13.80614.16014.430 a) 2013'de Bitenler 13.80614.16014.430 MUHTELİF İŞLER (TOPLAM) BÜYÜK ONARIM+TAD.+MAK.TEC.T AŞIT.BİL.DON.YAZ.ALT.BAK. ON.İD.YEN.KÜT.YAY.AL 2013-2013 13.80614.16014.430 MUHTELİF İŞLER (HAZİNE YARDIMI)12.2567.6007.850 MUHTELİF İŞLER (ÖZ GELİR)1.5506.5606.580

31 PROJE NOPROJE ADI 2012 YATIRIMI 2013 YILI FİNANS KAYNAĞI 2013 YATIRIM TEKLİFİ TAVANA GÖRE** 2013 İHTİYACA GÖRE Artış Oranları BÜTÇE ÖDENEĞİ REVİZE BÜTÇE YILSONU HARCAMA TAHMİNİ ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE HAZİNE YARDIMI 2012 Bütçe İhtiyaç Artış EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 18.99818.13716.3981.550014.90616.45639.417-13,4139,5 Diş Hek+ Dil tarih Hariç 18,0 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 150 35050,0133,3 1994H030440Derslik ve Merkezi Birimler 10.8317.3712.250 2.500 22.500-76,9800,0 Muhtelif işler* 8.06710.66614.0481.550 12.25613.80616.56771,120,0 * 1.084 TL'si makine teçhizat alımı (İMİD) 572 TL'si taşıt alımı (İMİD) 8.000 TL'si büyük onarım ve tadilat için (YAPI İŞLERİ) 1.400 TL'si bilgisayar alımı, lisans alımı, altyapı iyileştirme (BİLGİ İŞLEM) 550 TL'si makine teçhizat alımı (SKS) 2.200 TL'si kitap ve yayın alımı (KÜTÜPHANE) EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 22000200 8009.900,0300,0 2013 EĞİTİM SEKTÖRÜ

32 Eğitim: Yeni Projeler Diş Hekimliği Fakültesi – 20 Milyon TL Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Bina Projesi –30 Milyon TL (29 bin m2 kapalı alan) Kültür Kongre Merkezi

33 Eğitim: Muhtelif (Bakım Onarım) 2012 başlangıç bütçesi 3,2 milyon TL, yıl sonu tahmini revize ödenek ise 6 milyon TL. 2013 yılı için 8 milyon TL. ödenek teklif edilmiştir. Ziraat Fakültesi Muhlis Erkmen Kütüphanesi Restorasyon İşi. Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi Binalarının Tesisat Yenileme İşi. Enstitü, Fakülte ve Çeşitli İdari Birimlerin Restorasyon dahil olmak üzere ertelenen Büyük Onarımları

34 Eğitim: Muhtelif (Makine Teçhizat) 2012 başlangıç bütçesi 1,3 milyon TL, revize ödenek is 1,6 milyon TL Enstitülerin Laboratuvar cihaz alımları Belge ve arşiv yönetim sistemi donanımı Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda alınacak olan muhtelif makine teçhizat alımları Taşıt alımları

35 Eğitim: Muhtelif (Bilgisayar, Donanım ve Altyapı) 2012 yılında başlangıç ödeneği 1,1 milyon TL. olup yapılan ödenek eklemeleri ile bu tutar 2,3 olarak revize edilmiştir. 2013 yılı için 1.4 TL. ödenek teklif edilmiştir. Geçmiş üç yıl gerçekleşmelerinde ortalama olarak yüzde 32’lik bir başlangıç ödeneği üstü kullanım söz konusu. Öğrenci sayısının ve yeni açılan birimlerin artması nedeni ile ağ altyapısının kapasitesinin arttırılması zorunluluk haline gelmiştir. Gölbaşı kampüsü, yeni açılan birimler ve hizmet alanı genişlemesi Yıllık lisans yenilemenin maliyeti yaklaşık 350 bin TL Bilgisayar, bilgi işlem donanım altyapısı

36 Eğitim: Muhtelif (Kütüphane) 2012 yılında başlangıç ödeneği 1.910 bin TL, yapılan revizyonla 2.910 bin TL’ye çıkmıştır. 2011 yılındaki harcama tutarı ise 2.974 bin TL seviyesindedir. Akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçları açısından kütüphane hizmetleri yönetim bilgi sisteminin desteği ile kritik önem taşımaktadır. (milyon TL) Dergi Aboneliği : 1.1 Elektronik Veri Tabanı : 1.0 Basılı Kitap Alımı: 1.1 olmak üzere toplam 3.2 milyon TL ödeneğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Bütçede öngörülen ise 2.2 milyon TL. Elektronik veri tabanı aboneliği yıllık olarak sürekli yenilenmesi gereken bir ödemedir. Abonelik ücretinin ödendiği sürece hizmetten yararlanılmaktadır.

37 Eğitim: Muhtelif (SKS) Üniversitemize bağlı 7 Adet öğrenci evinin ihtiyacı olan mefruşat alımı Öğrenci yemekhanelerine tefrişat alımı Öğrenci kafeteryalarına masa sandalye alımı Yeni oluşturulacak öğrenci merkezlerinin tefrişi için 550.000 TL. ödenek teklif edilmiştir.

38 Beden Eğitim ve Spor: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kampüslerin Spor Tesisi İhtiyaçları İhtiyaç duyulan tutar özellikle Gölbaşı Kampüsünün ihtiyaçları dikkate alındığında 2 yıl önceki tutar olan 800 bin TL civarındadır.

39 2013 SAĞLIK SEKTÖRÜ

40 Sağlık: Yeni Projeler  İbn-i Sina Güçlendirmesi (4 milyon TL DS+1 milyon-HY)  Gastroentroloji Binasının yapımı-5.8 milyon TL

41 Sağlık: Muhtelif Çocuk Hastanesi – 19,9 milyon TL (Donanım – Tefriş) Kök Hücre Enstitüsü- 2,6 milyon TL (Lab. Makine Teçhizat) Diğer İşler- 5,9 milyon TL (2,9 milyon HY + 3 milyon DS) Genel Toplam 28,4 milyon TL (3 milyon TL DS)

42 2013-2015 DÖNEMİ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

43 2011-2012 GELİR YAPISI

44 Öğrenci Harçlarının Kaldırılması ve Öz Gelir Kaybı Öğrenci harçlarının örgün eğitimden kaldırılmasının sonucunda üniversitemizin öz gelir kaybı 2013 yılında tahmini olarak 18,6 milyon TL’dir.

45 Teşekkürler..


"ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ 2013 YILI YATIRIM TEKL İ F İ SUNUMU Kalkınma Bakanlı ğ ı 14 Eylül 2012 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları